Fényadó

Felkészülés a Változásokra

Devizahitelesek FIGYELEM! - Buzsáki Gábor

2011.03.31.

Ahogy tavaly decemberben már számítottunk rá: a dolgok kifejezetten jól haladnak, hiszen az árfolyamok régen látott csúcsok közelében járnak. Hamarosan azonban újabb fordulóponthoz érkezünk, - már ami az árfolyamokat illeti. Úgyhogy nézzük, hogyan tovább..

A világ gazdasági eseményeiért, jelen pillanatban (2024-ig még biztosan) a Bak jegyében lévő Plútó felel. Így az égi mozgásából, ahogy már eddig is tapasztalhattad, viszonylag pontosan kikövetkeztethetjük a várható hatásokat.

Néhány nap múlva: április 9.-én a Plútó retrográd (azaz hátráló) mozgásba vált.
Azaz ettől a naptól kezdve az elmúlt hónapokban, különösen az elmúlt hetekben tapasztalható fellendülés megtorpan. (Nehogy megijedj, nem kezd zuhanásba a tőzsde!)

Miért az elmúlt hetekben volt leginkább érzékelhető a fellendülés?

A Plútó minél távolabb kerül az 5 fokos határtól (2010. decemberben lépte át!), annál inkább “adakozóbbá” válik! Mivel hamarosan visszafordul, így a jelenlegi időszakban - vagyis ezekben a hetekben van a legtávolabb az 5 fokos határtól.
Ezért oly adakozó - most!


Nos, az április 9-én bekövetkező irányváltásával egy újabb szakasz veszi kezdetét, ami egészen augusztus 26-ig tart! (Ekkor lépi át a Plútó, a kritikusnak mondható 5 fokos határt.)

A következő hatásokra számíthatunk: kisebb-nagyobb hullámok kíséretében - április 9-től az árfolyamok szépen lassan emelkedni kezdenek. A “csúcs” nyár végére, kora őszre tehető, amikor is a Plútó a mi életünkben utoljára -
még egyszer 5 fokon belül tartozkodik.

LEFODÍTOM: ÁRFOLYAMNÖVEKEDÉS!

Ne feledjétek!

Ne feledjétek!

Ti nem engem szerettek,

hanem azt,

aki rajtam keresztül megszólal.

TUDOM!

Egyszer a házadban megjósoltad, hogy egyszer eljön a mi időnk, ahol váll vállt vetve fogunk küzdeni.
S lőn! Igazad lett!
Tudod ki vagyok?

Székely autonómia

Székely legény román lányt vesz feleségül, s ha már így esett, a nászéjszaka előtt tanácsokat kap az apjától:
- Fiam, amikor a menyasszonnyal az ajtó elé érsz, kapd ölbe, hogy lássa, a székely az erős.
Bemész a szobába, becsmérlően dobd az ágyra, hogy lássa, a székely az büszke. Levetkőzöl, hogy lássa, a székely az szép is! Aztán a többit magad is tudod...
Másnap a papa kérdi:
- Na, mit csináltál az este?
- Ölbe kaptam az ajtó előtt, hogy lássa, a székely az erős. Becsmérlően ledobtam az ágyra, hogy lássa, a székely büszke, levetkőztem, hogy lássa, a székely az szép is.
- És aztán?
- Aztán ott helyben kielégítettem magam.
- Micsodaaa!? Megbolondultál? Miért?
- Hogy lássa meg: a székely az független és autonóm!

Látszólag megismétlődik a történelem - Minimum végig olvasandó -Kündü

A „korszerű forma” kifejezés a lényeg Orbán Viktor alábbi kijelentésében: „… én azt gondolom, hogy egy korszerű formában XXI. századi körülmények között az a tény, hogy nem alkotmányt, hanem alaptörvényt alkotunk, valójában a történelmi alkotmány folytonosságának helyreállítását és jogaiba történő visszaállítását jelenti.”

Az általam kozmopolitának nevezett, jelenlegi jogértelmezés egyre inkább elismeri az Alkotmány, mint iránymutatás és az Alaptörvény, mint ebből eredő, egy történelmi időszakra „korszerűsített” irányelv megkülönböztetését.

Ennek tudható be, hogy a FIDESZ-KDNP tervezetét nem Alkotmánynak, hanem Alaptörvénynek nevezik (bár Orbán Viktor hétfői beszédében következetesen az „Alkotmány” kifejezést használta és – ha valakinek, akkor neki - nem lehet ilyen lényeges kérdésben tévedni.)

Megismétlődik a történelem, de az ismétlődés nem Magyarország felemelkedését eredményezi, mint 1920-ban, hanem Hazánk gyarmatbirodalmi kötöttségének erősödését akarja szolgálni, mert az ismétlődés csak látszólagos.

1920-ban a Horthy Miklós által összehívott Nemzetgyűlés első határozatában kimondta: „A Magyar Királyság alkotmánya a Szent Korona.” Ezzel a Kun Béláék és Károlyi Mihályék által hozott törvényeket eltörölte, azzal a jogos indokkal, hogy az alkotmányos iránymutatással azok ellentétesek, így tiszta lapot nyitott a társadalmi együttélés magyar érdekeknek megfelelő szabályozására, vagyis a magyar érdekű jogrendszer kialakítására.

2011-ben a FIDESz-KDNP Alaptörvény-tervezete preambulumában a következők szerint fogalmaz: Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát.” (Orbán Viktor nem történeti, hanem történelmi alkotmányról beszél. Ez, és az alkotmányt az alaptörvénnyel keverő pontatlanság egy későbbi értelmezésnek készítik elő a talajt.)

A preambulum ezzel a kifejezéssel szétválasztja az alkotmányt és a Szent Koronát, vagyis lényegében tér el az 1920-as megfogalmazástól.

Ez a szemlélet mutatkozik meg abban a következetességben, amivel a Szent Korona alkotmányos jogfolytonossága helyett a kormánypárti képviselők „a történelmi alkotmány folytonosságáról” beszélnek.

Míg 1920 után hat évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az ellenerő kikezdje a magyar érdekek kizárólagos jogi érvényesülését (1926. évi XXII. tc.), addig hagyományaink látszólagos követése lehetővé teszi, hogy a FIDESZ-KDNP Alaptörvény-tervezete már önmagában is ellentmondjon a Szent Korona Értékrend iránymutatásának.

Két rejtett aknát helyeztek el így az Alaptörvény-tervezetben:

1. Az alkotmányozási folyamat és a Szent Korona szétválasztásával azt fejezték ki, hogy az Alkotmány nem iránymutató Isteni akarat kifejeződése, hanem történelmi fejlődés „vívmánya”, és ez az Alaptörvény-tervezet ennek a folyamatnak a része.

2. Ez alapján szabadon értelmezhetővé tették az alkotmány iránymutatását. Ennek közvetlen eszközeként nem határozzák meg, hogy mit értenek „történeti alkotmányunk vívmányain”.

Az 1920-as I. tc. alkotói is hasonló hibát követtek el, amikor nem értelmezték, hogy mit jelent a Szent Korona, mint alkotmány. Ennek lett következménye az, hogy 1926-ban a Szent Korona alkotmányosságával összeegyezhetőnek tartották az idegenek részvételét a hatalomgyakorlásban.

Most sincs olyan iránymutatás, amelyből levonhatóak lennének azok az alapelvek, amelyeknek ellentmondanak az utóbbi 66 év (1100 év) törvényei, sőt, azok az alapelvek, amelyek az alaptörvény-tervezetben szerepelnek, ezeknek a törvényeknek a szellemét követik.

Ebből ered, hogy le kell lepleznünk azt az iránymutatást, amelyből a látszat történelem-ismétlést jelentő alapelv – azaz az Alaptörvény-tervezet – fakad.

Az előzőekből egyértelmű, hogy nem Isteni eredetű iránymutatásról van szó. De akkor hogyan értelmezhető a „történeti alkotmányunk vívmányaiból” eredő iránymutatás?

A Párhuzamos Alkotmányozással bebizonyítottam, hogy a Lisszaboni Szerződés az iránymutatás a Szent Korona alkotmányisága helyett:

Szabadság Alkotmánya

Rabság Alkotmánya

Magyarország örökké szabad.

Magyarország sohasem lesz szabad.

A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

A Szent Korona tagjai soha nem fognak azokkal a szabadságjogokkal rendelkezni, mint a hatalmat bitorló idegenek és helytartóik.

Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

A magyar föld, és ami alatta, felette van, valamint a magyar szellem, a magyarság javai és jogai örökké és elidegeníthetetlenül a megszállók tulajdonában vannak és felettük birtokjogot is csak a megszállók és helytartóik gyakorolhatnak.

Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

Minden magyar érték a megszállók érdekeit szolgálja.

Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

Azokkal a Szent Korona tagokkal szemben, akik ellentmondanak és ellenállnak a diktatúra értékrendjének, a megszállóknak és helytartóiknak nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

A Szent Korona divattá vált. Ez maga után vonta, hogy kirakodóvásári portékává alázták. Mutatják a külsejét, ahhoz különböző magyarázatokat fűznek, vagy történelmi alappal, vagy a nélkül. A lényeg, hogy elkeljen a portéka és higgye azt a vásározó, hogy igazat kapott, nem - valódi értéke szerint - bóvlit.

Amikor csak megosztottság nélküli egységgel akadályozhatjuk meg, hogy a Liberális Diktátumot Alaptörvénynek maszkírozva életünket mérgező vásári bazáráruként ránk tukmálják, megszaporodtak az önérdeküktől vezérelt, vagy a diktátorok által megvásárolt „álhazafiak”, akik ránk akarják beszélni, erőnk elvonásával, a Szent Korona meggyalázott utánzatát.

Ha engedjük, megérdemeljük.

Kelt Szegeden, 2011. Kikelet havának 30. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Megrázó adatok: bolygónk a japán katasztrófa óta folyamatosan remeg

A napok rövidebbek lettek, a föld tengelye elmozdult, az Antarktiszon gleccserek szakadtak le: a japán földrengés nem csak az országot tolta közelebb Amerikához, de az egész földbolygót megrengette. A Spiegel tanulmánya.


Arra számítottak a japánok is, hogy földrengés lesz, de ilyen mértékűvel nem számolt senki. Az ország partjai előtt fut egy törésvonal, ahol az óceáni lemez az ázsiai kontinens alá csúszik be, körülbelül hetenként két milliméter sebességgel. A várt katasztrófa bekövetkezett március 11-én helyi idő szerint 14:46 perc 23 másodperckor: a tengerfenék kőzete nem bírta tovább a kontinens nyomását és eltört. A mérések kezdete óta ez volt a negyedik legnagyobb földrengés és hatása az egész bolygóra kiterjedt.

A rengés 129 kilométernyire indult a japán Szendai városától, ott keletkezett törés 32 kilométeres mélységben: a tengerfenék olyan gyorsan tört szét, mint egy gleccser. Három és fél percen keresztül haladt a törés a kőzetben. Végezetül a hasadék 400 kilométer hosszan húzódott egészen a tengerszinttől 60 kilométeres mélységig. A fent fekvő lemez 27 méterrel előrébb csúszott - tehát keletre - és hét métert felfelé. Ez egyike volt a legerősebb lemezmozgásoknak, amelyeket valaha is rögzítettek. A rengés az Egyesült Államok geológiai szolgálatának adatai szerint 9-es erősségű volt. Az ütközés olyan mennyiségű energiát szabadított fel, mint amennyit egy több száz méter átmérőjű meteorit becsapódása jelentett volna. Még a 376 kilométernyire fekvő Tokióban is omlottak össze épületek és remegtek a házak. Az Antarktiszon is megfigyelhető volt a hatás, a gleccserek gyorsabban szakadtak le, írta a New Scientist magazin hasábjain Jake Walter glaciológus. A méréseket azoknak a GPS kész ülékeknek a segítségével tudták elvégezni, amelyeket a gleccserekre telepítettek. A kontinenslemezek mozgása szokatlanul heves cunamikat váltott ki.

Az óriáshullámok a japánok számára további pusztítást jelentettek, de az óceán többi térsége megmenekült. A hullámok több száz kilométeres sebességgel rohantak Honshu partjai felé és néhány perccel keletkezésüket követően elérték a szárazföldet. A tengerfenék egyenetlenségei felfelé nyomták a hullámokat, míg azok a 15 méteres magasságot is elérték.

A cunamik jellegzetessége, hogy míg a hullámok a tenger felszínén haladnak, addig a cunamik egészen a tengerfenékről indulnak, az egész tenger mozgásban van, és ennek megfelelően nagyon sok vizet juttat a szárazföldre. Japán meredek partjai még inkább felkorbácsolták a vizet, kilométeres távolságban jutott be a tengervíz a szárazföldre.

Az óceáni térségben fekvő országok szerencséje az volt, hogy a cunami a japán partok melletti relatív sekély vizekben keletkezett, ezért túl kevés víz mozdult meg ahhoz, hogy máshol is pusztítson. Amikor a hullámok a mélyebb vizekre értek, akkor elvesztették magasságukat. A szigetek a formájuk miatt úszták meg a veszélyt, a vulkáni eredetű szárazföldek úgy állnak a tengerben, mint a ceruzák és nincs olyan talapzatuk, amin a hullámok megerősödhetnének. A cunamikat a nyílt tengeren ugyanis alig lehet észrevenni, a hajósok gyakran gyanútlanul haladnak át rajtuk. A Hawaii szigetek ezzel szemben hegyvonulatként magasodik az útban, ahol néhány méter magas cunamik okoztak csekély mértékű kárt.

Japánban 1200 GPS-állomás található, amelyek műholdon keresztül mutatják az ország helyzetét. Ezeket azért helyezték ki, mert a földmozgások előjelei lehetnek egy vulkánkitörésnek. Most ezek a szenzorok azt is jelzik, hogy milyen hatása volt a földrengésnek: Japán egycsapásra négy és fél méterrel közelebb került az Egyesült Államokhoz, de az ország nem egyforma mértékben csúszott. Délnyugaton csak kilenc millimétert haladt kelet felé, de a tengerfenéken a négy és fél méternél nagyobb mértékű is lehet az elcsúszás, csak ott nincs GPS, ami mérje.

A szárazföldi eszközök másféle mozgást is észleltek. Északkeleten Japán 75 centimétert süllyedt, amelynek végzetes következményei lehetnek, mert a cunamik így még mélyebben juthatnak be a szárazföld belsejébe.

A hatás nem csak az embereket érintette: a földgolyó még mindig remeg, mióta a földrengés megrázta - úgy leng, mint egy harang: az egész bolygó hat és fél perces időközökkel leng ki, derítették ki a bonni egyetemen. Az egész földön a talaj hullámzik, de csak néhány tizedmilliméternyit. Mivel az egész bolygó remeg, ezek óriási energiát keltenek. Ha az embereknek jobb lenne a füle, akkor hallanák az egész Földet morogni, de ezek a zajok tizenegy oktávval lejjebb vannak annál, amit az emberi fül észlelni képes. A Föld tengelye 17 centiméterrel mozdult el a NASA szerint. A rengés szinte megcsavarta a bolygót és ezzel megrövidült a nappalok hossza. Bár ennek a mértéke igen csekély, de a számítások szerint volt olyan időszak, amikor egy nap 23 óráig tartott.

A kutatókat megrázták a történtek, úgy vélték, hogy ilyesmi sohasem történhet. 9-es erősségű földrengés Japán partjai előtt szerintük sohasem következhetett volna be:

- Ehhez hasonló nyomokat sem a tengerfenéken, sem a szárazföldön nem találtak. Az elmúlt évszázadokban nem volt olyan rengés, ami ilyen erős lett volna, a cunamik ellen pedig méteres magasságú falakat építettek, amelyek Japán észak-keleti részét veszik körbe.

- A tektonikus lemezek ütközésének módja is egy mega-rengés ellen szólt: Az óceáni lemez szokatlanul meredeken csúszik az ázsiai kontinens alá. Ez azért van így, mert a kőzet nagyon régi, hideg és nehéz, ezért az elmélet szerint kevésbé erősen súrlódnak egymáson, és nem is renghet olyan sűrűn. Az élet rácáfolt erre, a cunami a falak felett pedig egyszerűen átcsapott.

Most a kutatóknak be kellett ismerniük, hogy az elméleteik tévesek voltak és azt is, hogy nem vették figyelembe a veszélyre figyelmeztető jeleket. A lemezek kora miatti feltételes biztonságot a 2004 karácsonykor Szumátrán történt cunami és földrengés már meg kellett volna, hogy cáfolja, ismerte el Emile Okal, az Evangston egyetem geofizikusa. Ráadásul Japán észak-keleti része egyre inkább meghajlott, és a keletkező nyomás levezetésére csak egy igen erős földrengés lehetett képes. Okal szerint a történtek figyelmeztetésként kell, hogy szolgáljanak más régióknak is: Tonga és a Karib térség észak-keleti része hasonlókkal kell, hogy szembenézzen.

Minél pontosabban vizsgálják a kutatók az altalajt, annál több katasztrófa nyomára lesznek figyelmesek. Japán észak-keleti részén volt már néhány cunami, erről árulkodnak a történelmi feljegyzések és a geológiai térképek is, de épp a legsúlyosabbról feledkezett el mindenki.

2001-ben Koji Minoura, a szendaji egyetem geológusa felfedezte, hogy a most érintett régiót 869-ben egy mega-cunami árasztotta el. Mivel az esemény olyan régen történt, írta Minoura, "egy nagy cunami valószínűsége egyértelműen magas". A prognózis döbbenetesen pontos volt, de a tanulmány csak most, a történtek után lett híres.

atv | Spiegel | mediatica.ro

2011. március 20., vasárnap , 10:34:04

Nemzeti Hírháló

MANGALICA HÚS és disznótoros VÁSÁR!

 

MANGALICA HÚS és disznótoros VÁSÁR!
március 30. - április 2.-ig
100% Magyar Hús-hentesárú bolt
1068 Rippl Rónai 28. /Szondi - Rippl sarok/

Mangalica cs karaj: 1650.-
Mangalica cs tarja: 1500.-
Mangalica comb: 1750.-
Mangalica lapocka: 1500.-
Mangalica oldalas: 950.-
Mangalica dagadó: 1000.-
Mangalica csülök: 850.-
Mangalica májas és véres hurka: 1000.-
Mangalica paraszt szalámi: 3100.-
Kecske szalámi: 1890.-
tel: 06 70 568 38 36.
www.magyarokhusa.hu

 

Magyar ének magyar lélek hangja - László Andrea

Magyar földet magyar hó takarja,

Magyar szívnek magyar szó a hangja...

...Magyar ágra magyar madár szálljon,

Magyar leány magyar legényt várjon...

...Magyar imák magyar égre szállnak,

El nem hagynám szép magyar hazámat...

Az oroszok nem hajlandók betiltani...

Nem hajlandók betiltani a Cion bölcseinek jegyzőkönyvét

AFP - Barikád 2011, március 29 - 10:29

A moszkvai ügyészség nem volt hajlandó betiltani A Cion bölcseinek jegyzőkönyve című könyv oroszországi értékesítését, jelentette be közleményben egy moszkvai emberjogi szervezet, olvasható a francia hírügynökség jelentésében.

A szervezet azt követelte az ügyészségtől, hogy tiltsák be a könyvet, vagy legalábbis kötelezzék a kiadót, hogy egyértelműen jelezze: az orosz titkosrendőrség egyik ügynöke által 1901-ben hamisított könyvről van szó, amelynek célja az volt, hogy elhitessék, a zsidók programszerűen akarják meghódítani a világot. A francia hírügynökség megjegyzi, a könyv akkori megjelenése egybeesett a folyamatban lévő zsidóellenes pogromokkal.

Az ügyészség döntését az orosz tudományos akadémia pszichológiai intézetének 2009-es szakvéleményére alapozta, amely szerint a könyv nem tartalmaz a zsidók elleni tettekre buzdító részeket. Azt pedig, hogy a könyv nem hívja fel a figyelmet "hamis" voltára, érvelt az ügyészség, nem sérti a fogyasztók védelmét szolgáló orosz törvényt. Az emberjogi szervezet bejelentette, jogorvoslatért az orosz főügyészséghez fordul. Az orosz igazságügyi minisztérium mintegy 800 tiltott könyv jegyzékét készítette el korábban, de ezek sorában nem szerepel A Cion bölcseinek jegyzőkönyve.

A jegyzőkönyv itt olvasható:
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=almenu2&cikk=18

JÖN a tavasz felfelé!

Lemondott a kormány Szíriában
2011-03-29. 15:14 Kuruc.info

Benyújtotta lemondását a Mohammed Nadzsi el-Otari vezette szíriai kormány kedden, amit Bassár el-Aszad elnök elfogadott - jelentette a damaszkuszi állami televízió.

Az "arab tavasz" szele Szíriát is elérte, a damaszkuszi kormány több hete tiltakozó megmozdulásokkal szembesül, amelyeket a biztonsági erők eddig könyörtelenül elfojtottak.

A 2000 óta elnöki tisztséget viselő Bassár el-Aszad több intézkedést akar életbe léptetni a csaknem fél évszázada uralmon lévő rezsim megreformálása érdekében. (MTI)

Először, de utoljára!

"Megmutatjuk Orbánnak, és megmutatjuk önmagunknak is, hogy köztársaságpárti demokraták vagyunk. Megmutatjuk, hogy lehet, hogy ma még övé a Parlament többsége, de az utca egyre inkább a vele szembenálló demokratáké, a miénk. Mi soha nem fogjuk megtenni azt az alávalóságot, hogy egy percre is elfelejtenénk: a törvényhozás a parlamenti demokrácia lelke. Soha nem keverjük össze az utcát a Parlamenttel,  vagy a tüntetőket a néppel. Nem, mert mi hiszünk a parlamenti demokráciában és hiszünk a parlament intézményében.

A mostani helyzet kivételességét az adja, hogy a törvényhozás egyetlen pártja egyedül akar Alkotmányt adni a népnek. Azt hiszi, hogy közjogi felhatalmazása egyet jelent a társadalmi felhatalmazással. Ez hazugság.
Április közepétől egymást érik a demokraták megmozdulásai, amelyeken kiállnak a Köztársaságért, a demokratikus jogállami alkotmányért. Ma már tudjuk, hogy a sort a Demokratikus Charta nyitja április 16-án, délután 15.00 órakor a Batthyány-örökmécsesnél. A szervezők felkérésére én is beszélni fogok. Szeretném, ha Te is ott lennél! Fontos vagy! Kérem, hogy hozd el barátaidat, ismerőseidet is.

Akard, hogy Orbán a két szemével lássa ellenzékének erejét! Lássa, hogy középiskolások, egyetemisták, munkások, irodai alkalmazottak, munkanélküliek, nyugdíjasok, fiatalok és idősek, vidékről és Budapestről, szociáldemokraták, liberálisok, konzervatívok, zöldek, pártokat utálók és értük lelkesedők mind ott állnak vele és rendszerével szemben. Akard, hogy érezze, erő áll vele szemben, a demokraták ereje! Szükségünk van Rád! Szükségem van Rád!

A Hazának szüksége van Rád!

A Charta után is sokan fognak tüntetni. Úgy hírlik, hogy másnap a „sajtószabadságos” civilek szerveznek tüntetést, és demonstrációt készít elő az LMP és az MSZP is. Mi azt gondoljuk, hogy a demokratikus ellenzéknek, a társadalmi és a politikai ellenzéknek egyformán fontos az Alkotmány védelme. Ezért arra bíztatjuk valamennyi hívünket, hogy legyen annyira aktív, amennyire ereje engedi, és vegyen részt minél több demonstráción.

A Charta a Demokratikus Koalíció Platformhoz hasonlóan pénzadományokból tartja fenn magát, és most is gyűjtést szervez, hogy kifizethesse a tüntetés költségeit. Minden fillér számít. Aki megengedheti magának, kérem bármilyen csekély összeggel támogassa a Charta megmozdulását (Magyar Demokratikus Charta TE, OTP Bank 11705015-20000442). Egyúttal megköszönve az eddigi óriási támogatásotokat arra kérlek Benneteket, hogy a Demokratikus Koalíció Platform számlájára a továbbiakban ne fizessetek be támogatást, mert az a bankszámla március végén meg fog szűnni, és terveink szerint helyette új bankszámla jön létre.

Ne feledjétek! A Köztársaság megér egy szombat délutánt.

Budapest, 2011. március 29.

Gyurcsány Ferenc"

Kedves Ferenc Testvér!

Vége, Érted?

Vége, Értik?

Fényadó

Születés - Kiss Balázs Kunó

Múlt héten hétfőn (03.21.) a tavaszi Napéjegyenlőség idején a Nap belépett a kos jegyébe, karöltve az Uránusszal – és a Lilithtel. A várt kirobbanó, elindító energiák azonban még váratnak magukra, legalább is nem abban a formában vannak jelen, ahogyan arra az ember számíthatott. Hiszen nem győztem felhívni a figyelmet arra, hogy a Lilith által szembe kell nézni önmagunkkal, és a várva-várt fényesség ugyan már itt van, de van még valami, amin keresztül kell menni az elkövetkező időben, ez pedig nem más, mint a Születés. Újjászületés. Vagy, ha úgy tetszik, Feltámadás.

A Halak csillagképében jár jelenleg a Nap (csakúgy, mint a Merkúr, Mars, Jupiter, Uránusz is), tehát igen erőteljes a Halak csillagkép üzenete, amelyhez Krisztus üzenete kapcsolódik, ez pedig a Feltámadás.  Ebben benne van a Halál is egyben és a Születés maga, ezek pedig mind-mind szerepelnek a csillagok között az elkövetkező időben. Minden az Égre van írva.

- – -

Március 21-én létrejött az elindító impulzus arra, hogy valami létrejöjjön – ez még csak az ideák szintjén született meg, az anyagi világba nem gyűrűzött le. A Tavaszpont az Új Év ideje, az elindulás és az alsó világokból való felfele törekvés ereje. Ez a törekvés most a Lilith által viszont kapott egy igen erőteljes impulzust, amely hajtóerőként, tolóerőként működik akkor, ha a saját negatív erőinket nem megváltoztatni, illetve legyőzni szeretnénk. Lásd korábbi írásomat erről. (http://csillagmag.hu/csillaguzenetek/kitores/)

Tehát ez az impulzus ahhoz hasonlítható, amikor az anya méhében születni vágyó csecsemő születésének ideje elérkezett, és lassan eljön a születés órája. A vágy létrejön, hogy kitörjön a biztonságot adó, oltalmazó közegből. Ebben az állapotban le kell tudnia győzni magát a babának (és anyának), hogy elengedje azt, ami eddig táplálta! Így vagyunk mi is most. Ez az impulzus létrejött.

- – -

Elérkeztünk március 27-hez (vasárnap), amikor is a Vénusz és a Neptunusz álltak együtt a Vízöntő csillagkép múltat tisztító vizében. Ez egy olyan mélységű üzenetet hordoz magában, amely lassan kúszik fel a tudatunkig. Érezhettük a belső lelki fájdalmakat, félelmeket, bizonytalanságokat, amelyek az anyagban is láthatóvá válnak. Ez a sírás vagy az illuzórikus eufória ideje, amikor minden rózsaszínben ragyogva gyönyörű lehet, vagy ennek ellentéteként a depresszió és lelki fájdalmak bújnak elő. Akárhogyan is van, a lényege magas szinten az, hogy ÁTÉREZZÜK minden részünket, minden részünkkel létrejöjjön az Unio Mistyca, a Minden Egy állapota. Fontos, hogy ne csak a szép részeinkkel akarjunk közösséget, hanem az eltemetett, elbújtatott, mélyben lakókkal is. Ennek célja a teljes Harmónia és Béke megélése – de a Béke csak a békétlenségből születhet, ha önmagunkban mindennel kibékülünk.

Képzeljük el, hogy még mindig a Teremtő méhében bújunk, és hajt minket a vágy az új világ felé, de előtörnek félelmeink, mert esetleg a múltban nem úgy sikerült minden, ahogyan elterveztük, és most megint születünk egy új világra, és bennünk van egy kód, amelyet ki kell tisztítani. Ezt a lélekrészt esetleg elnyomtuk magunkban, mert fájdalmat okoztunk magunknak vagy másoknak a múltban. De ezzel tisztába kell kerülni, át kell élni mindent magunkban, mert csak teljes egészében lehet megszületni, mindennel egyben.

- – -

Március 28, hétfő a cikk írásának ideje pedig elhozta a Nap-Plútó kvadrát aktiválódását, amely mutatja, hogy a születéshez bizony meg kell halni. El kell engedni az anyaméhben való létezést ahhoz, hogy ki tudjunk bújni a szülőcsatornán. Ez egy változás, egy jel, egy döntés, hogy kilépünk a régiből. Ez van jelen most, ez aktiválódott bennünk, viszont a kvadrát fényszög azt mutatatja, hogy ez feladat.

Most hiába állnak körbe minket az angyalok, égi segítők, megszületni ők nem tudnak helyettünk. Szeretettel gondolnak ránk, de a születés amellett, hogy a legcsodálatosabb folyamat, egyben talán a legmagányosabb is, hiszen a születő gyermeknek mindent magának kell véghezvinnie. Ahogy a bábból pillangó lesz, létezik egy átmeneti pillanat, amikor még nem lepke a lepke és már nem hernyó a hernyó, de az átalakulást véghezvinni csak ő tudja. Hiába nézi lélegzetvisszafojtva az „anya” az egészet, és a maga módján segít: bizonyos lépéseket a születő lénynek kell megtennie.

A mai nap, tehát 28-án aktív a Szaturnusz – Jupiter szembenállás, üzenve életünkben, hogy minden, amiben eddig hittünk, a törvények, amelyek szerint eddig éltük az életünket, most összeomlanak, porrá omlanak akkor, ha nem voltak időtállóak. Kikerül a lábunk alól a talaj, a Szaturnusz minden szinten megkérdezi: valójában készen vagy az újjászületésre? Valóban képes vagy kijönni a Cet gyomrából?

(http://csillagmag.hu/media/hang/) Mert innen csak saját erőből lehet kijönni!

- – -

Megérkezünk április 2-3-4 –i hétvégéhez, amikor is megreped a magzatburok. A Mars belép a kos jegyébe, azaz eléri a Tavaszpontot, a tavaszi Napéjegyenlőség pontját, a beindulás pontját. Egyben együttállásba is kerül az Uránusszal és a Lilithtel. Az Erő, a felfelé emelő erő együtt rezeg a korlátok szétfeszítő üzenetével – ez igen hatalmas robbanást eredményez. Hatalmas erő lesz a birtokunkban, amely tol minket felfelé, de csak akkor, ha a Lilith segítségével törünk előre. Nem könnyű, hiszen nem a fény hív most, hanem a “sötétség” hajt, ha úgy tetszik. Az erő, amely hajt ki minket a biztonságból és a MÁR NEM tápláló közegből. Mert lehet, hogy eddig ugye az anyaméh tápláló volt – de innen már mérgezővé válhat a közeg, és ha maradni szeretnénk, akkor nem az életet választjuk.

Április másodikán kora hajnali órákban lép a Mars a tavaszpontra a Holddal együtt, tehát ez egyben egy hatalmas lelki előretörés. A Hold az anya szimbóluma, tehát itt az anyai tápláló korlátok szétfeszítése zajlik. És ne feledjük, hogy a születés bár a maga nemében a legcsodálatosabb dolog, egyben fájdalmas és nem túl szép látvány, ahogy a csecsemő véresen, aszottan, méhlepénytől csutakosan előbújik. Amikor a pillangó születik, a születés pillanatában még összegyűrődött szárnyakkal, belegabalyodva a bábjának fonalaiba nem túl szép látvány.

Igen, belőle lesz a gyönyörű pillangó, igen, a csecsemő csodálatosan angyali, de ezt nem mondhatjuk egy bizonyos pillanatban.

Nos, ez a pillanat most van, most zajlik egészen május végéig.

Tehát, ezen az április első hétvégéjén a Mars új körbe indul, a Teremtő erő beindul, elindulunk a szülőcsatornában. Április 3-án lesz Újhold, ami tovább fokozza azt, hogy elengedjük a régi dolgokat, lomtalanítunk belül, lezárunk és összegzünk.

Hétfőn, azaz április 4-én a Nap szemben fog állni a Szaturnusszal, ez pedig annak az üzenete, hogy bizony itt csak lépésről lépésre lehet haladni. Hiába hív a fényes világ ragyogása, az Új ígérete, nem lehet rohanni. Korlátozva érezzük magunkat a szülőcsatornában, szűkös és szorít, úgy tűnik mintha nem tudnánk kibontakozni, nem tudjuk még szétteríteni angyalszárnyainkat. De ez nem a világ hibája, nem a mi hibánk! Egyszerűen még nincs itt az ideje! Egy dologra kell fókuszálunk: arra, ami éppen zajlik. Nem a csodás messzi jövőre, amikor majd hú de fényesen és kisimultan fogunk feküdni édesen anyuci biztonságot jelentő karjai között. Aki erre fókuszál, annak az út hosszabb és szűkösebb. A figyelem legyen ott, ami éppen történik. Ami – mint írtam – nem egyezik feltétlenül azzal, ahová tartunk, se azzal, ahonnan elindultunk. Egyszerűen egy más közeg, ahol valójában az erőinket próbálgatjuk: valójában képesek vagyunk SAJÁT erőből átmenni ezen a ponton?

- – -

Maga a teljes születési folyamat úgy gondolom május közepéig-végéig fog lezajlani, az április maga az elindulásról szól, de a várva-várt új Én, ami születik, erre az időpontra fog teljes egészében alakot ölteni. Addig természetesen folyamatosan haladunk előre, különböző stációkon keresztül fogunk átlépni.

Ne feledjük, folyamatosan a Halak csillagképben leszünk, előbb a Nap áprilisban, majd Mars, a Merkúr-Vénusz fogja májusban elhagyni ezt a csillagképet, júniusban pedig a Jupiter. Május lesz a csúcspont, ekkor fog maga a Feltámadás létrejönni. E csillagkép az Összegzésről és Lezárásról szól, arról, hogy ennek a szent alkímiának segítségével tudjuk életünket egy magasabb síkra helyezni. S mint hangsúlyoztam,a Feltámadásban benne van a Halál, a Születés és az Új Élet is. Ezeket kell megélnünk:

A Régi Világ pusztulása, a biztonság elhagyása.

A Születés fájdalmas, de felemelő átalakulása.

Az új Énbe való belehelyezkedés, mert az Új életet meg kell ismerni, meg kell szokni: nem fogunk tudni egyből rohangászni pici kis angyallábacskáinkon.

Egész áprilisban-májusban folyamatosan jelentkezni fogok arról, hogy mire érdemes figyelnünk ebben az egy szinten nehéz, más szinten felemelő időszakban, amikor magunkra vagyunk utalva, bár Égi Atyánk és Anyánk lélegzetvisszafojtva figyelnek bennünket.

Rabszolgák vagyunk!

A bükki füvesember - Gyuri bácsi Markazon

2011. április 6-án (szerdán) 17 órától

Markazon a Közösségi Házban

(Mikes K. út 5-7.) vendégünk lesz

a „bükki füvesember” Gyuri bácsi

Az ősi magyar népi gyógyászat című előadásával.

Az előadás előtt és után 1-1 óra tanácsadás, valamint gyógytea és gyógynövényes könyvvásár áll az érdeklődők rendelkezésére.

A belépés díjtalan.

Mindenkit szeretettel vár

a szervező: Örökifjak Klubja!


Magyarország eddig 27-szeresen fizette vissza a felvett hiteleket!


Drábik János
A sötét újkor
Búcsú a felvilágosodástól

Magyarországon 2009-ben - a pénzügyi világválság kellős közepén - a magyar bankrendszer nyeresége a duplája volt a nyugati országokban realizált profitnak.

- Miért nem engedik meg az államnak, mint tulajdonosnak, hogy beleszóljon a pénzrendszer irányításába, ha a bankrendszer már a válság alatt tőle várta a segítséget?

Kiderült, hogy Kínában, ahol az állam irányítja a központi bankot, a legnehezebb időszakban is meg tudták tartani az egyensúlyt: nincs infláció, és 10%-kal növekszik a gazdaság. A felmerülő problémák kezelhetőnek bizonyultak.

Az Európai Unió a pénzuralmi világelit saját intézménye. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az Európai Unió fölösleges intézmény. Európa népeinek nincs szükségük egy elbürokratizálódott, költséges birodalmi struktúrára. Az unióból származó előnyöket - a termelés, az áruk, az információ és eszmék szabad áramlása, a határok fellazítása - birodalmi vízfej nélkül, a nemzetállamok közötti két- vagy többoldalú együttműködéssel is hatékonyan megvalósíthatják, elérhetik. Az EU-ra nem Európa népeinek, hanem a világuralmi elitnek van szüksége. Az államok feletti hatalmat gyakorló transznacionális pénzkartell akar mindenáron szabadulni a nemzetállamoktól, mert azok a szuverenitás-igényüknél fogva bármikor kiléphetnek a pénzuralmi világrendből.

Az államadósság és az adósságszolgálat megfojtotta az országot. Itt az egyszerű példa! Az 1970-89 között felvett 10 milliárd dollárból ténylegesen csak 1 milliárd jött be az országba, ezt az MNB Műhelytanulmányokban lehet olvasni. 1989-ig kifizettünk az 1 milliárd dollár bevonásért 11 milliárd kamatot. Az adósságunk mára 270 milliárd dollárra növekedett. Ebből 107 milliárd dollár kamatot már kifizettünk. Az ország 27-szeresen fizette vissza a felvett hiteleket, és ha követjük az eddigi gyakorlatot, akkor 120-szorosan kellene visszafizetni, ami lehetetlen. Ez egyenlő a magyar nemzetgazdaság, a magyar nemzet felszámolásával.

Nem lehet ezer évig viselni az adósságszolgálat terheit, törleszteni és vég nélkül fizetni a kamatokat. Kinek állhat érdekében ez a képtelenség?

Aki Á-rt mond, mondjon B-ért is!

Ár? Bér!

A Széll Kálmán-terv fontos törekvése, hogy megakadályozza a magyar "családüzemeket" sújtó rezsiköltségek növekedését. Ha valaki mondjuk 1989-ben azt mondja, hogy 22 év elteltével, 2011-ben az egy keresőre jutó reálbér az 1978-as szinten lesz, családok százezreit fenyegeti a kilakoltatás és a közüzemekből való teljes kikapcsolás réme, valószínűleg nevetség tárgyává válik. Minden épelméjű ember egy sötét agy kigőzölgésének tekintette volna ezt a jövendölést, klinikai esetnek, amivel komoly ember nem foglalkozik. Mindez azért is elgondolkodtató, mert ha ez simán megtörténhetett, akkor mi a garancia arra, hogy újabb húsz év elteltével a mai helyzethez képest nem ugyanezt állapíthatjuk majd meg szomorúan?

Magyarország tehát ma egy olyan hely, ahol a harmadik világra vagy éppen a harmincas évekre emlékeztető helyzetbe süllyedt a népesség legalább negyven százaléka. A történelemből kilökött réslakók roncstársadalmává. Végzetes harapófogó készül végleg rázárulni e népességre. Munkaerejének árát, ha kap egyáltalán munkát, visszavitték a késő Kádár-kor szintjére, amikor ugyan szimbolikus bért kapott, de szimbolikusak voltak a mindennapi fogyasztási cikkek és közüzemi szolgáltatások árai is. A munkaereje újratermeléséhez szükséges áruk és szolgáltatások árát azonban, éppen e szektorok "globalo-privatizálása" miatt felvitték a globális piaci szintre, merthogy mint tudjuk: "Nincs ingyenebéd!" Ezért lehet a villamos áram Budapesten drágább, mint Londonban, vagy a víz, mint Los Angelesben. Minden közüzemi szolgáltatás ára legalább százszorosára, egyeseké több mint kétszázszorosára nőtt, miközben a bérek mindössze 35-ször nagyobbak.

A magyar foglalkoztatottak átlagos termelékenysége eléri a leggazdagabb nyugati országokénak a 66 százalékát, a bérei azonban azokénak a 22 százalékán állnak. Mindezek után nem azon kell csodálkozni, hogy katasztrofális a magyar társadalom népesedési és egészségi állapota, és hogy aki csak teheti, egyre komolyabban veszi fontolóra az ország végleges elhagyását, hanem azon, hogy mindez még nem vezetett komplex reprodukciós katasztrófához. Látnunk kell azonban, hogy e katasztrófa körvonalai egyre élesebb kontúrokkal bontakoznak ki a hétköznapok mind brutálisabb történései során. És persze lehet ezeket a történéseket az "egyedi eset, nem kell ebből általánosítani" kategóriába sorolni, de ezzel csak tovább erősítjük a fenyegetést. És persze lehet az egyre jobban elmélyülő nyomorúságért magukat a nyomorultakat okolni, és saját nyomorúságuk minden terhét továbbra is rájuk hárítani. Főként azért lehet, mert, mondjuk ki, semmiféle realitása nincs a lázadásnak. Az elnyomorított al só negyven százaléknak nincs semmilyen használható tudása a helyzetéről, és nincs semmilyen elképzelése kifosztottságának okairól, felszámolásának lehetséges útjairól. Nincsenek szervezetei, nincsenek a szervezkedéshez szükséges anyagi és szellemi erőforrásai, egyszóval nem konfliktusképes. A rendszerváltás uralmi elitjeinek tehát nem kell lázadástól, társadalmi robbanástól tartaniuk.

Ami fenyeget, az ennél sokkal súlyosabb, a végleges és visszafordíthatatlan lelki, erkölcsi, szellemi, fizikai és anyagi szétrohadás. Annak a pontnak az elérése, ahol olyan társadalmi "megzuhanások" történhetnek, amelyek következményei csak a japán tragédiát kiváltó tektonikus lemezmozgások által okozott iszonyatokhoz mérhetők. Azzal az óriási különbséggel, hogy ott egy anyagilag, de főként lelki, erkölcsi értelemben mérhetetlenül gazdagabb társadalom egyben- maradási képességét teszi végletesen próbára a történés. A magyar társadalom mai állapotában ennél sokkal csekélyebb társadalmi vagy természeti katasztrófa nyomán is elemeire hullana szét, és a legkeményebb rendészeti eszközökkel is csak ideig-óráig lehetne a rend látszatát fenntartani. A japán tragédiának azonban van egy másik vészjósló üzenete is. Mégpedig az, hogy olyan globális láncreakciókat válthat ki (milyen borzongatón is rímel e szó az atomerőművekből fenyegető végzetre!), amelyek nyomán az energiaárak és íg y a hazai közüzemi szolgáltatások árai is drasztikusan megemelkednek. És ezzel a harapófogó végleg rácsapódhat a magyar társadalom vesztes többségére.

Mit tehet ebben a helyzetben egy nemzeti kormány? A liberális "szentháromság" ("liberalizálj, deregulálj, privatizálj") szerint nyilvánvalóan semmit! Ha azonban nem a pusztító liberális logika mentén gondoljuk végig a teendőinket, akkor talán a semminél többet. Először is jelezni kellene a közüzemeinket kezükben tartó multinacionális vállalatoknak, hogy a kormány tisztán látja, milyen körülmények és feltételek között is születtek a magyar társadalmat megnyomorító privatizációs szerződések. És azt is, hogy adott esetben nem habozik ebből levonni a szükséges következtetéseket az árképzésbe való beavatkozást illetően. Különösen figyelemreméltó tény, hogy ezek a külföldi óriásvállalatok többnyire állami tulajdonban vannak. Tehát minden más államnak jó üzlet Magyarországon közüzemeket üzemeltetni, csak a magyar államnak nem. Ez, mondhatni önmagában is bizonyító erejű, és utal azokra a sötét üzelmekre, amelyeket ma is a feledés jótékony homálya fed. Ha ez az út kevésbé járható, akkor megközelítheti a kérdést a nemzeti kormány a másik oldalról, a bérek oldaláról is. Ma az átlagos reálbér is inkább jelkép, mint szimbólum, a minimálbér pedig inkább "irreálbérnek" mondható a maga tragikomikus szintjével. A minimálbér radikális emelése így ebben a háborúban fegyverré kell, hogy váljon egy valóban nemzeti kormány kezében. Mert aki árt mond, mondjon bért is!

Bogár László
Magyar Hírlap


Dr. Bogár László (Miskolc, 1951. április 22.) közgazdász, politikus, országgyűlési képviselő, egyetemi oktató, publicista.

Általános és középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte. 1969-ben érettségizett a Kilián György Gimnázium francia tagozatán. Felsőfokú tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi kereskedelempolitika szakán folytatta, ahol 1973-ban közgazdász diplomát szerzett. 1986-ig Miskolcon élt és az államigazgatásban dolgozott. Ugyanezen évben doktorált, és családjával Budapestre költözött. 1990-től 1998-ig országgyűlési képviselő. 1991-től a politikai tudományok kandidátusa. 2002-től a Károli Gáspár Református Egyetem docense. Alapvető kutatási területe a globalitás hatalmi rendszere.

Nős, két gyermek édesapja.

Politikai pályafutása során számos párthoz csatlakozott. 1978-tól 1989-es feloszlásáig tagja volt az MSZMP-nek. 1988 szeptemberétől tagja volt az MDF-nek is (a lakiteleki alapítók egyike), s részt vett a párt gazdasági programjának kidolgozásában. Az 1990. évi országgyűlési választásokon az MDF Borsod-Abaúj-Zemplén megyei listavezetőjeként került be a parlamentbe. 1990 és 1994 között a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok minisztériumának politikai államtitkára volt. Az 1994. évi országgyűlési választásokon ismét bejutott a parlamentbe. 1996-ban a Magyar Demokrata Néppárt frakciójához csatlakozott. A Fidesz hatalomra kerülésével 1998 és 2002 között a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, az Orbán-kormány Stratégiai Elemző Központjának vezetője volt.

 • A fejlődés ára. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983.
 • Kitörési kísérleteink. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989.
 • Bokros újratöltve. Kairosz, Budapest, 2006.
 • Magyarország és a globalizáció. Osiris, Budapest, 2006.
 • Hálózatok világuralma. Argumentum, Budapest, 2008.
 • Örvényben. Kairosz, Budapest, 2008. (Benkei Ildikóval.)
 • Magyarország felszámolása. Kairosz, Budapest, 2008.
 • Válság és valóság. Éghajlat könyvkiadó, Budapest, 2009. (Drábik Jánossal és Varga Istvánnal.)
 • Idegrendszerváltás. Kairosz, Budapest, 2009.
 • A rendszerváltás bukása. Kairosz, Budapest, 2010.

A Dicsőséges Tavaszi Hadjárat

Kedves Barátaim!
Mindenkinek ajánlom az április 2-i boldogi csatát. Nagy élmény a gyerekeknek, de a felnőtteknek is. Érdemes részt venni a csata előtti nyitó programon a polgármesteri hivatal előtt  és megnézni a tájházat is. A csata megjelnítése közben (huszárokkal, osztrákokkal, tüzérekkel)  részeletesen elmondják a a történéseket...olyan,  mintha tényleg a csatában lennél.
Markazon 3-án vasárnap 15.00 órakor találkozunk a Csodaforrás Hagyomány Kör tagjaival, hogy beszélgessünk a Húsvét misztériumáról, a húsvéti ünnepkörről, a Fekete vasárnaptól Fehér vasárnapig tartó időszakról, az időszakhoz kötődő hagyományokról, szokásokról és eldöntsük, hogy mi mit tudunk és mit szeretnénk megvalósítani, megélni  ezekből közösen.
Készülünk a tojás festésre is:  elkészítjük az írókánkat.
Remélem mindkét napon minél többen találkozunk!
Isten áldjon Benneteket!
Petrovics Éva
Plakát nagy méretben:
http://www.mhvsz.net/mhvsz-villanyujsag/134-23-tavaszi-emlekhadjarat.html
A 22. TAvaszi Emlékhadjárat:
http://www.magyarokszovetsege.hu/content/22-tavaszi-emlekhadjarat


Nagyon szép beszéd: Prof.Dr.Papp Lajos Verőcén, március 27-én. IMA MAGYARORSZÁGÉRT

Ó, édes hazám, te szép Magyarország!

Köszönöm a Teremtő Úristen mérhetetlen kegyelmét, hogy a Kárpát-medencébe születtem és a nyelvem a magyar.

Meggyőződésem szerint, az idők kezdetétől, őseink a világ legszebb földrajzi egységében a Kárpát-medencében éltek. Vérüket, verítéküket adták azért, hogy a ránk mért isteni küldetésünket teljesíthessük.

Nem vagyunk kiválasztott, választott nép. De magyarságunk okán, küldetésünk van-e földi létben. Küldetésünk a Kárpát medencében a teremtett világ megőrzése, ápolása, szépítése. Különleges képességeinket azért kaptuk az Úristentől, hogy többet és jobbat tegyünk a világért, mint mások, másutt a Föld bármely részén.

Sok ezer éves történelmünk során bizonyítottuk, hogy a sátáni időkben is képesek voltunk ég és föld egységét megteremteni.

Képesek voltunk küldetésünket teljesíteni, képesek voltunk a szeretet parancsát a romlott világunkban is megtartani.

Nem uralkodni természet és nemzet felett, hanem megőrizni, megtartani, amit a Teremtő nekünk rendelt.

Befogadni, hazát adni vándorló, üldözött népeknek, nemzeteknek.

Menedéket, kenyeret adni az ide érkezőknek.

A tudás népe vagyunk. Nyelvünk bizonyítja azt, hogy ősidőktől kezdve növények állatok nemesítői, az emberi lét jobbítói vagyunk.

A törvényeket Isten oltotta a szívünkbe.

Ezért is mondhatta Herakleitos, görög filozófus hogy a magyaroknak nincs szükségük írott törvényekre, mert a szkíta magyarok a törvényeket a szívükben hordják.

A műveltség, az ősök emlékezete az írásbeliség megjelenése előtt csak szóban és dallamban, zenében terjedhetett. Kétszázezernyi a népdalkincsünk.

Meséink, a nép ajkán terjedő regéink, egyedülállóak a világon, mert meséinkben soha nem a pusztítás, soha nem a mások legyőzése, hanem önmagunk, önmagunk gyengeségeinek legyőzése állt.

Győzelmet csak magunk felett arathatunk.

A szeretet a legnagyobb erő.

A megtartó erő.

Ezért nem értik sokan, Attila királyunk Róma kapui előtt vezéreinek, katonáinak tett kijelentését, mert soha nem értették meg a magyar szellemet, a magyar nagylelkűséget.

Attila nagy királyunk Róma kapujánál megállva nem rombolta le, nem fosztotta ki Rómát. Egyes történészek szerint a következőket mondta:

„ami a szeretetemben vagyon, az a hatalmamban vagyon.”

A szeretet parancsának megtestesítője a Szent Korona eszmeisége. A Szent Korona országaiban egymásmellettiség, egymás teljes jogú elfogadása volt az eszme. A magyarnak küldetése mindenkoron a Kárpát-medencében élő népek, országok testvéri segítése, tanítása volt.

Az utóbbi ezer éves történelmünkben írásos bizonyítékok sokasága igazolja, hogy megmaradásunknak egyik záloga, a Szent Korona. A Szent Korona eszmeisége.

A Szent Korona Tan a vérszerződéstől napjainkig az emberi együttélés, és országlás főtörvényei, történeti alkotmányunk biztosítéka volt.

Köszönjük a Teremtőnek, hogy sok év reménytelenség után a készülő Alaptörvényben méltóképpen emlékezhetünk meg a Szent Korona Tanáról, a Szent Korona eszmeiségéről, történeti alkotmányunk jelentőségéről.

Kocsis István szavaival:

„Mit jelentett a magyar történelemben az alkotmányozás?

Legtöbbször éppen a méltó választ jelentette a nagy fenyegetésekre…

A  biztonságos jövendő felé vezető út megépítését jelentette.”

Kérem a Magyar Nemzet minden tagját, hogy illúzióktól mentesen, reálisan ítéljük meg lehetőségeinket.

Egy hosszú út elején állunk. Ennek az útnak az első lépéseit tettük meg.

A Magyar Nemzet ébred. De sokan alszanak, vagy kábulatban vannak.

A csipkerózsika álomból ébredő Nemzetnek időre van szüksége, hogy megértse és teljesítse a Szent Korona tanát, és annak üzenetét.

Egyszerű szavakkal egyszerű mondatokban kell fogalmaznunk, hogy mindenki értse, megértse az üzenet légyegét.

Ezért engedjék meg, hogy báró Perényi Zsigmond koronaőr 1933-ban az ország házában elmondott beszédéből idézzek, amelyben pontosan és világosan fogalmaz.

„  …Most a mi időnkben minden magyar ember egyformán tagja a Koronának, származás, vagyon- és felekezetkülönbség nélkül egyforma jogokkal. Csak a kötelezettségekben lehet köztünk különbség, mert azoktól, akik erősebbek és gazdagabbak, többet kívánunk.

…A magyar történelem századain át mély vallási kegyelet környezte a Szent Koronát, keresztény legendák és krónikák hirdették és a hívők erős hittel hitték, hogy a Korona az egyház apostoli feje által csodás módon isteni sugallatból és angyali közbenjárással adományoztatott. Ma is szentnek hisszük a Koronát. Törpe nép (az), amely nemes eszményekre nem tekint fel tisztelettel, amely múltját semmibe veszi és így önmagát, a maga faját alacsonyítja le. De boldog nemzet az és csak annak a nemzetnek van jövője, amely a múlt hagyományait és eszményeit a sors viharai között is megőrzi. Mert a múlt az a szilárd alap, amelyre építeni lehet és az eszmények hevítenek munkára, küzdelemre és áldozatra. A Szent Korona egyetértést, közösséget, békességet hirdet a magyarok között. És ha majd eljön az idő, alkotmányunk szellemében külső befolyás és kényszer nélkül, párt- és magánérdek félretolásával az egyetemes nemzet lesz hivatva megvalósítani a Szent Koronának történelmi hivatását.”

A mának szóló üzenet legfontosabb része: áldozat nélkül nincs jövő.

Áldozatot kell hoznunk Krisztus Urunk példáját követve.

Önfeláldozó szeretet Istenért, családért, Hazáért, az élő világ mindenségéért!

Mert Magyarország volt, van, lesz!

Mindörökké Ámen!

 

2011. március 27. Verőce

Dr.Papp Lajos

Wikipédiából:

Papp Lajos (Aranyosgadány, 1948. március 21.) szívsebész, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott tanára, valamint PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika korábbi igazgatója.

Papp Lajos 1948-ban született Aranyosgadányban. 1951-ben, hároméves korában családjával együtt kitelepítették a faluból. Csurgón, Alsóleperden, Mágocson élt egészen 1957-ig, amikor visszakerült az ősi házba. 1966-ban a Mecseki Ércbányákban föld alatti csillésként dolgozott, következő évben műtőssegéd lett. A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd 1973-ban diplomázott a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán.

1973 és 1975 között a Pécs Városi Kórház sebészet-traumatológia orvosgyakornoka, 1975 és 1977 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Klinikán volt gyakornok. 1977 és 1991 között a SOTE Ér- és Szívsebészeti Klinikán egyetemi tanársegéd, majd adjunktus.

1989-ben megkapta az Orvostudományok Doktora címet. Ezt követően 1994 augusztusáig a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Szív- és Érsebészeti Klinika igazgatója, egyetemi tanár. A Zala Megyei Kórház szívsebészeti osztály osztályvezető főorvosa lett, és ő vezette a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Szívsebészeti Tanszékét is. 1997-től a POTE és Irgalmasrend II. Sebészeti Klinika – Szívcentrum igazgatója, a POTE Szívsebészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. 1999 augusztusától a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szívgyógyászati Klinika igazgatója. 2008 augusztusában saját kérésére nyugdíjazták.

1997. október 23-án Pongrátz Gergely kérésére a forradalom negyvenedik évfordulóján ünnepi beszédet mondott a Corvin közben. 2007 augusztusában Zétényi Zsolttal megalapította a Kárpát-haza Nemzetőrséget.

Munkásságát 2001-ben Széchenyi-, 2003 júniusában Magyar Örökség díjjal ismerték el.

2006-ban Prima Primissima díjban (két kategóriában),

2008-ban Pro Cultura díjban részesült.

PRO PATRIA, NON NOBIS DOMINE! (A hazáért, nem magunkért Uram!) feliratú aranygyűrűvel ismerték el 2008 novemberében.

Budapest V. kerületének és Kaposvárnak a díszpolgára. Nős, két gyermeke van. Bátyja, Papp László akadémikus. Öccse, Papp Gábor, traumatológus, általános sebész és ortopéd szakorvos.

Szakterületei

 • coronaria keringés fiziológiája és pathophysiologiája
 • szívsebészet

Szervezeti tagságok

 • Klinikai II. (műtéti) Tudományos Bizottság
 • Kardiológiai Szakmai Kollégium Szívsebész Szakcsoportja (elnök)
 • Magyar Élettani Társaság
 • Magyar Farmakológiai Társaság
 • Magyar Kardiológusok Társasága (2004)
 • Magyar Kardiológiai Társaság
 • Magyar Sebész Társaság
 • American College of Angiology
 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe
 • The International Society for Cardiovascular Surgery
 • Magyarok Szövetsége

Írásai

 • Quo vadis Domine? - Papp Lajossal beszélget Járai Judit
 • Jöjjön el a te országod
 • Verbum cordis - A szív szava
 • A Magyarokhoz
 • Ne hagyj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól
 • Csodák és tragédiák életemben
 • Szabadíts meg a gonosztól

Források

Papp Lajos. Verbum cordis - A szív szava. Kairosz Kiadó. ISBN 9637510664 (2005)

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő