Fényadó

Felkészülés a Változásokra

Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!

A periratot Dr. Lehmann György ügyvéd készített azon devizahiteleseknek, akik kártérítési pert indítanának a hitelező pénzintézetük ellen.
A Nemzeti Civil Kontroll az ügy érdekében és az ügyvéd úr számára külön oldalt biztosít. Az oldalon keresztül üzenet is küldhető az ügyvéd részére. Az anyagok feltöltése folyamatban van, és a beérkezések sorrendjében feltöltésre kerülnek!

Fogy a Magyar! Naponta több mint hat ember menekül a halálba!

Újra növekszik az öngyilkosok száma, évente 2500 magyar vet véget életének. agyarországon naponta hatan, évente hozzávetőlegesen 2500-an lesznek öngyilkosok.

A fizetésképtelenné válás, a tehetetlenség érzése és a jövőkép-nélküliség nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy sokan úgy döntenek, inkább a halálba menekülnek, mintsem hogy a bank „vigye a házukat” és ők az utcára kerüljenek...

 

szem_kicsi.jpg Nemzeti Civil Kontroll

 

- Rólunk:

A Nemzeti Civil Kontroll (NCK
p.j.m.) egy fokozatosan és dinamikusan fejlődő, zárt adatvédelmű, széleskörű baráti közösség. 

Sikeres Patai Palóc Napok

2011, július 30 - 20:54

Hatalmas az érdeklődés a Patai Palóc Napokon. 1500- 2000 vendég gyűlt össze a településen az immár hagyományossá vált rendezvényen.

Hatalmas az érdeklődés a Patai Palóc Napokon. 1500- 2000 vendég gyűlt össze a településen az immár hagyományossá vált rendezvényen.

Juhász Oszkár, a település frissen megválasztott jobbikos polgármestere nyitotta meg péntek este a Patai Palóc Napokat. A megnyitón emlékplaketteket adott ár a kiállítóknak, hiszen a háromnapos rendezvényen több kiállítást is megnézhetnek az érdeklődők (hímzett falvédők, népi faragások, régi imakönyvek, fotóművészeti kiállítás,stb.).

Ma reggel a Csóka ágyúval ébresztették jelképesen a  falu lakosságát. A legnagyobb látványosság talán a helyi népdalkör előadása volt. Nagy volt az érdeklődés a palóclakodalmon is, ahol egy fiatal pár palóc népviseletben játszotta el a hagyományos palóclakodalmat. A rendezvény idejére 110 gyöngyöspatai tért haza a világ minden tájáról.

A gyöngyöspatai Vári Pincék Egyesülete búbos kemencét épített a pincefaluba, melyet a Patai Palóc Napokon adtak át a településnek.

A rendezvényen hagyományos palóc ételeket készítenek, melyet a vendégek ingyen fogyaszthatnak.

Juhász Oszkár a barikad.hu-nak elmondta, rendkívül sikeres a rendezvény, szeretettel fogadtak mindenkit a közösségben. A polgármester kiemelte: valódi faluközösséget szeretnének összekovácsolni származásra, korra, világnézetre való tekintet nélkül, ám a cél továbbra is a „gyöngyöspatai modell” megteremtése.
barikad.hu

Isten választott népe

Részlet Vass Albert Hagyaték című könyvéből:

Akinek a lelkében van még bátorság ahhoz, hogy szembe forduljon ezzel az özönvízzel és odakiáltsa: megállj, s térj vissza, ahonnan jöttél! Ezt a földet, s ennek a földnek népét az Úr ereje őrzi!

Nézd azt a fát. Látod a sok kis falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben egy kis hajszál gyökerecskéje, mely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, az igaz. Minden ősszel lehull. De annak a kis hajszál gyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet.  Aki pedig elmegy, az nem viheti magával a gyökeret. S akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így, nagyon is sok. Gondolj a gyökérre. Isten ültette a magyar gyökeret ebbe a földbe s Isten gondját is viseli, ha hagyod. Bízd gondodat az Úrra Ő a te gondviselőd.

Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és nemzete vagyunk! Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik őbenne bíztak, akik az Ő törvényei szerint éltek, akik az Ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az Ő magyarjait! A magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá s Ő megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített, lássatok magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt elpusztul a nép!

Minden ember önmagában hordozza a maga megváltását!

A megváltást ugyan ingyen kegyelemből adja az Úr, de csak annak, aki megdolgozik érte.

-         Tiszteld a te Uradat, Istenedet és Rajta kívül más isteneid ne legyenek. Minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje győzedelmeskedik benned!

-         Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd Tőle való és minden cselekedeted Őt kell szolgálja:

-         Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát!

-         Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr.

-         Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is.

-         Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét.

-         Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig Őt tükrözöd tettedben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik tebenned. Ha elhagyod Őt, Ő is elhagy téged.

-         Ha nemcsak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van és hegyeket tudsz mozdítani vele! Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad s elkárhozik, ki veled perbe száll. Ez az Úr népének hagyatéka, kiknek igazsága, erénye és tudása Őtőle való!

Jobban becsülik a takarítókat, mint a parlamenti képviselőket

Ez derült ki abból a csehországi felmérésből, amelyben évente megvizsgálják, mely foglalkozásoknak milyen a társadalmi elfogadottsága, megbecsülése.
A CVVM prágai közvéleménykutató-intézet idei felmérésének csütörtökön nyilvánosságra hozott eredményéből kitűnik, hogy a legnagyobb társadalmi elismerésnek az orvosok, a tudósok és az ápolók örvendenek. A negyedik helyen az egyetemi tanárok, míg az ötödiken az általános iskolás tanítók találhatók.
A felmérés során rendszeresen 26 szakma társadalmi elismerésének a sorrendjét kell a megkérdezetteknek felállítaniuk. Az utolsó öt helyen a következő foglalkozások találhatók: pap (22.), titkárnő (23.), miniszter (24.), takarító (25.), parlamenti képviselő (26.).
A szakmák sorrendje jellemző a csehországi társadalmi helyzetre, közgondolkodásra. Míg az orvosok, tudósok és a tanítók presztízse tartósan nagyon magas, a parlamenti képviselők, miniszterek és a papok elismertsége, megbecsülése szintén tartósan nagyon alacsony.
Például az egyházakat a felmérések szerint a csehek többsége felesleges intézményeknek tartja, elutasítja kárpótlásukat is a volt szocialista rendszer idején elkobzott vagyonukért. A miniszterek és a parlamenti képviselők sem tartoznak a népszerű személyiségek közé, a felmérések azt mutatják, hogy a lakosság nagy része szerint nem a közt szolgálják, hanem elsősorban saját, illetve csoportérdekekkel törődnek.
A felmérés végén évek óta a takarítók helyezkedtek el, akiket most "megelőztek" a parlamenti képviselők. Szociológusok szerint a cseh lakosság többsége már megunta a politikusok állandó veszekedését, személyeskedését, illetve a következmények nélküli botrányokat és visszaéléseket. Ennek a hangulatnak a következménye, hogy az emberek nagyobb megbecsülésre méltatták takarítóikat, mint politikusaikat.
(MTI)

Elhagyott falu - Baranyi Győző

Összeszorul a szívem, amikor elnéptelenedett falvakat látok. Elhanyagolt, omladozó házakat, vénembereket, sötétbőrű lopakodókat, akik már nem néznek a szemembe. Hiába keresem a régen elhunyt rokonaimat abban a kis faluban, ott a Jászság közepén. Az öreg templom még büszkén integet felém távoli fehérségével, magyarosan ívelt tornyával, de amint közelebb érek, mozgást már nem látok körülötte. Balra fordulok, a temető felé, elhaladok édesanyámék háza előtt, amiből iskolát csináltak a kulákverő tolvajok. Már csak egy kis pajtaféle épület maradt meg belőle ott árván, az iskolát újjáépítették régen, de gyerekeket ott sem látok...
Itt, a Zagyva partján elpihenő temetőben nyugszanak őseim, ebben a halott, de mégis rendezett kis világban. Évszázados fák adnak hűvös árnyékot a melegben, virágillat, émelygően enyészetszagot árasztó fáradt koszorúk jelzik a frissen hantolt sírokat. Parányi zöld liget ez a halottak kertje, kicsi kápolnával a közepén. Nagymamám sírját egy márványból készült angyalka jelzi, mert még a háború vége előtt oda temették el a tizenkét éves testvéremet, akit öt évvel később ő követett, közvetlenül az államosítások után. Ötvennégy éves volt...
Kicsit kinnebb megyek a faluból, amit laposan körülölelnek a tanyavilág letűnt emlékei. Hatalmas termőföldek terpeszkednek, düledező házacskákkal ékeskedő tanyák, laposan a Zagyva árterületén. Nemes földek ezek. Régebben aranykoronában jelezték értéküket, melyekre városi telepesek költöztek, modern spekulánsok, akik jól tudják, hogy amikor megindul megint az élet, nagy értéke lesz ennek a zsírosan fekete földnek. Kárpótlási jegyekkel üzérkedtek, elvették azoktól is, akik rajtuk éltek, művelgették kicsi földjüket.
Unokatestvérem hetven felé jár már, de keményen állja a sarat az egyik jászsági kis tanyán Jásztelek és Jászalsószentgyörgy között. Disznókat hizlal, tyúkokat tart, kacsákat, libákat nevel, gyöngytyúkra, pulykára ügyel, birkát terelget. De már harmadszor rabolták ki az utóbbi másfél évben a cigányok, akiket még a nevükön sem nevezhet a magyar. Kétszer tanúja voltam, ott voltam látogatóban, amikor malacait felpakolták egy éjjelen. Csupán öt tyúkot hagytak meg neki a hatvanból, kilenc süldő malacot, négy kifejlett pulykát, elvittek szinte mindent.
Ez a szerencsétlen ősz hajú ember megpróbált valamit munkával hozzátenni csekélyke nyugdíjához, amiből megélni amúgysem lehet, friss tanyasi tojással látta el a falusi embereket. Amikor disznót vágott, az ősi mesterség hagyományos ízeit őrizte meg magában. Mennyire más íze volt annak a hurkának, kolbásznak, amit nála ettem! Visszajöttek fiatalságom elveszettnek hitt ízei a számba, amikor még csomagot kaptunk a tanyáról nagyapánktól. A füstölésnek igazi szaga volt, a kesernyés boltban kapható kolbászokkal szemben. Ínycsiklandozó illatot árasztott az a kis szoba, ahová akasztotta az oldal szalonnát, sonkát, kolbászt, csülköt.
Amikor kirabolták, a rendőr a szomszéd tanyáról jött hozzánk, azokat is megrövidítették ugyanúgy, mint unokabátyámat, elvittek szinte mindent az éjszaka leple alatt. A marcona kutyákat halálra rémisztik valamilyen síppal, amit az ember már nem hall, de őket megkínozza teljesen. Lefújják valami spray-vel is a szerencsétlen állatokat, és visznek mindent, amire a kezüket tehetik. Az emberek tehetetlenek velük szemben, mert ez a fejlődésben megrekedt kisebbség nemzetközi védelem alatt áll, a hazánkban tobzódó összes kisebbséggel egyetemben. Fegyvert nem tarthat a gazda, joga sincs arra, hogy megvédje magát tőlük, de még a rendőrök sem avatkozhatnak be velük szemben.
Őrült világ szerencsétlen áldozatai lettünk mi, magyarok, akiket fentről a tót, jobbról az oláh, alulról a rác, balról a horvát meg a szász rabol. A világ meg aljasul figyel, ugrásra készen állnak, hogy helyünket betöltsék a Kárpát-medence közepén. Mindenkinek erre a helyre fáj a foga, ami vízben bővelkedik, csodákat terem, meleg vizet adnak gyógyító forrásai. Folyóink mind az országot ölelő hegyekből erednek, amelyek a Dunába folynak, majd a Fekete-tengerbe vándorolnak lassan tova. Duna, Tisza, Dráva, Száva! Sávok indultak a hegyekből le az Alföld felé, ahol, mint egy szárazföldi tengeren, délibábot láthat az ember. Napkeltétől napnyugtáig láthatja az ember Napistent, amint előbukkan az akácosból rózsaszínben, egészen a narancs fényű búcsúzásig, amint lassan eltűnik előlünk az akácfák túloldali koronáján.
Az alföldi ember szabadsága, szárnyalása innen ered. Minden, amire szüksége lehet az embernek, itt megterem. Őskohóink a hegyeinkből származnak, azokról a helyekről, ahol a bronzkor elindulhatott, majd vasércet dolgoztak fel itt. Csodálatos Magyarország, mennyi mindent adtál te az emberiségnek, és mégis el akarják venni tőled azt, ami a tied volt mindig! Miért? Megbecsülhetnék jobban őseiket az emberek, így talán megértenék végre, mi a közös bennünk. Összekeverik akarattal a fajokat, meg akarják szüntetni a fehér ember hegemóniáját, Ázsiából, Afrikából csődítik itt össze az embereket, akik idegenül nézelődnek nagyvárosainkban.
Ezek a nagyvárosok nevelték lustává az emberiséget, mert a profit hajszája kiszolgáltatottá tette őket, függővé a különféle szolgáltatások luxuscikkei után. Mindannyian ezt szolgáljuk, kik a városokban élünk. Legyen az egy húszezres városka vagy tízmillió feletti világváros, mindannyian a rendszer szolgálatában állunk, annak fenntartásában segédkezünk valahányan. Földjeinket elrabolták tőlünk, hatalmas gépekkel néhány ember megtermeli azt, amiért régebben egy közösség, egy egész falu dolgozott keményen. Nem sírom vissza ezeket az időket, de akkor valahogyan nagyobb becsülete volt még a munkának. Unatkozó fiatalokat látok, akik energiáikat haszontalanul vesztegetik bűnözésre, erkölcstelen életmódot folytatnak, és csodálkoznak azon, hogy miért maradnak egyedül öregkorukra.
Senki sem tanítja gyermekeinknek iskolában azt, amiből életüket tervezhetnék, társat találnának, családot alapíthatnának. Összezavarják fejüket a másság ferde gondolataival, a genderelmélet butaságaival, a drogfüggőség, az alkoholizmus és a dohányzás kelepcéjébe csalják őket. Nagyon nehéz innen felkapaszkodni, mert visszahúz minden a mélybe. Csak tudatos elhatározás segítheti azt a néhány bátor fiatalt, akik megmenekülhetnek még ebből a csapdából.
Szüleink megtapasztalták a változás kihívásainak nehézségeit, a mi generációnknak viszont megtörték tudtukon kívül a gerincét. Nehéz úgy gyermeket vállalni, nevelni, tanítgatni, amikor jó példával nem járunk elő, csak a pénzkeresés üres technikáival ismertetjük meg őket. Ami működött régebben egy átmeneti válsághelyzetben, az nem biztos, hogy működni fog egy másik, hasonló körülmények nehézségeiben.
Embernek maradni, ez a legnagyobb kihívás ma a fiatalság előtt. Nemet mondani a csábítás ördögének, talajt fogni a talpunk alatt, ez ma a feladatunk. Nagyobb dolgok telepedtek rá a fejünkre, külső tényezők harca dúl körülöttünk, és megtalálni a jövőbe vezető utat, ez a mi dolgunk.

Meghívó – Magyarok Országos Gyűlése, Bösztörpuszta, 2011. augusztus 12-15.

Sok szeretettel hívunk idén is a Magyarok Országos Gyűlésére minden jó szándékú magyar embert a világ minden tájáról.

 

Bösztörpuszta: ahol háromharmados a többségünk – ha te is eljössz!

 

A Magyarok Országos Gyűlése gondolatisága 2011-ben a „Nemzeti önellátás a Kárpát-medencében” témája köré szerveződik:

http://bosztorpuszta.hu/iii-magyarok-orsz%C3%A1gos-gy%C5%B1l%C3%A9s%C3%A9nek-gondolatis%C3%A1ga-nemzeti-%C3%B6nell%C3%A1t%C3%A1s-k%C3%A1rp%C3%A1t-medenc%C3%A9ben

 

A Magyarok Országos Gyűlése hivatalos honlapja – ahol rengeteg fontos információ vár (szállás, programok, fellépők, utazás, tisztálkodás, házirend, korábbi évek fényképei, stb.):

http://bosztorpuszta.hu/

 

33 % kedvezmény vasúton:

http://bosztorpuszta.hu/category/rovatok/l%C3%A1togat%C3%B3knak/k%C3%B6zleked%C3%A9s

Telekocsi:

http://bosztorpuszta.hu/telekocsi

Parkolás és útvonaltervező:

http://bosztorpuszta.hu/parkol%C3%A1s-%C3%A9s-%C3%BAtvonaltervez%C5%91

Tisztálkodási lehetőségek:

http://bosztorpuszta.hu/puszta-k%C3%B6zep%C3%A9n-kincs-v%C3%ADz

Szállás (2010):

http://bosztorpuszta.hu/node/118

Házirend (2010):

http://bosztorpuszta.hu/h%C3%A1zirend-l%C3%A1togat%C3%B3knak

 

Folyamatosan frissülő hírekért iratkozzon fel a MOGY hírlevelére a rendezvény hivatalos honlapján (a honlap jobb oldalán – Hírlevélre feliratkozás: e-mail cím megadásával lehetséges).

 

A MOGY beharangozó filmjeit itt lehet megnézni és letölteni:

http://www.youtube.com/watch?v=jgV1H9WDsI0

és

http://www.youtube.com/watch?v=5zttHg3QHlE

 

Kérjük, helyezze el a MOGY bannerét minél több honlapon:

http://bosztorpuszta.hu/mogy-banner

 

http://www.bosztorpuszta.hu/sites/default/files/MOGy_banner.gif

és

http://www.bosztorpuszta.hu/sites/default/files/MOGy2_banner.gif

és

http://www.bosztorpuszta.hu/sites/default/files/MOGy3_banner.gif

és

http://www.bosztorpuszta.hu/sites/default/files/MOGy4_banner.gif

 

 

Találkozzunk Bösztörpusztán 2011. augusztus 12-15. között!

Kérjük, meghívásunkat továbbítsa rokonainak, barátainak, ismerőseinek! Köszönjük!


--
Üdvözlettel:
Haba Vilmos
Magyarok Szövetsége kereskedelem
www.magyarokszovetsege.hu
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001973355148

Sémi mindenhol és ugyanúgy

Szabályozná a bankok devizahitel törlesztésénél alkalmazott átváltási árfolyamát a lengyel kormány.

Támogatja a lengyel jegybank a pénzügyi felügyelet igyekezetét a devizaalapú jelzáloghitelek törlesztési árfolyamának kalkulálásához alkalmazott vételi és eladási árfolyam-különbözet szabályozására – jelentette ki Marek Belka, a jegybank kormányzója a Polityka című hetilapnak adott interjúban.

A lengyel pénzügyi felügyeletnek már sikerült ugyan rákényszerítenie a bankokat a devizahitelek devizában történő törlesztésének elfogadására, a bankok azonban ezt a rendelkezést is kijátszották azzal, hogy pótdíj fizetésére kötelezték ügyfeleiket.

Ki az a Partners Hungary Alapítvány?

Juhász Oszkár kezet fog a cigányokkal
Noha Balázs József fideszes országgyűlési képviselő másfél hete szellemmé változott, liberális körökből ismét fenyegetés érkezett – ezúttal a gyöngyöspatai képviselő-testülethez.

A nyílt levél a Partners Hungary Alapítvány nevében kelt és számos aláírója nem kevesebbre kéri  Gyöngyöspata önkormányzati képviselőit, minthogy oszlassák fel magukat annak érdekében, hogy a falu „Gyöngyöspata a békés és demokratikus fejlődés útjára lépjen”.

A levél írói úgy fogalmaznak, az önkormányzati képviselői kezében a demokrácia és Magyarország sorsának kulcsa.

Döbbenetes, hiszen a hevesi település – hónapokig tartó kálvária és számtalan botrány után, melyek éppen a kormányoldalról, valamint liberális körökből érkeztek – Gyöngyöspata szabályosan, demokratikus úton választotta meg új polgármesterét, Juhász Oszkárt, aki a Jobbik helyi elnöke és a nemzeti párt jelöltje is volt egyben.
Valóban, ha most Gyöngyöspatán a képviselők úgy döntenek, feloszlatják önmagukat, a frissen megválasztott Juhász Oszkár megbízatása is megszűnik, tehát megint új választást kell kiírni.

Na, ez az, ami biztosan rengeteget ártana a helyi közösségnek, hiszen tulajdonképpen nem történne más, mint, az, ami az ott élők többsége számára már eddig is nyilvánvaló volt: a megosztás az egyetlen dolog, amiben a parlamenti pártok – a Jobbikot leszámítva – kiváló munkát végeznek. Talán éppen ezért esett Oszkárra a választásuk.

Hihetetlen, hogy egy szervezet, éppen a demokráciára, a konszenzusra és a békés egymás mellett élésre hivatkozva próbálja meg rávenni a helyi tisztségviselőket, hogy egy ilyen ocsmány megosztáshoz a nevüket adják.

Persze, azért próbálkoznak. Feltesszük a kérdést: kinek használ mindez? A helyi magyaroknak biztosan nem. A helyi cigányságnak sem, sőt egyetlen magyarországi cigánynak sem, mert ezzel a csődöt mondott politikával soha, egyetlen roma sem lesz képes felismerni, azt, csak renddel, fegyelemmel, munkával lehet kitörni a pária-sorsból, a roncstársadalomból.

És ennek a levélnek az aláírói éppen ezt a felismerést akadályozzák meg.

Az aláírók között szerepel Szombati Kristóf neve is, aki a Lehet Más a Politika alapítói közé tartozik. Lapunk érdeklődésére Szombati elmondta, a levelet magánemberként írta alá és hozzá tette, a legutóbbi választás demokratikus voltát az aláírók sem kérdőjelezik meg.

Az LMP sajtóosztályán azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a pártnak nincs köze a levélhez, arról nem tudott és nem is szeretnék kommentálni. Talán jobb is így.

A levél – tartalma inkább nevetséges – mégis fenyegetést hordoz magában. Ismert, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Balázs József, röviddel a választás előtt megfenyegette Juhász Oszkárt, hogy Gyöngyöspatára fejlesztési források nem mehetnek, elzárja a támogatási csapokat. Balázs azóta is bujkál a nyilvánosság elől, tíz nap alatt nem mert előállni és megmagyarázni tettét, vagy legalább elnézést kérni érte.

Most támad a liberális oldal? Minek?

Csanádi Gábor Ferenc – barikad.hu

Játszom

Mondd el, mit látsz, mondd el, ki vagyok,
Csak a szemembe nézz, s mindent látnod kell.
Mi az, amire vágysz? Csak ennyit adhatok
Magamból én, te döntsd el mennyit ér!

Voltam már lenn és hagytak egyedül,
Üres falak között, távol mindentõl.
Keserû a magány, de tudtam, sikerül
Ide elérni fel, csak mindig hinni kell!

Szállj végre szabadon, ahogy fenn a sok madár!
Így élni jutalom, te is hallgass rám!

Ref.:
Minden percben elvarázsolsz teljesen,
Minden titkos érintésed kell nekem.
De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz - nem hagyom.
Játszom, mint egy bohóc a színpadon.

Színház a sors: játszd a szereped!
Ez a darab talán végre mást hoz majd.
Mi az, amire vágysz? Tiéd a fõszerep:
Becsüld meg még! Ne dobd el semmiért!

Szállj végre szabadon, ahogy fenn a sok madár!
Így élni jutalom, te is hallgass rám!

Ref.:2*
Minden percben elvarázsolsz teljesen,
Minden titkos érintésed kell nekem.
De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz - nem hagyom.
Játszom, mint egy bohóc a színpadon.

Mi marad így majd a végén?
Hova jutok, még nem tudom.
De tudom, azért sokan várnak még rám
Ma is mindenhol, mindenhol!

Ref.:2*
Minden percben elvarázsolsz teljesen,
Minden titkos érintésed kell nekem.
De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz - nem hagyom.
Játszom, mint egy bohóc a színpadon

Két út van előttem

M E G H Í V Ó R E N D E Z V É N Y R E

Gyöngyöspata újra megmutatja szép arcát - Patai Palóc Napok 2011. július 29-30-31.

Gyöngyöspata idén március óta országosan, sőt világszerte ismert településsé vált, de nem azon értékei miatt, amelyek méltán híressé tehetnék. Ez a hétvége viszont nem a problémákról, a feszültségről fog szólni, hanem a tartalmas, színvonalas szórakozásról, kikapcsolódásról, amikor sokan megismerhetik a falunak azt az arcát, amely az utóbbi időben feledésbe merült.

A 2011. július 29-30-31-én a Patai Palóc Napok programjai nyújt majd lehetőséget arra, hogy az elmúlt hónapok történéseinek nyoma eltűnjön a faluból. Ezt a tradicionális rendezvényt Juhász Oszkár polgármester mellett az általa vezetett hivatal is ugyanolyan fontos értékűnek tulajdonítja, és együtt fáradoznak annak sikerességén. A hagyományőrző programok mellett helyet kap a borkóstolás, a Palóc Napi túra, népművészek, népi- és iparművészek bemutatója és további változatos, szórakoztató versenyek, kiállítások, színpadi fellépések.

A programokról bővebb információt a www.gyongyospata.hu oldalon kaphatnak.
A rendezvényt Juhász Oszkár, Gyöngyöspata megválasztott polgármestere nyitja meg.

Bízunk abban, hogy nem csak a gyöngyöspatai és környékbeli lakosok, hanem a média képviselői is részt vesznek ezen a rendezvényen, így hozzájárulnak Gyöngyöspata megtépázott hírnevének visszaállításához.

Juhász Oszkár, Gyöngyöspata polgármestere

Nemzeti Önellátás a Kárpát-medencében

A III. Magyarok Országos Gyűlésének gondolatisága (2011. augusztus 12-13-14+15 Bösztörpuszta)

Nemzeti Önellátás a Kárpát-medencében

„Némellyek szomorúan fütyörészik el a’ Mohácsi veszedelem nótáját, ’s azt hiszik, ott van koporsója minden Scytha fénynek. ’S tán úgy van, ámbár én nem hiszem – de az okos ember nem néz annyira háta mögé, mint inkább maga elibe ’s elveszett kincse siratása helyett inkább azt tekinti ’s visgálja, ’mit menthetett meg, ’s avval béelégedni ’s lassankint többet szerezni iparkodik.”

HITEL Gróf Széchenyi István 1830

A magyar nemzet fénykorát a Szakrális Királyság korában élte. A magyar nemzet önellátó képessége ekkor magas szinten működött. A folytonosságot keresve elődeinkkel, a Szakrális Királysággal, kimondhatjuk, hogy történeti alkotmányunk jogfolytonosságát 1944. március 18-i német megszállás szakította meg. Trianon tragédiája után elődeink kiemelkedő gazdasági fejlődését és az önellátásunkat a II. világháború, és az azt követő rendszer törte meg. A gazdasági folytonosság megteremtéséhez 1938, az utolsó békeév adja a mintát.

Az 1990 óta eltelt 21 év alatt, nemzetgazdaságunk folyamatosan leépült, ipari és mezőgazdasági termelésünk szinte teljesen megszűnt, szolgáltató nemzetté váltunk. Az állapotunk olyan súlyos, hogy élelmiszerből is behozatalra szorulunk, nem vagyunk önellátóak.

A Nemzeti Önellátás a Kárpát-medencében elsődlegesen azt fejezi ki, hogy nekünk magunknak kell cselekednünk, már ma. Összefogással, az Egységben képesek vagyunk felemelni a Nemzetet. A települési szintű élelmiszer és energia önellátás megvalósításával, alulról kezdve újra építjük Nemzetünk szövetét, a Magyarok Szövetségét.

Az élelmiszer önellátás szintje a település, a nemzeti önellátás szintje, a gazdaság összes szegmensével a Kárpát-medence.

Az önellátás és gazdasági felemelkedés eszköze az összefogás, az együtt gondolkodás, együtt cselekvés, a szövetkezeti mozgalom. A szövetkezet egyesíti magában a tulajdonost, a munkavégzőt és a felhasználót, a vásárlót. A szövetkezet biztos munkahelyet teremt azáltal, hogy egyesíti a belső, hazai termelést és a belső, hazai piacot. A települési szintű szövetkezetek képesek megvalósítani a magyar népi hagyományokban, szerves kultúránkban gyökerező közösségi tulajdon-birtok formát (közösségi erdő, legelő használat pl.), amely egyben magában hordozza a Szakrális Királyság működési rendjét.

Az 1920-as évek gazdasági felemelkedésének rugója a szövetkezeti mozgalom volt, amelynek gyökerei a reformkorra (1830) nyúlnak vissza. A termelő és fogyasztási szövetkezetek mellet a gazdaság pénzügyi kezelését is önellátóan valósították a hitel- és biztosító szövetkezetek. A termelés, a kereskedelem és a pénzrendszer irányítását a szövetkezeti forma segítségével ismét a saját kezünkbe vehetjük, csak rajtunk múlik, hogy képesek vagyunk-e irányítani a sorsunkat.

A Kárpát-medencében a világon fellelhető összes ásványkincs megtalálható, kiváló termő talajjal rendelkezik, bővelkedik vizekben, magas a napsütéses órák száma, a JÓ Isten is önellátásra teremtette. A szövetkezeti mozgalom megteremti újra a Kárpát-medencei magyarság egységét, a Szent Korona Egységében, hiszen tagja lehet ugyanazon szövetkezetnek, szándéka szerint a Csalló-közi és a Rába-közi gazda, Bakonycsernye és Gyergyószentmiklós szülötte.

Jövőnkbe vetett hittel, a mában cselekedve, összefogva az Egységben valóra válik álmunk.

 

2011-07-22                                                                           Benis Miklós Mihály

Magyarok Országos Gyűlése 2011. augusztus 12-13-14-15.

Egy hónap múlva, augusztus 12-15. között immár harmadik alkalommal lesz megrendezve

A Magyarok Országos Gyűlése, a megszokott helyen, Bösztörpusztán.

A Magyarok Szövetsége Heves megyei Építő Közössége ez alkalommal is részt kíván venni az előkészítésben, a munkálatokban, a rendezvény támogatásában, a kulturális és ismeretterjesztő műsorok, előadások megszervezésében és felajánlásaiban.

Rengeteg feladatunk van, és az idő rövidsége miatt kérünk minden támogatónkat, munkára, feladatra jelentkezőt, vagy akárcsak a rendezvényre jelentkező honfitársunkat, keressenek a már ismert 20/919-4044-es telefonszámon, vagy az msz.hevesmegye@gmail.com címen, hogy Heves megye szövetségesei ismét sikeresen vegyenek részt, ezen a magyarságnak oly fontos és nagyszerű rendezvényen.

Ez az a találkozó, amely nem kap központi támogatást, ez az, amelyikre nincs belépő, ez az, amelyet a sajtó felelősei mélyen elhallgatnak, hogy aztán mégis százezrek érkezzenek, immár két éve, legnagyobb bánatukra. Ez az, ahol a magyarok megtalálhatják elveszőben lévő szellemiségüket, és ez a rendezvény az, ahol dolgos emberek a puszta közepén várost emelnek fel, majd bontanak el napok alatt, visszaadva az elcsendesült pusztát a természetnek.

Különösen kérünk minden olyan tetterős, munkáját, energiáját felajánlani képes barátunkat, akik a korábban nem túl népszerű bontási és a természeti közeg eredeti állapotát visszaállítandó munkacsoport tagjaiként, 3-6 napot tudnak majd eltölteni a MOGY után.

A következő idők munkaértekezleteinek /Szent Hedvig Kollégium, Eger, Dobó tér, minden szerda 18 óra/ visszatérő központi témája a MOGY lesz, ahova várunk minden Magyarok Szövetségében gondolkodni tudó társunkat.

A Magyarok Szövetsége Heves Megyei Építő Közössége a magyarság hagyományos értékrendje és a 2008-2009-ben a Magyarok Szövetsége alapítói által megfogalmazott szellemiség jegyében képviselteti magát a 2011-es MOGY-on.

 

Eger, 2011.07.13.                                                    Tisztelettel:  Szűcs Lajos

Az illúzionista

 

L'art pour l'art

A bűvészkedés nem nekem való.
Annyi más van, mi kedves és jó:
Terelhetnék juhokat,
Lapátolhatnék havat,
Nem súgna össze a sok néző:
- Ez csak ócska szemfényvesztő.

Bűvész vagyok, aki sokat utazgat.
Azt mondják rólam: - Ez iszonyú gazdag.
Ha egy másik korban élhetnék, sírásónak szegődnék.
Örömöt lelnék a munkámban,
Hantolgatnék Dániában.

Kiülnénk három dánnal a kertbe,
Meginnánk pár sört, hogy múljon az este.
A tetem közben várhatna,
A hullaillat áradna,
Azt mondanák a dánok hárman:
- Valaki bűzlik Dániában.


Magyar találmány: napelemes tetőcserép a hidrogénfalu házain

2010.03.01

Kép Nyilas Dóra tudósítása ♦ Magyar találmány, a napelemes tetőcseréppel fedik a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében épülő hidrogénfalu házait. Zöldenergiás falu építésébe fogott a bükkaranyosi Bükk-Mak Leader civil szervezet: a már meglévő szélturbinák és biogáztelepek mellett a magyar szabadalmaztatású napelemes cserepeknek is az rendeltetésük, hogy áramot termeljenek.

A megújuló energia lehetőségeire alapozta nagyszabású fejlesztési elképzeléseit a Borsod megyei Bükk-Mak Leader Nonprofit Kft. A leader-csoport stratégiájának fő elemei a megújuló energiaforrások (RES) hasznosítása, valamint az energiahatékonyság (EE) növelése. A stratégia egyik mintakezdeményezése a hidrogénfalu felépítése. Az új településszerkezetet képviselő településforma a hidrogénről, mint energiahordozóról kapta a nevét. A hidrogénfalu megépítése az energia-önellátás feltételeinek alapjait teremti meg, hiszen a településre költöző családok önellátását fedező energiamennyiség előállítása mellett a megtermelt fölösleget a víz elektrolízises bontására használják, a hidrogént sűrített állapotban tárolják. Az így nyert hidrogén üzemanyagcellákban hasznosítható, valamint elégetve újra víz keletkezik és energia szabadul fel.

 

Kép

 

„A terv a megvalósítási szakaszba érkezett, már nyolc család vásárolt telket Bükkaranyos és Emőd közötti külterületen fekvő 33, egyenként 5–6000 m2-es kis birtokból. Előreláthatólag a jövő nyáron ott kezdődik meg a teljes mértékben zöldenergiát használó falunak az építése. A településen az egyéb megújuló energiaforrások mellett napelemes cseréppel borítanák a házakat. A faluban a lakóházak mellett oktatóépületet, energiaközpontot és öko-turisztikai szolgáltató központot létesítenek.

A napelemes cserép magyar találmány, a világ 185 országában élvez szabadalmi jogokat. Nemcsak jóval esztétikusabb a tetőre szerelt hagyományos sík napelemeknél, de az új eljárásnak köszönhetően, egységnyi felületen, 10–40%-kal több energiát termel, hiszen még felhős időszakban is képes áram előállítására.  Mindezek mellett a napelemes cserép súlya körülbelül harmada a hagyományosnak, és többféle színben kapható. A kivitelezést tekintve, fajlagosan, egy ház teljes tetőszerkezetének napelemes cseréppel borítása akár ötödével is olcsóbb lehet, mintha „hagyományos” napkollektorokat helyeznének a tetőre.

“Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 46 millió forintot is meghaladó összeggel támogatja a vállalkozást. A pénzt az üzem megépítésére fordítjuk” – mondta a feltaláló. Tóth Miklós szerint a jövő márciusára megépülő üzemben nyomban meg is kezdődnék a gyártás. Évi egymillió cserepet állítanak majd elő. Ez körülbelül 300 ház lefedésére elegendő. “A jövő évben, a megnövekedett igények és a kapacitás bővítése végett további gyártó üzemeket építünk. Magyarországon kívül elsőként Floridában, Kaliforniában, Mexikóban, Szíriában, Dubajban, Ausztráliában és Vietnámban épülnek üzemek.”A szabadalmi jogok tulajdonosa elmondta még, hogy a kívánt stílusú napelemes tetőcserépnek köszönhetően az állami fenntartású műemlékek, templomok, kastélyok és középületek is termelhetnek majd áramot.

A bükkaranyosi hidrogénfalu lenne az elektrolízises eljárásnak és a napelemes tetőcserépnek köszönhetően a zöldenergia-felhasználás magyar mintatelepülése.

Forrás: http://infovilag.hu/hir-16494-magyar-talalmany-napelemes-tetocserep.html

Országos mozgalom indult


Az államadósság és az adósságszolgálat megfojtotta az országot. Itt az egyszerű példa! Az 1970-89 között felvett 10 milliárd dollárból ténylegesen csak 1 milliárd jött be az országba, ezt az MNB Műhelytanulmányokban lehet olvasni. 1989-ig kifizettünk az 1 milliárd dollár bevonásért 11 milliárd kamatot. Az adósságunk mára 270 milliárd dollárra növekedett. Ebből 107 milliárd dollár kamatot már kifizettünk. Az ország 27-szeresen fizette vissza a felvett hiteleket, és ha követjük az eddigi gyakorlatot, akkor 120 - szorosan kellene visszafizetni, ami lehetetlen. Ez egyenlő a magyar nemzetgazdaság, a magyar nemzet felszámolásával.

2002-ben a szocialisták a rózsaszínű ígéretekkel (50 százalékos béremelés, 13. havi nyugdíj - amit hetenkénti mértékben négy év alatt vezettek be, és mire teljes 13. havit kaptak volna a nyugdíjasok, akkorra vége is lett) megnyerték a választásokat! Nem kellene elfelejteni, hogy ekkor a kormánytagok és államtitkárok fizetését nem 50 százalékkal, hanem 100 százalékkal emelték, ami JOGTALAN! (500 ezer forintról egymillió forintra!). Ezek a pénzek is, hasonlóan a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadó miatt kieső adóbevételhez, nagyon megterhelik a költségvetést! Az egykulcsos szja miatt idén 500 milliárd, jövőre már 540 milliárd megszorítás kell! Szerényen számolva ezek a tételek évi 700 milliárd forintot jelenthetnének az alapba például!

http://www.facebook.com/groups/247918841899091

Hogy állunk a munkahelyi cigizéssel?

2011 -07 -25 írta: Karrier Blog

Ki akarsz menni az udvarra cigarettázni? Rendben, de a füstöléssel töltött perceket levonom a munkaidődből – rendelkezett Firenze polgármestere, Matteo Renzi, arra kötelezve a városházán dolgozókat, hogy a munkavégzés alatti cigarettaszünetre is elektronikus belépőkártyával menjenek.

Firenze első emberének döntése tiltakozást váltott ki a munkavállalói érdekképviseletek részéről: a 2003-as olasz munkaügyi törvény értelmében a dolgozónak minden hat óra munka után legalább tíz perc pihenőhöz van joga – idézte az előírást a Corriere della Sera.

A tekintélyes napilapban közölt felmérés szerint – mely olasz vállalatok személyzeti osztályainak adataival készült – a dolgozók 42 százaléka napi kétszer szakítja meg munkáját kávészünetre, 41 százalék napi háromszor, nyolc százalék napi négyszer. A dolgozók egyharmada munkaidő alatt bonyolítja le magán telefonbeszélgetéseit és elektronikus levelezését.

A firenzei ügy kapcsán az olasz sajtó felidézett korábbi, a kávészünet korlátozására tett kísérleteket: a bolognai Ducati Energia cég a munkahelyi kávéautomatákba stoppert szerelt: tíz perc folyamatos használat után a gép leállt. 2004-ben a piemonti Varallo polgármestere a kávéautomatát saját irodája ajtajába állította, hogy így ellenőrizze beosztottjait. 2005-ben Gubbio önkormányzatának egyik alkalmazottját ezer euróra bírságolták egyórás kávészünet miatt. 2007-ben egy milánói vállalatnál sztrájk tört ki az elektronikus kártyával működtetett illemhely miatt.

A Corriere della Serának nyilatkozó szociológus szerint Olaszországban a kávészünet betiltása a termelékenység kárára mehet. Ez a fajta pihenés ugyanis nem a lazsálás, hanem a kollégákkal való találkozás és információcsere pillanata.

HR portál

Máltán a parlament megszavazta a válás engedélyezését

Európában Málta volt az utolsó ország, ahol tilos volt a házasság felbontása. A 69 fős törvényhozásban 52 képviselő szavazott igennel, tizenegy pedig nemmel. George Abela államfőnek kell kihirdetnie majd a törvényt, amely októberben lép hatályba. A kormányzó Nemzeti Párt (PN) ellene volt a törvény elfogadásának, de 35 parlamenti képviselője közül 19 a frakciófegyelmet megtörve a válás engedélyezésére voksolt. A szigetországban ez év májusában rendeztek népszavazást a kérdésről, amelyen a résztvevők 53 százaléka szavazott arra, hogy fel lehessen bontani a házasságokat. A referendum csupán véleménynyilvánító hatályú volt, de elengedhetetlen a különleges törvény elfogadásához. Az ellenzők táborát erősítette Lawrence Gonzi miniszterelnök és a katolikus egyház, amely hivatalosan nem kampányolt, de bevetette minden befolyását a kérdésben, elsősorban egy pásztorlevélben. Gonzi a szavazást követően kijelentette, hogy a törvényhozás jogerőre emelte azt, amiről a népszavazáson határoztak. Hangsúlyozta, hogy kényelmetlenül érzi magát a válás intézményének máltai bevezetése miatt, és ezért is szavazott ellene.

Evangélium 2011. húsvétján

Pioneer Monsanto

GMO-botrány: Akár húszezer hektár kukorica megsemmisítését is elrendelhetik
barikad.hu 2011, július 25 - 08:29

A Népszabadság információi szerint a héten újabb, jelentős kukoricaterületeket érintő agrárhivatali határozatok születhetnek szabálytalan GMO-keveredés miatt. A június végén elrendelt mintegy ezer, tíz napja további 2500, majd a múlt csütörtökön bejelentett újabb kétezer hektárnyi vetés kitárcsázásával az ellenőrzési folyamat ugyanis még nem ért véget.

A napilap értesülése szerint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) fővárosi laboratóriumában a hét végén további pozitív eredmények születtek (vagyis a vetőmagmintákban GMO-tartalmat mutattak ki), amelyek alapján a következő napokban akár meg is duplázódhat a kényszerintézkedések alá vont területek nagysága. Mivel a rendelkezések szerint a megsemmisítést a szabálytalannak talált táblákat övező 400 méteres biztonsági zónában lévő kukoricákon is el kell végezni, a teljes kitárcsázás nagysága elérheti akár a húszezer hektárt is. Ekkora terület esetén a kieső árbevétel 6-8 milliárd forintra tehető.

Hogy ez a tétel pontosan kit és milyen mértékben terhel majd, az egyelőre pontosan nem tudható. A két, eddig hivatalosan megnevezett cég közül a kisebb területtel érintett Pioneer már előre jelezte, hogy a maga részéről kártalanítja ugyan a betakarításkor a gazdákat, de a laboreredményeket vitatja, és további jogi lépéseket tesz az állam eljárása ellen. A nagyobb tételekkel "megfogott" Monsanto ezzel szemben azonnal keresetben támadta meg az agrár-szakigazgatási határozatokat. Mégpedig arra hivatkozva, hogy olyan, a magyarországitól eltérően nemzetközi akkreditációval rendelkező, független francia labortól származó, a hazai hatóság mintavételi pecsétjével igazoltan ugyanabból a tételre, ráadásul nagyobb szemmennyiségre elvégzett mérés negatív eredménye van a birtokukban. Ha ez igaz, a milliárdos kártérítési kötelezettség könnyen visszahullhat az államra.Génszennyezési botrány - az ellenőrzés szigorítására és az import felülvizsgálatára van szükség
fidusz Génpiszka Pén, 2011-07-08 14:53

A génmódosítással szennyezett kukorica botrány kapcsán a Greenpeace és a Magyar Természetvédők Szövetsége az ellenőrzés szigorítását, a vetőmag import felülvizsgálatát és az élelmiszer-önrendelkezés érvényesítését sürgeti. A génszennyezésért felelős vetőmagcégek szigorú felelősségre vonását és a károk megtérítését szorgalmazza a két zöld szervezet.

Megdöbbenéssel értesült a Greenpeace és a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) arról, hogy legalább 160 hektár kukoricát kellett megsemmisíteni Baranyában miután kiderült, hogy a növények génmódosítással szennyezett vetőmagból kerültek ki. A hírek szerint a génmódosított vetőmag külföldről származik, és az ügyben érintett a két legnagyobb nemzetközi vetőmaggyártó cég is. Országosan akár több ezer hektárra is kerülhetett génmódosított vetőmag. A Kossuth Rádió emellett említést tett egy a közelmúltban előfordult hazánkban génmódosított szója szennyezésről is.

Az eset kapcsán a Greenpeace és az MTVSZ sürgeti a kormányt, hogy erősítse meg a külföldről behozott vetőmagok, valamint a termesztésre került növények ellenőrzését, és szerezzen érvényt hazánk génmódosítás-mentességének ma már az Alkotmányban is rögzített alapelvének. Szorgalmazzák a génszennyezett vetőmaggal bevetett földeket beszántásának, az ártalmatlanítás költségeinek áthárítását a génszennyezett vetőmagot értékesítőkre illetve a fajtatulajdonosokra.

Az idei év kukorica és szója
génszennyezési esetei ismételten bebizonyították, hogy a géntechnológiai ipar nem képes ellenőrzése alatt tartani az általa kifejlesztett technológiát ill. a génmódosított növényeket. Hazánknak mindent el kell követnie, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló esetek. Az ország génmódosítás-mentességének biztosítása érdekében a bizonytalan eredetű külföldi import helyett a vetőmagok területén is az élelmiszer-önrendelkezés érvényesítése jelenti a megoldást - hangsúlyozta Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programfelelőse.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy külföldi tulajdonú vetőmag forgalmazó cégek felelőtlen gyakorlatukkal veszélyeztetik a gazdák megélhetését és a magyar mezőgazdaság nemzetközi hírnevét! Követeljük a bekövetkezett génszennyezésért felelős vetőmagcégek szigorú felelősségre vonását és szennyező fizet elvének érvényesítést a gazdák teljes mértékű kártalanítása során - tette hozzá Tömöri Balázs, a Greenpeace kampányfelelőse.

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő