Fényadó

Felkészülés a Változásokra

Mi változott? 1992. vs 2011.

Népzene Kunszentmiklósról

.II


.III


Molnár V. József beszéde Kunszentmiklóson - részletek

.II


.III


.IIII


.V


Édes Élet - CUKOR

2011. február 28. 06:00 Magyar Nemzet

Határon innen méregdrágán, határon túl jóval olcsóbban árulja ugyanaz a német-osztrák konszern a cukortermékeit. Magyarországon az ész nélküli privatizáció után az uniós cukorreformra hivatkozva szinte teljesen leépítették a termelést. Az osztrák kézben lévő kaposvári cukorgyár a hazai igények harmadát sem fedezi, és konkurencia híján addig drágítja a termékeit, ameddig akarja.

Két hét alatt csaknem duplájára emelkedett hazánkban a cukor ára, kilóját már alig lehet 300 forint alatt kapni. A várható árrobbanásról már egy ideje beszéltek, így sokan időben feltöltötték a kamrát. A Kapos.hu híre szerint Kaposvárott szinte az összes olcsóbb cukrot felvásárolták, sok üzletben pedig csak megemelt áron lehet hozzájutni, az ellátás is akadozik. Az egyetlen működő magyar cukorgyár, az osztrák Agrana érdekeltségébe tartozó kaposvári üzem értékesítési igazgatója, Fábián Zoltán megerősítette az értesülést, amikor arról beszélt lapunknak, régi partnereik igényeit is csak részben tudják kielégíteni, új vásárlókat pedig a cukorhiány miatt nem tudnak kiszolgálni. Ugyanakkor a szomszédos Ausztriában a cukor kilójához akár 100 forinttal olcsóbban és könnyen hozzájuthatunk - írja a hétfői Magyar Nemzet, melyből további részleteket is megtudhat.

Pegazus – üzen a Kozmosz KISS BALÁZS KUNÓ

Engedjétek meg, hogy egyik „kedvenc” csillagképemet, a Pegazust helyezzem a mai írás központjába, mert a jelenlegi életünkben igen nagy szerepe van, és ez most tovább erősödik. Érdemes a mindennapjainkban tudatosítani a létét. (Lesz egy hosszabb bevezető, utána csapunk bele a kifejtésbe :) )

A csillagkép

Maga a Pegazus a Vízöntő és a Halak csillagképek fölött található, és e Pegazus alá esik a tavaszpont (Napéjegyenlőség) is, a Halakban. Ez már magában ide helyezi a hangsúlyt, de ennek a hangsúlyozásnak még nincs vége. Három messianisztikus bolygónk van, sorrendben az Uránusz, Neptunusz és a Plútó. Ezeket azért hívjuk messianisztikusoknak, mert kormeghatározó szerepük van, ezért minden ilyen messianisztikussal történő esemény valahol az egész Földön megjelenik.

Azt tudjuk, hogy az Uránusz már régóta a Pegazus alatt jár, erről már sokat írtam – tehát az Uránusz és a Tavaszpont által a Pegazusnak már hosszú ideje igen erős üzenete van. De ez az üzenet tovább erősödik, mert a Neptunusz is MOST LÉP BE a Pegazus alá! (És egészen itt lesz 2030-ig, tehát a kormeghatározó szerepe eddig fog tartani)

A mindennapokban pedig még fontosabbá válik a Pegazus, mert a Nap, a Merkúr és a Mars is beléptek e csillagkép alá, így egész Márciusban a Nap által folyamatosan a Pegazus égisze alatt fogunk működni. Nézzük ez mit is jelent számunkra.

A Pegazus

A Pegazus maga a Táltos Paripa a magyar mitológiában, a fehér paripa, amely hátán a világok között tudunk járni. Ennek szimbóluma a Táltos Dob is, amelyen a táltosok utaztak a szellemi világba, és onnan hozták vissza a Földre üzeneteiket. A Pegazus hátára mindenki felszállhat, aki képes megszelidíteni. Ezt regéli el ősi magyar népmesénk, ahol a legkisebbik fiú a csupa csont és bőr gebét annak kérésére parázzsal eteti meg. A Nap életereje, a Tűz ereje, amely az anyagot szellemivé alakítja át, tehát egy olya erő, amellyel ki lehet törni a fizikai sík rabságából, és szellemivé lehet válni. Ennek a szimbóluma a Pegazus csillagkép.

A szkíta-görög mitológiában e Pegazus szállítja Zeusz villámait, tehát az Isteni Szikrát. Látszik, hogy aki képes a villámot szállítani, annak a fénynél is sebesebben kell szállnia – szimbolizálja, hogy a Pegazussal képesek vagyunk kilépni a Tér és Idő fogáságából, oda szállni a Pegazus szárnyán, ahová csak menni szeretnénk.

Neptunusz a Pegazusban

S ami úgymond kormeghatározó esemény, amelyet minden ma élő ember csak egyszer él meg életében, hogy a Neptunusz belép a Pegazus csillagkép alá, ez éppen most történik. Képesek vagyunk befogadni TELJESEN a kozmikus utazást, a kvantumállapotot, amikor itt a Földön minden tértől és időtől függetlenül van jelen. Képesek vagyunk most már arra, hogy az Univerzumot Egy egységben éljük meg, ahol bárminemű határvonal vagy elválasztás csak a nézőpont kérdése.

A Neptunusz a mély spiritualizmust szimbolizáló égitest, így tehát minden emberben mélyen belül megszólal az, amit a Pegazus hoz: a Kozmosz üzenete. Üzenet Istentől, a felsőbb Éntől, bárhonnan ahová az adott Létező kapcsolódni szeretne.

Tovább erősödik minden emberben belül az, hogy kapcsolatot tud teremteni a felsőbb világokkal.

Ugyanakkor a Neptunuszhoz tartoznak az illúziók, a ködök és a félelmek, ezért bizonyos rétegekben erősödhetnek a hazugságok az által, hogy még jobban letagadják öntudatlanul a bennük élő spiritualitást. Illetve bárki, ha nem hallgat a saját Pegazusára, azaz felső sugallataira, akkor azzal ködöt hoz létre életében, eltakar valami magából.

Éppen ezért e messianisztikus esemény üzenete az, hogy egyre jobban oda kell figyelnünk a belső spirituális üzenetekre életünkben!

Tovább erősödik annak az üzenete, hogy képesek vagyunk megélni és megérteni az EGYESÍTÉS állapotát, azt a kulcsot, hogy miként válsz saját magaddá, miként fordítod ki a világodat, hogy egy külső nézőpontból egységessé váljon, és belülre kerüljön. Ez az igazi Unio Mystica. Az Egyesítés misztériuma, amikor kiderül, hogy az én nem is létezik, az is csak egy nézőpont. Felszakadnak a határok.

Nap a Pegazusban

A Nap 19-e környékén lépett be a Pegazusba (lásd http://csillagmag.hu/csillaguzenetek/az-elet-teljes-tisztitasa/), és április legelején hagyja el. Ez alatt érdemes hagyni, hogy a felsőbb Én vezesse léptünket. Illetve, ezt mindig érdemes átélni, de most van itt annak az ideje, hogy ezt a gyakorlatok, a hétköznapok szintjére lehozzuk.

A Pegazus által folyamatosan képesek vagyunk ráérzékelni a „fentről” vagy „lentről” jövő információkra, sugallatokra. Az „akarom” világa helyett áttérünk a „szándék” világába. Oda, ahol a szándék vezet, és átengedjünk magunkat annak, hogy rajtunk keresztül megnyilvánuljon az, ami szeretne megszületni rajtunk keresztül. Ennek átélése mélyebb élmény, mint az „akarom” megélése, bár a látszatvilágban azt hisszük, hogy az „akarom” tartja fent a létet.

Aki arra figyel, hogy belül előhívja magában a Pegazust, annak szárnyán szállva új világok bontakoznak ki, és nem csak valamiféle spirituális gyakorlat során, hanem a mindennapok szintjén! Aki a buszon utazva, a munkahelyi megbeszéléseken, a boltban sorban állva, a szomszéddal érintkezve is képes befogadni a Pegazust, annak kitárul ez a világ, ahol nem az ego akarja hajtani a teremtést és a megismerést, hanem egyszerűen csak hagyja, hogy a világ megnyilvánuljon általa.

Engedjük, hogy lépteinket vezesse a Pegazus.

Összefoglalás

Az írás elején említettem, hogy maga a korszakjelző Tavaszpont is a Pegazus alatt van, tehát a fentebb írtak nem lesznek senki számára ismeretlenek, hiszen a pegazusi üzenetek minden emberhez eljutnak már igen régóta. Ezzel szokták keverni a vízöntő-kori üzeneteket, holott a Tavaszpont a Halak csillagképben jár, és messze még a Vízöntő.

Említettem az itt álló Uránuszt is. Ez az égitest 2002-2003 –ban lépett be a Pegazus alá, azóta szintén „megszoktuk” azt, hogy aki akar, az képes magas szintű kozmikus kapcsolatokra, tehát ezen a messianisztikuson keresztül már hosszú ideje nagyobb oktávú kommunikációs csatornában vagyunk.

Amit érdemes magunkkal vinni az elkövetkező hónapra, az a Nap által felerősödő Pegazus-lét üzenete.

Hosszú távon pedig a Neptunusz szépen lassan mindenkiben előhívja ezt a Táltos Paripát. Aki figyeli a csillagok járását, most még 20 éven keresztül, erre mindig gondoljon: A Neptunusz a Pegazus alatt jár – a lélek mélyén szólal meg a felettes Én, a magasabb Tudatosság, vagy maga a Teremtő üzeneteit.

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország

Kunszentmiklós, Jégbontó hava 27-én

Ma MSZ országos munkaértekezlet

MEGHÍVÓ

Jogfolytonosságunk a Horthy korszak tükrében

A Magyarok Szövetsége nyitott munkaértekezlete

Pusztuló nemzetünk megmaradásának, magára találásának és fölemelkedésének alapfeltétele a történeti alkotmány megbecsülése, a jogfolytonosság helyreállítása.

2011-02-27-én 10 órai kezdettel

a Magyarok Szövetsége nyitott munkaértekezletet tart

Kunszentmiklóson a városi sportcsarnokban,

minden érdeklődőt szeretettel várunk.

10.00 – 12.30 Munkaértekezlet

 • A Magyarok Szövetsége, mint szervezet felépítése, Települési Megbízotti rendszer bemutatása. A 2011-es év feladatainak ismertetése.

12.30 – 13.30 Ebédszünet

13.30 – 17.00 Műsor, előadások

Előadók: Molnár V. József, Dr. Zétényi Zsolt, Papp Lajos, Batta György

 • Előadások a Horthy korszakról, hogyan meríthetünk erőt, példát, mintát az akkori emberek cselekedeteiből, Trianon tragédiája utáni gazdasági, politikai és társadalmi felemelkedéséből, mit tehetünk ma?

Élni fog a nemzet, amely összetart” Arany János

Magyarok Szövetsége Ügyvivő testület

KIÚT

Kubinyi Tamás, a "nemfélős" műsorvezető a Kiút című műsorában (2011. február 24-én) mondotta a következőket:

"Igen, ez egy érdekes dolog lesz, mert Magyarországnak egy-két hónapon belül új alkotmánya lesz. Az alkotmánynál pedig alapvető kérdés, hogy a jogfolytonosságot hova köti: tehát a magyar államhoz, vagy pedig az ideiglenes magyar kommunista államtákolmányhoz, amely széthullik véglegesen. És a másik kérdés pedig az, hogy az államadósság ügyével kapcsolatban azok, akik tulajdonképpen törvénytelen körülmények között ezt az országot eladósították, felelősségre lesznek-e vonva, és az utód magyar állam vállalja-e ezeknek a bűncselekményeknek a jóvátételét azzal, hogy továbbra is ugyanúgy fizeti-e az államadósságot, mint eddig?"

Cukor ára - megmondtuk!

Hiánycikk lehet a cukor
barikad.hu 2011, február 26 - 10:44

Kilónként 300 forintra kúszott a cukor kiskereskedelmi ára az elmúlt hetekben, az édes termék hiánycikk a világpiacon is, ezért a szakemberek szerint az év hátralévő részében tovább drágul.

Emiatt nyilván többet kell majd fizetni a cukrászati, édesipari termékekért. Az uniós "cukorreform" kvótákat ír elő az egyes tagországok számára, ami végül azzal a következménnyel jár, hogy mára Magyarországon a fél tucat helyett egyedül a Magyar Cukor Zrt. kaposvári üzeme gyárt cukrot.

Magyarországon évente több mint 300 ezer tonna cukor fogy, s ebből a kvóta alapján 105 ezer tonnát gyártunk, s jelentős mennyiséget mi is kereskedőktől vásárolunk - nyilatkozta a lapnak Fábián Zoltán, a cég kereskedelmi igazgatója. Legalább 200 ezer tonna cukor külföldről érkezik, a szállítási költséggel megemelt áron. A cukrot többnyire euróért szerzi be a Magyar Cukor Zrt. és a hazai nagykereskedők is, így a forint-euró árfolyam is mozgatja az árakat.

Mindezt tetézi, hogy a világkereskedelemben mára cukorhiány alakult ki. Az egyik legnagyobb termelő, Brazília - az észak-afrikai politikai válság miatti olajhiánytól tartva - alig exportál nádcukrot, abból inkább bioetanolt gyárt, elsősorban a városi közösségi közlekedés számára. Ausztráliában az évszázad esőzései, az árvizek, a nagy kiterjedésű tüzek mintegy 2 millió hektáron pusztították el a cukornádültetvényeket.

A világkereskedelemben kialakult cukorhiány másik oka Kína, India gazdasági növekedése, az ezzel járó életszínvonal-emelkedés, a növekvő cukorfogyasztás. A kőolaj árának növekedése az energiaigényes cukoripar költségeit ugyancsak hátrányosan
érinti - mondta el a szakember.

Bráth Zoltán, a Magyar Cukor Zrt. mezőgazdasági vezérigazgatója még hozzátette: az évtized közepén még 40 ezer hektáron termesztettek a gazdák cukorrépát. Ez a vetésterület mára 14-15 ezer hektárra csökkent. Ezt a területet a zrt. 80 százalékban leszerződte, és vélhetően a fennmaradó területre is megkötik a megállapodást. MTI

Február 25-i téli út

...és...

Wass Albert: Előhang

Sorsod megváltoztatása

Sorsomat

gyáva vagyok(???)

megváltoztatni.

Elmúlt Mátyás, jön a tavasz? MÉG NEM:

Elveszíthető dolgokhoz ne ragaszkodj görcsösen.

Mert minden szorongó érzelmi erőlködés olyan hirtelen,

erőszakos mozdulat, mint a ragadozó madarak zsákmányra való lecsapása;

megrémíti és vad menekülésre készteti szelíd tulajdonságainak jelképeit,

a gyengébb állatokat.

Szepes Mária

Szégyenletes csalást műveltek a bankok - Dr.Drábik János

...mert itt nem arról volt szó, hogy amikor valaki felvette a hitelt, mondjuk svájci frankban, akkor volt a banknak svájci frankja és svájci frankban intézte az ügyet. Nem! Csak a számai voltak mások. Ő Forintban (bank-DrMI) teljesítette a kötelezettségét, de a számvitelét, a könyvelését azt svájci frankban vitte.

Most persze ez akkor előnyös, amikor a svájci frankra a kamat alacsonyabb, de amikor előáll egy ilyen rendkívüli helyzet és sokan veszítik el a lakást, azon az alapon válnak fizetésképtelenné, hogy svájci alapú hitelt vettek fel, ez egyszerűen egy, én megkockáztatom ez egy bűncselekmény a bankok részéről, hogy ezt megtehetik.

A banknak ugyanis semmilyen többlet kiadása nem volt. Őneki mindössze annyi volt, hogy az ún. svájci, a deviza alapú hitelre egy darabig kevesebb kamatot kapott. De, az hogy most ezen az alapon semmilyen kedvezményt nem hajlandó tenni, egész odáig elmenve, hogy végrehajtást kér ezek ellen és kilakoltatja őket, ezt jogszabállyal tiltanám meg és bizony sűrgősen hoznék olyan jogszabályokat, amely ezt a gyakorlatot elítéli, betiltja, sőt megbünteti.

5 perc 19 mp és 6 perc 51 mp között.

KÜLDD TOVÁBB!

Élő Kenyér - evangélium újság gyerekeknek és fiataloknak

Kedves István,

az e-vangélium lista tagjai rendkívül nagy mértékben kivették részüket a tavalyi esztendőben a borsodi árvizek és a devecseri vörösiszap áradat károsultjainak megsegítésében. A karitatív munka szervezése után most visszatérek ahhoz, amihez talán jobban értek, az evangélium hirdetéséhez. E területen ugyan katasztrófa nincs, de nagy kihívást jelent, hogy eljuttassuk Jézus örömhírét az emberekhez.

Most a gyermekeket és a fiatalokat céloztam meg. Alapítottam egy havilapot, egy újságot, amely 2011. áprilistól fog megjelenni és azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek és a fiatalok kézbe kaphassák az evangéliumot és megszeressék a szentmisét. Az újság címe: Élő Kenyér. Jézus az Élő Kenyér, akivel a szentmisében találkozunk.
Létezett korábban hasonló kiadvány (Adoremus Junior), de nagy katolikus kiadónk anyagi okokra való hivatkozással megszüntette.
Döntésüket megértem, de úgy érzem, hogy a kiadó esetleges veszteségénél sokkal nagyobb az a lelki veszteség, amit a kiadvány hiánya eredményez a gyermekeknél.

Úgy gondoltam, hogy segítőtársakat gyűjtök és belevágok, mert szükség van arra, hogy a gyerekek és a fiatalok találkozzanak az örömhírrel. A korábbi újsághoz képest számos újdonság lesz. Külön részek szólnak majd a minisztránsoknak és most, a Család évében a családoknak is nagy figyelmet szentelünk. Lesznek riportok például atyákkal és hitük szerint élő családokkal, valamint fiatalokkal. Emellett a hivatásgondozás is előtérbe kerül.
Újdonság továbbá, hogy honlap is készül az újsághoz, amelyen internetes játék indul sok-sok nyereménnyel. A részvétel természetesen ingyenes. A játék indulásáról időben tájékoztatást küldök Önnek és az e-vangélium lista tagjainak. (A játék nyereményeihez szponzorok jelentkezhetnek. A támogatók nevét vagy cég esetén logóját külön oldalon fogjuk megjeleníteni.)

Terveim szerint az újságot a határon túli magyar gyerekek ingyen fogják megkapni 400-500 példányban havonta. Ehhez még támogatókat, jótákonysági előfizetőket keresek.
Az újságot megrendelni mostantól lehet. Nagy örömömre szolgálna, ha gyermeke, unokája vagy családtagja számára megrendelné az újságot.
Az Élő Kenyér havonta jelenik meg, 64 oldalas, minden oldalon színes rajzokkal és képekkel díszített színes újság (A5 méretben).
Az újság stílusába betekintést nyújtó mintalap letölthető innen: http://zalalovo.plebania.hu/letoltesek/dokumentumok
Ugyanerről az oldalról letölthető az Élő Kenyér Megrendelő nyomtatvány is.

Szeretettel kérem, hogy adjuk a gyermekek és fiatalok kezébe az újságot, hogy vasárnaponként találkozhassanak Krisztussal, az Élő Kenyérrel! Segítsünk nekik közösen, hogy örömmel olvassák az evangéliumot és szívesen jöjjenek a szentmisére!
Szeretettel: István atya

Információk megrendelőknek:
Megrendelő nyomtatvány letölthető innen: http://zalalovo.plebania.hu/letoltesek/dokumentumok
A megrendeléseket e-mailben (zalalovo@gmail.com) vagy postán (8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.) lehet elküldeni. Március 5-én kerül nyomdába az áprilisi szám. Aki eddig elküldi rendelését, már az első számtól kapja az újságot. Fizetni negyedévente, félévente vagy évente lehet.
Egy szám ára: 320 Ft + 200 Ft postaköltség Magyarországra.

1 példány előfizetése 1 évre: 3600 Ft (300 Ft/db) + 2400 Ft postaköltség = 6000 Ft.
1 példány előfizetése 2011 április-december: 2700 Ft (300 Ft/db) + 1800 Ft postaköltség = 4500 Ft.
2 és több példány esetén a postaköltség csökken. Plébániák és nagyobb közösségek 20 példány felett 1 évre 3600 Ft áron kapják és a postaköltséget átvállaljuk. 20 példánytól 2011. április-decemberig a 9 szám 2700 Ft és a postaköltséget átvállaljuk.


Információk jótékonysági előfizetőknek:
Kérem, hogy lehetőleg egy évre, 2011-ben 9 hónapra fizessen elő, és ne csupán egy hónapra.
(Jótékonysági előfizetés1 évre postaköltség együtt: 6000 Ft.)
Jótékonysági előfizetés 2011 április-december: 4500 Ft.
Kérem, hogy a megrendelésnél jelezze, hogy jótékonysági előfizetés.
Átutaláskor szintén jelezze, hogy jótékonysági előfizetés.
Aki nagyobb összeget ajánl fel, adományán értelemszerűen több gyermeknek juttatjuk el az újságot.

Fizetési lehetőségek:
On-line bankkártyás fizetés:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az adomány gomb választása után, kérem, adja meg adatait, majd jelölje meg az Élő Kenyér előfizetés vagy az Élő Kenyér jótékonysági előfizetés lehetőséget.

Átutalás:
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalalövői Fiók, H-8999 Zalalövő, Kossuth L. u. 2.
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
A megjegyzés rovatban, kérem tüntesse fel:  Élő Kenyér előfizetés vagy az Élő Kenyér jótékonysági előfizetés.

--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)92-371-049

Magyar Valóság 2011

Szeretnélek egyszer-Garai-Latinovits-Dúdolni halkan-Magashegyi Underground-Ákos

Garai Gábor: Töredékek a szerelemről

Ki megvigasztaltad a testem,
áldott legyen a te neved.
Hazug voltál, hiú, hitetlen?
Vakmerőbb, mint a képzelet!

Hová hullsz? Én meszes közönybe.
Nincs áhítat már nélküled.
Csak nemléted fekete szörnye,
és kábulat és szédület.

És csönd. Irgalmatlan magányom
többé már meg nem osztja más.
Vár végső szégyenem: halálom.
S nincs nélküled feltámadás.

      *

Lehet, csak a hibátlan testedet
szerettem, s föltárult, elengedett
szépséged gyújtottam ki a szilaj
szenvedély képzelt lángcsóváival?
Lehet, hűséged, vadságod csupa
varázsolt rongy volt, festett glória:
én rádbűvöltem rajongón - te csak
eltűrted jámbor hóbortjaimat?
Lehet, hogy így volt.
           Akkor is neked
köszönök mindent - s elvégeztetett.
Fönntart még a tőled vett lendület.
Már semmi sem leszek tenélküled.

     *

Immár aligha változom meg:
minden vonásom végleges.
Mi eddig eszmém s mámorom lett,
eztán sorsom törvénye lesz.

     *

Aláaknázott terepen
lépkedek feszes nyugalomban.
Dühöm csak jelentéktelen
legyek dünnyögésére robban:
a folytonos életveszély
morajától szemem se rebben;
minden reményem benned él,
halálomnál véglegesebben.

     *

Mire megszüljük egymásnak magunkat,
kihordunk annyi kínt, kívül-belül,
hogy elszakadni egyikünk se tudhat
többé a másiktól:
            feltétlenül
valljuk egymást, mint gyermekét az anyja. -
S akkor ha majd fájdalmak súlya nyom,
fele bánatod én veszem magamra,
és bűneid felét is vállalom.

    *

Mióta szeretlek, eszméletem
minden percében rád emlékezem,
álmomban is te őrzöl meg talán,
rólad tudósít munka és magány,
veled lep meg hajnalom, alkonyom,
s hozzád megyek, ha tőled távozom.

    *

Nincs itt más lehetőség:
lélek-fogytig a hűség
szálai két szeretetnek
végképp összeszövettek...

    *

És Penelopém vár odahaza,
szövi a remény álom-szőnyegét.
Nincs termő nyara, kacér tavasza,
néki ez a telt öröklét elég,
hogy el ne múljék tőle a varázs,
mit érkezésem, a bizonytalan
sajdít belé, s a halk vigasztalás,
hogy csak őérte őrzöm meg magam.

A MAGYAR CSAK AKKOR MARAD MEG...

..ha nem másra, hanem magára fog számítani. Szántai Lajos

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő