Fényadó

Felkészülés a Változásokra

Evangélium - 2011. szeptember 30. - Péntek

Jézus egy alkalommal így szólt  tanítványai előtt: „Jaj, neked,  Korozain!
Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek  volna
azok a csodák, amelyek nálatok  történtek, már rég szőrzsákban és  hamuban
tartottak volna bűnbánatot. Ezért  Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb  sorsa
lesz az ítéleten, mint nektek. És  te Kafarnaum? Vajon az égig  emelkedel?
Egészen az alvilágig  fogsz süllyedni.” Majd  így folytatta: „Aki  titeket
hallgat, engem hallgat; és  aki titeket megvet, engem  vet meg. Aki  pedig
engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.”
Lk 10,13-16

Elmélkedés:

Az evangéliumok hitelesen  mutatják be  Jézus tanító  útjának sikereit  és
eredményeit,  de   nem  hallgatnak   arról   sem,  hogy   egyes   helyeken
visszautasítással találkozik.  Ilyen  lehetett  Korozain,  Betszaida  vagy
Kafarnaum városa, amelyeknek  a lakosai  hiába látták  a csodákat,  mégsem
hittek. A hitetlenségnek és az elutasításnak pedig következménye lesz,  az
tudniillik, hogy az utolsó ítéletkor örökre elpusztulnak a városok  lakói.
Lehetőségük volt nekik is arra, hogy felismerjék Jézusban az Üdvözítőt  és
megtérjenek, de ők  nem ezt  választották, ezért  még azok  a pogányok  is
hamarabb juthatnak el az  üdvösségre, akiknek sokkal kevesebb  lehetőségük
volt. Felismerem-e Jézusban üdvösségem szerzőjét?
© Horváth István Sándor


Imádság:

Istenünk: Te vagy az időknek Ura. Te  vagy az Úr az egész teremtett  világ
felett. Életünk napjainak számát Te méred ki. Te adsz nekünk  lehetőséget,
hogy amíg ebben  a világban  élünk, azokat a  kincseket keressük,  amelyek
soha el nem múlnak. Tégy minket készségessé, hogy tekintetünket mindig  az
égre emeljük. Mulandó  ez a  föld, ez a  világ: add,  hogy megértsük  Igéd
igazságát.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Hosszú őszt jósolnak a gyümölcsfák

Szirmot bontott több gyümölcsfa és cserje Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, s a néphit szerint a szeptember végi virágok hosszú, meleg őszt sejtetnek.

Vasmegyeren egy almafa, Gávavencsellőn egy szilvafa, Tiszavasváriban egy meggyfa, míg Nyíregyházán egy tulipánfa és egy bodzabokor hozott szokatlan időpontban virágokat. A késő tavaszt és nyárelőt idéző szirmokat - a szakemberek szerint - a szeptemberi meleg csalta ki az ágakon. Eddig egész hónapban szinte kánikula volt Szabolcsban, rendre 27, sőt több napon át 30 fok feletti hőmérsékletet mértek délutánonként.    

A nyárias őszelő téveszthette meg a fák, bokrok biológiai óráját, amiben - állítják sokan - a május 6-i fagyos éjjel is szerepet játszik, az akkor lefagyott hajtások mostanra regenerálódtak, s hoztak késői virágokat.    

Mások, a sokévi népi tapasztalat alapján úgy vélik, hogy a szirmok azt jelzik, hosszú, szép ősz várható, meleg nappalokkal telik majd továbbra is az évszak. Ők hozzáteszik: nemcsak a virágzó fák, bokrok utalnak erre, hanem a ritkaságszámba menő szeptemberi aszály is. Egy nap kivételével ugyanis egész hónapban nem volt eső a térségben, ahol így kiszáradtak a földek, a rétekről, sőt a kanálisokból, kisebb csatornákból is eltűnt a víz.    

Az őszi mezőgazdasági munkák a csontkemény talajon nehézzé váltak, a jövő évi betakarításhoz szükséges vetés lelassult, sőt a száz hektárnyi, még kint lévő burgonyát sem tudják felásni a gépek a kőkemény földből, amibe nem megy ásóvillájuk.


MTI - barikad.hu


Dobol a család Patán - Komka Péter MTI

A Jel

Evangélium - 2011. szeptember 29. – Csütörtök, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

Egy alkalommal: Amikor  Jézus látta,  hogy Nátánáel  közeledik hozzá,  így
szólt:  „Nézzétek,  ez  egy  igaz  izraelita!  Nincs  benne  kétszínűség.”
Nátánáel megkérdezte:  „Honnan  ismersz  engem?” Jézus  így  felelt:  „Még
mielőtt Fülöp  hívott  volna,  láttalak a  fügefa  alatt.”  Nátánáel  erre
elismerte: „Rabbi, te vagy  az Isten Fia, te  vagy Izrael Királya.”  Jézus
így szólt:  „Azért hiszel,  mert  azt mondtam:  Láttalak a  fügefa  alatt.
Nagyobb dolgokat  is  fogsz látni  ennél.”  Majd így  folytatta:  „Bizony,
bizony, mondom  nektek: látni  fogjátok, hogy  megnyílik az  ég, és  Isten
angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
Jn 1,47-51

Elmélkedés:

Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok napján az evangélium alapján ne a
Jézus által  igaz  izraelitának nevezett  Nátánáel  személyére  irányuljon
elsősorban figyelmünk, hanem arra a  mondásra, hogy „látni fogjátok,  hogy
megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett”.
Az ünnep  és  annak  evangéliuma  jó alkalmat  ad  nekünk  arra,  hogy  az
angyalokról alkotott jámbor kép mellett tisztázzuk, hogy hitünk mit  tanít
e szellemi  lényekről. Hitünk  szerint az  angyalok Isten  láthatatlan  és
halhatatlan teremtményei,  akiknek  nincsen  testük, de  van  értelmük  és
akaratuk.  Állandóan  Istent  dicsőítik   és  neki  szolgálnak.   Időnként
különleges  küldetéseket  teljesítenek   Isten  üdvözítő  tervében,   azaz
közvetítő szerepet  játszanak  Isten  és  az  emberek  között.  Az  Egyház
csatlakozik az angyalokhoz Isten imádásában  és segítségül hívja őket.  Az
Isten által jónak teremtett angyalok  közül egyesek gonosszá váltak,  mert
szabad és  visszavonhatatlan  döntéssel  elutasították  Istent,  és  azóta
próbálják az embereket is fellázítani Isten ellen. A Gonosz felett azonban
Krisztus győzedelmeskedik. Ne engedjünk soha a gonosz kísértéseknek, hanem
döntsünk mindig Isten mellett!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely  telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm  a
munkakedvet és  hogy mozogni  tudok,  hogy találkozhatom  más  emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet  és a  pihenést, a  virradatot és  az alkonyt,  a
nyílt horizontot.  Itt állok,  kezeim telve  vannak ajándékaiddal,  segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A  Szentírás  vasárnapján  indult   az  evangelium365  mobil   alkalmazás.
Mostantól a napi  evangélium már  nem csak  e-mailben, hanem  mobiltelefon
készüléken is elérhető.
Android rendszerű  telefonok tulajdonosai  az Android  Market-ben,  iPhone
készülékkel  rendelkezők   pedig  az   App  Store-ban   találják  meg   az
evangélium365 alkalmazást.
Nagy öröm számomra és szimbolikus jelentősége is van, hogy az első magyar,
katolikus mobil alkalmazás az Evangéliumot nyújtja az embereknek és az  Új
evangelizációhoz kapcsolódik.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Felkészülés - Böjte Csaba testvér

Kedves Kollégák!

Gyermekeink nevelését felelősen vállaló testvéreim!

Érdemes elolvasni a fenti írást. A Román államelnök világosan kimondja, hogy kölcsönökből élünk. Mindenki látja, hogy a nálunk fejlettebb országok hitele is elapadhat, pl. Görögország, Írország, Portugália... De azt is láttátok, hogy mi történik Angliában, hol a jóléti társadalomban felnőtt fiatalok, az angol modern oktatási rendszeren keresztül ment nagyra nőtt emberek, semmit nem kímélve gyújtogatnak, szétvernek mindent. Tudjuk, hogy lassan globalizálódó világunkban, félő, hogy mint minden előbb - utóbb hozzánk is begyűrűzik. Elgondolkodtató!!

Fel kell készülni arra az időre, mikor az állam nem adni, hanem elvenni fog. Mióta a világ a világ, az állam mindig az alattvalóiból élt, és nem külföldről felvett kölcsönöket osztott szét az állampolgárok között. Szerintem, lassan de biztosan itt nálunk is visszaáll az évezredes szokás. Az állam nem fog adni, osztogatni, hanem csak kérni fog és az adókból kifizeti az adósságot, és ami marad, annak egy részét fogja visszaosztani azoknak, akiknek jónak látja. Ez ilyen egyszerű! Lehet, hogy ezt a kanyart lassan, fokozatosan veszi be a mi államunk, de lehet, hogy nagyon gyorsan átalakul minden, és egyszerre csak nagyon csípős hideg ősz lesz. Persze a nap majd akkor is minden reggel fel fog kelni, az élet megy tovább, csak fagyos hideg lesz, és mindenkinek nagyon ügyesen fel kell öltöznie. Erre kell tudatosan felkészülni!

Mi, akik a gyerekeket, a fiatalokat fel akarjuk készíteni a holnapra, - ezt jelentené a nevelés, - ismernünk kell a holnapot, és arra kell felkészítenünk őket, hogy akkor is jókedvű, Istenben, önmagukban bízó, a jéghátán is megélő, az életet vállaló emberek legyenek. Tudjátok, nem véletlenül szerveztük meg a "pusztai vándorlás hete" elnevezésű tábort Szovátán! És az "Ábel a rengetegben" nevű tábort is nagyon tudatosan terveztük meg Kászonban. Meg kell tanítanunk a ránk bízott gyerekeket a jég hátán is megélni. Hogy ebben az iskolák, vagy a csak a mát látó hatóságok mennyire partnereink, az nem számít. Ezt a feladatot mi, a Szent József-i értelemben vett szülők, becsülettel fel kell vállaljuk, és jó végre kell vigyük.

E célból fogalmaztam meg néhány javaslatot:

1. Minden napközi otthont, minden családot kértem, hogy a konyhakert művelését vegye komolyan. Istennek legyen hála, házainkat látogatva nagyon sok szép kertet láthatok. A kertben termett hagymát fel kell fonni, a paszulyt szépen leszedni, felszárítani, tárolni, a zöldségekből télire zakuszkát készíteni, paradicsomot befőzni, káposztát sarvalni, hordóba eltenni. Ez és sok más hasonló dolog, mind - mind elsőrendű oktatási célunk. Az állam nem kéri ezt tőlünk számon, de az élet majd számon fogja kérni, és az lenne jó, ha azon a vizsgán is átmennének a gyerekeink. Sok szép kezdeményezés van a házainkban, de ennek ellenére azt mondom, hogy ebben az irányban sokkal bátrabban kellene mennünk. Őseink a földből, az erdőből éltek, és fizették az adókat, tartották el az államot is! Előrelátó bölcs gondolkodás, kemény kétkezi munka tarthatja fent a jövő családjait itt Erdélyben is, és erre meg kellene tanítanunk a gyermekeinket! Ez még fontosabb sok szempontból, mint az iskolák végtelen elméleti oktatása.

2. A gyermekeket, a fiatalokat meg kell tanítani az önfenntartásra. Csíksomlyóról Zsókáék elmentek ősszel krumplit szedni másoknak, és napszámként egy-egy zsák krumplit kaptak. Almát is szedtünk részibe, és biza télen nagyon finom volt. Mindenik ház szervezze meg az őszi munkákat. Nemcsak azért kell szépen a családok elmenjenek dolgozni, hogy legyen amit együnk, hanem azért, hogy a nagyobb gyerekek tanulják meg a munka által megtermett anyagi javak megbecsülését. Lehet, hogy a hatóság majd ezt kifogásolni fogja, de szeretettel kérdezzétek meg, hogy a tanácsok adása mellett átvállalják-e a számláinkat, a gyermekek fenntartási költségeit? És főleg azt kérdezzétek meg, hogy 10-20 év múlva el fogják tartani az élhetetlen, naplopó fiatalokat? Vagy mint Angliában, százasával fogják majd őket bezárni?

3. Szeretettel kérlek, szépen menjetek ki az erdőbe, tanítsátok meg a gyerekeket meglátni a természet adta adományokat. Tanítsátok meg meglátni a nyirkos oldalban a forrást, és azt szeretettel befogni egy kis csorgóba, tüzet rakni biztonságosan, üstben ételt készíteni a természethez közeli állapotban, és azt jó étvággyal elfogyasztani. Az erdőben termett gyümölcsökből télire eltenni, jó, ehető gombát szépen felszárítani, finom hecserli lekvárt főzni, mind - mind olyan fontos feladat, mint a szorzótábla megtanítása, vagy az iskolában tanított más tantárgyak.

4. Mindenütt ahol lehet, lassan a kiépített rendszerekről le kell válni. A fűtést már több házunkban is átállítottuk fára. Házainkat biztatom, hogy nézzenek ki szép eladó erdőket, kezdjenek tárgyalásokat és értesítsenek engem is a fejleményekről, lássuk, mit tudunk tenni? Én biztos, hogy megteszek mindent erőm szakadtáig, hogy a téli fűtésrendszerünket szépen önfenntartóvá tegyük. Nem látok más utat, őseink is csak ezen az úton jártak. Így legalább a kevés pénzünket népünk egyszerű fogatosainak, erdőmunkásainak adhatjuk, és nem távoli országok mágnásainak.

