MANI   imája

Életemnek rendelt utamat járom….járom,
De Istentől velem van a „Nagy Szent Három”.
Érzem a Fény-Atya bölcs tudás-világát,
Mely összetöri a sötétség jármát.
Fény-Anyánk két szeme
tudom itt van rajtam.
Azért rebeg Hozzá
Áldó imát ajkam.
Példaképem pedig:
Jézus – a Fény Fia!
Igéjének bennem kell feltámadnia!
Hármuk szolgálata az igaz Szeretet
Melynek magvát „Hármuk” a szívünkbe vetett!
Kikel – é a szent mag…?
Csak Te magad tudod.
Hej! – Pedig belőle
Neked is sok jutott.

Szeretet kalászból lesz az életkenyér,
Ami csak ad, - vissza sohse kér.
Szívedbe e nap is szeretetet hozzon!
A bűn el ne érjen, hited ne lankadjon!
Higgy a szeretetben és ne fordulj máshoz.
A Szent „Fény Háromsághoz” imádkozz,… imádkozz!

Magyarok Tízparancsolata

Imádd az Istent!

Őrizd a Hitet!

Szeresd a Hazát!

Őrizd és ápold az anyanyelvedet!

Ragaszkodj ősi és szent hagyományaidhoz!

Törekedj minél több ismeretre!

Kerüld az ürességet!

Ha kell, küzdj, és bátran harcolj!

Ne akarj másnak látszani, mint aki vagy!

Tanúk, elismerés nélkül is légy hazafi!

Megvolt a legenda erről a népről, aki „kapukat nyit Isten fiának a Földön”

MIATYÁNK minden EGEK Ura!
MIANYÁNK! Minden élet Úrnője!
Szent a Ti Áldott nevetek.
Áldott a Ti Szent Nevetek.

Öltsön testet általam az ige,
Szellem Lélek teljessége!

A MINDENSÉGET hassa át az Isteni Akarat!
Az alkotásban váljak érdemessé országotokban élni !
Köszönöm teremtő munkám megvalósult gyümölcsét.
Bocsássátok meg vétkeimet!
Adjatok erőt a jóvátételhez!
Adjatok tisztán látást és jó lelket a megismeréshez!

Segítsetek ellenállni a kísértésnek, hogy megszabaduljak tudatlanságomtól és szeretet – nélküli érzelmeimtől!
Istenem! Ti vagytok a Dicsőséges Teremtés éltetője és oltalmazója: MINDÖRÖKKÉ…
Úgy volt, így van, ez lesz!