ÚJHOLDI NYITÁS
---------------------------
Azt szeretném kérni (kérdezni) a közösségtől, hogy a Hangoskönyvek katalógusát, a 11 v. 12-es verziót küldjék el ismerőseiknek hogy van ilyen. És ha bármit meg akar hallgatni belőle akkor ott van a cim Ági elküldi nekik. - Ez egy próba lenne. Hisznek e még az emberek abban hogy kaphatnak? Felismerik-e még hogy mire van szükségük? Hajlandóak-e érte legalább 5 percet olvasni és 1 emailt elküldeni? És vajon kik azok, akik még széles e hazában, vagy épp a tengerentúlon még nyitottak magasabb szellemiségre, avagy magyar történelemre, de nem igazán jutnak hozzá, vagy nincs rá idejük.

Kérem, ha erre van hajlandóság bármelyiktekben, tegye meg, hogy értesíti a katalógus és a lehetőség létéről ismerőseit.

Szeretném megtudni, felmérni és elérni mindazokat a lelkeket bárhol a világban akik a tiszta szellemiségre nyitottak.

Köszönöm.

Kozsdi Tamás


Kedves Ismert és Ismeretlen Barátom!

Szellemi terített asztal Kozsdi Tamástól!

Vegyetek belőle! Szeretettel ajánlom!

István

Teljes állomány: 32h 00s, 252 file, 928 MB
Információ, visszajelzés, kérdések, friss katalógus vagy bármely hanganyag kérése Ágitól: <terhirado.audio@gmail.com>
A méretek miatt egy alkalommal csak 2 anyagot küldünk el. Ha meghallgattad akkor kérd a következő 2-t.
------------------------------------------
[ABD RU SHIN]
ABD RU SHIN Grál médium (1920-as évek Németországa) 3 kötetes művének az Igazság fényében rövid de velős fejezetei.
00 Abd Ru Shin.MP3

1-003 Az Antikrisztus.MP3

1-017 Tévutak.MP3

1-025 A földi ember Istene előtt.MP3

1-026 Minden föltámasztatik h itéltesse önmagát.MP3

1-027 Az Élet Könyve.MP3

1-028 Az Ezeréves Birodalom.MP3

1-031 A Világtanító.MP3

2-001 A Felelősség .MP3 - AJÁNLOM!!!

2-002 A Sors.MP3

2-005 Az eredendő bűn.MP3

2-006 Isten.MP3

2-008 A szeretet vallása.MP3

2-009 A Megváltó.MP3 - AJÁNLOM!

2-034 A Szent Grál.MP3 - AJÁNLOM!

2-041 A Szellem.MP3

2-050 Az Ember Fia.MP3 - AJÁNLOM!
======================================
[ALLAN KARDEC]
Allan Kardec - A Szellemek Könyve 1857 (m. ford. 2006.)Ez a szerző és ez a munka az alapművek felé tendál. A spiritizmus alapjai és megannyi szellemvilági tanítás közvetlen átadásból kérdés-felelet formában. (1000 kérdésre ad helyenként nagyon kimerítő választ a szellemvilág!)
00 Allan Kardec 1804-1869.MP3 4p

Bev-1 Spiritizmus.MP3

2pBev-2 Lélek.MP310p

Bev-3 Táncoló asztalok.MP3 9p

Bev-4 Intelligens hatalom.MP3 5p

Bev-5 A médium.MP3 5p

Bev-6 Alaptanok.MP3 14p - FONTOS!

=====================================
[CNN]
Chögyal Namkhai Norbu - A kristály és a fény útja Ő ma a legnagyobb élő Dzogcsen mester. 70 éves elmúlt, Tibetben született és az ő földi mestere egy olyan személy volt aki 1978-ban halt meg, viszont 1826-ban született! ...

01 Gondolatok gyermekkoromrol.MP3 24p

======================================
[DOMOKOS]
DOMOKOS - A szellem élete 1928-as művéből - A teljes könyv PDF melléklettel is!
Krisztus c. fejezet. (55 perc)/4 alrésszel- A földlakók megtudják hogy szellemek- Krisztus a világszellem- Új Jeruzsálem- Krisztus nem áldozat
======================================
[EPIKTÉTOS]
EPIKTÉTOS kézikönyvecskéje (TELJES) Életbölcsességek (Apró szösszenetek, hasznos tanácsok)
- 53 apró jótanács, külön fileokban. (sum 54p)
======================================
[FARKAS]
FARKAS József - Egyháztörténelem 1865. (Kiváló összefoglalás vallás és történelem tekintetében!) EZT A MŰVET AN BLOCK AJÁNLOM. kb. 400 kis fejezete van. Stílusa és hatalmas ismeretanyaga, valamint tömör lényeglátása miatt. Az írója egy tanár ember volt.
Ókor001 Az egyház és az egyháztörténelem fogalma, 4p

002 Vezérelv az egyháztörténet tárgyalásában, 2p

003 Az egyháztörténelem kútforrásai és segédtudományai, 3p

004 Az egyháztöténet felosztása.MP3 4p

020 Jézus születése s magánélete.MP3 4p

021 Jézus nyilvános élete halála feltámadása.MP3 5p

022 A jeruzsálemi keresztény gyülekezete alakulása és története 3p

023 A zsidókereszténység és a samariai keresztények és felekezetek 4024 Pál 8p

025 Péter 3p026 János s a többi apostolra vonatkozó monda 5p

027 A pártok állása a ker egyházban az apostoli század folyama alatt.MP3 5p

028 A zsidóság politikai bukása 3p

033 Az apostoli tanítványok és az egyház hite 3p

034 A zsidók 7p
Újkor 1517-től

001 Tájékozás a reformátió körül s korszak áttekintés 9p

002 Luther ifjúsága s a 95 thesis kifüggesztése 10p

003 A pápa beavatkozik 8p

004 A lipcsei szóvita 1519. jun. 27.- júl. 16. 4p

005 Melanchton 3p

006 A német nemességhez intézett irata Luthernek 5p
======================================
[GULYÁS JUTAS] Gulyás Miklós Jutas - A Szt Koronáról másként(Gulyás Jutas 1957-2007) Több mint 400 oldalas Korona tanulmánya ezernyi gondolatot vet fel, bőven elrugaszkodva pl. Pap Gábor alaptanaitól és kontextusától. Pár fejezetet ismerek még belőle. De úgy érzem sok alapgondolatot lehet Tőle kivenni e témához. A munka egyben nem jelent meg, részleteiben Békéscsabán igen, összekötése házilag készült csak el. - Nézeteiből: A Korona Attila korában, a Rómától visszakövetelt Korona, az avar származású Nagy Károly mint Korona rabló, a mezopotámiai ferde kereszt, Dzsingisz kán a magyar !! - a magyar korona, egy női korona, stb... [Az eddigiek alapján kötelező anyag!]
00 Gulyás Miklós Jutas - Nekrológ, 4p

01a A Szent Koronához közeledve, 16p

01b A Szent Korona kissé távolabbról, 22p

01c A Szent Korona ferdekeresztje, 16p

01d Korona és kereszt az égbolton.MP3 25p

01e A ferdekereszt Isten jele.MP3 13p

======================================
[Gyenis]
Gyenis András - A pálosrend múltjából 1930 Ez a kis könyv, mely 80 éve jelent meg jól összefoglalja amit a Pálos rendről alapból tudni kell. Ezt a kis könyvet annak idején (2003 körül) Vince atya könyvtárából kaptuk kölcsön - egy ma is TH-s társunkkal -.
0a Előszó Dr Mosonyi Dénes.MP3 4p

0b Előszó Gyenis András.MP3 1p

1a A remeteélet.MP3 4p

1b A szerzetesség kialakulása.MP3 6p

1c A pálosrend adventje.MP3 9p

2a A rend alapítása.MP3 12p

2b Ki volt a rendalapító? 10p

2c Remete Szt Pál és a pálosok 6p

2d A rend szelleme és szervezete 7p

2e Virágzás kora 11p

======================================
[HORVÁT] Horvát István - Pest város Ofen nevéről 1810
A szerző volt a Múzeumi (Széchenyi) könyvtár első igazgatója, kora legnagyobb olvasottságú embere, a pesti lakásában számos szobára rúgó - több tízezer darabos - magánkönyvtára volt. Ő joggal mondhatta (nem szó szerint idézve), amiről valaha könyvet írtak, arról nála van ismeret. Ez a 200 éves kis munka 67 oldalas mindösszesen, de Budapest történetének kiemelten fontos részneveit veszi alapos gorcső alá és tesz rendet, Buda, Pest, Ofen, Új-Buda, Pest-újhegy, Kelenhegy, Budvár stb. között.
14 kis fejezetből: 1-8, 11, 14 megvan,hiányzik még: 9,10,12,13

======================================

[IZSÁKY]
IZSÁKY László - UFO akta
Izsáky 1974-ben személyesen találkozott a Földönkívüliekkel az erdélyi Gutin hegységben. Akkor közel 90db aranylapot vett át tőlük, melyeken kozmikus bölcsesség volt, amelyet Izsáky 30 év alatt megfejtett. Kézirata, meghúrcoltatása és igaz története sohasem jelent meg. Ez a hitelesen dokumentált magyar "interstelláris" - ahogy Izsáky László fogalmaz találkozás a meg nem jelent könyvének előszavában pontosan összefoglalásra került. (Eredeti fotó melléklettel!!)
- Szatmárnémet újságcikk Izsákyval, 6p

- Izsáky - Kéziratának előszava 22p - FELTÉTLEN! (Mivel SHQ azaz CD minőségben vettem fel, ez 22MB.)
=======================================
[JÁSZAY]
Jászay Pál - A magyar nemzet napjai az Aranybulláig 1855.  Ebben a munkában az a tiszteletet parancsoló, hogy nem sokkal vagyunk a Szabadságharc után és a legrégibb korok hunmagyar történelmét veszi végig lendületesen, történelmi munkákat összegezve. A vaskos kötet nem lépi túl 1222-t az időfolyamban, így a hunokra, az avarokra és a fejedelmek korára bőséges adatokkal szolgál, ami pedig a mai korunkban alapos hiányt pótló ismeret. Ezért tartom Jászay munkáját is hozzáemelni más magyar történelmi munkákéhoz.
1-03 Avarok [553-827] (4 file) 13+14+15+7p = 49p


=======================================

[JOO TIBOR]
Joo Tibor - A magyar nemzeteszme 1939
KÖTELEZŐ!!!! Miért? mert figyelmeztet hogyan csúszhatunk bele - mint nemzet - a nacionalizmus csapdájába, egy zseniális munka megannyi apró részlettel, fogalom és magyar történelem értelmezéssel, 1939 nyaráról.. (Megj: Három helyen a finn-ugor eszmét említi, ezt akár ugorjuk át, a mű üzenetét ez nem érinti.) - A teljes könyv PDF melléklettel is!
I - Bevezetés (44 perc) - itt kulcsfogalmakat tisztáz!

II - A magyar nemzet eredete (60 perc) /3 fileban

III - Az ősi magyar nemzetfogalom (92 perc) /4 fileban

=======================================
[KŐVÁRI]
KŐVÁRI László - Erdély történelme 1-4. kötet, 1859. (Ez a 4 kötet pl. a Szabó Ervin katalógusban nem is szerepel. De a Harvard könyvtárában megvolt... a Google digitalizálta én meg kinyomtattam s most olvasok belőle.) Pl ebben is tényként közli hogy csaba királyfi a római császárlánytól született ahogy Bonfini 1606-os könyvében már megtaláltuk. - A Magyar Korona tekintetében azt említi hogy 2 részből tették egybe, ettől eltekinthetünk.
1. kötet (eddig: 2h 28s)
01 Az ősidők, 3p

02 Scythia, Agatirzek Kazárok, 2p

03 Dacia Kr.e. 330 - Kr.u. 105., 5p

04 Krisztus urunk születése, 3p

05 Dacia bukása, 10p

06 A római Dácia 105-274, 18p

07 A gothok 274-376, 4p

08 A hunok 376-454 és a székely nemzet eredete, 9p

09 A gepidák 454-527, 2p

10 Longobárdok 527-568, 1p

11 Az avarok 568-796, 3p

12 A mai Európa alakulása, 2p

13 A magyarok kijövetele, 12p

14 A honfoglalás 895, 10p

15 A székelyek ekkori államszerkezete, 7p

16 A vezérek kora 895-1002, 9p

17 Szt. István király lesz 994-1000, 6p

18 Gyula vezér Sz István ellen 1000-1002, 9p

19 Tájékozás, 10p

20 Szt István király 1002-1038., 9p

21 Péter és Sámuel királyok 1038-1046, 3p

22 I Endre I Béla királyok 1046-1063, 12p
========================================
[LÁZÁR]
Lázár Gyula dr - Angolország történelme 1892. 1-4 kötet
- Ez a két vaskos kötet (4 kötet), Temesvárott jelent meg magánkiadásban 120 évvel ezelőtt. Ritka mint a fehér holló és olyan nagy időt fog át, hogy már ezért kimondottan élvezetes és érdekes. Anglia Krisztus korától való részletes történelmét adja elő érthetően, követhetően, magyarul. Nagy kincsnek tartom ezt a művet. Ezzel elsőként kiléptünk a Hangoskönyvek tekintetében a magyar történelem kereteiből amivel az a célom hogy Európa történelmi, politikai fejlődését a megannyi ország külön szemszögéből vizsgálhassuk. S ha arra gondolok hogy közösségünk számos tagja él jelenleg is Anglia területén, kimondottan Nekik is a figyelmükbe ajánlom.
1k-01 [Kru 350-ig] NRM.mp3, 37p (A file 10%-kal hangosított)

1k-02a [-477-ig] Kent Sussex.MP3, 11p

1k-02b [-616-ig] Wessex Essex Mercia.MP3, 13p

1k-02c [-680-ig] Edvin Oswald Theodor Wilfred NRM.mp3, 17p (10%-kal hangosított)

1k-3a [-836-ig] Northumberland Egbert.MP3 18p

1k-3b [-867-ig] Dán hóditások Ragnar.MP3 15p
========================================
[LOPÖN TENZIN]
LOPÖN TENZIN Námdák rinpocse - Dzogcsen, A filozófiától a szivárványtestig.
1. Bevezetés a Dzogcsenbe (22p)
========================================
[MÓRICZ]
MÓRICZ János levelei Ecuádorból Pataky Lászlónak Békéscsabára. Két eredeti levél pontos szövege Móricz önvallomásáról, kutatásáról, felfedezéséről és nehézségeiről. Őszinte, nyílt, kendőzetlen és személyes sorok. Az ellenségeit is néven nevezi...
1968. júl. 21. - 17p1969. okt. 10. - 8p
=========================================
[ÓVÁRI]
ÓVÁRI Lipót - A magyar anjouk eredete. MTA székfoglaló 1893. (13. sz.-i történelem a Szíciliai Anjou ág bemutatás és története, s ennek magyarországi beszármazása. Nagyon hasznos tanulmány)
TELJES: 90 perc/11 file
=======================================
[PAÁL ZOLTÁN]
Paál Zoltán - A Palócok regevilága 1972 Kézirat
00 Előtörténet, 11p

01 Hogyan lett Uzdbol Ózd, 11p47

A szószegő király - IV Béla, 14p - AJÁNLOM!!!
=======================================
[RADVÁNYI]
RADVÁNYI Imre - Margit-sziget története 1858.(könnyen emészthető ismeretterjszető kiskönyv - részletek)
00 Előszó 2p62-

Margit gyászravatala és eltemettetése, 4p65

- Kérelmezés a római sz széknél h a szentek sorába, 7p69-

V István rövid kormánya halála és sirja, 3p71

- A sziget Margit halála után, 1p79

- Szent Margit teste, 6p
=======================================
[RÉCSI]
RÉCSI Emil - Magyarország közjoga, amint 1848-ig fennállott, Bp. 1861.ez egy kissé száraz mű, de annál hasznosabb. A történelmi ismeret mellé kell látni melyek azok a jogi passzusok és mik azok a törvények amelyek a közjogi életünket évszázadokon át meghatározták, melyik mikor és hol alakult ki és mikor módosult, és ki által. Jogi nyelvű, de a történelmünk jogi oldalát kiválóan láttatja.
00 Előszó, 1p03

A magyar állam eredete, 8p04

A magyar államtest politikai alkatrészei, 5p05

A dráván túli vármegyék, 4p06

Szlavónia, 9p14

Erdély viszonya Magyarországhoz, 5p16

A magyar állam alkata - Az ősszerződés, 12p17

Alaptörvények, 26p - EZ FONTOS DE IRTÓ TÖMÉNY!
========================================
[RENÉ GUÉNON]
René Guénon - A Világkirály 1927Egy zseni és egy alapmű ez! Szó van benne a titokzatos János pap királyságáról, amelyről "senki se tud" mégis a palóc regevilág egyedül elmeséli hogy mindez a Kaukázusban van és a János, azaz Jánosok (mert volt I. II. stb. minőségek.. s nem akármilyen vallási és szellemi hatalom birtokosai voltak. A Kaukázus ekkoriban Magyar ország volt..- Ez még 1800-ig térképeken tény - pl. ld. Fessler-nél) Ez csak egy kiragadott rész, ez a munka ettől függetlenül ezernyi kódot, nevet, jelszót ad a világ működésének megértéséhez. Hamvas Béla művei íródnak ilyen/ilyesféle "látásmóddal".
01 Nyugati gondolatok Agarttháról, 8p02

Királyság és főpapiság, 15p - AJÁNLOM!!!

03 Shekinah és Metatron.MP3, 15p04

A három főméltóság.MP3, 15p05

A Grál szimbolikája.MP3, 13p
========================================
[SZALAY]
SZALAY László - Magyarország története 1-6. 1852Korának egyik legtanultabb magyarja, nyugaton él a szabadságharc után. Kölcsey mellett volt gyakornok, b. Eötvös barátja volt, 1848-ban Deák Ferenc alatt dolgozott, MTA, és Kisfaludy Társaság tag. Ügyvéd ember. 6 kötet, lazán, szabadon töménytelen forrás felhasználásával nemzetünk elmúlt 1100 évéről. - Szalay említi egyedül angol forrásokra hivatkozva, hogy Szt. István (Vajk) eredeti neve Salamon volt.
ELSŐ KÖNYV (sum 121p)

00 Előszó.MP3

1k-1a.MP3 (9. század)

1k-1b.MP3

1k-2 [892-] Álmos Árpád.MP3

1k-3a [908-] Zoltán Zsolt.mp3

1k-3b [924-] Zoltán Zsolt.MP3

1k-4 [950-] Taksony.MP3

1k-5 [972-] Gejza.MP3

1k-6a Belviszonyok.MP3
MÁSODIK KÖNYV (sum 48p)

2k-1 [997-] I István

2k-2 [1002-].MP3
HARMADIK KÖNYV

3k-1 [1038-1046] Péter Aba.MP3, 17p
NEGYEDIK KÖNYV (sum 29p)4. könyv

- 1. [1114-] II István.MP3

4. könyv - 2. [1131-] II Béla.MP3

========================================
[SZOGYAL RP]
Szogyal Rinpocse - DZOGCSEN (TELJES 67p)(Ez a tanítás a legvégsőről beszél, az állapotról, ahova megérkezhetsz. A dzogcsen sok magyartól idegen kifejezést és sok alig ismert mester nevét használja, idézi, hivatkozza, mégis ezeken átlátva átvehető az a pár mondatos tanítás, ami segíthet elérni az állapotot. Ez a legvégső tanítások egyike)
00 Előszó 1p

01 Bevezetés 9p

02 A Dzogcsen szemlélete, meditációja és cselekvése 15p

03 A Dzogcsen gyakorlat szíve 14p

04 A Dzogcsen szelleme - AJÁNLOM!

05 Az ösvény - AJÁNLOM!

06 Jegyzetek
=======================================
[TH LEVELEK]
TÉR-HIRADO levelekből(Felolvasom azokat a részeket, amelyek túlmutatnak az  aznapi dolgokon, s távlati dolgokat v. szellemi tanításokat tartalmaznak)
2010. febr. 14. - A hírlevélre átállás 2p

2010. febr. 15. - Arvisura vs Akasha - kérdés-válasz. 2p

2010. febr. 17. - Tanítás a működtetésről 6p
=======================================
[WERTNER]
Wertner Mór - Árpádok családi története 1892 A szerző a Bécsi és a berlini családtörténeti társaság tagja is volt. Forrásai, összevetései alapos képet adnak az Árpád házi személyek (összesen 144 személy) feleségek, fiak, lányok, vők s menyek tekintetében. Helyre tesz tévedéseket és logikai elemzésben keres ott ahol találgatások vannak. Profi ember, profi munka!
003 Zoltán 907-947.MP3, 2p

004 Taksony 947-972.MP3, 1p

005 Mihály hcg.MP3, 2p

006 Vazul hcg.MP3, 4p

007 Géza fejedelem 972-997.MP3, 3p

008 Sarolta Géza 1ső neje.MP3, 5p

009 Adelhaid Géza 2 neje.MP3, 10p

012 I Szt István 997-1038.MP3, 4p

039 I Szt László 1077-1095.MP3, 12p

042 Piroska-Irén 1088-1133.MP3, 9p

044 Kálmán 1095-1114.MP3, 10p

045 Buzilla - Kálmán 1 neje.MP3, 8p