5. Vízszámláink hihetetlenül magasak. Csíksomlyón sikerült befogni egy forrást, kis tavat is ástunk, így az öntözéshez, állatok itatásához, locsoláshoz a víz Istentől van. Tovább is szeretnénk lépni ebben az irányban. Minden házra Isten bőséges esőt csorgat, fel kell azt fogni a vizet locsolásra, kocsi mosásra stb. Minden ház a fenntartási költségeit tudatosan le kell faragja. A gyerekeinket is erre az egyszerű, takarékos, fenntartható pályára kell állítanunk. El kell magyarázni, hogy nem kell a csapokat maximumra kinyitni kézmosás alatt. A villanyokat le kell oltani ott ahol nem vagyunk, a fűtés, szellőztetés kérdéseiről sokat beszéltünk, de ti a gyerekekkel ezt tanévkezdéskor újból vegyétek át. Ebben az irányban minden javaslatot hálás szeretettel fogadunk. Régóta hogy kérem a házak vezetőit, hogy ebben az irányban tett lépésekről is be kell számolni írásban, hadd tanuljunk egymástól! Próbáljunk egy fenntartható rendszert működtetni, és gyermekeinket is abba belenevelni.

Biztos, hogy jön a tél, és nem kell megijedni a közelgő fagyos időtől, de fel kell készülni rá. A közelgő gazdasági összeroppanástól sem kell pánikolni, - senki nem tudja még, hogy mit hoz a holnap, - de szerintem bölcsen, okosan félre kell tenni a lezser nyári ruhát, és fel kell készülni a komoly mínuszokra, mert biztos, hogy ennek a sok pazarlásnak meglesz a böjtje.

Az Isten adta holnapban bízva,
Csaba t.

A tudomány jövője - a jövő tudománya

Az emberek jelentős része mára kiábrándult a tudományból. Elegük lett az egymásnak homlokegyenest ellenkezőt állító szakértőkből, a tudomány kreálta, élelmiszerként, gyógyszerként, kozmetikumként ránk zúduló mérgekből, a szőnyeg alá söpört problémákból, a hazudozásból. Egyre többünkben merül fel a kérdés: van-e jövője a tudománynak? A mindenkori hatalmat elvtelenül kiszolgáló, jelenleg kifejezetten életellenes erőként működő elitklubok helyett létre jöhet-e az emberiség valós céljait segítő, az életet és csak az életet szolgáló társadalmi mozgalom: az új tudomány?

Melyek a szabályai, mik a korlátai, milyen erkölcsökre épülhet a jövő tudománya? Lehet-e egyszerű, mindenki által érthető? Képes-e választ adni az emberiség valódi kérdéseire? Segít-e az előttünk álló nehéz idők túlélésében? Új sorozatunkban ezekre a kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG)

„Mert nem az árt neked, amit nem tudsz, hanem amit rosszul tudsz!”

 • Miért építünk sokmilliárdos szennyvíztisztítókat, amikor a pár deszkából összetákolt budi környezetkímélőbb?
 • Miért gátaljuk el, öljük meg a folyóinkat, amikor az ezzel okozott kár sokszorosa a remélt haszonnak?
 • Miért tömjük tele magunkat gyógyszerként törzskönyvezett mérgekkel, amikor látványosan romlik tőle az egészségünk?
 • Miért születnek gyermekeink távol otthonaiktól, mesterséges szüléssel, amikor az anyák és csecsemőik is belebetegszenek?
 • Miért betegítjük meg gyermekeinket védőoltásokkal, amikor rég bebizonyosodott káros és maradandó hatásuk?
 • Miért kell betegen és boldogtalanul élni a „civilizált” világokban, amikor a természeti népek harmóniában és egészségben élnek?

Cikksorozatunk reméljük megadta a választ: szenvedéseik forrása a hibás tudásokban keresendő!

Vegyük a természeti népeket. Az antropológusok szerint pl. a Kalahári-sivatagban (a Föld talán leglehetetlenebb élőhelyén) élő busmanok napi 1,5-2 órát „dolgoznak”, azaz ennyi idő szükséges számukra az életfeltételeik biztosítására. Valamit nagyon rosszul tudunk, ha sokkal jobb természeti feltételek mellett napi 10-12 órát kell dolgozzunk… Mit csinálnak busmanjaink a maradék időben? Ahogy a legendás „Istenek a fejükre estek” című filmben is láthattuk, beszélgetnek, viccelődnek, zenélnek és táncolnak, vagyis - velünk ellentétben - élnek!

Pontosabban: éltek, ugyanis a botswanai kormány a kilencvenes években szülőföldjükről barakkokba telepítette e vidám emberkéket, azzal az indokkal, hogy „nem lehet a busmanokat kizárni a civilizációból és a fejlődésből”. Természetesen a döntésről senki nem kérdezte meg ezeket a hihetetlen ősi gyökerekkel rendelkező embereket, akiknek nagy része egyszerűen belehalt a kényszerű átültetésbe. Viszont van egy jó hír: a helyüket elfoglaló gyémántbányák – hála a gazdasági válságnak – remekül prosperálnak!

A természeti népek tudása sokezer éves kipróbált tudás. Nem ötletszerű, pár ember által demokratikusan elfogadott elméletekre épül, hanem tapasztalatokra, a természetben élő, vele együttműködő sok-sok generáció élettapasztalatára. A természetben a hibás tudás azonnal lelepleződik. Ott nincs helye az elméleteknek, ott csak egyszer lehet mérges gombát enni…

A hibás tudások kialakulásában kulcsszerepet játszanak a mítoszok. Mint senki által meg nem kérdőjelezett és kérdőjelezhető vallási tételek szövik át mindennapjainkat. Használjuk őket, hivatkozunk rájuk, és soha nem gondolkodunk el igazságtartalmukon.

A fejlődés mítosza

„Az emberiség fejlődik. Egyre több eszközt készít, egyre nagyobb a tudása, egyre tovább él…” Biztos? Nem lehet, hogy az elmúlt korok embere azért nem készített eszközöket, mert nem volt szüksége rájuk? Nem lehet, hogy több és mélyebb ismerete volt a Teremtésről, mint nekünk, ezért mindent megkapott a természettől? Nem lehet, hogy azért kell tovább élnünk, hogy hosszabb időnk legyen élettapasztalatunk gyűjtésére, mert nem élünk?

Fejlődés, vagy visszafejlődés? Egyre több ember teszi fel ezt a kérdést…

Ne hamarkodjuk el válaszainkat! Őseink tapasztalata alapján az álom az egyik legjobb tudásszerzési mód, úgyhogy aludjunk rá egyet

A tudomány mítosza

A tudomány tévedhetetlenségébe vetett hitem egyetemista koromban ingott meg először. Laborgyakorlaton egy radioaktív forrást kellett kimérnem. Tisztességesen végigmértem, de a gyakorlatvezető tanár szerint rossz eredmény jött ki. Még egyszer végigmértem, de ismét ugyanazt kaptam. Harmadszorra megkértem a professzorasszonyt: mérjük ki együtt. Együtt is a „hibás” eredményt kaptuk. Az eltérést kutatva kiderült, hogy az általunk mért sugárforrást öt évvel azelőtt kicserélték, és a diákok minimum öt évfolyamon keresztül egymás füzetéből másolták az előző sugárforrás adatait…

Látszólag csak egy bosszantó malőr, de mára a tudomány nagy része sajnos így működik. Hivatkozunk a hivatkozás hivatkozásának a hivatkozására, és senki nem veszi a fáradtságot az eredeti forrás ellenőrzésére! Súlyosbítja a helyzetet a tudomány hierarchikus felépítése: minél több hivatkozás történik a forrásra, minél több tudományos fokozattal rendelkezik az „adatközlő”, annál kevésbé ildomos az ellenőrző kutatás. Így került a szőnyeg alá a Contergan, a DDT, a génmódosított élőlények utóélete, a védőoltások hatása… Így múlik a tudományos világ dicsősége.

A tudomány látszólag csupa érdekes kérdésre ad választ: milyen pályaenergiák tartoznak a hidrogén atom elektronjához, milyen szexuális szokásai vannak a királypingvineknek, milyen kráterek találhatók a Hold túloldalán… De ad-e választ a valóban fontos kérdésekre: miért vagyok a Földön? Miért azok a társaink az életben, akik? Hogy kerüljem el a pofonokat az életemben? Mi a célja az életnek a Földön? Hogy éljük túl önnön özönvizünket?

Az oktatás mítosza

Megfigyeltek már játszadozó állatkölyköket? Ugye milyen gondtalanok, aranyosak? Pedig az életük múlik az így megszerzett és begyakorolt tudáson. Valaha a gyermekek is így tanultak a felnőttek mellett játszva, őket utánozva, boldogan. Az életből tanulva elsődleges tudást szereztek, aktívan, teljes lényükkel (test, lélek, szellem) tanultak.

A mai padban-ülős iskolarendszer életidegen és életellenes. A gyermeket természetes környezetéből és életritmusából kizökkentve könyvekből, és egyéb másodlagos forrásokból adja az ismereteket. A tanuló passzívan, külső szemlélőként ismeri meg az őt körülölelő világot. A gyermek még Isten tenyerén él, így ösztönösen érzi, hogy az elveszett gyermekkora helyett kapott tudás nagy része élete szempontjából lényegtelen, csak a televíziós kvízműsorok során visszaböföghető tudás.

Kötelezővé azt kell tenni, amit magától ösztönösen elkerül az ember. Nem véletlen, hogy Magyarországon dicstelen uralkodónk, Mária Terézia vezette be a kötelező oktatást, szellemi önvédelmünk teljes megtörése céljából. Ennek következményeként tagadtuk meg múltunkat, „loptuk össze” nyelvünket, ennek következménye Trianon, de ennek következménye hazánk jelenlegi gyarmati sorsa is. Most akarják bevezetni 3 éves kortól a kötelező oktatást…

"A Gyermek nem arra vágyik, hogy ismereteket szerezzen

az életről, hanem hogy élje azt…" (Hintalan László)

Érdemes megnézni az oktatási rendszer kimenetét is: fiataljaink legproduktívabb éveiket padban görnyedve töltik. Mire két-három diploma megszerzése után testileg, lelkileg, szellemileg is kiégve kikerülnek az „életbe”, semmijük sincs. Tudásuk jelentős része addigra elavul, se házuk, se gyermekük, se munkahelyük – hála „túlképzésüknek”. Talán őket is meg kellene kérdezni előtte, mint a busmanokat…

Az egészségügy mítosza

Az emberiséget romboló legtöbb hibás tudás az egészségügyben halmozódott fel. Mivel ez a rendszer a betegek száma után kapja a támogatást, elemi érdeke a betegségek létrehozása és fenntartása. Nagyszüleink még csak meghalni mentek a kórházba, mi meg lassan odaköltözünk.
Az ember természetes állapota az egészség, de ma a gyógyszergyártás a legnagyobb üzlet a világban, 2009-ben összforgalomban megelőzte az eddig vezető hadiipart. Ezért kell tele cekkerekkel hazahordanunk halálunkat a patikából…

Az orvostudomány az embert, mint bonyolult gépezetet szemléli, amelyben időnként alkatrészeket kell cserélni, mert elkopik, időnként életfolyamatokba kell belepiszkálni, mert elállítódik. Az autószerelő egy alátétet nem hagy ki a javítás során mert tudja, hogy okkal van ott, hiánya később bajt okozhat. Kórházainkban egész szerveket dobnak ki… Isten nem barkácsol! Az ember – mint minden élő rendszer – tökéletes öngyógyító és önreprodukáló képességgel rendelkezik. Ha mégis elkezdi lebontani magát azt jelzi, hogy valahol megsérült a külvilággal a harmónia, már nem teljes az Egész-ség.

Az ember az Egész része. Az Egész táplálja, védi, tanítja – amíg ellátja feladatát. Ha már nincs szükség rá – lebontja. Részét és részesedését - vagyis feladatát - az Egészben mindenki maga szabja meg, ahogy az útjára emlékeztető pofonok mértékét is maga állítja be. A betegség a legjobb barátunk, mert sosem pofozkodik ok nélkül! Ha ezeket a jelzéseket megpróbáljuk megszüntetni olyan, mintha autónkon az olajnyomás jelző lámpát leragasztanánk egy ragtapasszal: besül a motor!

Nézzünk egy-két példát a ragtapaszokra. Ma már 40-50 évesek állnak sorba csípőprotézisért. Az egészségügy szerint „elkoptak az ízületei”. Őseink 90 évig kapáltak - protézis nélkül. Az élő rendszerek nem tudnak elkopni, de a nem használt részeket a természet lebontja. A kevés mozgás miatt az ízületek beszűkülnek, arra figyelmeztetve, hogy ők mozgásra készültek. A megoldás a feladat visszaadása, a mozgás/mozgatás lenne…

A legtöbb életünket romboló hibás tudás az egészségügyben keresendő

A másik nagy sláger a vérnyomás beállítás. A szervezet a vér nyomását öngyógyító folyamatként, védekezésből emeli meg, hogy – az általában az élelmiszeripar szervetlen vegyületeitől elsalakosodott - vért eljuttassa a szervekhez. A vérnyomás csökkentés hatására lelassult vér a hordalékokat kirakja az érfalakra, tehát újabb gyógyszert kapunk: valamilyen koleszterin csökkentőt. Ez felhígítja a vért, tehát jöhet az újabb gyógyszer: a vízhajtó… Végállomás idő előtt a temető, de a gyógyszeripar jól jár.

Betegségeink arra figyelmeztetnek, hogy szervezetünkbe (testünkbe, lelkünkbe, szellemünkbe) valami nem oda illő került. Ha méreg kerül belénk, hányással vagy hasmenéssel, ha kórokozó lázzal és izzadással, ha lelki pofon sírással, könnyekkel próbálunk tőle megszabadulni.
Az egészségügy ezeket a folyamatokat „csillapítja”, befelé fordítja, ezért húzódik el a gyógyulás, ezért keletkeznek általában nagyobb bajok. Minden gyógyító hagyomány, így népi gyógyászatunk is azon alapul, hogy a nem oda illő dolgokat minél előbb kivezesse a szervezetből.

A „nem tehetek semmit” mítosza

Lehet, hogy olybá tűnik, de nem a tudósokkal, pedagógusokkal, orvosokkal van bajom. Az ember Isten képmására, tökéletesnek születik. Földre száll, hogy közösségét emelje, gyógyítsa, tanítsa… Majd szülei, környezete, iskolái segítségével elkezdi gyűjteni a hibás tudást. Előbb-utóbb persze rájön, hogy képtelen a választott feladatot ellátni, de a rendszer apró zavarainak, vagy saját hiányosságainak tudja be. Cinikussá válik, vagy eluralkodik rajta a „nem tehetek semmit” mítosza.

Egyszer egy barátom azt mondta: „A világ baja nem az, hogy valamit rosszul csinálunk, a baj az, hogy rosszat csinálunk. Ha a rosszat akarjuk jobban csinálni, az eredmény csak nagyobb rossz lesz.” Vagyis egyre több tudás – a semmiről, egyre több gyógyszer – haldoklásunk fenntartásához, életfogytig tartó tanulás – az élet helyett. A mindenkori hatalom sajnos a „rosszat jobban csinálni” folyamatában érdekelt, hiszen a hibás tudásnak köszönheti létrejöttét, és a tudás állandó manipulálásának köszönheti fennmaradását. Ezért nem számíthatunk rá!

Az egyénen múlik minden, a megoldás a világ bajaira az egyéni döntésekben keresendő. Az egyénnek szabad akarata van, de a szabad akarat a döntés felelősségével jár! A busmanoktól a hajléktalanokig sok utat megtapasztaltunk, kitapogattuk lehetőségeinket, most választásra kényszerülünk. Szerencsénkre Agócs József professzor idézete folytatódik: „Ha végre jót csinálunk (akár rosszul is), az eredmény csak jó lehet!”

„Jól csak a szívével lát az ember.” A valódi tudás megszerzéséhez ösztöneinkre kell hallgassunk, melyek az élet forrására hangolt finom műszerek. A Teremtés az életből fakad, az életet szolgálja, az élet a célja. Minden, ami életellenes, pusztulásra van ítélve benne. Bármikor megújíthatjuk tudásunkat (és vele életünket), ha ösztöneinkre hallgatva megváltoztatjuk az élethez való viszonyunkat.

Amíg nem érezzük a helyes válaszokat, addig is nemesednünk kell. Meg kell tanulnunk NEM-et mondani olyan egyéni és közösségi utakra, melyek életellenesek, melyeknek végén csak fájdalmat és boldogtalanságot tapasztaltunk. „Mert most még tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.” (1Kor 13,12)

Kelt Gombán, az Úr 2011. évében, Földanya havában

Géczy Gábor

fizikus, tanár

MAG közösség

90 éves Jancsó Miklós

 

Evangélium 2011. szeptember 28. - Szerda

Amikor már közel  voltak Jézus szenvedésének  és megdicsőülésének  napjai,
elhatározta, hogy tanítványaival  Jeruzsálembe megy.  Történt pedig,  hogy
útközben valaki  így  szólt hozzá:  „Követlek,  bárhová mégy.”  Jézus  így
válaszolt:  „A  rókának  van  odúja,  az  ég  madarainak  fészke,  de   az
Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.”
Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!” Az így válaszolt:  „Uram,
engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a  holtakra,
hadd temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az
Isten országát.”
Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram,  követlek téged, de engedd meg,  hogy
előbb elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus  így válaszolt: „Aki kezét az  eke
szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”
Lk 9,57-62

Elmélkedés:

Jézus mai példázatai kizökkentik a hallgatóságot és minket is abból,  hogy
a megszokott szemszögből nézzük a világot és benne saját életünket, és egy
új  távlatból,  a  tanítványság  látószögéből  világítanak  rá  az   ember
hivatására. A tanítvány  ugyanis, aki életét  egészen Krisztus  követésére
szenteli, nem azzal törődik, hogy éppen  hol fog aludni, de nem is  azzal,
hogy eltemesse  a  halottakat  vagy  múltat, s  nem  a  szeretteitől  való
elbúcsúzás a gondja.  A tanítvány  egyedül mesterére  figyel, aki  mellett
elkötelezte magát. Úgy tűnik, hogy az talál ki magának mindenféle hirtelen
intéznivalót, akiben nem elég komoly az elhatározás Jézus követésére. Kész
vagyok-e azonnal indulni, ha engem hív Jézus?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus!  Adj nekem kedvet és lehetőséget,  hogy
téged mindinkább  megismerhesselek,  mindjobban megszeresselek,  és  egyre
hívebben kövesselek.  Buzdító  kegyelmed  hívása nálam  ne  süket  fülekre
találjon,  hanem  legyek  mindenkor   kész,  hogy  akaratodat   odaadással
teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel  és önzésemmel,  s követlek  a
gyalázatban,  szegénységben   és  üldöztetésben.   Teljesen  újjá   akarok
születni, a  régi magamat  levetkőzni,  hogy már  ne  én éljek,  hanem  te
énbennem.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

VÉGRE: Ne az adófizetők mentsék meg a bankokat!

2011, szeptember 27 - 13:16

Az Európai Bizottság a jövőben a mostaninál jobban védené az adófizetőket egy újabb bankválság esetén - írta keddi számában a Handelsblatt egy uniós irányelv tervezetére hivatkozva.

A lap szerint az adófizetők megterhelése helyett a részvényeseknek és a hitelezőknek kellene "egy méltányos részt vállalniuk a veszteségekből" akkor, ha egy pénzintézet pénzzavarba  kerül. Rendkívüli esetben ez akár a részvénytulajdon kisajátítását is jelentheti.

Az uniós tagországok bankfelügyeleti szervei felhatalmazást kapnának a részvények értékének a leírására, illetve a részvények bevonására - áll a tervezetben, amit várhatóan novemberben terjeszt be Michel Barnier belső piacért felelős biztos. A nemzeti felügyeletek arra is jogot kapnának, hogy leírjanak az adott banknak nyújtott hitelekből.

A felügyeleteknek arra is felhatalmazása lenne, hogy a pénzzavarba került bank vezetését lecseréljék és a pénzintézetet alapjaiban átszervezzék. Ez egyebek mellett azt jelentené, hogy a részvényesek hozzájárulása nélkül eladhatnák a bank egyes üzletágait, vagy áthelyezhetnék az eszközöket egy erre a célra létrehozott pénzintézethez.

A lap szerint évekig eltarthat, mire a tervezett bizottsági irányelv életbe léphet.

MTI - barikad.hu

Különleges magyar járművek

2011. szeptember 24., szombat 6:34 (4 napja)

Ilyen csuklós Ikarust nem gyártottak Mátyásföldön, ezt 620-as alapú változatot a Fővárosi Autóbuszüzem prototípusa alapján a Mávaut gyártotta a saját javítóműhelyében, mert az 1960-as évektől szükség mutatkozott nagy befogadóképességű járművekre

Ilyen csuklós Ikarust nem gyártottak Mátyásföldön, ezt 620-as alapú változatot a Fővárosi Autóbuszüzem prototípusa alapján a Mávaut gyártotta a saját javítóműhelyében, mert az 1960-as évektől szükség mutatkozott nagy befogadóképességű járművekre

Budapesti Ipari Vásár, 1961 - itt mutatkozott be a Fővárosi Autóbuszüzem nyitott városnéző autóbusza. Összesen három darabot készítettek

Budapesti Ipari Vásár, 1961 - itt mutatkozott be a Fővárosi Autóbuszüzem nyitott városnéző autóbusza. Összesen három darabot készítettek.

A teljes cikk: http://www.autonavigator.hu/nagyvas/kulonleges_magyar_jarmuvek-5914?utm_source=hirfigyelo&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel_2011-09-27&utm_content=cikk

Halleluja - a Hangtól

..."senki" és "semmi" volt és csúnya is, 'oszt leénekelt mindent és mindenkit a színpadról:

SUSAN BOYLE újratöltve

Szárnyak a repüléshez

...és így kezdte: lenézték, cikizték, majd kinyitotta a száját...

és a nép is,ki hallhatta...


Evangélium 2011. szeptember 27. – Kedd

Amikor már közel  voltak Jézus szenvedésének  és megdicsőülésének  napjai,
elhatározta, hogy Jeruzsálembe  megy. Követeket küldött  maga előtt.  Ezek
elindultak,  betértek  a  szamaritánusok  egyik  falujába,  hogy  szállást
készítsenek neki.  De  azok  nem fogadták  be  Jézust,  mert  Jeruzsálembe
tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak:  „Uram,
akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő
hozzájuk fordult és  megfeddte őket: „Nem  tudjátok, hogy milyen  lelkület
van bennetek. Az Emberfia nem  azért jött, hogy az embereket  elpusztítsa,
hanem hogy megmentse.” Ezután másik faluba mentek.
Lk 9,51-56

Elmélkedés:

Ma ismét a tanítványok rosszindulatáról olvasunk. Az előző részben a Jézus
nevében való cselekvést  tiltották meg, ma  pedig Isten bosszúját  akarják
lehívni azokra, akik nem fogadják be  Jézust. Sem a jó szándékú  embernél,
sem az  ellenségesen viselkedőkkel  szemben nem  jogos a  viselkedésük,  s
Jézus is egyértelműen elítéli helytelen gondolkodásukat.
A tanítványok is csak  lassan értették meg a  nyitottságot és a  türelmet,
amit nekünk is el kell sajátítanunk. Türelmetlenséggel, bosszúállással  és
veszekedéssel nem  lehet Isten  országát építeni.  Nem szabad  senkit  sem
kiközösítenünk vagy elutasítanunk, hanem próbáljunk meg segíteni.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Úr Jézus, köszönjük,  hogy közöttünk való  jelenléteddel ajándékozol  meg.
Utunkon erősítesz  és  bátorítasz.  Add,  hogy  mélyen  tudatában  legyünk
jelenlétednek.    Küldő    szavadra     örömmel    válaszoljunk     minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk  bölcsességet és  alázatot, hogy  felismerjük
jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
2011. október  2-án  lesz  a  Budapest  Sportarénában  az  Ez  az  a  nap!
rendezvény.
Részletek: http://www.ezazanap.hu
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Idióták hülyesége - a hülyeség idiótizmusa

Nagy bajba kerülhetnek, akik nem tudnak végtörleszteni
2011. 9. 26. 11:29 MTI - VG

A DEVIZAALAPÚ HITEL EGY TECHNIKAI ELSZÁMOLÁS - ERGÓ EGY BANK SEM VETT FEL DEVIZÁT, AMIT DEVIZA ALAPON KELLENE TÖRLESZTENI, FORINTOT KAPTAM, FORINTBAN TÖRLESZTETTEM. RÁADÁSUL "VALUTÁT KAPTAM" ...

A devizaalapú hitelek végtörlesztéséből eredő pótlólagos kereskedelmi banki devizaigény jegybanki finanszírozása négymilliárd euróig kezelhető lenne - vélekedtek legújabb helyzetértékeléseikben londoni felzárkózó piaci elemzők.

Egyes citybeli vélemények szerint az MNB-nek bizonyos feltételekkel ennek több mint a kétszeresére is lenne kapacitása. A Morgan Stanley bankcsoport londoni felzárkózó térségi elemző stábja befektetőknek összeállított új elemzésében közölte: magyar bankokkal folytatott konzultációi alapján 10-30 százalék közé valószínűsíti a devizahitelesek részvételi arányát a végtörlesztési programban, és számításai szerint ez 2-6 milliárd euró közötti devizahitel-végtörlesztést jelentene.

A ház szerint a jelenlegi devizatartalékokat tekintve 4 milliárd euróig kezelhető lenne a kereskedelmi bankok devizaigényének jegybanki finanszírozása, ennél több azonban "már problémákat okozhat".

Az MNB tartalékpozíciója most "erősebb, mint valaha", és kétszerese a Nemzetközi Valutaalap (IMF) pénzügyi védőcsomagja előtti, 2008-as szintnek. A jelentős rövid futamidejű külső adósságállományt is figyelembe véve azonban a tartalékok "már nem tűnnek annyira bőségesnek" - áll a Morgan Stanley londoni értékelésében.

A cég hangsúlyozza, hogy jövőre 3,5 milliárd euró IMF-hitelhányad és további 1,5 milliárd euró devizakötvény-adósság válik esedékessé.

A Morgan Stanley citybeli elemzőinek véleménye szerint összességében "kényelmesnek" tekinthető a jegybanki tartalékpozíció, ám "a muníció mennyisége nem végtelen".

A BNP Paribas bankcsoport közép-kelet-európai stratégáinak hétfői összeállítása szerint 4-5 milliárd eurónyi újonnan jelentkező banki devizakeresletet az MNB "könnyedén" tudna kezelni tartalékaiból, sőt a jegybank akár 10 milliárd eurót is felhasználhat - feltéve, hogy nem akarja a nemzetközi tartalékok és a rövid futamidejű devizaadósságok rátáját az 1:1 paritás alá csökkenteni -, és még így is "viszonylag stabilan tudná tartani" a forintot.

A cég szerint azonban, ha ennél bármennyivel több devizafinanszírozásra lenne szükség, vagy ha a magyar befektetési termékekre rakódó kockázati felárak még tovább emelkednének, az már jelentős forintgyengülési kockázatot teremtene, és ez "rendkívül rossz hír lenne" azoknak a devizahiteleseknek, akik nem tudják a végtörlesztési program alapján visszafizetni adósságukat.

Az, hogy az MNB devizafinanszírozást ajánlott fel tartalékaiból a végtörlesztési terv által érintett kereskedelmi bankoknak, egyelőre valószínűleg korlátozza az euró forintárfolyamának emelkedését, azonban növekszik a középtávú országkockázat - állapították meg a BNP Paribas felzárkózó piaci elemzői. Hozzátették: jelenleg nem számítanak arra, hogy a magyar törlesztéskockázatára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) - amelyek a magyar szuverén adósságkockázat befektetői megítélését tükrözik - érdemben csökkennének. Ez a kockázati mérőszám az utóbbi időszakban - követve az általános európai árazási folyamatot - jelentősen emelkedett.

Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar kormánykötvények CDS-tranzakciói az 524,9 bázispontos előző záró után a hétfői londoni kereskedésben 555 bázispontra drágultak középárfolyamon.

Az elmúlt kereskedési hét elején 460-470, a nyár elején még 255 bázispont körüli magyar CDS-árazásokat mértek Londonban.

A hétfőn kialakult magyar CDS-középárfolyam azt jelenti, hogy a magyar szuverén törlesztési leállás kockázatára kínált biztosítási tranzakciók éves díja meghaladja az 550 ezer eurót minden 10 millió euró magyar államadósság után az irányadó ötéves futamidőre, vagyis jelenleg több mint a kétszerese a nyár elején mért szintnek.

A BNP Paribas elemzőinek hétfői értékelése szerint a mostani kockázati környezetben "nem lehet határozottan kizárni", hogy az MNB vészkamatemelésre szánja el magát, abban az esetben, ha az euró 300 forint fölé drágul, és "egy ideig ott is marad".

Az idei MNB-kamatemelés nem konszenzusos előrejelzés a Cityben, de a 300 forint feletti euró más nagy londoni házak szerint is kamatemelési küszöb lenne.

A Capital Economics - az egyik legnagyobb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőcég - a várható közép-kelet-európai jegybanki kamatpályákról befektetőknek összeállított új előrejelzésében azt jósolta, hogy ha az euró forintárfolyama 290 felett marad, az MNB-kamatcsökkentés lekerül a napirendről, ha pedig az árfolyam 300 forint fölé emelkedne, akkor "szinte bizonyossá válna" a kamatemelés.

A Commerzbank befektetőknek Londonban kiadott minapi devizapiaci körképe szerint ha tovább gyengül a forint az euróval és a svájci frankkal szemben, akkor növekedne a valószínűsége annak, hogy a magyar jegybank - ahogy arra már korábban is volt példa - egyszerre akár 3,00 százalékpontos kamatemelést is végrehajthat a forintgyengülés fékezése végett.
Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. - az elmúlt évek árbevétele

Feljelentés "ismeretlen" tettesek ellen

2011. szeptember 25. 09:38 Gondola

"Előadom, hogy engem mint adóst és Magyarországon sok százezer többi adóstársamat is az úgynevezett "deviza alapú" hitelek felvételekor megtévesztettek, a hitel futamideje alatt megkárosítottak és folyamatosan jelenleg is megkárosítanak., Mind a csalás, mind pedig az uzsora bűncselekmények elkövetése büntető jogilag is tetten érhető."

Feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen ismeretlen tettes, tettesek ellen Kásler Árpád a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, elsősorban sok százezer magyarországi devizahiteles adós sérelmére, a Büntető Törvénykönyv 318. § (1) bekezdésébe ütköző csalás bűntettének alapos gyanúja, másodsorban sok százezer magyarországi deviza-hiteles adós sérelmére a Büntető Törvénykönyv 330/A. § (1) bekezdésébe ütköző uzsora bűncselekmény elkövetése miatt.

Tengernyi ütközet zajlott, zajlik e témakörben, még parlamenti bizottság is vizsgálja. Egy a sok közül, névvel és tettel is vállalva Kásler Árpádé, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöké. A Legfőbb Ügyészséghez címzett beadványát a "sokszínűség" jegyében közöljük.

Előadom, hogy engem mint adóst és Magyarországon sok százezer többi adóstársamat is az úgynevezett "deviza alapú" hitelek felvételekor megtévesztettek, a hitel futamideje alatt megkárosítottak és folyamatosan jelenleg is megkárosítanak, véleményem szerint büntető jogilag is értékelhető módon és jogkövetkezményekkel.

Ezért mind a csalás bűncselekményének törvényi tényállása:

- Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

Mind pedig az uzsora bűncselekmény törvényi tényállása:

- Aki a sértett rászorult helyzetét kihasználva üzletszerűen olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a sértettet, illetve annak hozzátartozóját súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki, álláspontom szerint megáll a "deviza alapú" hitel szerződések megkötésénél és a futamidő alatti jogkövetkezmények vizsgálatánál.

Természetesen a bűncselekmény pontos minősítése a tisztelt Nyomozó Hatóság feladata, én csak jeleztem, hogy álláspontom szerint ezen két bűncselekményt megvalósulni látom.

A tényállás megállapításánál az alábbiakat ajánlom a tisztelt Nyomozó Hatóság figyelmébe:

a) A "deviza alapú" hitelszerződések megkötésekor a hitelt nyújtó bankok:

- a hatályos magyar jogszabályokat egyértelműen és súlyosan megszegve az adósokat tévedésbe ejtették a kölcsönök ténylegesen visszafizetendő mértékéről, ezáltal jelentős kárt okoztak az adósoknak,
- a futamidő alatt jogellenesen számolnak el az adósok terhére nem létező "árfolyam különbség" címén a jó erkölcsbe is ütköző összegeket, jogosulatlan extraprofitért.
- Erőfölényükkel visszaélve és az adósok szorult helyzetét kihasználva az adósok által módosíthatatlan és tisztességtelen szerződési feltételeket kínálnak a hiteligénylőknek, mintegy "kartelli" megállapodásként a bankok között, mert annak ellenére, hogy a látszat választás fennáll a hitelezők számából adódóan, de minden hitelintézet szinte azonos előnytelen feltételek mellett kínálta "termékcsomagjait", amelyek utólagosan bebizonyosodtak, hogy a termékfelelősség követelményeinek sem feleltek meg.

b) A "deviza alapú" hitelszerződések megkötésekor az állami tömegtájékoztatás:

- azt sugallta az állampolgárok felé hogy a magyar gazdaság pénzügyi helyzete hosszútávon is erős és stabil, konkrétan "dübörög a gazdaság" (forrás: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Kóka János gazdasági miniszter úr nyilatkozatai), az átlagpolgárnak mivel nincs belelátása a konkrét és valós gazdasági adatokba, csak abból ítélhet amit elmondanak számára, jelen esetben a miniszterelnök és gazdasági miniszterek, ugyanis a jelzálog típusú hitelek tíz-húsz évre szólnak és egy ilyen horderejű döntésnél a hitelfelvevő mérlegeli az ország gazdasági állapotát is, nemcsak a saját anyagi forrásait. Mára már bizonyított tény, hogy a világgazdasági válság nem okozója, hanem csupán leleplezője volt a valós magyar gazdaság állapotának, tehát állami szinten is megvalósult a tévedésbe ejtés és tévedésben tartás, ezáltal anyagi kár keletkezett, illetve emberéleteket is követelt ebből kifolyólag keletkezett anyagi reménytelenség és kétségbeesés.
- a válság kitörésekor elhallgatták annak tényleges mértékét, ráadásul késedelmesen tájékoztatták a lakosságot annak tényéről és várható következményeiről, konkrétan a miniszterelnök úr még 2008 szeptember végén arról adott hírt, hogy semmilyen válság nem fenyegeti Magyarországot, az erről szóló tudósítások lekérhetőek a Magyar Televízió archívumából és egészen az év októberéig a bankok még gőzerővel "kiszórták" az utolsó devizaalapú hiteleiket egy erősített reklámkampánnyal megelőzve, az erről szóló bizonyítékok is feltárhatóak.
- kormányzati nyilatkozatokkal/döntésekkel hamis adatok kerültek az állami pénzügyi nyilvántartásokba (forrás: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Öszödi beszéde)

c) A "deviza alapú" hitelszerződések megkötésekor a pénzügyi szektorokat felügyelő állami szervek:

- nem vizsgálták felül a megkötések előtt a "deviza alapú" hitelszerződéseket
- nem ellenőrizték folyamatosan a hitelszerződések betartását
- a nagymértékű lakossági panaszok ellenére sem állították le az ilyen jellegű hitelezést és nem intézkedtek az állampolgárok javára történő jogorvoslatok tárgyában,

d) A "deviza alapú" hitelszerződések megkötésekor a pénzügyi szférában tevékenykedő bankok és hitelközvetítő pénzügyi vállalkozások:

- mindenkit a Magyarországon magától értetődő forint alapú hitel helyett a "deviza alapú" hitel felé tereltek, a forint hitel abnormális és indokolatlanul magas kamatai és költségei miatt gyakorlatilag a teljes hitelt igénylő lakosságot mintegy "rákényszerítették" a deviza alapú hitelek felvételére.

A bankok a svájci frank felértékelődésére számítottak, amikor a hitelezés elszámoló valutájává tették. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy az euró bevezetéséről - pontosabban a forint kivezetéséről - szólt minden politikai nyilatkozat abban az időben, mi több az uniós csatlakozási szerződésben vállaltuk az euró övezet un. előszobájába történő belépést, azaz a feltételei teljesítését, mégsem az euróban való szerződést, hanem a CHF-et forszírozták. Ez a folyamat olyan volt, mint a vad hajtása a puskacsövek elé, vagy a halak terelése zajjal a hálóba. A svájci frank ellen szólt akkor a józan ész, mert az kis gazdaság, az árfolyamát könnyen mozgatja a spekuláció. Hát éppen ez szólt mellette a bankok oldalán és ellene az adósok tekintetében. És még valami, ami most már jól látható. Az euró nem stabil valuta. Voltak olyan tanulmányok, melyek az optimális valutaövezet kérdését járták körül, benne minden szakember azt mondta, különböző szintű, jellegű gazdaságok nem lehetnek meg e gy valutával, mert a perifériáról a központba szívja a jövedelmet, így a periféria hitellel pótolja a hiányt, de ezt az adósságot nem lehet fenntartani, csak a központ politikai eszközökkel visszaáramoltatott pénzével. A centrum a kiszívást jól viseli, a visszaáramoltatást pedig nem tűri. Hát ezt a pénzügyi szakemberek tudták, ezért is hajtották a CHF felé az elszámolást, mert a felértékelődő adósság a hitelező haszna.

e) A "deviza alapú" hitelszerződések megkötésekor a kölcsönszerződéseket megkötő közjegyzők:

- jogi felülvizsgálat nélkül egy az egyben átvették a bankok kölcsönszerződéseit,
- az ügyfelekkel rövid és a nem pénzügyi jogi szakember által érthetetlen tájékoztatás alapján íratták alá a közjegyzői okiratokat,
- a bankok által kért végrehajtási eljárásokban szintén jogi felülvizsgálat nélkül jártak el mindenben elfogadva és végrehajtva a végrehajtást kérők kérelmeit.

Mindezen folyamatok elősegítésére a svájci frank forintárfolyama (mint utólag kiderült) mesterségesen alacsonyan lett tartva, majd miután az ország lakosságának nagy része teljesen eladósodott svájci frankban (ezen folyamat idejének pontos végét jól mutatja a deviza alapú hitelezés drasztikus visszaesése, majdnem teljes megszűnése) az árfolyamot brutálisan megemelték. Az adósok felháborodását azzal elhárítani, hogy a szerződések aláírása előtt miért nem konzultáltak szakemberrel, nem állja meg a helyét, ugyanis pontosan szakemberhez fordultak, a bankok, és pénzügyi szolgáltatók szakembereihez.

2008.07.30-án a Magyar Nemzeti Bank hivatalos frankárfolyama 141,31 forint volt, napjainkban pedig 273 forint is volt a svájci frank árfolyama, tehát 3 év alatt az árfolyam több mint 131 forinttal nőtt, ezen összeg mind a bankok extraprofitja lett, amelyet egy az egyben az adósokkal fizettetek és fizettetnek jelenleg is meg.

Kérem a feljelentésem alapján a közvádas nyomozati eljárás megindítását, a sérelmemre és a többi adós sérelmére elkövetett bűncselekmény(ek) tényének megállapítását, az elkövető(k) beazonosítását és a jogi felelősségre vonását, részemre és más adósok részére a polgári jogi kártérítés megítélését is, mely követelésem vonatkozásában jogfenntartással élek.

A továbbiakban általam előadottak a "deviza alapú" hitelekre vonatkoznak, én magam is rendelkezem ilyen jellegű hitellel, a másolatban csatolt és anonimizált hitelszerződés és közjegyzői szerződés is a saját kölcsönokirataimat képezik.

1./ Előadom, hogy a bankok a kölcsönszerződésekhez részletes törlesztési útmutatót adnak, hogyan alakul a törlesztés havi összege és hogyan alakul a tartozás egyenlege.
Az adós ennek tudatában dönt a hitel felvétele mellett, mérlegelve az anyagi lehetőségeit és a törlesztési kimutatásban lévő számadatokat.
A kimutatásokhoz képest a hitelekbe ténylegesen fizetendő összegek mára köszönő viszonyban sincsenek a valósággal, mivel az adós havonta vagy negyedévente kap a bankoktól sok esetben a havi törlesztő részletek összegét meghaladó számlákat "árfolyamkülönbség" címen.
A plusz fizetési kötelezettségek teljesen jogellenesek és véleményem szerint már büntető jogi kategóriákat is megvalósítanak, mivel már a szerződéskötés időpontjában a hatályos magyar jogszabályokkal ellentétesen állapítanak meg a jövőre nézve elviselhetetlen mértékű vagyoni terheket kizárólag csak a bank javára és csak az adós terhére és gyakorlatilag adósrabszolgát csinálva az adósból egy életre a bankhoz láncolják, a futamidő alatt kiforgatva minden jövedelméből és vagyonából, ellehetetlenítve egy élet munkáját, a megélhetését a családját és az egészségét is.

2./ A kölcsönszerződésem megkötésekor (2008) hatályos Pénzintézeti törvény (1996.évi CXII.tv.) 213. §.(1) szerint a Pénzintézeti törvényt megsérti az a bank, amely nem tünteti fel a hitelszerződésében az összes költség változására vonatkozó becslést.

A szerződéseimben nem szerepel a hiteldíj mutatót meghatározó, előre nem látható költségek előrejelzése, a deviza árfolyamváltozásából származó többletköltség becsült mértéke sem, amely tény is arra utal, hogy az egyébként oly körültekintő bank, erre egyáltalán semennyi energiát nem fordított mivel a hitel összege mögötti fedezet, nem deviza, hanem forint volt, ezáltal valós árfolyam különbség sem jöhetett létre.
Az kevés és elégtelen tájékoztatás, ha a bank a kölcsön szerződésben csak felhívja a figyelmet az árfolyamváltozásból eredő kockázatokra, a törvény szerint előírt becslést azonban nem közölték - más adósokkal sem és velem sem.
Én a hitelek felvételét elismerem, azokat a szerződéses ügyleti kamatokkal és kezelési költségekkel vissza is kívánom fizetni, de mivel véleményem szerint valótlan az hogy a hitelek fedezetéül deviza szolgált, a bankok egy soha nem nyújtott lehetetlen szolgáltatás ellenértékeként próbálják elszámolni az adós kárára az árfolyam különbségeket

3./ Előadom továbbá, hogy a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. Értelmező rendelkezések III. Egyéb meghatározások 7-es pontja a
kamat fogalmát az alábbiak szerint határozza meg:

" Kamat: az adós által a kölcsönnyújtónak (betételhelyezőnek) az elfogadott betét vagy az igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő, a betét- vagy kölcsönösszeg százalékában meghatározott, időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg vagy egyéb hozadék."

A fentiek alapján tehát a kamat nemcsak a bank hasznára nyújt fedezetet, hanem a hitel kockázatára is.

Az árfolyam különbségből eredő kockázat adósra történő teljes áthárítása tehát a fenti jogszabályhely alapján jogellenes, mivel a kamat már tartalmazza a kockázat hitelezői költségeit is. A felszámolt árfolyamkülönbség egyfajta burkolt ügyleti kamatnak minősül, így annak mértéke miatt tisztességtelen és a jó erkölcsbe ütköző, tehát ezen kikötés és az arra alapozott fizetési kötelezettség érvénytelen, mivel ezen esetleges költségeket a kamatnak már törvénynél fogva kompenzálnia kell, de a devizaalapú hitelek esetében tudomásom szerint nem áll devizafedezet a kifolyósított hitelek mögött így valós árfolyamkülönbség sem keletkezhet.

4./ Továbbá a jelzálogalapú "devizahitel" szerződések esetében teljesen indokolatlan a visszafizetési kötelezettség összegszerűségének a devizaárfolyamhoz való kötése.

A Ptk. 231.§ (1) és (2) szerint a pénztartozást - ellenkező kikötés hiányában - a teljesítés helyén érvényben levő pénznemben kell megfizetni. Más pénznemben vagy aranyban meghatározott tartozást a fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam (ár) alapul- vételével kell átszámítani.

A "devizahitelt" folyósító bank nem svájci frankban folyósította a hitelemet, én sem svájci frankban törlesztek, azt akkor nem is engedték meg a részemre.

Ez évtől elvétve már engedélyezik ugyan, hogy CHF-ben törlesszen, aki akar, de akkor kell egy CHF számlát is nyitni,
de hát nem Svájci állampolgárok vagyunk
és nem Svájcban dolgozunk.
Az eredeti szerződésben szó nem volt deviza számlanyitási kötelezettségről.

Ráadásul tudomásom szerint a banknak a kölcsön kifolyósításakor konkrétan az adott hitelszámú kölcsönügylethez kötötten nem állt a rendelkezésre az adott összegű svájci frank, nem tartalékolt a futamidő alatt sem a hitelösszegnek megfelelő svájci frankot, nem vásárolt a forintban történő befizetéseimből svájci frankot,
ezek mindig is forintban folyósított forint fedezettel rendelkező hitelek voltak.

Mindezek tehát csak arra szolgálnak, hogy egy fiktív elszámolási metodika és saját maga által megállapított árfolyam alapulvételével (ráadásul folyósítás eladási áron, törlesztés vételi áron, elszámolás megfoghatatlan, nem az MNB által közzétett árfolyamokon)
az ügyleti kamat többszörösét kitevő extra-profithoz jusson a bank.

Ez azt is jelenti, hogy az ilyen jellegű szerződésnél az adósnak esélye sincs kifizetni a hitelt, egy életre a bank adós rabszolgájává válik.

5./ Amennyiben el is fogadnánk a devizaárfolyam különbözet költségnövekedő hatását - ha a bank bebizonyítja, hogy a hitel fedezete deviza volt - akkor is felmerül egy kérdés, hogy a bank miért nem a futamidő végén nézi meg, hogy az árfolyam hullámzásai miatt mennyivel is kellene még többet fizetnem, és miért nem akkor kéri tőlem a különbözetet.
Ezzel szemben a bank havonta módosítja az elszámolást és így a fizetnivalómat is devizaárfolyam különbség címén.
Véleményem szerint egyértelműen és szándékosan azért, hogy extraprofitot tudjon beszedni tőlem árfolyam különbségre való hivatkozással, "ügyesen" megelőzve azt, hogy esetlegesen a futamidő végén jó esetben ugyanolyan vagy akár még jobb árfolyamon is álljon a forint a devizához képest, és esetleg ne legyen fizetni valóm a bank részére.

6./ Előadom továbbá hogy a Ptk. 209. §. (1) az alábbiak szerint rendelkezik:

Tisztességtelen az általános szerződési feltétel,illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg.
Szinte már köztudomású tény, hogy a "devizahitelt" nyújtó bankok a szerződéskötéskor az ügyfelek egyedi szerződés módosítási akaratát azzal hárítják el, hogy a szerződésmintát a központból kapta, attól egy betűvel sem térhet el.
Tehát az ügyfél a szerződéskötéskor hiába jelezné is, hogy szerinte a szerződésében a kamat és a költség valamint az árfolyamkülönbség viselésének terhére való kikötése, ebből következően az egyenleg elszámolása tisztességtelen a számára, a bebetonozott általános szerződési feltételek dupla és végzetes joghátrányt jelentenek a számára.

7./ A tisztességtelen és meg nem tárgyalt általános szerződési feltételek értelemszerűen így még a Ptk 201. §.(1) szerinti jóerkölcsbe ütközés tilalmát is megsértik.

A bírói gyakorlat szerint a "jóerkölcs" olyan jogi kategória, amely a társadalom általános értékítéletét fejezi ki. Ebből következően a szerződés jóerkölcsbe ütközőségének meg- állapítása során nem a szerződő fél érdeksérelmét, hanem azt kell vizsgálni, hogy maga a jogügylet társadalmilag elítélendő-e.

Álláspontom, és az általam meghallgatott emberek véleménye szerint is a társadalom egyértelműen és széleskörűen elítéli és gyakorlatilag becsapásként, csalásként minősíti az olyan jellegű, tartalmú és eredményű jogügyletet, amelyik az egyik részeleménél:

a) A fizetési kötelezettség már a futamidő elején közel a duplájára emelkedik,
b) Az "árfolyamkülönbség"-re hivatkozással a kölcsön gyakorlatilag visszafizethetetlen a folyamatosan növő fizetési teher miatt
c) Már a futamidő elejénél az eredeti THM köszönő viszonyban sincs a valós THM-mel, ebből eredően a tőke többszörösét kell visszafizetni az eredetileg vállalt helyett.
d) Társadalmilag igen széles rétegeket érint negatívan (több százezer "devizahitelest," tehát nyilvánvalóan általános és jogellenes szerződési feltételt tartalmaz.
e) Mindezeket pedig a szerződés nem rögzíti egyértelműen és számszerűsítve, kvázi rejtett hibaként és időzített bombaként ketyegve az adós egzisztenciája terhére

8./ A hitel felvételénél sem a kellő időt nem biztosították, sem, a kellő tájékoztatást, mindez megállapítható az egy napon aláírt szerződések számából egy közjegyzőnél, ha figyelembe vesszük a szerződések oldalszámát és tartalmát is.

Éppen ezért mennyire felelős és szabályos hitel- és adós minősítési eljárást feltételez a bankok részéről olyan ügyletek futószalagon történő gyártása, amelyekben:

- az összegszerűség növekvő és irreális volta miatt a hitel visszafizethetetlen,
- nem tájékoztatnak a ténylegesen fizetendő összegekről, még becslés szintjén sem,
- a hitel tárgyának értékét rövid idő alatt meghaladja a még fennálló hitel összege, a virtuális, ellenszolgáltatás nélküli többletkövetelésnek köszönhetően,
- akár gépkocsi hitel vagy jelzálog típusú hitel esetében, a virtuális, nem létező és indokolatlan árfolyam különbségből adódó többletköltség nem fizetése esetén, az adós nemcsak az addig befizetett összegeket és a fedezetet veszíti el, hanem a jogügyletben nem szereplő egyéb értékei és ingóságaira is igényt tart a bank és a végrehajtó,
- az adós a szerződés lényeges részleteiben semmilyen módosítást nem eszközölhet, ami a bankok közötti összebeszélés gyanúját kelti fel,
- maga a részletes szerződés egy átlagembernek értelmezhetetlen és érthetetlen,
- a fentiek miatt a hitelezőnek már a jogügylet megkötésekor tudomással kellett bírnia arról, hogy a cél csak az adós bankhoz való kötése hitelezői extra profit folyamatos megszerzése mellett.

Soha még egyetlen egy bank sem bizonyította (még csak nem is valószínűsítette) azt Magyarországon, hogy a hitelösszegek fedezetét valós deviza biztosította és nem csak virtuális számítás, mert utóbbi esetében csak virtuális árfolyam különbség keletkezhet, amelynél jogellenes és büntetőjogi felelősséget felvető banki elvárás és magatartás az, hogy az adós ezen árfolyam különbözet részt is valós fedezettel kiegyenlítse.

A "deviza alapú" hitelt nyújtó bankok szerződése és a szerződéses tevékenysége akkor felelt volna meg a jogszabályoknak, ha a hitelt nyújtó bank ténylegesen megvásárolta volna a svájci frankot a hitel nyújtásakor, azt forintban a svájci frank fedezeti állomány feltüntetésével folyósította volna, majd azt folyamatosan az adós konkrét fizetései mellett tartalékolva számolta volna el az időszakos havi forintban történő adósi teljesítéseket.

Amennyiben nem így történt, akkor nem létező svájci frank fedezet hiányában árfolyam veszteség sem érhette a bankot, hiszen nem kellett svájci frankot vásárolnia, egyszerűen csak egy elektronikus és virtuális svájci frank számlát vezet a hitelben, amelyen képződő virtuális "árfolyamkülönbség" veszteséget számol el az adós terhére.

9./ Hangsúlyozom, hogy a "deviza alapú" hitelszerződések "minősítésénél" általam hivatkozott polgári jogi jogszabályok olyan mértékű megszegése történik már a szerződés megkötésénél és a szerződés futamideje alatt, hogy azon szabályszegések a véleményem szerint már büntetőjogi kategóriát képeznek és büntetőjogi jogkövetkezményeket és felelősségre vonást kell, hogy maguk után vonjanak.

10./ Kérem, hogy a tisztelt Nyomozó Hatóság szerezzen be konkrét és hivatalos adatokat arra nézve, hogy a jelenleg Magyarországon már kifolyósított "deviza alapú" hiteleknél a konkrét hitelek mögött milyen mértékű alperesi deviza fedezet tartalék volt a kölcsönök folyósításakor és milyen van jelenleg, amely indokolttá tenné az árfolyam kockázatra való hivatkozást.

Figyelemmel arra, hogy információim szerint több mint 5000 milliárd (!) forint magyarországi deviza hitel állomány van. A hitelintézetek rendelkeznek-e a megfelelő, jogszabályban előírt mértékű devizafedezettel, minderre azért van szükség, hogy ne fordulhasson elő az az eset, amelynél a hitelezők egy adott összeget, több kifolyósított hitel fedezeteként mutathatnák be.

11./ Végezetül megjegyzem, hogy az egész devizaárfolyam különbség jogilag nonszensz létét és a csalás lényegét tökéletesen bemutatva jól szemlélteti egy 2008 júliusában kelt PSZÁF ügyfél tájékoztató, amely a deviza alapú hitel jellegét úgy próbálja elmagyarázni az ügyfeleknek, hogy idézem:

" Mivel a bank a devizában nyilvántartott hitelt forintban folyósítja, azt át kell váltani forintra. Ehhez a bank devizavételi árfolyamot alkalmaz, mintha megvásárolná az ügyféltől azt a deviza összeget, amelynek ellenértékét forintban kifizeti. A hitel törlesztésekor ugyanez fordítva játszódik le. Amikor Ön a törlesztő részletet fizeti forintban, a bank azt deviza eladási árfolyamon számítja át devizára, mintha eladta volna Önnek a törlesztéshez szükséges devizaösszeget."

Azt hiszem ez a "mintha" szó használata és szaporítása nagyon jól tükrözi a deviza árfolyamkülönbség teljesen fiktív és büntetőjogi jellegét, hogy a bank nem deviza összegeket mozgat, egyértelműen teljesen jogellenessé téve ezt a szerződéses kikötést és az azon alapuló elszámolást.

Már pedig a fiktív összegek mástól való behajtása bűncselekmény kell, hogy legyen.

A feljelentésemben foglalt tényállás valós és komoly probléma, amely széles társadalmi rétegeket érint Magyarországon, családok kerülnek az utcára, sokan az öngyilkosságba menekülnek, mert munkájukat, vállalkozásukat, minden vagyonukat elveszítve is még mindig marad több milliós tartozásuk annak ellenére, hogy a hitelt normális kamatok és költségek mellett már régen és többszörösen visszafizették volna a banknak.
Ugyanis ha a ténylegesen kézhez kapott összegek mértékét és a visszafizetett törlesztő részletek mértékét összevetjük, megállapítható az uzsora tényleges létrejötte és megvalósulása, mert nevezhetjük a Vasorrú Bábát Csipkerózsikának, de attól még Vasorrú Bába marad, ugyanúgy, mint az árfolyam különbségnek elnevezett, burkolt uzsorakamat.

Kérem tehát a tisztelt Legfőbb Ügyészséget a feljelentésem kivizsgálására, az eljárás lefolytatására, és a felelősök büntető eljárás alá vonására. Előre is köszönöm!
Bartha Szabó József

1500. bejegyzés

 

Táltossors a Magyar Birodalomban

A magyar tudatban igen lassan sorvadt mai minimumára az ősfilozófia, illetve a régi „magyar vallás”.

A magyar kereszténység első három századát végigkísérték az ú.n. „Mágus-pörök”. Amit ma nem túl szerencsés gyűjtőnéven „sámán”-nak neveznek a médiák, azt akkor ”mágus”-nak, varázslónak nevezték.

A magyar táltosokra II.András, majd IV.Béla idején járt rá leginkább a rúd. Ez a kor történelmünkben egy „europizálási fázis”, - ahogy ma mondhatnók -, de erős volt a német befolyás.

Az „europizálás” akkor a jobbágy-nemes viszony kasztba merevítését, a hivatalostól eltérő minden nézet üldözését és a jobbágyság német típusú jogfosztottságát jelentette. A nemvagyonos nemesség, a köznemesség ezért látta szükségesnek – az Aranybulla kiadatása révén – jogait rendezni, stabilizálni.

Az Andechs-Merániai házból való Gertrúddal nem csak léha urak érkeztek Magyarországra, hanem inkvizítorok is. Eme urak és inkvizítorok egyaránt, a Német Császárság permanens feudális anarchiájának erkölcsét hozták magukkal, más szóval nem ismertek törvényt, még a „ius asilii”-t sem tartották tiszteletben, a templomba menekült sérthetetlenségét. IV. Béla sem, ellentétben apjával, II Andrással.

Az erős német befolyás vitte az országot a tatárjárás tragédiájába. Figyelemre méltó párhuzam, hogy a mohácsi tragédia háttérjelensége ugyancsak egy német királyné – Habsburg Mária!

A Rába-közi tudók szerint Merániai Gertrúd és Habsburg Mária méltó utóda Bajor Gizellának. A „romlás” szerintük már vele kezdődött.

Teuton János

Legelviselhetetlenebbé a tatárjárás előtt és után vált a helyzet, amikor a magyarellenes és babonás IV. Ince pápa ügynöke, a dominikánus rend főnöke Teuton János, -akit a nép „A német” néven emlegetett csak -, kitúrta vezető pozícióikból a magyar főpapokat.

Az inkvizíció magyarországi irányítójaként megszervezte a Militia Christi-t, az első ÁVH-t, először Esztergomban. Ennek elsődleges feladata a besúgás volt.

Teuton János korábban II. Frigyes udvarában élt, Palermóban. Az ő nevéhez fűződik egy új inkvizíciós eljárás föltalálása, nevezetesen az, hogy a kiszemelt áldozatot „államellenes fölforgatás, izgatás” koholt vádjával fogták pörbe.

Lombardiában emberek ezreit juttatta így máglyahalálra. Magyarországon is ezt vezette be, mivel Könyves Kálmán híres törvénye óta – mely szerint „ördögök és boszorkányok nincsenek” – lehetetlen lett volna bárkit is, az azokkal való cimborálás címén likvidálni. Jóval később lehetett csak, a „Habsburg kultúra” betörése után.

Teuton János a „pogányok” üldözésével csak másodlagosan foglalkozott. Érdeklődését elsősorban az „eretnekek”, azok közül is a boszniai bogumilok üldözése kötötte le. A pápák is azok ellen szólították föl beavatkozásra a magyar királyokat. Akkor még Bosznia vitathatatlanul és stabilan a Magyar Birodalom része volt.

Eretnekségre hivatkozva üldözte a magyar nyelvű könyveket, akkor is, ha a szöveg megfelelt az Egyház éppen érvényben lévő „irányvonalára”. Magyarra fordított evangéliumokat is égettek.

Általában üldözték a magyar írásbeliséget, - és az írástudást is. / V.Cs. nyomán azt is sejthetjük, hogy miért?/

A „Mágus - pörökben” gyakran előforduló vád, hogy a táltos, harsány vagy igric, betűvetésre és régi mondákra oktatja a fiatalságot.

A „pogány” hagyomány átmentése

A tatárjárást követően gyakori vád: konspirálnak a tatárokkal. A nép tehát érintkezett velük.

A hadakozásban meggyöngült országban még az inkvizíció súlyosbodása is bekövetkezett, újabb csapásként.

Ezidőtájt határozták el a magyar táltosok, hogy mai szóval élve „belső emigrációba” vonulnak.

Ettől kezdve kerülték a nyilvános föllépést, a „táltos-inasnak” szóban adták át a tudást, a „tudományt”, az ősi igazságot, s annak meg kölle azt tanúni!

Kifelé megmaradtak javasnak és gyógyítottak ”Isten” nevében.

A betegre bízták, hogy melyik, vagy milyen istenre gondol, a bölcsnek mindegy melyik szögre akasztja a subáját,alapon.

A táltosok titkos szervezete behálózta az egész Magyar Birodalmat.

Az összekötő szálak az egyes csoportok között a törökdúlás idején szakadtak szét.

Elsorvadhatott sok sejt azért is, mert életét vesztette a „mester”, vagy az, akinek átadhatta a tudományt.

A Rába-közben, azon belül a Hanságban, meg a Rába mocsaras lapályain a hagyomány átmentődött századunkig.

A „Mágus-pörökben” nagy számmal szerepeltek Nyugat-magyarországi táltosok, Győr, Kapuvár, Szigetköz és Csallóköz falvaiból is.A Rába-közi „tudók” összetartottak, ismerték egymás gyöngéjét, erejét és kicserélték tapasztalataikat. A praktikus tudományok –mint a gyógyítás – mellett nagy súlyt helyezetek a „régi hit” hagyományainak ápolására. Legfontosabbnak a bölcselet megőrzését tartották, de a mondákat és a „törvényt” sem hanyagolták el.

Utódaikat sokrétű szempontok alapján választották meg, teljesen függetlenül attól, hogy az alkalmasnak ítélt tanítvány rokonuk volt-e vagy sem, fiú-e, vagy lány.

A „sámánok” nem csak utódokat szemeltek ki, hanem médiumnak alkalmas személyeket is, meg egy „második gárdát” melyet talán segítőnek, segédszemélyzetnek nevezhetnők. Ezektől, meg az „ördöngösségben” félúton megreked jelöltektől kiszivárgott egy s más. Ebből táplálkozott a néphit.

A „sámán szerzet” feje a bácsa, olyan főtáltos-féle, elsősorban tanítómester, amint azt föltehetőleg kínai eredetű neve – bá-tzö – is jelzi. Tisztét az előd, a kaszaüllő és a kalapács átadásával továbbítja utódjának. Az üllőre jeleket farag, melyek révén a közösség vezetését illetően tanácsot ád néki.

”Megszabja az irányelvet” –mondhatnók mai megfogalmazásban.

A „BÜÜN” – az ősi vallás – szubkultúrája mellett létezett egy manicheista eredetű szerzet is, a Rába-közi vándorborbélyok céhén belül, vagy annak álcázva.

Ezek közt is voltak „sámánok”, akik a „BÜÜN” társaságnak is tagjai voltak.

A vándorborbélyok a besenyőkkel kerültek a Rába-közbe, manicheista papok voltak.

„Pogányságuk” a „cucurbita” eretnekségre vezethető vissza. Megnevezésük- „tökösök”- a tök latin nevéből ered, amit azért kaptak, mert a manicheistáknál – közelebbről a kunok és besenyők manicheizmusában – rituális szokás volta hívő férfiak fejének borotválása.

A puritán manicheistáknál másutt is.

A borotválás szokása az iszlámba is átkerült. Az iszlám mindenekelőtt a manicheizmust emésztette magába, például török-tatár közegben, még a manicheista kultúra virágzó központjában, Ujgurisztánban is.

Jó Szomszédok Szabadsága

Istennel való harmónia azonos a természetbe illeszkedéssel.

Minden helyes, ami természetes. Természetes a vágy és a vágy oltása, az éhség és az éhség oltása, a szomj és a szomj oltása. Az ember cselekedeteinek, vágyainak, érdekeinek ott a határa, ahol valaki más cselekedeteinek, vágyainak, érdekeinek a határába ütközik.

E világképben az ember nem a teremtés koronája, hanem a teremtmények egyike. Az ember azon túl azonban, hogy az állatok egyike, az istenek próbálkozása az alkotószellem megtestesítésére.

Az északi táltos, akit az éghajlat könyörtelensége rákényszerített a lehetséges fokú tévedhetetlenségre, a természetben megfigyelt jelenségekből vonta le következtetéseit, azaz harmóniában maradhatott az istenekkel.

Zord, váltakozó éghajlatú övezetekben minden egyén kreativitására szükség van.

Ott végzetes tragédiákhoz vezethet és évezredekkel korábban még inkább azokhoz vezetett volna, ha bármelyik családtag belefojtja a szót a másikba, ha semmibe veszi azok megfigyeléseit, tapasztalatait, vagy parancsuralmi állapotok közepette érdektelenné teszi őket elgondolásai támogatásában.

A „BÜÜN” mesterei ezt így fogalmazták meg: „ahol a nőket kizárják az élet alakításából, ott a társadalmat esze háromnegyedétől fosztják meg”.

Szerintük a szolgaság már a családban kezdődik. Ahol szabadság van a családban, ott szabadság van a társadalomban is.

A társadalom szabadságának másik alappillére a „Jó Szomszédság Törvénye”.

A Jó Szomszédság Törvénye értelmében mindent szabad, ami nem árt „más”-nak. Ez magába foglalja az állat- és növényvilághoz való viszonyát is. A „más” tehát nem csak egy másik ember lehet!

A BÜÜN vallás etikájában az élethez minden élőlénynek joga van, a „dúvadnak is”, a gaznak is. „Írmagostól semmi féle férget, semmi féle gazt nem szabad kiirtani, mert az is istenek gyereke, és nem tudhatjuk mi vele az „Egek szándóka”.

A Jó Szomszédság Törvénye továbbá nem csak azt jelenti, hogy békésen húzom meg érdekeim határát szomszédaimmal, hanem azt is, hogy nem hagyom őket bajban.

Az ős-európai, ős-uráli eszmerendszer kialakította a Jó Szomszédság Törvénye jegyében azt az etikát, amely a modern humanizmusban tört felszínre az európai ember lelkéből.

A jó cselekedet, a jó cselekedet lehetőségének keresése a BÜÜN vallás híve számára út volt, a lelki és szellemi finomodás tökélyre vitelében, keresztény terminus technicus-szal, az üdvözüléshez.

Az „üdvözülés”, a szentté válás a BÜÜN vallásban nem csak az ember érdeke, hanem az „Istenség”-é is. Még pedig azért, mert a gondolkodó és érző élőlények, tehát az állatok, köztük az ember és a növények is, életük folyamán gyarapítják, finomítják szellemkvantumukat. Matériát alakítanak vissza szellemanyaggá.

MÁTÉ IMRE NYOMÁN

Prev: A legősibb eurórópai hagyaték M.I. nyomán
Next: A történelem egyszerűen megismétli önmagát G.L. nyomán


Buddhista hatás a BÜÜN vallásra


"A sámánizmus alapjain mindvégig szilárdan álló BÜÜN vallás összegező vallás volt, ami azt jelentette, hogy más vallásokból be tudott önmagába gondolatokat, tételeket fogadni.

A Boldogasszony a kínai eszmerendszer Jin-Jang filozófiájának eredménye, nőnemű Buddha alak, a magyar vallásban UKKÓ isten-asszony emberközelibbé formálódása. A keresztény Egyház még ünnepeit sem merte eltörülni: Gyümölcsoltó, meg Sarlós Boldogasszony — ezek csak magyar Mária-ünnepek (márc. 25, júl. 2)! Eredetileg Buddha halálának, illetve születésének ünnepei. A „Kegyes királynő” — ez a „Boldog Asszony” jelentése — a „nősített” Buddhá-tól örökölhette ezeket az ünnepeket.

Őseinkhez Kína felől érkezett Buddha kultusza, szerzetesek révén, akiknek valószínűleg a BÜÜN vallás tételes vallássá szervezéséhez is közük volt.

A magyarok kapcsolatai ebbe az irányba, főleg Kína felé igen élénkek voltak. A Kína felől ható buddhizmus elősegíthette a tudók, táltosok „szerzet”-be tömörülését is. E korban azonosulhatott UKKÓIstenasszony alakja a Boldogasszony, a nőnemű Buddha alakjával. A „szerzetek” révén továbbá koordinálódhatott, könyvekbe foglaltathatott a tudásanyag is.

A kolostornak megfelelő intézményt — a maglócai Erdős Flórián, a rábapatonai „Tudós” Nagy Ferenc és az acsalagi id. Bendes József szerint — kerövet-nek nevezték. Ezek „atyamesterei”, elöljárói voltak abácsák, akik a táltosi hagyományt átmentették (a bácsa lehet a magyar „bácsi” szó őse, a kínai bá-tzö = kolostori elöljáró, tanítómester szó rokona, meghonosodása).Szellemi hatás Kína és Tibet felől a tudók gyógymódjaiban is fölfödözhető, de leginkább a „kutyatej” jóslásban. (A kutyatej növényről van szó, nem „ebtejről”!). Ez is erősíti azt a föltételezést, hogy még a 10-11. században is élénkek lehettek a kapcsolatok Kína felé.

Talán — ez csak föltételezés — a BÜÜN elnevezésnek köze lehet a Bőn-höz, a tibeti sámánizmus nevéhez. Ebből az irányból más, igen fontos szavak is érkeztek, például az arvis = orvos, meg a jogszavaink.

Az indogermanisták ezeket szívesen minősítik szanszkrit szavaknak, mert abban a nyelvben is megvannak. Az igazság az, hogy a hinduk árja ősei leigázták a náluknál műveltebb szangir népet, melynek maradványai mint nomádok ma is léteznek a Himalája északnyugati lejtőin. Körülbelül kétszáz évig tartott, míg a győzők átvették a legyőzöttek kultúráját, hasonlóan a krétai-görög, vagy az etruszk-római kultúra-átvételhez.

A szangir nyelv Kr. e. a 6. században már nem létezett. Az 5.-4. században egy hindusított változata vált a liturgia és tudomány nyelvévé, hasonlóan, mint Európában a latin. Ez a szanszkrit nyelv; indoeurópai szerkezet, tele altáji-tibeti szavakkal.

A kapcsolatok nem csak vallásos jellegűek voltak, s még azok sem csak a buddhizmussal álltak fönn.

A kínai szám-mágia, az „I-Csing”, a „Változások Könyvé”-nek szám-mágiája is nyomokat hagyott, s ez épp azt bizonyítja, hogy a kapcsolatok a taoistákkal is léteztek, méghozzá a Honfoglalás után is. Ez utóbbi föltételezést az támasztja alá, hogy a kínai szám-mágiának az a változata jutott bele a magyar orákulum praktikákba, mely a Honfoglalás előtt Kínában nem létezett.

Kínában 618-tól 907-ig a Tang dinasztia uralkodott. Ez a buddhizmus fénykora Kínában. A buddhisták ellenségei a mágiának, ezért a Tang dinasztia idején ki is ment a divatból. Utána ismét elterjedt, de új vonással gazdagodva. Amíg a korábbi szám-mágia ténymegállapító orákulum volt, az új már tanácsadó orákulum. E szerint a fenyegető balsors nem okvetlenül elháríthatatlan, a jó pedig csak megfelelő hozzáállás esetében következik be. A jó szerencsét el is lehet hárítani, épp úgy, mint a csapást."

Máté Imre (Yot 1. 48-49.old)

********************************************************************

A BÜÜN az az Ősi vallás átmentése

A Tatárjárást követően gyakori vád: konspiráció a tatárokkal. A nép tehát érintkezett velük!

A hadakozásban meggyöngült Országra még az inkvizíció súlyosbodása is következett, csapásként. Ezidőtájt határozták el a magyar táltosok, hogy mai szóval élve „belső emigrációba” vonulnak. Ettől kezdve kerülték a nyilvános föllépést, a „táltos-inasnak” szóban adták át a tudást, a „tudományt”, az ősi igazságot, s annak meg kölle azt tanulnia.

Kifelé megmaradtak javasnak és gyógyítottak „Isten” nevében. A betegre bízták, hogy melyik, vagy milyen istenre gondol, „a bölcsnek mindegy, melyik szegre akasztja a subáját” alapon.

A táltosok titkos szervezete behálózta az egész magyar birodalmat. Az összekötő szálak az egyes csoportok között a törökdúlás idején szakadtak szét. Elsorvadhatott sok sejt azért is, mert életét vesztette a „mester”, vagy az, akinek átadhatta volna a tudományt.

A Rábaközben, azon belül a Hanságban, meg a Rába mocsaras lapályain a hagyomány átmentődött századunkig.A „Mágus-pörökben” nagy számmal szerepeltek Nyugat-magyarországi táltosok, Győr, Kapuvár, Szigetköz és a Csallóköz falvaiból is.A rábaközi „tudók” összetartottak, ismerték egymás gyöngéjét, erejét és kicserélték tapasztalataikat. A praktikus tudományok — mint a gyógyítás — mellett nagy súlyt helyeztek a „régi hit” hagyományainak ápolására. Legfontosabbnak a bölcselet megőrzését tartották, de a mondákat és a „törvényt” sem hanyagolták el.

Utódaikat sokrétű szempont szerint választották meg, teljesen függetlenül attól, hogy az alkalmasnak ítélt tanítvány rokonuk volt-e vagy sem, fiú-e, vagy lány.

A „sámánok” nem csak utódokat szemeltek ki, hanem médiumnak alkalmas egyéneket is, meg egy „második gárdát” melyet talán segítőknek, segédszemélyzetnek nevezhetnők. Ezektől, meg az „ördöngösségben” félúton megrekedt jelöltektől kiszivárgott egy és más. Ebből táplálkozott a néphit (ld. a következő fejezetben).

A „sámán-szerzet” feje a bácsa, olyan főtáltos-féle, elsősorban tanítómester, mint föltehetőleg kínai eredetű neve — bá-tzö — is jelzi. Tisztét az előd kaszaüllő és kalapács átadásával továbbítja utódjának. Az üllőre jeleket farag, melyek révén a közösség vezetését illetően tanácsot ád utódjának. „Megszabja az irányelvet” — mondhatnók mai megfogalmazásban.

A. „BÜÜN” — az ősi vallás — szubkultúrája mellett létezett egy manicheista eredetű szerzet is, a rábaközi vándorborbélyok céhén belül, vagy annak álcázva. Ezek közt is voltak „sámánok”, akik a „BÜÜN” társaságnak is tagjai voltak. (A manicheizmusról külön fejezetben szólunk.)

A vándorborbélyok a besenyőkkel kerültek a Rábaközbe. manicheista papok voltak. „Pogányságuk” a „cucurbita” eretnekségre vezethető vissza. Megnevezésük — „tökösök” — a tök latin nevéből ered, amit azért kaptak, mert a manicheistáknál — közelebbről a kunok és besenyők manicheizmusában — rituális szokás volt a hívő férfiak fejének borotválása. A puritán manicheistáknál másutt is.

A borotválás szokása az iszlámba is átkerült. Az iszlám mindenekelőtt a manicheizmust emésztette magába, például török-tatár közegben. Még a manicheista kultúra virágzó központjában, Ujgurisztánban is.

Máté Imre

**************************************************************************

EZEN IRÁS IGEN TANULSÁGOS DE NEM MINDENBE ÉRTÜNK EGGYET A YOTENGRIT TEOLOGIÁVAL . Nimród fiai rendje


Hetedhét ösvény a valaha BÜÜN-nek nevezett vallás tanainak hittétele


Hetedhét ösvény

A valaha BÜÜN-nek nevezett vallás tanainak vázlata, hittételeinek 49 pontja.

Kezdetben volt az őserő, melyet őseink megszemélyesítettek, és YOTENGRIT-nek neveztek. Yotengrit ős-végtelen-tengert, első istenséget jelent az ó-altáji Tengri=Isten szóból képeztetve. YOTENGRIT magában foglalta a világegyetem összerejét, jót és rosszat egyaránt.

Őseink hitében az Ősenergia a „kezdet előtt” passzív nyugalomban volt. Az első moccanás - melyet teremtésmondák színesen előadnak - jelentette az idők kezdetét, egyben Isten eszmélését, az intelligencia születését is. A szellemanyag a mennyiséghez minőséget kapott.

YOTENGRIT, az osztatlan istenség saját szellemanyagából teremtetett szellemlényeket, és szilárddá sűrített szellemanyagából teremtett „világokat”. Lelkes életet még nem tudott teremteni, és az univerzum, a világegyetem sem volt stabil, mert egyrészt hiányzott belőle a kiegyensúlyozó erő, másrészt a negatív, romboló erők még az istenségben voltak.

A „lelkes teremtéshez” szükség volt az „egyre javuló minőségre”, mai szóval szelektív evolúcióra, a kétnemű szaporodásra. A kétnemű szaporodáshoz pedig szükség van az értelem mellé az érzelemre is. Ehhez az istenségnek meg kellett válni a benne lévő negatív erőktől.

Az istenség kivetette, száműzte magából a rosszat, mindent, ami megakadályozhatná a folyamatos és egyre tökéletesedő megtestesülést. Őseink hitében, mivel minden Isten szellemanyagából van, a teremtés, az evolúció az istenség permanens testetöltése.

„Maradék kétharmadból” a megtisztult istenség megteremtette a férfi-istent, ő maga meg isten-asszonnyá szineváltozott, manifesztálódott. Ők "gyerák", vagyis egyenértékűek. Mint erők, ők alkotják az iker-világörvényt. Ezáltal stabilizálódott a világegyetem, és fogalmak, principiumok egyensúlyának is ez az alapja. E duális rendszerben mindennek helye van.

A dualitás alapja a nősténység és hímség egyensúlya - a biológiai praktikáktól a filozófiai szublimátig.

A "sötét erők" nem részei a dualitásnak. Őseink hitében a rosszra nincs szükség ahhoz, hogy a jót jónak érzékeljük.

Őseink a nő-istent UKKÓ-nak a férfi-istent GÖNÜZ-nek nevezték, - „Ős-földanyának” , illetve „szellem-égnek”. Ők EGYÜTT az „Öreg Isten” a jó isten, ó-altáji nevén TENGRI.

Az istenségben két személy van, egy nőnemű meg egy hímnemű. Materiálisan és filozófiailag is. Ők a világörvény, az egymást stabilizáló ikerörvény mozgató erői.

Az UDAG-nak, majd ÁRMÁN-nak nevezett nevezett „isten ellensége”, más néven SÁTÁN, kívül van a világörvényen. Nem feltétele a létnek, a fejlődésnek. Kívülálló, ellenséges, rontó, fékező erő. Teológiailag ő a rosszra csábító.

UDAG eredetileg azon szellemek egyike, akit még az osztatlan őserő és intelligencia, Yotengrit teremtett szétosztódással. Ezért nemtelen. UDAG magához ragadta a jóvá tisztuló istenség kivetett szellemanyagát (negatív minőségű kvantumait), és hatalmas ártó erővé tekeredett. Ám mivel YOTENGRIT teremtménye , van benne jó minőség is. Ez a az oka, hogy ritka az a rossz, melyben valami jó ne lenne. UDAG vagy ÁRMÁN nem tökéletes a rosszban, de a teremtő istenek sem azok a jóban.

Őseink BÜÜN-nek nevezett vallása hittételként hirdeti, hogy a szellem is anyag, melynek mennyisége (kvantuma) és minősége ( kvalitása) van. A szellem-kvantum hittétel értelmében a szellem osztható, kivonható, összeadható, és minősége rontható, illetve javítható.

Mivel minden ISTEN szellemanyagából van, az ember is végső soron istenség része, ezért tud alkotni, teremteni. „Istent” is lehet teremteni, ha megfelelő minőségű és mennyiségű erőt (szellemanyagot) tud az egyén „nyalábba rendezni” vagy egy közösség „összegyalulni”, mai szóval koordinálni.

Az ISTEN szó "szellem-eget" jelent eredetileg, de égi szellem értelemben is használták. Őseinknél az isten a mai szóhasználat szentjét is jelentette. Megkülönböztetnek ezért ÖREGISTEN-t és KISISTEN-eket.

A népek, nemzetek védőszellemét is istennek nevezték. Ilyen a Magyarok Istene.

A Magyarok Istene eleven isten. Őseink saját szellemmennyiségükből erősítettek istenné egy kiváló hős-őst. Ő a közös eszmeiség kompenzálója és visszavetítője az egyénekre, valamint a közösségre.

Ha egy nép egy másik nép istenét (védőszellemét) elismeri mindenható urának, istenének, az aláveteti magát annak a másik népnek.

A magyarságnak két oltalmazója van: a Magyarok Istene, aki velünk és érettünk hadakozik, és Boldogasszony anyánk, aki UKKÓ a homlokán Holddal ékes, világot átölelő istenasszony szellemanyagából lépett emberközelbe, oltalmazónkul. Ha MÁ ősünk szelleméből nőtt istenünk, a Magyarok Istene éles szablyánk, sebes nyilunk, akkor Boldogasszony Anyánk védő pajzsunk.

Oltalmazóink csak akkor oltalmaznak minket, ha bízunk bennük és összetartunk. Ne áskálódj, ne irigykedj! Örülj mások boldogságának, szerencséjének, sikerének! Még jobban, ha nemzetbélid, annál is jobban, ha ösmerősöd, atyádfia. Boldog, sikeres emberek közt jobb élni, mint nyomottak és nyomorultak közt. Igazodj a náladnál eszesebbhez, két épkézláb véleményt pedig jobb egyeztetni! Ez az egyetértés, nem a lefele igazodás.

Nő meg férfi, nőstény meg hím együtt egy egész. Amikor azt mondjuk: "Egy, egyből kettő, kettő meg egy", - emlékezünk, hogy egy volt az istenség , aztán nővé meg férfivá színeváltozott. Ők egyesültek, s lőn az egyesülésükből megint egy új láncszem. S ez így megy tovább. Az ős-sejtést a nő viszi tovább, ő a tűzhely királynője.

A családban nincsen uralkodó. A jó családban egyetértés van. Amilyen a család, olyan a társadalom. A zsarnokság már a családban kezdődik.

A nő teste szent. Akit beenged az beengedtetett, akit kizár az kizáratott.

A kéj isteni eredetű. A szeretkezés ténye sohasem vétek, a mikéntje már lehet az. Mint mindenben: mindent szabad ami nem árt másnak. A szeretkezést a szeretet varázsolja szerelemmé.

MINDENT SZABAD AMI NEM ÁRT MÁSNAK. A "más" nem csak embertársad, hanem az egész természet. Szent könyveinkben írva vagyon, mire ügyelj, hogy még véletlenül se vétkezz.

Alapvető hittétel: Ápold Lelkedet, gyarapítsd szellemedet, hogy halálodig megvilágosulj és kiteljesedj! Ne árts, ne bánts, istápolj segíts!

A halál nem az élet ellentéte, hanem a születésé. Két kapu: az egyiken belépünk a földi életbe, a másikon ki, de nem mindegy hová, milyen állapotba. Ezért csiszolódj tudásodban meg érzelemben! Mert kollektív megváltás nincs. Saját belsőd lépcsőfokain juthatsz csak el az üdvözüléshez. Cselekedj jót! Szívleld meg a javallatokat, tiltásokat!

"HÉT JAVALLAT, KILENC TILALOM":

HÉT JAVALLAT:

1. Legyen Tartásod (eszméd, istened), melyért kiállsz!

2. Szeresd és kíméld az ég minden teremtményét, a vágni való barmot, az elejtendő vadat is!

3. Oltalmazd az oltalmad alá futót!

4. Legyenek ünnepnapjaid, melyeken istenekre és ősökre emlékezel, meg magadba szállsz elmélkedni a világ folyásán!

5. Ne vidd magaddal sírba tudományodat!

6. Gondod legyen házad népére, atyafiságodra, minden KÖZ-re, melynek tagja vagy!

7. Törekedj békére!

KILENC TILALOM:

Ne gyilkolj

Ne gyújtogass!

Ne erőszakoskodj!

Ne hazudj!

Ne szeretkezz haszonlesésből!

Ne vendégeskedj hívatlanul!

Ne vess ellenkezést szeretők, házastársak közé se hazug szóval se bajt keverő igazmondással!

Ne kívánd és el se fogadd zálogul, fizetségül, felebarátod házastársát, szeretőjét, gyerekét, igavonó barmát, fegyverét, hajlékát, létszűke földjét!

Ne sanyargasd a kényedre kerültet!

Ne irtsál állatot növényt írmagostul! Ne mérgezz vizeket! Ne halássz ne vadássz szórakozásból, mert fű, fa, állat mind testvéreid! Lelkük van, szellemük van, részük van e világból. Tiszteld az állat-ősőket (totem), akikből vétettél, s leginkább a lovat, mert ló híján benyelt volna a sivatag meg a hó!

Tartsd meg a BAJ (háború) törvényeit! Ölj ha elkerülhetetlen, de ne gyilkolj, ne hurcold el megvert ellenséged családját, ne erőszakoskodj nőivel!

Aki mást kihasznál embert eszik részekben. Ne tarts rabszolgát, és böcsüld meg emberségében cselédedet!

Munkáltatás és munka, mai fogalomkörbe illesztve tőke és munkaerő nem ellentétes, ellenséges erők, hanem együtt alkotják a produktivitást. Nem ők állnak szemben, hanem kettőjükkel áll szemben a parazitizmus, koronként más-más megjelenési formában. Ma például mint bürokrácia, bankokrácia, másfelől a túlterhelő szociális hálózat.

Mindent szabad, ami nem árt másnak. Az, hogy ki mit eszik, iszik, milyen élvezeti cikkel él, hogyan szeretkezik, miként tervezi családját, az az ő saját ügye. Semmiképpen nem az államé.

A nő, akár feleség, akár nem, szül ha akar, nem szül ha nem akar. Teste lelke saját tulajdona.

Jó úton járni nem csak saját üdvösségünk érdekében fontos, hanem mert az istenségnek is fontos, hogy az isteni szellemanyag el ne kárhozzék (kárba ne vesszék) azáltal, hogy a rontó szellemet (akit Őseink Ármánnak neveztek) gyarapítja. Nem mindenki igazodik el azon hogy mi jó mi rossz. Nekik útmutatásra van szükségük. Eza papság föladata.

Egyházra papságra azért van szükség, hogy értelmezze, tanítsa az igéket, meg azért, hogy a mindenkori világi hatalom ellenőre legyen.

Aki kormányoz, irányít, az ne fölülről tiporjon lefele hanem ELÖL JÁRJON, az emberi böcsület és tudás példaképeként.

„Ne imádkozz látványosan!” – így taníták a nagy bácsák. A mi hitünk szerint az istenek nem várnak feudális típusú hódolatot, talpnyalást. Ők nem zsarnokok, hanem őseink. Ha fohászt sóhajtsz bajodban, enyhületet küldenek lelkedbe. Hívd ezért UKKÓ nevét vízzel öntve, csorgatva, meg gabonát. Hívd ezért GÖNÜZ nevét tűzáldozattal, füstáldozattal. Hívd BOLDOGASSZONY nevét gyertyalánggal. Hívd a MAGYAROK ISTENÉT öt égtáj felé zengő dobszóval. Az isten-párt, UKKÓ-t meg GÖNÜZ-t köszöntsd napkeletkor „káttással” (hosszan elnyújtott, kiáltó dallam). Ugyanígy, ha a Hold mélyen, az ég alján vitorlázik.

„Isten nevét hiába ne vegyed!” - így tanítják. A szellemeket se háborgasd hiába, mutatványként ne idézz szellemet!

Szórakozásból ne „utazz”, ne szállj ki testedből, mert pórul járhatsz!

Ne ronts, ne átkozz füttyre! Ne is kívánj rosszat! Csak az irigy embert büntesd, mert az rohasztó féreg a társadalomban.

Ha orvos vagy, természetgyógyász, vagy ilyesféle, pénzt kérhetsz a betegedtől, mert ez a szakmád, ebből élsz. Ám ha táltos vagy, aki a szellemek erejével gyógyít, vagy istenre, szellemekre hivatkozik, nem kérhetsz fizetséget. Csak elfogadhatsz a jómódútól. A szegénytől el se fogadj semmit!

. Ha isten fölvitte a dolgodat, ne tagadd meg, ne feledd el barátaidat! Házastársadat, szeretődet még annyira se! Ők nem lépcsőfokok, hogy rajtuk lépkedj fölfelé!

Bocsáss meg a vétkezőnek! Annak is, ki visszaélt hatalmával, de ne jutalmazd meg!

Tanuld meg megkülönböztetni ellenfelet az ellenségtől!

Bármit is hirdetsz, ne hivatkozz Isten akaratára, mert az istenkáromlás. Te nem tudhatod, Isten mit akar.

. Az ősök hitéhez visszatérni nem azt jelenti, hogy múltunkból kiiktatunk egy évezredet. Összhangba kell hoznunk a jelen korral az elmúlt korokból mindent, ami érték, ami előbbre visz.

Leginkább attól óvakodjunk, hogy őseink rugalmas teológiáját, etikáját és bölcseletét megmerevítsük vagy elferdítsük. Ennek okáért ügyelnünk kell arra, hogy Boldogasszony Anyánk Egyházának irányításában, képviseletében nők méltó számban és módon jelen legyenek.

A TAN a lényeg, nem a nevek. Istent nevezték így, nevezték úgy, de Istennek nincsen neve. Az ISTEN nem név, hanem fogalom. Nevezzük tehát Istent Istennek!

FORRÁS >YOTENGRIT

 

Evangélium - 2011. szeptember 26. – Hétfő

Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a  legnagyobb
közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy  gyermeket,
maga mellé állította, és  így szólt tanítványaihoz:  „Aki befogadja ezt  a
gyermeket az én  nevemben, engem fogad  be. Aki pedig  engem befogad,  azt
fogadja be,  aki  engem küldött.  Mert  aki  a legkisebb  köztetek,  az  a
legnagyobb.” Ekkor János vette  át a szót:  „Mester, láttunk valakit,  aki
ördögöt űzött ki a  te nevedben. Megtiltottuk neki,  mert nem követ  téged
velünk együtt.” Jézus  így válaszolt:  „Ne tiltsátok meg,  mert aki  nincs
ellenetek, az veletek van.”
Lk 9,46-50

Elmélkedés:

A mai evangéliumból kiderül, hogy a tanítványok teljesen félreértik  Jézus
követésének értelmét, s rangsort akarnak maguk között felállítani.  Mindez
ugyanis  azok  után  történik,  hogy  Jézus  megjövendöli  szenvedését  és
felszólítja őket a kereszthordozásra. Jézus egy gyermeket állít példaképül
eléjük.  A  gyermeknek  nincs   hatalma,  védtelen,  s  mások   gondoskodó
szeretetére szorul.
De abban a tekintetben is félreértik Jézust a tanítványok, hogy  egyeseket
ki akarnak  zárni a  közösségből,  s megtiltják,  hogy Jézus  nevében  jót
tegyen, azt gondolva, hogy kizárólag ők követhetik Jézust.
A Krisztus követés mindenki számára nyitott, aki gyermeki szívvel  fogadja
Jézus tanítását s ragaszkodik hozzá.
© Horváth István SándorImádság:

Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam, add
nekem kegyelmedet,  hogy  meg  tudjam  tenni, s  add  meg  ezt  azoknak  a
lelkeknek is, akiket  rám bíztál.  Isteni Ige,  Te magad  vagy bennünk  az
örökké tartó és szüntelen  imádság. Isten Báránya,  Te vagy a  világosság,
amely megvilágítja  lelkünk  egész égboltját.  Bár  soha ne  akarnánk  más
imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, más
szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban, Istenem,
egy a szemlélés  és a szeretet.  Engedd, hogy olyan  tökéletesen és  olyan
bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne
tudjam, hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A  Szentírás  vasárnapján  indult   az  evangelium365  mobil   alkalmazás.
Mostantól a napi  evangélium már  nem csak  e-mailben, hanem  mobiltelefon
készüléken is elérhető.
Android rendszerű  telefonok tulajdonosai  az Android  Market-ben,  iPhone
készülékkel  rendelkezők   pedig  az   App  Store-ban   találják  meg   az
evangélium365 alkalmazást.
Nagy öröm számomra és szimbolikus jelentősége is van, hogy az első magyar,
katolikus mobil alkalmazás az Evangéliumot nyújtja az embereknek és az  Új
evangelizációhoz kapcsolódik.
István atya (Horváth István Sándor)

Evangelizációs munkánkat a következő módokon támogathatja adományával.
1.  On-line  plébániák  honlapján:   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Kérem, válassza az adomány lehetőséget,  majd az adomány céljánál  jelölje
meg: e-vangélium
2.  Átutalással  a  Zalalövői  Plébánia  számlájára.  Kérem,  a  közlemény
rovatban feltüntetni: e-vangélium
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Postai utalvánnyal: Cím: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság
tér 6. Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Orbán Viktor: Az nem megy, hogy egy országban egymillió embert becsapjanak

2011. szeptember 23., péntek 16:54 InfoRádió / MTI

A devizahiteleseknek segíteni kell, mert az nem megy, hogy egy országban egymillió embert becsapjanak - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő pénteken Dabason, egy városfejlesztési beruházás átadási ünnepségén.

A miniszterelnök kifejtette: az nem tartható, hogy az emberek éveken át fizetik törlesztőrészleteiket, majd kiderül, hogy többel tartoznak, mint az indulásnál. "Világossá kell tenni, hogy Magyarország nem gyarmata senkinek sem" - szögezte le.

"Amit nem lehet megcsinálni Bécsben, Berlinben, Párizsban, vagy éppen Brüsszelben, az a magyarokkal szemben sem engedhető meg" - hangsúlyozta.Orbán Viktor arról is szólt, hogy Európa nagy bajban van, és - mint mondta - ha becsukjuk a szemünket, az nem változtat a tényeken. Európán csődhullám söpör végig. Az a kérdés, hogy mi magyarok képesek vagyunk e ettől a csődhullámtól megmenteni magunkat.

"Ha nem fizetjük vissza az ország államadósságát, akkor holtunk napjáig másoknak fogunk dolgozni."

Amikor 1990-ben belevágtunk a rendszerváltásba, akkor mindannyiunknak elegünk volt abból, hogy hiába dolgoztunk, nem vagy csak nagy nehezen juthattunk előre. Mint mondta: a rendszerváltás után 20 évvel, még mindig nem értük el a munka eredményeként a gyors előremenetelt. "Ezért, ha nem változtatjuk meg az adórendszert, a költségvetést, a szociális segélyrendszert és számos más dolgot, akkor Magyarországon nem lesz érdemes többet és jobban dolgozni"- hangsúlyozta.

E változásokra, Magyarország elrugaszkodására a válságövezettől csak akkor van esély, ha az emberek eltökélten kitartanak a közös célok mellett - tette hozzá.

Izgalmas lesz az ősz.

A miniszterelnök szerint izgalmas ősz következik. Mint mondta: megváltoztatják az oktatási-, az egészségügyi rendszert, átalakítják a szociális rendszert. Nem fogadjuk el többé, hogy életképes, egészséges emberek segélyekből akarjanak megélni, amikor az országban oly sok tennivaló van.

"Százezerszám fogjuk az embereket a munkanélküliségből a startmunkán keresztül visszajuttatni a munka világába."

Olyan adórendszer lesz, ami azokat jutalmazza, akik dolgoznak - hangsúlyozta.

Az iskolarendszer az átalakítása után a gyerekeket garantáltan olyan tudáshoz juttatja, amellyel megállják a helyüket a világban. "Mert az tarthatatlan, hogy ma a gyerekek úgy kerüljenek ki a középiskolákból, egyetemekről, hogy nem találnak munkát, mert nem arra tanítjuk őket, amire egyébként Magyarországnak szüksége volna" - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Az ünnepségen átadták Dabas 1,2 milliárd forintból - részben EU-s forrásból - megvalósult városfejlesztési beruházásának eredményeit: a korszerűsített iskolákat, intézményeket és a főteret. Ugyancsak felavatták a közadakozásból felépült Kapisztrán-Hunyadi Emléktornyot.

Házi cigarettagyár Gyöngyösön

A gépezet lefoglalt, mindössze 30 kilogrammos prototípusa fél óra alatt egy karton cigaretta legyártására alkalmas. A gépi meghajtású berendezés lényegében egy spirállal tolja a dohányt a papírba - közölte a NAV Észak-Magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának a sajtószóvivője. A garázsban tetten ért három férfi ellen, jövedékkel való visszaélés, illetve annak elősegítése megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást - tette hozzá Jánvári Regina. Mint elmondta: a csalókra még azt megelőzően csaptak le, hogy elkezdődött volna a gépezet sorozatgyártása. Ugyanis a NAV információi szerint az ország különböző pontjain ügyködő orgazdák és dílerek már élénken érdeklődtek a találmány iránt. A berendezés mellett hamis matricákat, ismert márkajelzésekre kísértetiesen hasonlító emblémákkal ellátott kartonokat is találtak a nyomozók; ezekkel egyértelműen a jövedéki adó kijátszása volt a csalók célja. A nyomozók egyszerre három helyszínen tartottak házkutatást, a gépen és a kellékeken kívül azokat a laptopokat is lefoglalták, amelyeken a találmány terveit tárolták. A gyanúsítottak, amennyiben bebizonyosodik az adószabályok megsértése, akár két évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak - mondta a sajtóreferens.

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő