Fényadó

Felkészülés a Változásokra

Tudattérkép

A halál, mint szellemi születés - VÁRADI TIBOR

A teremtett létben egyedül az ember van abban a kiemelt helyzetben, hogy megtapasztalhatja a halált, átélhet valamit, amit halálnak nevezünk. Ez az emberek világának kiváltsága. A halál megértéséhez tekintsünk először az ember négyes felépítésére! A legdurvább test a fizikai, az anyagi test, ennél valamivel finomabb az étertest, az élettest. Az étertest nagyon fontos a halál szempontjából. Minden, ami él, éteri testtel rendelkezik. Az ember életerőktől, életenergiáktól duzzadó étertesttel születik, s ahogy öregszik, és közeledik a halál felé, úgy lesz ez az étertest egyre energiaszegényebb. Amikor a halál bekövetkezik, az éteri burok, ami odáig a fizikai testet éltette, elhagyja azt. A szellemtudományi megközelítés szerint halálnak nevezhetjük azt az állapotot, amikor a szellem és a fizikai test kapcsolata végleg megszakad. Az ember egy olyan létező, akiről azt mondhatnánk, hogy egy testet öltött szellemi lény. Amikor az ember esténként lefekszik, akkor a szellem átmenetileg kilép a fizikai testből, de mégis egyfajta összeköttetés marad közöttük. Ezt az összeköttetést bizonyos szellemi tanításokban ezüstszálnak, ezüstfonálnak hívják, amelynek mentén a szellem visszatalál a fizikai testbe. Amikor esténként lefekszünk, és a szellem kilép a fizikai testből, abban az esetben is történik egyfajta szétválás, de ez nem végleges, reggel visszajön a szellem - optimális esetben - és az ember felébred. Ezért mondják az alvást a halál kistestvérének, vagy nevezik az elalvást kis halálnak is, ugyanis nagyon hasonló dolgon megyünk át minden egyes este, amikor lefekszünk, ahhoz, mint amikor meghalunk.
Ezen az élményen csak az ember megy keresztül, hiszen az ember alatti létezők - az állatvilág, a növényvilág és az ásványvilág - nem rendelkeznek egyedi szellemmel. A szellemi tanítások náluk csoportszellemről beszélnek. Hiába hasonlít például egy állat halála külsőleg egy ember halálához, szellemi szempontból teljesen más folyamatok zajlanak le. Míg, ha megvizsgáljuk az ember fölötti létezőket, tehát az angyalok, arkangyalok, és egyéb lények világát, azt tapasztaljuk, hogy ők nem rendelkeznek fizikai testtel. Ezért nem élhetik át a fizikai test és a szellem szétválását. Ha úgy határozzuk meg az ember halálát, hogy ez a fizikai testnek és az egyéni szellemnek, ami odáig abban a fizikai testben élt, a végleges szétválása, ezen az élményen csak az emberek mehetnek át, mert az ember alatti létezők egyéni szellemmel, az ember feletti létezők pedig fizikai testtel nem rendelkeznek.
Ha visszamegyünk az időben pár ezer évet, a régi kultúrákban a szellem halhatatlanságába vetett hit alapigazságnak számított.

Egyértelmű volt az emberek számára, hogy ők átmenetileg vannak fizikai testben. Ahogy telt, múlt az idő, és a szellemek egyre jobban belemélyedtek a fizikai testbe, ez a tudás, ez a bölcsesség elveszett. Egyre inkább csak a különféle szellemi vezetők és papok ismerték. Az elmúlt pár száz évben pedig eljutott odáig az emberiség, hogy szinte teljesen elveszett a szellem halhatatlanságáról szóló tudás. Ezzel együtt megjelent a haláltól való félelem, s az ember halhatatlanságának tagadása. Kialakult az a képzet, hogy az ember a halállal megsemmisül. Ezzel a képzettel a különféle vallások, szellemi utak, beavatási iskolák mindig is harcoltak. A vallások tanították a halál utáni létet, arról is tanítottak, hogy mi történik az emberrel a halála után. Az egyes beavatási utakon és szellemi iskolákban pedig meg is tapasztalhatta a tanítvány a beavatás révén, hogy mi történik a halál után. A beavatás által - ami nagyon sok misztériumiskolában alapvető folyamat volt - az ember még életében képes abba a világba áttekinteni, ahová majd a halála után kerül. Azok az emberek, akik átmentek a beavatáson, megtapasztalták azt a világot, ahová halála után kerül az ember.

A XII-XIII. század körül kezdett kialakulni az a nézet, hogy a halál az életfolyamat végét jelenti. Ez az a korszak, amikor kezd egyre inkább elveszni a halhatatlanság tudata. Ez például megmutatkozott abban, hogy a halotti szertartások kezdtek erősen megváltozni. A holttestet minél előbb eltávolították a hozzátartozók szeme elől, vagy egyre trükkösebb eljárásokat találtak ki arra, hogy a holttestet úgy sminkeljék, úgy maszkírozzák, hogy egy minél fiatalabb, életerős ember benyomását keltse. A holttestet minél előbb leplekbe csavarták, varrták, azért, hogy minél kevésbé szembesüljön az ember a halállal. És a XIX. század az - ha a halál történelmét nézzük -, amikor odáig romlott az emberiség halállal való kapcsolata - főleg az európai és az amerikai földrészre gondolok, mert keleten még mindig más szemlélettel és lelkülettel állnak az ember halálához -, hogy a halál tabu téma lett. Társaságban már nem illett róla beszélni, és tovább materializálódtak a búcsúzási szertartások is. Szerencsére a XX. században megjelent ennek a folyamatnak az ellensúlyozására a Hospice mozgalom, ami ismét felkarolta a halált, a haldoklókat. A legfőbb célja ennek a mozgalomnak, hogy az embert felkészítsék a jó halálra, segítsék az átlépést, az eltávozást.

Szellemi szempontból nézve, amikor valaki megszületik a fizikai síkra, előtte a szellemi lények világában, az angyalok világában készítik őt elő a születésre. Amikor megérkezik egy gyermek, úgy kéne rá tekinteni a szülőknek és a környezetnek, hogy ők folytatják a szellemi lények munkáját. A szellemi lények elkezdenek valamit, felkészítik a lelket a testet öltésre, ellátják jó tanácsokkal, segítik, feltöltik őt. S amikor megszületik az emberek világába ez a lény, az angyalok munkáját folytatják az emberek. A halálnál ennek pont a fordítottja történik. Az eltávozás után rögtön a szellemi világ, és ennek a lényei, az angyali lények körébe kerül az ember. A halál előtt a hozzátartozóknak úgy kéne tekinteniük, hogy ők mintegy előkészítik a munkát, előkészítik a lelket arra, ami majd a halála után várja őt. Születésnél az ember fejezi be azt a munkát, amit az angyalok elkezdtek, a halálnál pedig a hozzátartozóknak kellene előkészíteni azt a munkát, amit majd az angyalok folytatnak. Amilyen szeretettel körülvesznek egy gyermeket, aki megérkezik erre a világra, és próbálnak minden jót megadni neki, legalább ilyen szeretettel kéne körbevenni a haldoklókat, akik készülődnek átlépni a bardóba, a köztes létbe. Ez nagyon fontos, hiszen ha egy haldokló úgy érzi, hogy őt szeretik, odafigyelnek rá, akkor sokkal jobb lelkiállapotban lép át a köztes létbe, s az, hogy valaki milyen lelkiállapotban lép át a halál kapuján, meghatározza a halál utáni létnek egy elég nagy szakaszát.
Szellemi szempontból nagyon fontos lenne, hogy a halott embertől való búcsúzás - maga a szertartás, és azok a jelképek, (a koporsó és minden egyéb) amelyek a temetésnél előjönnek - a hozzátartozókban a halhatatlanság tudatát erősítsék. Úgy kellene a szertartást kialakítani, hogy azt tudatosítsa a hozzátartozókban és a gyászolókban, hogy csak egy átlépés történt. Sajnos a mai fekete színű, négyszögletes koporsók nem ezt erősítik. Mivel halála után az ember 40-50 napon át itt van közvetlenül a Föld közelében, nagyon sok eseményt nyomon követ, ami történik. S ami egy érdekes momentuma a halál utáni eseményeknek, hogy az ember általában részt vesz a saját temetésén. Ebben a 40-50 napban, ameddig optimális esetben halál után itt a Föld-szféra körül megtalálható az elhunyt lelke, szelleme, általában lezajlik a temetési szertartás. És mivel mindenkit izgat a saját temetése, végig is nézi azt. A halál után kitágulnak az ember érzékszervei, az elhunyt belelát az emberek lelkébe, gondolataiba. És nagyon sokszor egy ilyen temetési szertartáson derül ki, hogy kivel milyen volt valójában a viszonya. Életében becsaphatták, félrevezethették őt, de amikor meghal valaki, úgy kiélesednek az érzékszervei, hogy belelát az itt maradottak lelkébe, a gondolataiba, érzéseibe, és látja, hogy melyik emberben ő milyen érzéseket, emlékeket hív elő. Ez sok esetben nem túl kellemes, nagy csalódásokra ad lehetőséget, de ugyanakkor az őszinteség pillanata is. Megtudja az ember - legkésőbb halála után -, hogy kivel milyen volt a kapcsolata. A temetési szertartást tehát látja az elhunyt is, emiatt úgy kellene azt kialakítani, hogy ne csak az itt maradottaknak legyen segítség, hanem számára is. Nagyon fontos, hogy olyan módon legyen a szertartás kialakítva, hogy a megjelenő színekből és formákból, ő olyan erőket tudjon felvenni, amelyek segítséget jelentenek neki. Szellemi szempontból a koporsónak, amelybe a holttestet fektetik, hasonlónak kellene lennie, mint a pillangónál a bábnak, amelyben az átalakulás végbemegy.

A mai koporsók a feketeségükkel, a négyszögletességükkel nem erősítik a halhatatlanság tudatát, és az elhunytnak sem nyújt segítséget ez a forma. Meglepő lehet, de szellemi szempontból a helyes koporsóforma, amely mind a hozzátartozók, mind az elhunyt számára a legtöbb segítséget adná, az ötszög alakzat. Az ötszög, a pentagram az ember jelképe, egy olyan emberé, aki már bizonyos erkölcsi és szellemi elveket az életében megvalósított. Annak is jelentősége van, hogy a koporsó két részből áll, van egy alsó rész és egy felső rész. A koporsó alsó része a földi világot, a földi világgal való kapcsolatot jelképezi, a felső rész pedig az éggel, az égi világgal való kapcsolatot. A két rész között ott van a halott ember fizikai teste, mint egy híd. Ha a koporsó alsó és felső felét úgy tekintjük, mint a földi és az égi világ jelképét, őket összekötőként ott van az ember alakja. Szellemi szempontból az is lényeges, hogy milyen színű az a koporsó, amelybe elhelyezik a holttestet. A legjobb az lenne, ha a koporsó alsó része az egyes csakra színét hordozná, hiszen az egyes csakránkon keresztül tartjuk a kapcsolatot a Földdel, a fizikai világgal: ez a vörös szín. A felső résznek pedig koronacsakra színűnek, tehát lilának kellene lennie. Egy másik lehetőség, ha a koporsó alsó része szürke színű lenne, a felső pedig égszínkék. A színek révén egy képszerű összeköttetés alakulhat ki a szellemivel, ösztönös kapcsolat létesülhet a magasabb világokkal. Egy fekete koporsó nem tud helyes kapcsolatot létrehozni az ember és a szellemi világ között. A fekete a fény hiánya, ezáltal azt sejteti, hogy a halállal a teljes vég következik be, a halál a végső megsemmisülés. Ami ma igazán hiányzik, az a halál értelméről szóló valós tudás, hogy mit üzen a halál, mint esemény az emberiség számára. A halál lényegéről elveszett a tudás. A szellemi tanításoknak, a szellemi iskoláknak lenne a feladata visszaadni ezt a tudást az emberiségnek. Menjünk most ahhoz a pillanathoz, amikor valaki haldoklik. Nagyon nehéz elviselni, amikor a haldoklónak fájdalmai vannak, de mégis, aki szellemi dolgokkal foglalkozik, tudnia kell, hogy nagyon fontos, hogy az ember minél tisztábban lépjen át a szellemi világba. A halál előtti pár napban vagy pár hétben, amikor a szellem már kezd kihúzódni a fizikai testből, meglazul a durvább és a finomabb testek közötti kapcsolat. Amikor ez az állapot eljön, az ember védőangyalának és egyéb segítőinek lehetősége nyílik arra, hogy az embert minél jobban megtisztítsák, még mielőtt beállna a halál, a végleges szétszakadás. Ilyenkor, ez alatt a pár nap vagy pár hét alatt a védőangyalunk és egyéb szellemi segítőink annyi szennyeződést próbálnak az éter- és asztráltestünkből kitisztítani, amelynek kitisztítása lehet, hogy életünkben több évet venne igénybe. Amikor valaki meghal, a fizikai testből kilép a szellem, az Én, és kilép a lélek, az asztráltest. Az étertest is eloldódik a fizikai testtől. Nagyon fontos, hogy a szellem és a lélek, amelyek együtt hagyják el a fizikai testet, hol lépnek ki, ez ugyanis több helyen is megtörténhet. Nem optimális, ha az alsó három csakra valamelyikén történik a kilépés. A szívcsakrán kilépni nagyon jó szint, a legjobb pedig mindenképpen a koronacsakrán keresztül. Itt csak akkor lép ki valaki, ha teljesen tudatosan megy végig a halál folyamatán. Egyelőre nem sok embernek a kiváltsága a tudatos átlépés. Viszont az minden ember számára elérhető, hogy a szívcsakrán lépjen ki, persze ez tudatos munkát igényel. Fontos, hogy a szívcsakra nyitva legyen, mert ha nincsenek nyitva a szirmok, akkor a lélek és a szellem nem tudja áttuszkolni magát a szívcsakrán. Fontos, hogy szép, nagy, nyitott szívcsakrával rendelkezzen az ember. A szívcsakragyakorlatnak van egy ilyen „pozitív mellékhatása” is, hogy általa a szívcsakra olyan állapotba kerül, ami lehetővé teszi az ember számára, hogy képes legyen a halálakor rajta keresztül kilépni. Mivel nem tudhatjuk, hogy mikor halunk meg, ezért mindenkinek javaslom, hogy még ma kezdje el a szívcsakragyakorlatokat,

a biztonság kedvéért. Amikor valaki meghal - ezt részben halálközeli élmények, részben szellemi látók közléseiből tudhatjuk -, tulajdonképpen úgy érzékeli a lélek és a szellem, mintha egy spirál alakú fény kihúzná a fizikai testből. A csakráknak tényleg van egy pár centis spirál alakú szakasza - utána következik a tölcsér alakú rész -, ezen keresztül megy ki a lélek és a szellem, amikor az ember meghal. Valószínűleg a csakrának ezen az egyenes szakaszán való áthaladás okozhatja az „alagútélményt”, amelyről szinte az összes halálközeli élményen átment ember beszámol. Dr. Raymond Moody azt gyűjtötte össze könyveiben - több ezer esetet megfigyelve -, hogy a halálközeli élményen átesett emberek mit láttak, milyen fázisokon mentek keresztül. Kiderült, hogy ebben 90%-os átfedés van, attól függetlenül, hogy milyen kultúrkörben halt meg az illető. Mindegy, hogy valaki Kínában, Tibetben, Ausztráliában vagy a Kárpát-medencében hal meg. Azt bizonyították ezek az esetleírások, hogy vannak élmények, amelyeken szinte mindenki keresztülmegy. Ilyen az alagútélmény, és különböző fényeknek vagy fénylényeknek a látása. Az esetek nagy részében békés, nyugodt állapotba kerül az ember, és találkozik a hozzátartozóival. Vannak olyan fázisok, amelyeken szinte kivétel nélkül mindenki átment.
Az étertest már a halál előtt nagyon erősen elkezd leépülni, ezért egy ideig a haldokló a hozzátartozók étertestéből él. A fejlettebb tudatú, fejlettebb lelkek ilyenkor az isteni forrásból, az isteni fényből merítenek, viszont az átlagemberek a hozzátartozók étertestéből. Nagyon fontos, hogy ilyenkor a hozzátartozók tudjanak energiát, életenergiát adni. Amikor valaki meghal, körbeveszik olyan körülmények, olyan erők és lények, amilyen állapotban átment a halál kapuján. Ez az állapot egy idő múlva megszűnik, és az embert segítő lények hada veszi körbe. Két fő típusa van a lényeknek, akiket ilyenkor megpillanthatunk. Az egyik típus az elementális lények. Vannak olyan elementális lények, akik a születést, és vannak, akik a halált és a halál utáni létet segítik. Az ember halála után a Föld körüli éteri világba kerül, és itt az elementális lényekkel találkozik. A halált segítő lények másik fő típusát az ezotériában a „halál angyalainak” nevezik. Ők az angyalok világának egy olyan része, akiknek kifejezetten a halál körüli segédkezés a feladatuk. Már a halál előtt megjelennek az ember mellett. Megjelenhetnek egy héttel előtte, de sok esetben már egy évvel a halál előtt ott vannak az ember mellett. Ha tisztánlátók valaki mellett meglátnak egy ilyen lényt, akkor tudják, hogy maximum egy éven belül az illető eltávozik ebből a világból. Vagy például ha egy tisztánlátó belép egy betegosztályra, akkor akik mellett látja a halál angyalait, tudja, hogy valószínűleg meghalnak majd, akik mellett nem látja, azoknál van esély és remény a gyógyulásra. Vannak olyan mágusok, akik próbálják elzavarni az ember mellől a halál angyalát, így akarva kikerülni valahogy a halál folyamatát. De ez egy olyan dolog, amibe nem nagyon szabad beavatkozni, tehát semmiféle praktikával vagy mágiával nem szabad ezt a lényt elzavarni az ember mellől. Inkább az ő munkájuk segítésére kell törekedni. Ők segítik a halál küszöbén való átlépést, a halálra való felkészülést, és segítenek a halál után is az átlépett embernek egyes folyamatok átélésében. Ezek az angyalok nagyon szépek, és tekintélyt, tiszteletet sugároznak magukból.

Szeretett Istenem! Tudom, hogy akit szeretek, közelít a Te mennyei országodba. Kérlek, vigyázz rá, emeld fel őt magadhoz szereteteddel. Kérlek, küldj hozzá angyalokat, segíts neki, hogy csodálatosan érezze magát, és boldogan beilleszkedjen az ottani világba. Kérlek, mellém is küldj angyalokat, és segíts, hogy elengedjem szomorúságomat és fájdalmamat. Segíts, hogy kigyógyuljak fájdalmas érzéseimből, hogy visszatérhessek egy olyan életbe, amelyet ő is kívánna nekem. Ámen.

Ami szomorú, hogy a mai európai és amerikai kultúra annyira materiális beállítottságú, hogy az emberek nagy része, amikor meghal, nem veszi észre, hogy meghalt. Egyrészt azért, mert amikor az átlagember átmegy a halál kapuján, annyira letompul a tudata, hogy szinte olyan, mintha elaludna. Amikor magához tér az illető, igaz, hogy picit máshogyan, de látja egy ideig a környezetét, látja azokat az embereket, akik körbeveszik őt. Nagyon sok esetben nem fogja föl, hogy meghalt. Mondanék három jellegzetességet, amiről bárki felismerheti, ha esetleg meghalt, hogy veletek ez a hiba ne történhessen meg. Egyrészt az ember sokkal könnyebbnek érzi magát, könnyűnek, lebegőnek. (Ez az egy előnye van a túlsúlynak, hogy ha meghal az ember, megérzi.) A környezetünkben láthatjuk ugyanazokat a tárgyakat, de mindenből fény sugárzik. Olyan, mintha minden tárgy egy fényforrás lenne, fényesebb a tér, amit magunk körül látunk. S még egy nagyon fontos jelzés az, hogy mivel megszakad a testtel a kapcsolat, megszűnnek a testi fájdalmak. Az, ami esetleg napokig, hetekig kínozta a haldoklót, egyszerűen, mintha elvágták volna, megszűnik. Van egy mondás: „Ha elmúltunk 70 évesek, és úgy ébredünk, hogy nem fáj semmink, akkor valószínűleg meghaltunk.” Fontos, hogy az ember felismerje, hogy megtörtént az átlépés, hiszen jó tudatosan együttműködni azokkal a lényekkel és azokkal a folyamatokkal, amelyek az emberre halála után várnak. Sok ember nem érti, hogy miért kell arról tudni, hogy mi történik a halál után, mindenki előbb-utóbb meghal, és majd meglátja, hogy mi vár rá. Pedig nagyon fontos, hogy az ember még életében felkészüljön a halál utáni eseményekre. Ahhoz tudnám hasonlítani ezt a folyamatot, hogy valaki el akar menni egy idegen országba, egy idegen kultúrába, ahol teljesen mások a szokások, teljesen más a nyelv. Az ember megkönnyítheti a helyzetét azzal, hogy próbálja ennek a népnek a nyelvét megtanulni, a kultúráját, a szokásait tanulmányozni. Ez az előzetes tudás nagy segítség lehet. Ugyanígy van a halál tekintetében is, még életünkben lehetőleg minél többet meg kell tudni a halál utáni létről, a halál utáni eseményekről. Például azt, hogy mi történik, amikor átmegyünk a halál után az egyes bolygószférákon, nem elég ott, a halál után megtudunk, erre már életünkben fel kell készülnünk. Az, hogy az egyes bolygószférákban a halál után mi történik velünk, nagy mértékben függ attól, hogy az életünket hogyan alakítjuk. A földi életünk, az, amit itt teszünk és tudunk, kihat a halál utáni létre. Szellemi szempontból nem helyes hozzáállás az, ha valakit nem érdekel a halál utáni léte. Minél több dolgot meg kell tudnia az embernek róla még itt. Például azt, hogy bizonyos tettei vagy cselekedetei az egyes bolygószférákban hogy befolyásolják az ő állapotát, és akkor ennek megfelelően tudja alakítani az életét. Már életünkben tudatosan fel kell készülni a halál utáni létezésünkre. Meg kell ismerkedni a köztes lét eseményeivel, tudatosan ezek szerint alakítani az életet. Az ezüstszál, amely a testünkhöz kötött minket, a halál után elszakad, a védőangyal szakítja el. Ha az ember tiszta, nyugodt lelkiállapotban van, akkor halála után meglátja a segítőit, és a fényt követve egy új világba léphet át. Viszont ha az ember lelkében harag, erőszak van, nem látja a segítőit, nem látja a fényt, csak a saját zavart állapotát észleli. Ezt hívják úgy az ezoterikus tanításokban, hogy szürke zóna. A szürke zóna azt az állapotot írja le, amikor valaki negatív lelkiállapotban hal meg, és szürkeség, feketeség, zavarodottság veszi körbe. Ilyenkor a lélek egyedül homályos derengést lát és csak azokkal tud érintkezni, akik ugyanebben a szürke zónában vannak. S ami nagyon érdekes, és az egész köztes létre igaz, hogy mindaz, amit most belső, lelki tartalomnak élünk meg, a köztes létben, halál után mint külső környezet van jelen. Mindaz, ami most a lelkünkben van, a köztes létben szín és forma alakjában körülöttünk jelenik meg. Mindent az „orrunk elé nyomnak”, ami most a saját lelki világunk mélyén-zajlik.

Ha valaki szürke zónába kerül, akkor a hátramaradottak részéről az imádkozás, vagy valamelyik halottaskönyv felolvasása nagyon sokat segíthet. Van egy nagyon fontos alapszabály: a köztes létnek az első pár hónapját nagy mértékben befolyásolja az, hogy a hátramaradottak hogyan viszonyulnak az illetőhöz. Ha nem ragaszkodással, hanem szeretettel gondolunk arra, aki meghalt, akkor a szeretetünk segítség számára a köztes létben. De minden olyan neheztelés, meg nem bocsátás, harag, amelyet felé táplálunk, akadályoztató erővé válik. Ezt sok ember ösztönösen érzi, és az a harag, amit valaki esetleg éveken, évtizedeken át táplált magában, szinte magától megszűnik, amikor megtudja, hogy az illető, aki iránt érezte, meghalt.
A másik visszahúzó erő, ha a gyásznak felfokozott formája alakul ki. Ilyen esetben a lélek az optimális 40-50 napnál hosszabb időre is kötődhet a Föld körüli szférához. Ha nagyon nehezen engednek el valakit, aki meghalt, 40-50 nap helyett akár hónapokig vagy évekig itt ragadhat. Olyan is történhet abban az esetben, ha valaki meghal, és erre nem jön rá, hogy szintén itt marad a Föld szférájában, és ugyanúgy hazamegy, vagy elmegy a munkahelyére, mint korábban. Persze azt nem nagyon érti, hogy miért nem válaszolnak neki, amikor ő próbál a többiekkel beszélni. A Ghost című film elég jól bemutatja ezt az állapotot. A film készítői tanulmányozhattak spirituális irodalmat, mert elég szépen visszaadja ez a film azt, ami ilyen esetben történik. Az elhunyt ilyenkor ugyanúgy viselkedik, mintha élne. Hazamegy, leül a kedvenc fotelébe, próbálja bekapcsolni a tévét, ami nem sikerül, azt gondolja, elromlott, és mondjuk hazajön a párja, és próbálja őt megszólítani. Azért előbb-utóbb rájön, hogy valami nem stimmel, hogy komoly változáson esett át. Próbálnak jelt adni magukról, de csak az igen, érzékeny emberek érzik meg ezeket a jeleket. Ilyen itt ragadt lelkeken imával, fénnyel, szeretettel lehet, sőt kell is segíteni, mert ezen a 40-50 napon túl nem optimális, ha itt ragad egy lény a Föld közelében. Akár azt is lehet tenni, hogy elmondjuk neki naponta: „Te már levetetted a fizikai tested, el kell hagynod a Földet, kövesd az angyali segítőidet, kövesd a fényt!” Biztosítani kell arról, hogy annak ellenére, hogy követi a fényt, a szeretet ugyanúgy megmarad közöttünk.
Ha egy lélek zaklatottan érkezik a túlvilágra, körbeveszik egy védőburokkal, beburkolják, és előbb-utóbb letompult, álomszerű állapotba kerül. Ezt úgy is hívják, hogy a bebábozódás ideje, s ez alatt a lélek elalél, elnyugszik. Azt mondhatnánk, hogy gyógyító hatású álomba merül, egy olyan álomszerű tudatállapotba, amelyben az angyali lények tudják a lelkét tisztítani. Amikor felébred ebből az álomszerű állapotból, akkor már sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lelkiállapotban találja magát. Az elhunyt elengedése nagyon fontos, de nehezen megvalósítható feladat. A túl erős gyász, a rendellenes ragaszkodás sajnos a meghalt ember számára hosszú távon akadályt jelent, visszahúzza, a Földhöz köti őt. Nagyon fontos, hogy az ember ilyen esetben segítségül hívhatja az ima erejét. Imádkozhat az elengedésért, imádkozhat a vigasztalásért, imádkozni lehet azért, hogy küldjenek angyali segítőket az elhunytnak, és lehet kérni áldást is arra a lélekre, szellemre, aki átlépett a halál kapuján. Fontos, hogy szeretettel gondoljunk az elhunytra, bármilyen hibát követett el ellenünk, ezt bocsássuk meg neki, mert minden neheztelés akadály a számára. Nagyon fontos az is, hogy egy idő múlva az eltávozott személyes tárgyait el kell távolítani, vagy el kell égetni, mert ezek is ideköthetik őt, főleg, ha nagyon ragaszkodott hozzájuk. Ezt nem rögtön a halál után kell megtenni, mert a személyes tárgyak sok esetben megnyugvást vagy enyhülést adhatnak a hozzátartozóknak. De ez nem minden esetben van így, például házastársaknál előbb-utóbb jó a közös ágyat eltávolítani, nem jó, ha évekig abban az ágyban alszik valaki, amiben előtte a házastársával együtt aludt.
Amikor valaki meghal, beíródik a lelkébe az a csillagállás, ami a halál pillanatában az égbolton található. Az asztrológiában van úgynevezett halálhoroszkóp, ezt elég kevés asztrológus szokta felállítani, és kevesen tudják jól értelmezni. A halál szellemi szempontból egy születés. Amikor megszületünk ide a földi világba, meghalunk a szellemi világ számára, és amikor meghalunk itt, akkor megszületünk a szellemi világokba. Tulajdonképpen a halálhoroszkóp a szellemi születésünknek a horoszkópja, és a köztes létnek egy részére ténylegesen kihat ez a csillagállás. Ha valaki ért egy ilyen halálhoroszkóp felállításához, és felállítja a halál időpontjára, akkor egyet s mást megtudhat arról, hogy milyen hatások fogják érni az elhunytat a halál utáni létben. Ugyanúgy, ahogy a születési horoszkópból a földi életre, a halálhoroszkópból a halál utáni létre lehet következtetni.Van két nagyon szép mű, amelyek segítséget jelenthetnek a haldokló számára, illetve halál után is.

Van két nagyon szép mű, amelyek segítséget jelenthetnek a haldokló számára, illetve halál után is. Az egyik Kempis Tamás: Krisztus követése című munkája. A másik Jézus búcsúbeszéde (János evangéliuma 14-17 fejezet), amelyet halála előtt az apostolokhoz, a tanítványaihoz intézett.

Ez két olyan erőket tartalmazó szöveg, amit nyugodtan lehet akár a haldoklónak, akár halál után az elhunytnak felolvasni.

Amíg a lélek itt van a Föld körüli szférában, addig ezek a felolvasások eljutnak hozzá. Felolvasás előtt üljünk le, nyugodjunk meg, és képzeljük magunk elé minél tisztábban, hogy ott ül velünk szemben egy fotelben, vagy egy székben az, aki nemrég eltávozott a földi világból. S miután úgy érezzük, hogy már nagyon pontosan sikerült őt elképzelni, akkor utána kezdődhet a felolvasás. Arra kell gondolni, hogy amit mi olvasunk - nem kell hangosan -, eljut az elhunythoz, megkapja, és tud belőle meríteni.

Részben a Krisztus követését, részben Jézus búcsúbeszédét, de a legtöbb szellemi témájú könyvet, főleg azokat, amelyek a köztes lét eseményeiről szólnak, a halál utáni 30-40 napban eljuttathatjuk ilyen felolvasás által az elhunyt személyhez.

Ez tényleges táplálék számára, ugyanolyan, mint nekünk itt a fizikai síkon a földi étel. Ettől a lélek töltekezik, viszont e nélkül egyfajta lelki-szellemi éhségérzetet élhet át.

Segíthetünk az elhunytnak a szeretetünkkel, imáinkkal, áldás kérésével, szellemi témájú könyvek felolvasásával.

Ha hálát érzünk felé, ha felidézzük azokat az eseményeket, amikor nekünk vagy másoknak az illető segített, szintén hatalmas ajándék az elhunyt számára.

Elképzelhetjük magunk előtt azt az embert, aki jobblétre szenderült, azt, hogy a szívünkből fény és szeretet árad az ő szívébe, és ez őt táplálja, fényesíti.

Imádkozhatunk a halott védőangyalához is, mert egy jó ideig az a védőangyal, aki kísérte őt egész életében, segíti a halál után is.

Bármilyen szellemi gyakorlatot, meditációt vagy böjtöt, amit végzünk, azt felajánlhatjuk az illető lelki üdvéért, ez is segít.

Teszünk valamilyen lemondást, vagy hozunk valamilyen áldozatot, s arra kérjük a magasabb hierarchiákat, hogy ezeknek a pozitív karmikus visszahatása ne ránk hasson, hanem lemondunk erről, és azt kérjük, hogy az elhunytra legyen hatással, az ő tisztulását segítse.

Az étertest, amely már a haldoklásnál kezd erősen lebomlani, a halál után nem sokkal teljesen lebomlik. Ahogy ez az éteri test lebomlik, az ember képek formájában végignézi az életét visszafelé.

Ez pár nap alatt zajlik le a mi időszámításunk szerint, tehát a földi időszámítás szerint 3-4 nap alatt az ember végignézi a teljes életét, még akkor is, ha ez mondjuk 90 év volt. Úgy, mintha egy moziban ülne.

Ez az áttekintés pont annyi ideig tart, amennyi idő alatt az éteri test lebomlik.

A lélek és a szellem kelet felé hagyja el a Földet. A Föld forgása befolyásolja azt, hogy merre távozik.

Ami érdekes, hogy itt a Földön nem érezzük, hogy forog a Föld. Most, ha jobban odafigyeltek, nem nagyon érzitek. Pedig elég gyorsan forog, sőt még hatalmas sebességgel halad is, de ezt sem érezzük.

A halál után, amíg itt vagyunk a Föld körüli szférában, akkor érzékeljük, élmény szinten érezzük a Földnek a mozgását. Halál után ez mindenkiben tudatosul, hogy a Föld egy forgó, mozgó égitest.

Van egy olyan beavatási út, amit úgy hívnak, hogy „tudatos pokolraszállás”. Ennek során az ember tudatosan alászáll azokba a sötét, negatív lényekkel telített szférákba, ahová magától a legtöbb ember nem szívesen lép be. Ilyenkor az ember pont ellentétesen hagyja el a Földet, nyugat felé, a Nap fényétől távolodva.

Amikor megtörténik az étertest lebomlása, és az élet visszanézése, az ember a bolygószférákba kerül. Minden szférához tartozik egy életterület. Az, hogy melyik bolygószférában hogy érezzük magunkat, attól függ, hogy azokat az életterületeket, amelyek az egyes bolygókhoz tartoznak, hogy éltük meg itt a Földön. Így kapcsolódik össze a földi életünk, és a halál utáni életünk. Amikor valaki meghal, végigmegy a bolygószférákon, majd elhagyja a Naprendszert, átkerül a csillagok világába, majd azon is túl. S amikor eljön az újra testet öltés ideje, akkor megint áthalad a csillagvilágon, áthalad fordított sorrendben a bolygószférákon, és megszületik. Végezetül álljon itt egy mantra, amelyet Rudolf Steiner adott át, s elhunyt szeretteinket segíthetjük vele:

„Áradjon feléd lelkem szeretete,
Ösztönözzön szeretetteljes megértésem.
Hordozni fognak téged, és tartani fognak
A magasrendű reményekben, s az élet szféráiban.”

Váradi Tibor előadása

Bűn „rangjára emelkedett” a hiba

Paksi Zoltán gondolatai: Civilizált társadalmunkban immár észrevétlenül ugyan, de a bűn „rangjára emelkedett” a hiba. A gyermek, mikor hibázik az óvodában, sokszor szidásban részesül, majd később az iskolában a hibát rossz jeggyel büntetik. A felnőtt a munkahelyén is retteg a hibák elkövetésétől, mert ez az állásába kerülhet. A hibát vétőket gyakorta megvetik, lenézik, ezért az emberek többsége fél a hibázástól, s annak következményeitől. A hibák által gátlásokat, félelmeket növesztettünk magunkban.

A hibázástól való félelem sokakat gátlásossá, cselekvésképtelenné tesz. „Inkább nem teszem meg, mert akkor nem hibázok!” Sokan gondolkodnak így, s sokan cselekednek, illetve nem cselekednek e szerint. Pedig a cselekvés, tapasztalás. A tapasztalás pedig fejlődés. A vágyott dolog meg nem tétele nem ad tapasztalatot, így a fejlődés is elmarad… S mindez miért? Mert teremtettünk egy új félelmet, létrehoztunk egy új „bűnt”, a hibát.

Itt bizony egy titok rejtőzik. De nézzük csak! Ki az, aki képes „a hiba elkövetésére”? A növény biztosan nem, hiszen például egy elvetett búzamagból soha nem nő fenyőfa. Az állat sem képes a hibázásra, mert egy önmagát vérengző pitbullnak álmodó cicus sem fog soha morogva felvakkantani. Az angyal sem fogja tévedésből az „örömhírt” a bigott pártfunkcionárius asszonynak vinni… Ki hibázhat akkor? Csak az ember!

A titok az, hogy a hibázás lehetősége, az égiek ajándéka! A hiba világít rá arra, hogy mit érdemes testben-lélekben-szellemben átalakítanunk, hogy a végtelen felé emelkedhessünk. Aki soha nem hibázik, az fejlődni sem tud. A hiba mutatja meg azt, hogy mit érdemes immár elengednünk, de arra is felhívja a figyelmünket, hogy milyen csodák felé érdemes megnyílnunk. A hiba tehát az „angyalok ajándéka”.

Angyali ajándékhoz méltó módon érdemes fogadni őt! Amikor észleljük a HIBÁT, mosolyodjunk el, s ne hagyjuk, hogy a megszokott, sokszor zsigeri reakciók lehúzzanak, s ezzel eltávolítsák tőlünk az „égi energiákat”! Köszöntsük derűvel a hibát, mert ő jel. Égi jel. Aztán vegyük észre, hogy mire kívánják felhívni az angyalok a „hiba” segítségével a figyelmünket. Így tudatosodik bennünk az előrelépés lehetősége, a valódi fejlődés iránya! Ne hagyjuk, hogy bensőnkben a hiba által negatív érzéseket, és főleg önvádat teremtsenek zsigeri indulataink. Találjunk rá újra arra az emelő energiára, melyet hibának neveztünk el, pedig az igazi neve az, hogy a végtelenbe hívó „ajándék”!

Soha többé ne vádoljuk magunkat az elkövetett hibáinkért! Soha többé ne hagyjuk, hogy mások vádoljanak minket a hibáinkért! Soha többé ne dörgöljük a társaink orra alá a hibáikat! Soha többé ne büntessük gyermekeinket azért, mert hibáztak, hanem egy nagyot kacagva osszuk meg vele is, velük is a „titkot”!

Legyen minden ember élete félelmektől mentes! Legyen minden csillagútitársunk élete boldogságban és örömteli alkotásban teljes!

Őrangyalok

Hétfő Őrangyalod Gábriel – a megváltás és a szabadság arkangyala

Őrangyalod feladata: a pozitív megnyilvánulás, a könyörületesség tanítása.
Őrangyalod hitvallása: ”Ma átölelek és elfogadok mindenkit, aki belép életembe. Megemelem lelküket.” Gábriel a könyörületességre, a reményre, az optimizmusra és az igaz boldogság megtalálására tanít.  Életfeladatod, hogy légy könyörületes, tanulj megbocsájtani, és példáddal másokat is erre taníts. Vedd észre, becsüld a jóságot, és amikor elérkezett az idő, háláld meg azt. Gábriel mindig veled van, szavak nélkül beszél hozzád és támogat utadon. Amikor rossz hírt kapsz, majd váratlanul támogatókra találsz kilátástalan helyzetedben, ilyenkor jön el hozzád. Megemeli energiatestedet és reménnyel tölti el tudatodat, szívedet. Ebben az ünnepi, fényes pillanatban körülölel gyönyörű szárnyaival, és szeretetével megnyugtat. Ne felejtsd el ezeket a csodálatos pillanatokat, mert ilyenkor tisztán látod feladatodat és megnyílik előtted életed valódi útja.
Szólítsd meg Gábrielt, ha felejtesz, ha nem találnád a helyes ösvényt, és saját intuíciód bölcsességén keresztül hallgasd meg őt.

További információk
• csakra: szakrális csakra (második csakra)
• szín: barack
• érzék: ízlelés, megismerés
• kristályok: citrin, carnelian, arany topáz
• amire tanít: érzelmi egyensúly
• életlecke: önzetlenség, segítségnyújtás
• oltár javaslatok: szív alakú tükör, arany topáz, nyaklánc, jázmin illat

Kedd Őrangyalod Kamaél – az utak őrzője
Őrangyalod feladata: a mennyei, isteni, tiszta, önzetlen igazság tanítása.
Őrangyalod hitvallása: ”Magam vagyok az önzetlen szeretet.”
Kamaél az emberi kapcsolatok, a szeretet, és a párkapcsolatok, a szerelem őrzője.
Életfeladatod minél több szeretet adni, önzetlenül, csupán az adás öröméért. Ezzel a tetteddel táplálod kapcsolatodat Kamaéllel, így kerülsz vele kapcsolatba minden egyes jócselekedetedkor. Amikor önzetlenül segítesz másokon, a szeretetedet ajándékozod a rászorultaknak. Ilyenkor újabb és újabb pozitív energiákat kapsz Kamaéltől, és még több szeretetet adhatsz másoknak. Minden egyes elajándékozott szeretetcsomag helyére újabb kettő érkezik szívedbe, ami soha el nem fogy.  Ügyelj arra, hogy ne tartsd meg magadnak a benned lévő jót, mert Kamaél szeretetedért cserébe megtölti szívedet hálával, örömmel és boldogsággal.
Keresd őt imahelyeken, templomokban, tengerpartokon vagy saját oltárodnál.

További információk
• csakra: Solar Plexus (harmadik csakra)
• szín: sáfránysárga
• érzék: látás, tisztánlátás
• kristályok: aventurin, napkő, sárga citrin
• amire tanít: belső erő, akarat, szeretet
• életlecke: önbecsülés, önbizalom
• oltár javaslatok: sárga zsebkendő, csillag alakú szimbólum, aranyérme, aranyékszer, aranyhalas akvárium, friss sárga rózsa, sárga citrin kristály (a sárga citrin az önbecsülési meditációkban segít)

Szerda Őrangyalod Rafael – a gyógyítás arkangyala
Őrangyalod feladata:a segítségnyújtás, békesség tanítása.
Őrangyalod hitvallása:”Az angyalokkal együtt segítek a betegségek legyőzésében, és a belső béke elérésében.” Rafael égi küldetése a Föld, és lakóinak gyógyítása.
Életfeladatod, hogy megtanuld, tested egy „jármű”, amit őrizned kell, és folyamatosan karbantartanod lelked számára. Testednek saját intelligenciája van, ami képes gyógyító gondolatokat teremteni. Ezeket a gondolatokat ne csak saját gyógyulásodra és egészséged megőrzésére használd, hanem segíts másoknak is fájdalmuk leküzdésében.
Rafael „gyermekei” különösen fogékonyak a szépségre, az egészséges életmódra, és csodálatos képességekkel rendelkeznek a természetgyógyászat terén.
Őrangyalod segít megváltoztatni életstílusodat, életmódodat, és nagy erőkkel támogat a negatív energiák levezetésében. Amikor beteg vagy, hunyd be szemedet és kérd őrangyalodat, hogy testeden keresztül küldjön az Isteni, gyógyító erőből. Meditálj, és mindaddig maradj ebben a mély állapotban, amíg a fájdalom nem szakad ki testedből.

További információk
• csakra: szívcsakra
• szín: zöld és halványrózsaszín
• érzék: érintés
• kristályok: rózsakvarc, tarmulin
• amire megtanít: önzetlen szeretet
• életlecke: együttérzés
• oltár javaslatok: sok kis kép szeretteinkről, rózsakvarc, kristályszív formájában, szerelmes levél

Csütörtök Őrangyalod Metatron – a felelőségvállalás arkangyala

Őrangyalod feladata: a spiritualitás tanítása. Őrangyalod hitvallása: ”Gondolataim erejével létrehozok, és teremtek.” Metatron a transzcendencia, a spiritualitás őrzője.
Metatron arkangyalt a menny főtanácsosaként, az angyalok királyaként is ismerik. Egyes angyali körök értelmezése szerint nagyobb hatalommal bír, mint Gábriel vagy Mihály. Küldetése az emberiség fizikai és szellemi táplálása, valamint a materiális és magasabb rendű világ közötti kapcsolatok létrejöttének elősegítése. Látja gondolatainkat, és segít tisztán tartani azokat, hogy képesek legyünk befogadni az igazságot, amitől jobbak és boldogabbak leszünk. Segítségünkre van, hogy kapcsolatba kerülhessünk igaz belsőnkkel és felsőbb énünkkel, ha megkérjük erre. Életfeladatod, hogy teremts és segíts pozitív gondolataid által, engedd szárnyalni képzelőerődet, ne ragaszkodj a materiálishoz.

További információk

• csakra: torok csakra (ötödik csakra)
• szín: kék
• érzék: hallás, tisztánhallás
• kristályok: lapis lazuli, türkiz, aquamarine
• amire tanít: kapcsolatteremtés
• életlecke: önkifejezés
• oltár javaslatok: türkiz kristály, kis csengő ( ami a hangot és ezáltal a rezonanciát jelképezi.)

Péntek

Őrangyalod Uriel – a beteljesülés és megvalósítás arkangyala

Őrangyalod feladata: az önzetlen segédkezés tanítása. Őrangyalod hitvallása:
”Én a Napból vagyok, és nem lehetek Isten fénye nélkül.”
Uriel égi küldetése a Föld lakóinak megmentése.  Uriel azon munkálkodik, hogy mindennapjainkat megmentse, és széppé varázsolja szemünkben. Uriel „gyermekeként” csodálatos képességet kaptál ajándékba: könnyen észreveszed és értékeled az élet apró örömeit, rendkívül kreatív vagy és gyermeki tisztasággal örülsz a szépnek. Életfeladatod, hogy ezt a boldog érzést megoszd környezeteddel, és segíts felfedezni mások számára is.  Urielhez fordulj, ha tele vagy szorongással és kezded elveszíteni stabilitásodat az élet súlya alatt.  Légy nyitott Uriel segítségére, hiszen mindig melletted áll, és általa sikerül magadból kihoznod a legjobbat.

További információk

• csakra: harmadik szem (hatodik csakra)
• szín: indigókék
• érzék: hatodik érzék
• kristályok: ametiszt, azurit, fluorit
• amire tanít: intuíció és bölcsesség
• életlecke: érzelmi intelligencia
• oltár javaslatok: ametiszt kristály, indigó színű mandala, rózsa illóolaj

Szombat

Őrangyalod Haniel – az isteni szeretet arkangyala

Őrangyalod feladata: a mértékletesség, megértés, gyengédség tanítása. Őrangyalod hitvallása: ”Hálás vagyok a tengernyi csodáért és értelemért.”

Haniel a gyöngédség és a fejlődés őrzője. Életfeladatod, hogy folyamatosan fejlődj és tanulj. Ismerd meg a magasabb, tiszta eszméket és ezeket igyekezz önzetlenül, anyagi ellenérték nélkül továbbadni. Őrangyalod ereje a Forrás, az Eredet, vagyis a felsőbb tudat elérésében van. Haniel segít az új lehetőségek megteremtésében, és fő életfeladatod, a spirituális út megismerésében.

Haniel következetesen delfinek és más tengeri életformák közelében tartózkodik, ugyanis a mennyei rezgések itt nyilvánulnak meg a legerőteljesebb formában. A víz mennyei vezető, amelyen keresztül őrangyalod energiát gyűjt és közvetít. A víz megtisztít a negatív érzésektől, segít a gyógyulásban és a felsőbb tudat megtapasztalásában.

Keresd őt a nyílt tengeren, egy óriási tölgyfa alatt és szent helyek – például piramisok – környékén. Olyan helyekre vezet el, ahol a mennyei jelenlét nagyon erős.

További információk

• csakra: korona csakra (hetedik csakra)
• szín: lila, arany, fehér
• érzék: megérzések
• kristályok: ametiszt, tiszta kvarc, gyémánt
• amire tanít: szellemiség
• életlecke: önzetlenség
• oltár javaslatok: egyszerű üvegváza, lila és fehér virágokkal, spirituális ajándék szerettünktől, tiszta kristály (ami megkönnyíti a spirituális kommunikációt)

Vasárnap

Őrangyalod Mihály – a türelem arkangyala

Őrangyalod feladata:
a mértékletesség, megértés, gyengédség tanítása.

Őrangyalod hitvallása:
”Elkötelezem magam mindennek, amit Isten és az univerzum nekem szánt.”

Mihály az isteni segítő és védelmező.

Mihály feladata arra figyelni, hogy elérd azt az erőt, melyet Isten neked szánt. Megtesz mindent, hogy életedet helyes úton tartsa, megsemmisítve a gonoszt. Legnagyobb ajándéka számodra az erő, amit közvetít feléd. Jelenlétét spirituális tudásod növekedésével tapasztalhatod meg.

Életfeladatod, hogy a magasabb rendű tanítások iránti étvágyadat és ismereteidet folyamatosan növeld. Életed fő leckéje a kísértés elleni küzdelem, melyben Mihály mindig melletted áll, harcol érted, ha segítségét kéred. A nehéz helyzetekben nyisd meg szívedet és lelkedet hatalmas és csodálatos ereje előtt.

További információk

• csakra: gyökér csakra (egyes)
• szín: karmazsinvörös
• érzék: boldogságérzet
• kristályok: hematit, tigrisszem, vérkő
• amire megtanít: túlélés, testi és spirituális szükségletek egészséges kielégítése
• életlecke: kiállni önmagunkért
• oltár javaslatok: vörös rózsa, karmazsinvörös kispárna, tigrisszem vagy vérkő papírnehezék, hematit szobrocska

Ezért nagyon fontos hely a Föld

Vannak gyerekek, akik húszezer évvel idősebbek a szüleiknél. A látszólagos téridőben ennek a pici bolygónak az a jelentősége, hogy látszólag egyazon téridőben jelen lehet itt egy neandervölgyi ember, egy gótikus ember, egy reneszánsz ember, egy modern ember és egy utópisztikus ember. Itt hatnak egymásra. Ezért nagyon fontos hely a Föld.

Szepes Mária

Saint Germain 2008

Létre fog jönni egy új szociális társadalom. Ez egy olyan társadalom, ami lényegében odafigyel a szociális igényekre és szükségletekre. Ugyanakkor ez az új szociális társadalom nem fogja hagyni, hogy az áldozatok belőle táplálkozzanak a régi utakon-módokon, ahogy ezt a múltban tették.

Ez a szociális társadalom el fogja ismerni minden egyes személy szuverenitását, és ezzel egyidőben elismeri majd a szuverén létezők közötti együttműködést is.

Nagyon gyors megoldásokat fogtok látni a globális anyagi helyzetre vonatkozóan. Egy új bank rendszer kiemelkedését fogjátok látni, ami nagyon együttműködő, és nem hatalmi alapokon nyugszik, hanem az áramló, folyékony csere alapon.

Látni fogjátok mindazokat a dolgokat, amiről nemrégiben beszéltünk – az új élelem és tápanyag források nagyon gyors kifejlesztését ezen a bolygón.

Látni fogtok orvosi fejlesztéseket, amik elképesztő arányban jönnek majd elő néhány régi energiás probléma megoldására, mint amilyen a rák, az AIDS, és mindazok a dolgok, amik alapvetően a régi energiás hatalom kiegyensúlyozatlan energiáinak az eredményei.

Briliáns megoldásoknak lesztek szemtanúi az üzemanyag vagy energia krízisetekre vonatkozóan, amik, miután felfedezésre kerülnek, nagyon is nyilvánvalónak fognak tűnni. Ez azt fogja majd okozni, hogy az emberek a fejüket csóválva töprengjenek el azon, hogy miért is nem látták ezt már korábban is. Ezek a megoldások tiszták, hatékonyak lesznek, és bőségesen rendelkezésre fognak állni. Mind ugyanabba az átfogó mintába esnek majd bele, ami szerint nincs szükség hatalomra, és ez majd visszahozza a szuverenitást ez egyének számára.

Amikor a hatalom fogalmat használom, ezzel egy fizikára utalok, aminek a szembenálló, ellentétes töltésekhez van közük – a negatívhoz és a pozitívhoz. Föld tudatossága már hosszú idők óta ezen alapszik. Hiszen erre épült maga a Föld. Ezért elért egy érettséget és egy pontot, ahonnan kezdve a régi értelemben vett egymással szembenálló és ellentétes, összeütköző energiáknak nem kell többé létezniük. Plusz sokan vannak olyanok, akik ezt bevették, illetve akik befektettek ebben az egész hatalmi sémába, és akik rá fognak jönni, hogy valóban nincs erre szükségük.

Magára a Föld eredetére, valamint a dimenziókra, magára az időre és térre vonatkozó sok-sok kérdés is válaszra lel majd ennek az új tudatosságnak az eredményeképpen. Egy pár nehéz esküdtszék áll még előttetek, mindannyiunk előtt. Pánik és félelem lesz, vádaskodások és ujjal mutogatások lesznek, és lesznek kísérletek a hatalomhoz való ragaszkodáshoz. Bármikor, amikor azt halljátok majd, hogy az emberek azt mondják, hogy vissza kellene térnünk a régi szép napokhoz, akkor helyettesítsétek azt ezzel: - „Továbbra is irányítással és hatalommal kellene bírnom!” – Ez mindössze ezt jelenti.

Ebben az életetekben Földi utazásotok legfantasztikusabb részében tartózkodtok, abban a részben, amire próbáltatok a többi birodalomban, amire minden lehetséges módon felkészítettétek magatokat jelenlegi életetekben. Ez a ti időszakotok, a hírnököké, hogy előtérbe lépjetek – nem azért, hogy prédikáljatok és hogy igét hirdessetek vagy térítsetek, nem azért, hogy azt mondjátok az embereknek, hogy mennyire igazatok is volt, vagy hogy ők mekkorát tévedtek, hanem azért, hogy az új tudatosság Szabványaiként legyetek itt. Mert amikor ez az üresség megtelik és a tudatosság bejön, akkor szükségük lesz majd a hozzátok hasonló emberekre, azokra, akik integráltak, akik ezt leföldelik, és akik egy ésszerű és magas tudatossággal bírnak. Saint Germain

Programozás

...a világ negatív programozásával szemben kell magadat önmagad szeretetére programozni naponta!
Az Univerzum Holisztikus és Duális.
Ez a Te világod, és MINDEN, amit megtapasztalsz benne, szó szerint a Tiéd, és a Te felelősséged!
Minden, az is, a mihez látszólag semmi közöd, mert minden, és mindenki a teremtésben neked segít azzal, hogy Téged tükröz!
Az árnyékrészedet, amit letagadtál, nem vállaltál fel, mert túl fájdalmas.
Ehelyett kivetítetted a külvilágba (projekciósmilies/wink.gif, és a "játszótársadat" kinevezted "vétkesnek".
Nem a Világ teszi veled a sok szemétséget, amit megtapasztalsz. Ezt mindenkinek az a személyiségrésze játssza saját magával,(a belső gyermek, amelyet kiskorában valamilyen érzelmi sérülés ért, ezért ez leszakadt, és elrejtőzött a tudatalattiban, és még mindig nem hajlandó felnőni,és nem hajlandó teljes felelősséget vállalni az életéért.
Ezt nem én találtam ki! Erre megdönthetetlen bizonyítékként szolgálnak megtörtént esetek.
Tegnap én is újból megtapasztaltam ezt a saját életemben. Van, amit már engedélyezek magamnak, és van, amit nem, mert mélyen legbelül nem tartom magamat érdemesnek rá, és ezért nem engedélyezem magamnak,hogy megkapjam.
Pedig mind Isten gyermekei vagyunk, és szerető Atyánk MINDENT megadna, ha mi engedélyeznénk,azzal a tudattal,hogy megérdemeljük. De vannak bennünk zavarodott rossz programok, amit a társadalom programozott belénk.
Ma legerősebb ebben a TV program,egy "PROGRAM" a társadalmi projekció legocsmányabb, legzavarodottabb dezinformálója. És még fizetünk is a tudatalatti szeméttelepünkre szállítandó negatív szemétlerakó feltöltéséért. A számítógépesek ezt mondják:"Ha szemét megy be, szemét jön ki."
A negatív programok önmagunk szeretete ellen vannak! Megváltoztathatod az életed! Szeresd minden személyiségrészedet! Ne engedd ezentúl senkinek, hogy sáros mocskos lábbal átgyalogoljon az elméden!
Szabadi Tibor - Forrás: VILÁGHÁLÓ

Beavatás előtt

Olyan lelki tulajdonságokról és gyakorlatokról lesz szó, melyek nagy segítséget jelentenek a beavatás előkészítésében, a tudati lélek útján haladó tanítványnak. Sokaknak felcsillanhat a szeme, hogy "végre itt a biztos módszer!", azonban ezen erények megszerzése és gyakorlása sem záloga a "sikernek". Meg kell értenünk, hogy egyrészt magában a gyakorlásban, és az erények megélésében kell örömünket lelnünk, másrészt pedig minden szellem teljesen különböző fejlettségi fokon áll. Ennek értelmében lehetetlen olyan módszert kidolgozni, ami menetrendszerűen meghozza a beavatottságot. A beavatás természete a váratlanság és a hirtelenség, nem lehet vele előre eltervezni. Azonban a befektetett munka és az erények gyakorlása által felhalmozott karma három-négy inkarnáción belül meghozza a gyümölcsét... A helyes hozzáállás, ha nem várunk semmit, vagy ha igen, akkor hagyjunk rá elég időt, hogy megtörténhessen.

A gyakorlás esetében is nagyon fontos a tudatosság. Nincsenek kőbe vésett feladatok. Fontos, hogy a Mesterek által ránk hagyott gyakorlatokat saját magunkhoz, illetve pillanatnyi fejlettségünkhöz igazítsuk. Lényeges, hogy csak akkor tegyük ezt meg, ha az egoizmust és az önálltatást ki tudjuk zárni magunkból. Hibát követünk el akkor, ha egy gyakorlatot változtatás nélkül, évekig ugyanúgy végezzük. Bár az állhatatosság erényének kifejlesztésében ez segítségünkre lehet, de így elveszíthetjük rugalmasságunkat. A gyakorlatoknak mindig az aktuális szellemi(!) - és nem lelki - állapotunk szerint kell változnia, és e változások bekövetkeztét fel kell ismernünk. Olyannak kell lennie, mint egy ruhának, ami pont ránk - és senki másra nem - passzol. Ez minden gyakorlatsorra egyformán igaz kell, hogy legyen. Ha nem vesszük észre saját fejlődésünket, akkor az elvégzett gyakorlatok már nem ránk hatnak, hanem egy múltbeli önmagunkra.

Az odaadás kifejlesztése Az erények sorában ez az első, amit magunkévá kell tennünk. Egyfajta alaphangulatként kell éreznünk az odadást. Fogadjuk el, hogy létezik tiszteletre méltó és magasabb rendű, bár ez a fizikai világban ritkán testesül meg. Ha sikerül ez, akkor megismerésfokozó erők termelődnek bennünk.  Határozzuk el, hogy egy hónapig lelkünkben és gondolatainkban csak olyan dolgokkal foglalkozunk, amik tiszteletre méltóak, csodálatosak, és képesek vagyunk odadást érezni irányukban. A külvilág olyan történéseket, kérdéseket, érzéseket vet elénk, amelyek ellenérzést, felháborodást, kritikát szülnének, de azokba nem bocsátkozunk bele, elsiklunk felette, igyekszünk tudatosan csak a pozitív dolgokba belemerülni, és a pozitív dolgokat észrevenni. Ha ezalatt az idő alatt felmerülnek bennünk saját negatív, lekicsinylő, kritikus gondolatmintáink és érzelmeink, habozás nélkül vessük el őket. Ezzel rendkívüli módon fejlődik a tisztánlátásunk a mindennapi életben. Azt kell szem előtt tartanunk, hogy amit nem szeretünk, az nem ismerteti meg magát előttünk.  Észre kell vennünk, hogy ez a gyakorlat a gondolatkontroll és a pozitivitás gyakorlat keveréke, melyekkel a szívcsakra megnyitásakor találkozhatunk. A két gondolati áram ötvözése már nagyobb figyelmet és tudatosságot igényel tölünk. Egyszerre kell pozitívnak és kritikátlannak lennünk, miközben egy meghatározott gondolati-érzelmi képet kell tudatunkban tartanunk. Ez persze nem jelenti azt, hogy akiknél a két szívgyakorlat valamelyike még nem megy, az nem végezheti ezt sem! A feladatok nem zárják ki egymást, hanem harmónikus egészet alkotnak fejlődésünk útján.

Meditáció A megszerzett belső nyugalmat felhasználhatjuk arra, hogy elmélkedjünk bizonyos kiválasztott témák fölött. Ekkora már kialakulhat egy bizonyos megkülönböztető képességük, ami a helyes következtések levonásához vezethet. Ily módon információkat nyerhetünk saját belső, lelki működésünkről és a külvilágról is. A meditáció módszertanára ehelyütt nem térnénk ki, és meditációs tárgyat is mindenki könnyedén találhat.

A környezet élő megfigyelése Most a tanítvány az eddig megszerzett képességeit más célokra fókuszálja. Megpróbáljuk megfigyelni a világban a fejlődő-sarjadzó és az elhaló-visszafejlesztő erőket. Észre kell vennünk minden növényben, állatban, érzelemben, gondolatban azokat az erőket, melyek az adott dolog létrejöttét, kifejlődését, majd pedig elhalását és a végét okozzák. Vizsgáljuk meg, hogyan jelentkezik ez bennünk, hogyan hat a lelkünkre! Fontos, hogy ezeket a felmerülő érzéseket csak megfigyeljük, hogyan haladnak át rajtunk. Ne értékeljük őket, ne tulajdonítsunk nekik különösebb jelentőséget. Hagyjuk, hogy a dolgok önmaguktól nyilatkozzanak meg számunkra. Idővel ezek az élmények egyre elevenebbek lesznek. Végül pedig már észlelhetjük a keletkezés és elmúlás szellemi erőit. Ekkor már a tanítvány közelebb juthat ahhoz, hogy olyan dolgokat is észleljen, aminek nincsen fizikai állaga vagy formája.

Orientációs gyakorlatok Ez a lépcső már tájékozódás a lelki-szellemi területen. Egyre jobban át kell, hogy hasson bennünket az a tartalom, hogy gondolatainknak és érzelmeinknek is ugyanolyan hatása van a világban, mint tetteinknek. Nem biztos, hogy ezek a hatások a fizikai világban is észlelhetőek lesznek, de a finomabb valóságokban biztosan megjelennek. Ennek észlelése pedig már a tanítvány tudatosságától függ. Mint ahogy természetes az, hogy fizikai testünkre is vigyázunk, figyelemmel kell lenni lelkünk állapotára is. A helytelen gondolatok és érzelmek (düh, bosszúvágy, harag, féltékenység) mindennél jobban rombolják asztráltesünk egész-ségét. A gyakorlat során erős kézzel kell tudatosítanunk, és kiirtanunk minden olyan gondolatot és érzést, amit nem ítélünk helyesnek és odavalónak. Figyeljük meg gondolatvilágunkat, és tudatosítsuk, hogy az a gondolat is káros és nem kívánatos, amit nem is követ tett. Amit gondolatban megtettünk, azt már megtettük! Törekedjük rá, hogy a felmerült gondolati és érzelmi impulzusokat rögtön "megfogjuk" és tudatosítsuk. Ilymódon egy kiegyensúlyozott és uralt asztrális életet nyerünk. Ekkor már könnyebben meg tudjuk ítélni, melyek a mi impulzusaink, és melyek azok amelyek a magasabb valóságokból érkeznek.

A hangok elemzése Következőkben a hangokat kell megfigyelésünk tárgyává tennünk. Észre kell venni, tudatosítani és megvizsgálni a környezetünkből hozzánk érkező zajokat és hangokat. Mit akar egy hang kifejezni? Mit jelent számomra? Milyen érzéseket kelt ez a zaj bennem? Először az állatok hangjára kell figyelni. Melyik állat, hogyan fejezi ki érzelmeit? Meg kell próbálnunk összeolvadni az állattal a hangján keresztül. Később foglalkozzunk az élettelen dolgok hangjával is! Így foghatjuk fel a természetben megnyilvánuló titkokat. Ekkor a tanítvány már a lelkével kezd hallani.

Mások beszédének hallgatása Talán ez a legegyszerűbb gyakorlat. Nem kell mást tenni, mint hallgatni, akkor amikor a másik ember beszél. Meg kell állni, hogy ne vágjuk közbe, hiszen akkor sosem tudjuk meg, hogy mit is akartak velünk közölni.  Belsőnket teljesen passzívvá kell tennünk, úgy hogy ellenkezés, kritika, saját érzések nélkül hallgassuk a másik embert. Ki kell kapcsolni ilyenkor minden véleményt, még akkor is, ha az adott témában többet tudok, vagy máshogy tudom. Ha sikerül magunkat teljesen elcsendesíteni, akkor meghallhatjuk a belső hangot, amely a szellemvilág megnyilatkozása lehet bennünk. Amíg az ember bármilyen véleményt vagy érzést állít szembe a magasabb világok közölnivalóival, azok lényei hallgatásba burkolóznak bennünk.  Ezáltal önzetlenségünk is fejlődik, hiszen teljesen és feltétel nélkül adjuk át magunkat a közléseknek, függetlenül attól, hogy az embertársunktól, a világból vagy a szellemi szférákból jönnek-e.. Ezen gyakorlatokat kitartóan végezve, egyre közelebb kerülhetünk a beavatáshoz, és lelkünkben is olyan erkölcsi erények ébrednek fel, amik szükségesek a szellemi úton való továbbhaladáshoz. Ezután következhetnek a megvilágosodás gyakorlatai, bár ez a hét feladat is bőven elég munkával látja el a tanítványt, akár egész életére is.

(Csehi István)

Intrikus hírek Kínából!

Ez évben négy különleges dátumot élünk meg: 1.1.11 - 11.1.11 - 1.11.11 - 11.11.11, és ez még nem minden!
Ha a születésetek évének két utolsó számát összeadjátok az életéveiteknek számával, amit ebben az évben betöltötök, ez 111-es összegre jön ki, éspedig mindenkinek !!!
Például: János 1957-ben született, ez évben tölti be az 54. életévét, az azt jelenti hogy 57+54=111, vagy Erzsike született 1974-ben, ez évben tölti 37. életévét 74+37=111!
Tetszik a dolog? A kínai Feng Shui szerint, ez az év a pénz éve.
Ebben az évben a legjelentősebb hónap az Október: 5 Szombatja van neki, 5 Vasárnapja és 5 Hétfője
Ilyesmi csak egyszer esik 823 évenként. Ezért éppen ezek az évek vannak "Pénzes zsákoknak" nevezve.

Modo szigeten egy hihetetlen jelenség észlelhető:

A víz gyakorlatilag 40 méter széles sávban szétnyílik, és szabadon hagy egy átjárót, ami összeköti a két szigetet.
Ilyen alkalmakkor tíz-, de lehet, százezrek vesznek részt a "Mózes csodája" fesztiválon.

Titok

Telepátia

A telepátia kifejezés alatt (görögül: távolba érzés) gondolatátvitelt értünk. Szó szerint "távérzékelés". A szót gyakran a mentális telepátia rövidített változataként használják és a gondolatolvasást, más gondolatainak ESP-n keresztül való megismerését értik alatta. [ ESP: érzékszerveken túli észlelés. [ A pszi szót parapszichológusok használják, ha az ESP-re és a pszichokinézisre együtt akarnak utalni. A szót B.P. Weisner találta ki és R.H. Thouless ajánlotta az ESP jelölésére az 1942-es írásában "A telepátia és hasonló jelenségek tapasztalaton alapuló kutatásának jelenlegi állása"-ban a szót az ESP-re és a pszichokinézisre együtt használta.

[ A telekinézis a dolgok tudományosan megmagyarázhatatlan mozgása, amit ismeretlen erők okoznak.

A pszichokinézis a fizikai dolgok lelki vagy szellemi energiával való mozgatása. [1920 és 1930 között Leonid Vasziljev szovjet tudós alaposan kidolgozott kísérletsorozatot végzett a telepátia jelenségének vizsgálata érdekében. A kísérletek célja a telepatikus kommunikáció létének bizonyítása volt. A telepátiát összekapcsolta a hipnózissal. Az egyik programjában például a hipnotizőrnek telepatikus szuggesztióval kellett elaltatnia egy személyt. A hipnózis alanya nem ugyanabban a szobában volt, mint a hipnotizőr. Ismételt kísérletek bizonyították, hogy a hipnotizált személy a szuggesztió után másfél percen belül valóban elalszik. Később növelték a hipnotizőr és az alany közötti távolságot. Végül több, mint ezer mérföldnyire került egymástól a két ember. A kísérlet minden esetben sikeresnek bizonyult...

[ Képesek-e az állatok távolból gondolatokat érzékelni? Néha „szemmel látható”, hogy állatok gondolkodnak, pl. amikor a kutya elcsen egy zoknit, hogy gazdája játsszon vele egy kicsit. A kiképzőktől megtudhatjuk, hogy a kutyák harmincnál is több, különböző feladatot tudnak elvégezni.

Ezt a kérdést vizsgálta meg tudományos módszerekkel a brit biokémikus és filozófus, Rupert Sheldrake, aki sok háziállat tulajdonost mozgósított, hogy megtudja tőlük tapasztalataikat. Ezután arra a minden kétséget kizáró eredményre jutott, hogy sok kutya és macska előre megsejti gazdájuk hazaérkezését.

Telepátia: Elme és elme közötti közvetlen kommunikáció.

Prekogníció (más néven premoníció, megérzés): Információszerzés jövőbeli eseményekről olyan helyzetekben, amelyekben az információhoz hagyományos úton történő következtetés által nem lehet hozzájutni. Sok ember számol be prekognitívnak tűnő álmokról.

Clairvoyance (más szóval tisztánlátás vagy távolbalátás): Információszerzés távoli, a normális érzékszervek érzékelési tartományán kívüli helyeken zajló eseményekről.

ESP: Extraszenzoriális percepció, azaz érzékszerveken kívüli érzékelés. Ez egy általános kifejezés a normális érzékszervekkel nem elérhető eseményekről történő információszerzésre. Ide tartozik a telepátia, a clairvoyance (tisztánlátás) és a prekogníció.

Pszichokinézis: (röviden PK) közvetlen mentális kölcsönhatás létesítése élő vagy élettelen fizikai objektumokkal.

Bio-PK: Közvetlen mentális kölcsönhatás élő rendszerekkel.

NDE: "Near death experience", azaz halálközeli élmény; a klinikai halál állapotából újraélesztett személyek által leírt élmény. NDE alatt gyakran a béke érzését, OBE-t, fények látását és más jelenségeket magában foglaló, tipikus halálközeli élményt értik.

OBE: "Out-of-body experience", azaz testenkívüliség-élmény; a testtől való elkülönültség érzésének élménye. Gyakran olyan vizuális észlelés kíséri, mintha az észlelő saját teste fölött elhelyezkedő nézőpontból szemlélné az eseményeket.

Reinkarnáció: Az a hit, miszerint egymást követő életeket élünk. Ezt elsősorban óvodás korú gyermekek korábbi életekről szóló beszámolói alapján feltételezik.

Kísértetjárás: Bizonyos helyeken megfigyelt, újra és újra bekövetkező furcsa jelenségek, többek között szellemek jelenései, hangok, tárgyak elmozdulása és más effektusok.

Poltergeist: Nagyméretű PK-jelenségek, melyeket gyakran szellemeknek tulajdonítanak. Ma sokan úgy vélik, hogy ezeket a jelenségeket egy élő személy idézi elő, gyakorta egy serdülő.

Pszí: Semleges szó a parapszichológiai jelenségekre. A "pszí" és a "paranormális" rokon értelmű szavak.

A parapszichológia a pszichológia azon része, amely olyan pszichológiai jelenségekkel foglalkozik, amelyek jelen ismereteink szerint nem tartoznak a természeti törvények által igazolt és alátámasztott jelenségek közé. A parapszichológia telepátiával, a médiumi megszállottsággal, spiritisztikus jelenségekkel a természeti törvények körébe vonás céljaiból foglalkozik.

Gyakorlat Tárgyak vallatása pszichometriával. A pszichometrikusok azok (lélekmérők) az információkat fogják fel, amelyeket bizonyos tárgyakban található rezgések hordoznak és továbbítanak. Ezek a rezgések a tárgyakkal és tulajdonosaikkal kapcsolatos információkat tartalmaznak. A pszichometrikusok az információkat becsukott szemmel, a tárgyak érintésekor szerzik. Parapszichológusok állítják, hogy a pszichometriát bárki elsajátíthatja.

ELŐSZÖR FEJLESSZÜK A MEGFIGYELŐKÉPESSÉGÜNKET! Figyeljük alaposan az embereket otthon, a munkahelyünkön, az utcán és bevásárlás közben. Jegyezzük meg, hogy milyen az arckifejezésük, és próbáljuk megérezni, felfogni az őket övező mentális, érzelmi mezőt és légkört. Bizonyos idő múlva képesek leszünk a mező különböző fajtáit megkülönböztetni, és érzékelni fogjuk, hogy egyesekből szomorúság, unalom, másokból derű árad. EZUTÁN KÍSÉRLETEZZÜNK AZ EMBEREKBŐL ÁRADÓ REZGÉSEKKEL! A kísérleti alany általunk kevésbé ismert személy legyen, a kísérlet akkor meggyőző, ha minél kevesebbet tudunk róla. Kérjünk tőle egy tárgyat, amelyet állandóan visel, például egy gyűrűt vagy egy órát. A tárgyat tartsuk a bal tenyerünkön, ugyanis a különleges képességek központja a jobb féltekében található. Ellazult állapotban összpontosítsunk a tárgyra, majd szemünket becsukva érintsük meg azt. A kísérlet utolsó szakasza nagyon fontos. Benyomások, képek tűnnek fel előttünk. Ne kételkedjünk az első benyomásban már akkor sem, ha hihetetlennek tűnik. Ha az első benyomást elutasítjuk, vagy elemezni kezdjük, a kísérlet kudarcba fulladhat. Jegyezzük le azonnal benyomásainkat, majd a kísérlet végeztével beszéljünk róluk a tárgy tulajdonosával.

Aranyháromszög gyakorlat: Ez a módszer amellett, hogy egyszerű, remek indító lépés a harmadik szem felnyitásához. Csak annyit kell tenned, hogy elképzelsz egy aranyszínű, egyenlő oldalú háromszöget a harmadik szem csakrádhoz (mely a homlokod közepén található). Nyugodtan, feszültségek nélkül tartsd ott a háromszöget. Vagyis ne erőlködj feleslegesen, csak oda kell képzelned azt. Ezzel beindítod a csakra működését, és képessé válsz arra, hogy lásd a szellemvilágot, vagy éppen az aurádat. Ha bármilyen kellemetlen érzés jelentkezne, akkor hagyd abba műveletet. Ezt a gyakorlatot bárhol, és bármikor előveheted, nem kell hozzá mély relaxációba kerülni. Miután pár percig gyakorlod ezt, megpróbálhatod látni a saját aurádat, vagy másét, illetve az őrangyalodat. Az auralátáshoz nem kell mást tenned, mint hogy felemeled a tenyeredet kényelmes távolságban magad előtt, majd átnézel az ujjaid között. Ekkor elkezd majd körvonalazódni az aurád az ujjaid között. Vagy pedig más teste mellett (kb. egy negyed méter távolságban) elnézel. Fontos, hogy a tekinteted ne mozgasd, mert akkor eltűnik, amit eddig láttál. Őrangyalod látásához először gondolatban küldj egy üzenetet neki, pl. „kérlek angyalom, állj x helyre, mert szeretnélek harmadik szememmel látni téged. Köszönöm!”. Ezután simán arra a területre nézel, ahova az angyalod ment. Természetesen szinte bármikor el lehet végezni ezt, de érdemes naponta legalább egyszer más gyakorlatokkal, és közbeékelt szünetekkel együtt. Érdemes mindig lehetőleg ugyanabban az időben végezni, persze az sem probléma, ha épp kimarad, vagy pár órával előbb, illetve később végzed, mint általában. Viszont minél inkább egy bizonyos időpontban  folytatod a gyakorlatokat, annál hatékonyabbak lesznek, mert az agyad rá fog állni arra, hogy "kérem szépen most ennek van itt az ideje", és automatikusan ráhangolódsz a feladatokra.

Gyakorlat: Ülj le kényelmesen valahová, vagy feküdj le (lehetőleg ne egy ágyba, mert azt a tudatalatti az alvással kapcsolja össze, és ez a gyakorlat szempontjából hátrányos). Ezután préseld a nyelved hegyét a szájpadlásodhoz, és húzd hátra addig, ameddig még kényelmesen megteheted. Először a hasadba szívd be a levegőt, majd a mellkasod középső és felső részébe. Utána ebben a sorrendben lélegezz ki, először a hasadból stb. A levegő, amikor elhagyja a testedet, akkor ne bugyborékoló, hanem lágy hangot adjon ki. Ha jól tartod a nyelvedet, akkor a levegőnek nyomnia kell egy kicsit a szájpadlásodat. Ehhez kapcsolódik hozzá a vizualizációs gyakorlat. Képzelj el egy arany fényfolyamot, mely a hátsó medencei területedből indul ki, és a gerinced mentén eljut egészen az agyad (6. csakra) régiójába. Ezt összesen 3-szor ismételd meg, majd jeleníts meg egy rózsaszín fényfolyamot, mely az elülső medencei területedből indul ki, és eljut az agyad területéhez. Ezt úgyszintén 3-szor végezd el. Ez a két energiafolyam a harmadik szem és a koronacsakra területén fonódik egybe. Elegendő 3-3-at elvégezni belőle mindkét oldalra (előre és hátra) egy nap.

Víz – „mágiák” és hanglégzés gyakorlatok

A víz évszázadok óta elbűvöli és megigézi az emberiséget. Az élet elengedhetetlen eleme, a legfontosabb a levegő után: szentsége részben ezen alapul. Víz nélkül nincs élet; éppen ezért a vizet istenként tisztelték a régiek. A víz misztikus, életet adó voltát különböző jóslási módok, varázslatok és rítusok hasznosítják.

A víz megfigyelése. A jövendőmondás egyik legkellemesebb, legmegnyugtatóbb és legősibb formája a víz megfigyelése. Bár csaknem valamennyi gyakorlat ismerős a kristálygömbből való olvasás különböző fajtáiból, némelyik alighanem ezeknek az őse. Három alapvető formája: mindegyik ugyanazt a technikát alkalmazza, csak másra összpontosít.

1. A folyóvíz megfigyelése: folyó, patak vagy csermely.

2. A tó vagy óceán felületén csillogó napsugarak megfigyelése.

3. A vízben, vizen lévő testeken - sziklák, fák, csónakok, hajók oldala stb. - tükröződő fényvisszaverődés megfigyelése.

Némi keresgélésbe telhet, amíg megtaláljuk az ideális helyet. Ha minden kötél szakad, akkor végső megoldásként egy úszómedence is megfelel, de ha végre megtaláltuk a megfelelő helyet, akkor már túl vagyunk a nehezén. Helyezkedj el kényelmesen. Lazíts, csendesítsd le az elmédet, amelyben minden másodpercben ezer és ezer gondolat kavarog. Hagyd, hogy elernyedjen a szemhéjad, és nézz a vízbe, a hullámokon táncoló napsugarakra vagy a különféle tárgyakon, dolgokon tükröződő fényre. Hagyd elcsitulni gondolataidat. Amennyiben egy bizonyos kérdésre akarsz választ kapni, ha már sikerült elérned ezt a meditatív állapotot, jelenítsd meg magadban a kérdést, és közben figyeld a vizet. Ha nem kapsz azonnal választ (vigyázz, mert tudatos elméd hajlamos az óhajtott választ küldeni neked), fejezd be, és néhány perc múlva kezd újra. Ha egy távol lévő barátod hogyléte felől érdeklődsz, vagy meg akarsz találni egy elveszett tárgyat, jelenítsd meg azt a személyt vagy tárgyat lelki szemeid előtt, aztán engedd, hogy eloszoljon a kép, és figyeld meg, mi lép a helyébe. Amennyiben nincs konkrét kérdésed, ülj csendesen, és várj, amíg érzelmek, érzések, szimbólumok vagy képek jelennek meg a szemed előtt az örökké mozgásban levő, titokzatos víz segítségével. Bár általában szükséges némi gyakorlás, mielőtt felfognád az üzeneteket vagy a képeket, de ha már egyszer sikerül elérned ezt az állapotot, akkor egyszer s mindenkorra megtanultad.

Forrás- és kútmágia: Dobtál már valaha pénzérmét kútba miközben kívántál valamit? Ez a vízmágia egyik napjainkig fennmaradt formája. Talán azért ennyire népszerű, mert a mai "felvilágosult" időkben még mindig vonzza tudatalattinkat az ősi mágia. A kutakat régóta a nőiességgel és magával a nagy Természetistennővel, a táplálóval rokonítják. Legtöbbjük a forrásoknál is népszerűbb, mióta elterjedt a nézet, hogy a mesterségesen alkotott helyek magasabb rendű mágikus erőt képviselnek, mint a "pogány" időkben imádott helyek. Ez közvetlenül a kereszténység politikai hatalmának és társadalmi befolyásának növekedésével járt együtt. Ez a korszak Európában a tizedik századtól napjainkig tart. Sok kutat hoztak kapcsolatba szentekkel és a gyógyítással és más csodákkal, amelyek állítólag általuk történtek. Chalice kútja Angliában, Glastonbury Abbeyben kitűnő példája annak, hogy egy ősi mágikus forrást "kúttá" formáltak át a korai keresztény miszticizmus jegyében. A forrásokat azonban legalább olyan régen használják varázslásra, mint amióta a kutakat. A források, amelyek rejtélyes módon buzognak elő a földből, mindig nagy tiszteletnek örvendtek. Nemcsak értékes éltető elemek, hanem természetes helyül szolgál mindenféle mágia bemutatására is, mint azt az alábbi varázslatok tanúsítják.

Forrásmágia Végy egy kisebb követ a forrás közeléből. Amire szükséged van, azt jegyezd fel rá képek, szimbólumok vagy rúnák formájában egy krétával vagy a helyszínen talált növények nedvével. Tartsd a hatékony kezedben a követ, és sétálj vele háromszor körbe az óramutató járásának
megfelelően. Ha ez a forrás fekvése miatt nem lehetséges, akkor sétálj előtte háromszor körbe, megint csak az óramutató járásának megfelelően.

Emeld fel a követ a hatékony kezeddel, és nézz egyenesen a forrás szívébe, miközben a következőket mondod:” Tiszta vizű forrás, folyton buzgó és igaz. Teljesítsd, amit most kérek tőled.” Hunyd be a szemedet, és hagyd, hogy a kő beleessen a forrásba. Igyál egy korty vizet. Egy megpecsételi a varázslatot. Hagyj egy jelképes ajándékot a forrás lelkének.
Ha semmi sem történik három telihold elmúltával, akkor ismételd meg a varázslatot.

----------

A helyes légzésről I.: 1. Segíti a lúgosodást. 2. Aktivizál. 3. Anyagcsere javító. 4. Szíverősítő hatású. 5. Méregtelenít 6. Immunitást fokozza. 7. Segíti az agyműködést. 8. Kihat a lelki állapotra.

Hanglégzés: belégzéskor a hangot elképzelve, azt belélegezzük, néhány másodpercig bent tartjuk, és kilégzéskor hangosan és érthetően hangoztatjuk. Kilégzéskor a problémás testrészre koncentráljunk. Egy hanggal 4-5 percen át lélegezzünk.

Hang

Amire használjuk

A

alacsony energia szintre, akaraterő-tetterő hiányára, immunerősítő, tüdőgyengeségre.

E

szédülésre, fejfájásra, érelmeszesedés, agyvérzésre hajlam esetén.

É

nátha, megfázás, rekedtség, mandulagyulladás, pajzsmirigy, torok-gége (lerakódás) probléma esetén

I

fejfájás, orr- és garat problémánál, fülzúgás esetén, agresszió csökkentésére

O

melltájékra, rekeszizom probléma, szív erősítésére, hasnyálmirigyre jó hatású

Ö

gyomor- és májpanasz, vértisztító hatású, hangulatjavító, depresszióra, szíverősítő

U

gyomor és belek betegségeire, női betegségekre: petefészek, menstruáció, férfiaknak prosztatára, székrekedésre

Ü

Vese és mellékvese megbetegedésre, gerinc lumbális részeire, ivarmirigyekre, potencia problémákra

Váradi Tibor

Május 17-én 10 milliószoros nap van

 

Kaptam .. aki fontosnak érzi, végezze ))

Szeretettel:
Móni


Támogatás Orosházi Ferinek. Elindult biciklivel Trianonba. Nem baj, ha kis anyagit is tudnátok küldeni.
Hozzá biztos eljut útközben.

B.J.

Szeretett Barátaim!
Egy kedves barátom megkért arra, hogy írjak egy meditációt Trianon évfordulójára, melyet minden nap 21 órakor közösen el lehetne meditálni.
Ezzel csatlakoznánk Orosházi Ferihez.
Igyekeztem tömören fogalmazva leírni, amit szerettem volna.
Tekintve, hogy holnap, 17-én 10 milliószoros nap van, jó lenne, ha minnél többen csatlakoznátok a meditációhoz.
Szeretettel: Zoltán.
Kérem, hogy aki ezt a meditációt végigcsinálja, előtte 5-ször vessen keresztet,
P. Láng Siegfried: A Magyarság öt-seb titka c. könyvében leírtak alapján, az elszakított öt országrész, az öt seb miatt.
Helyezkedj el kényelmesen, csukd be a szemed és lazíts.
Csak a lélegzetedre figyelj, lazíts.
Az egész tested ellazul, pihen és könnyűvé válik.
Minden külső zaj, ami elér hozzád, csak segít abban, hogy egyre mélyebb szintre juss, hasonlóan egy álomszerű állapothoz.
Képzeld magad elé a Történelmi Magyarország térképét.
E térképen belül egy vastagabb fekete vonallal megrajzolva látod Belső-Magyarországot.
Látod az elcsatolt országrészeket és egy belső hang erősödő ütemét hallod: Trianon, Trianon, Trianon....
Érzed és tudod, hogy az öt-seb begyógyításában most Neked is részt kell válalnod.
A Történelmi Magyarország területén élő minden lelket egy fénypontként érzékeled.
Lelki szemeiddel látod, hogy e fénypontok elkezdenek terjedni, egyre nagyobbak lesznek,
folyamatosan közelítenek egymáshoz, majd összefolynak.
Csodálatos fényesség önti el Magyarországot, az EGYSÉG megteremtődött.
Két hatalmas Turul madár száll a határok között,  folyamatosan táplálja a FÉNYT és hatalmas békességet  árasztanak.
Most a Szent Koronára gondolsz, amennyire tudod, képzeld el.
Helyezd a Koronát a Történelmi Magyarország fölé. Amikor ezt megteszed látod,hogy ragyogó sugarak indulnak el a Koronából és e sugarak drága Földünket, folyóinkat,hegyeinket, erdeinket, növényeinket, állatainkat és minden embert beborítanak.
Olyan földöntúli SZERETETET érzel, amilyent talán még sohasem.
Érzed, hogy eljött az igazságszolgáltatás ideje! Az öt-seb begyógyul.
Most képzeld el Drága Jézus Urunkat! Látod az öt sebet, melyek megfelelnek az elszakított öt országrésznek. A fejsebet a töviskoronától, mindkét kezén és lábain
a szögek ütötte sebeket és a dárdával átszúrt szívsebet.
Jézus Urunk már NINCS A KERESZTEN!
A benned levő szeretetet irányítsd a sebekre, lásd, hogy mind az öt seb lassan begyógyul.
És ahogy a sebek elkezdenek gyógyulni, úgy gyógyulnak az elcsatolt területek is és az elválasztó határvonalak lassan elmosódnak, MAGYARORSZÁG ISMÉT AKKORA, MELYET A TEREMTŐ RÁBÍZOTTT!
Vegyél egy mély lélegzetet és lassan mozgasd meg ujjaidat, majd vegyél még egy mély lélegzetet
és nyisd ki a szemed.
Kérlek, ismét vessél ötször keresztet.
Örök szeretett: Kristóff Zoltán.

 

A tudás fájának gyümölcse

A hét növénye a Fénykertjéből

május 16-22.

A tudás fájának gyümölcse

A hét a Teli Hold jegyében telik. A kiteljesedő Hold érzelmi világunkat átmossa. Belső életünket, vágyaink és ösztöneink inspirációját tisztábban látjuk általa.

Összefonódott és egyensúlyos értelemi és érzelemi világunk jelképe az alma, a tudás fájának gyümölcse. Az Édenkert ezüstfája és népmeséink aranyalmafája, mely  értelmi és lelki tudásunk gyümölcsét érleli. Az Édenkertben, a megszomjazó Éva, az almafa termésének megízlelésével, az aranyalma belső fényével ajándékozta meg Ádámot, a férfit és az embervilágot. Az almából felszabaduló fény adta meg a gondolati felemelkedés és elmélyülés lehetőségét földi embervilágnak. A fénymagokat rejtő csillag alakú magház pentagrammája Vénusz képét hordozza, az érzéki anyagban elrejtett szellemet.

Az aranyalmafa a Tejút és a Nappálya találkozásán gyökeredzik, koronájának egyik fele a szerelmes és termékeny Bika csillagképben másik fele az Ég üzeneteit közvetítő Ikrek csillagai között bontja lombját. A fa e két világ határán maga a harmónia, a gyógyító energia, a Teljesség: test-lélek- szellem egységéből fakadó férfiúi, kiáradó alkotó- és  teremtőerő.

Az almafa maga az Ég-igérő-fa, magasabb üzenetek közvetítője, a meditáció fája, belső figyelmünk felkeltője, a tisztánlátás égi lajtorjája.

Müller Krisztina

táj- és kertépítész

A misztikus csend

Annak, aki személyesen akar tudáshoz, meggyőződéshez jutni és nem sajnálja a fáradtságot érte. A világon semmit sem adnak ingyen. Minél magasabb rendű a cél, annál többet kell dolgozni és szolgálni érte. A misztika az élet legnagyobb élményét: a megvilágosodás extázisát kínálja annak, aki végigjárja a kijelölt utat.

A misztikus út a legnehezebb lépéseknél kívánja segíteni a tanulni vágyót. Gyakorlati módszerekkel, alapfogalmak tisztázásával, bevált eszközökkel siet segítségére, hogy a "másik világban", amelyben a misztikus állapot beálltának pillanatában szintén polgárjogot nyert, kifejleszthesse asztrális érzékeit, a tájékozódás, szabad mozgás szerveit, megtanulja az új világ nyelvét, a szimbólumokat és áthatoljon a két világot összekötő hídon, az analógiák hídján. [ A misztikus út egyszerű, mindenki számára járható, már a kísérletezés szakaszában is igazi élményeket rejt: az embert magasabb síkra, más dimenziók közé helyezi és olyan szellemi örömök ízével, erejével telíti, amelyek elmossák benne a bölcső és a sír kalodájába szorult gondok minden zaklatottságát.

A misztikus állapot első feltétele a misztikus csend megteremtése, s e csend elérésének törvényei: az érzékek, az értelem, a kritizáló hajlam s a körülmények lecsendesítése. A kísérletező a gyakorlat megkezdése előtt klauzúrát von maga köré.

A klauzúra – a zárlat – ősi kozmikus szimbólum és nagy analógia. Éppen úgy jelenti az anyaméhet, amelyben a fogantatás misztériuma lezajlik, a gubót, amelyben a hernyó szárnyas pillangóvá alakul, mint az alkimista lezárt tégelyét, amely 13 hónapon át izzik a kemence tüzén, hogy belsejében kikristályosodjék a mágus tudásának jelképe: a Bölcsek Köve. Klauzúra nélkül alkotás, élet még sohasem jött létre, s nélküle lehetetlen a komoly misztikus munka is. Csak míg a teremtő természet a keletkező fizikai élet köré sűrű anyagból szövi klauzúráját, addig a misztikus operáció zárófala szellemi erő, amelyet koncentrációval, figyelmünk, gondolataink, akaratunk összpontosításával hozunk létre. Ha kísérlet közben engedünk az ilyen esetben mindig, szinte démoni szándékossággal felmorajló zavarásoknak, betörni akaró anyagi áramlásoknak, ugyanaz történik, mint mikor fejlődés folyamata közben felnyitnak egy anyaméhet, szétvágnak egy gubót vagy összetörnek egy alkimista tégelyt.

A kísérletező tehát akaratból szőtt csendzónát – klauzúrát – vont maga köré. Áttörhetetlen, minden démoni és fizikai örvénylést kirekesztő láthatatlan búvárharang zárja körül. A misztikus csend elérésének több fokozata van, hiszen a misztikus csend is különböző stádiumokból áll. A misztikus csend első stádiuma: önmagunk lecsendesítése. A gyakorlat módszertanát pontról pontra kell felépítenünk.

Először is meghatározzuk az időpontot az okkult munka céljára. Ekkor minden anyagi és egyéb vonatkozású gondot agyunkból ki kell söpörnünk. A szobát, amelybe bezárkózunk, lehetőség szerint elszigeteljük. Kényelmesen elhelyezkedünk egy széken – az Európában is megszokott, úgynevezett egyiptomi ülésmódban –, s most befelé hallgatózunk. Vigyáznunk kell, nehogy elálmosodjunk. Figyelmünk feszülten befelé fordul, mintha valamire várakoznánk. Ha a gyakorlatot helyesen hajtjuk végre, ez a feszült várakozás sajátos lelki izgalommal jár. Később ebből a hallatlan feszültségűvé fokozódó izgalommal párosult várakozásból fejlődik ki az extázis állapota.

Legfontosabb követelmény, hogy a misztikus munkát rendszeresen, mindig a napnak ugyanabban az órájában végezzük el. Eleinte másodnap, később már naponta. Ezzel a módszeres munkával elérkezünk a misztikus csend második stádiumához.

Ekkor egyéni, lelki érzékelésünket transzcendens erők szövik át, vagyis a láthatatlan világ-gal sikerül a kapcsolatot megteremtenünk.

Gyakorlati javaslatok: Válasszuk ki a napnak azt az időszakát, amely tapasztalat szerint kívül esik a felénk irányuló aktív, forgalmas, nyers és prózai munkán, mindennapi jelenségeken és időn. Mindig ugyanebben a kiválasztott időben üljünk le gyakorolni, mindig ugyanabban a szobában.

Semmilyen munka vagy külső változás nem lehet elégséges ok rá, hogy a gyakorlatot elhalasszuk – betegség kivételével. A gyakorlat időtartama kezdetben fél vagy egy óra, később, amikor az extázis beáll, egyénenként változóan több órán át is tarthat. (Ugyancsak teljesen egyéni a gyakorlás idejének rövid vagy hosszabb volta, a gyakorlás ritkább vagy sűrűbb ismétlődése.)

A csendes befelé figyelésben, amit körülbelül 30-60 percen keresztül gyakorolunk, a kozmikus ritmussal párhuzamosan fellépő ritmikus változás észlelhető.

Figyelünk és várunk.

Ehhez a figyeléshez és várakozáshoz halvány izgalom szegődik, amely egyre fokozódik. Egyre erősebben és egyre feszültebben emelkedik bennünk a megnevezhetetlen, ünnepi, mindennél jelentősebb és lélegzetelállítóbb várakozás. Várunk, várakozunk, hogy bekövetkezzék valami névtelen, hatalmas és megfoghatatlan.

Ez az állapot a misztérium előcsarnoka: az óriási erőtöltésű, az ellenállhatatlanul felfelé törő csodavárás a beteljesülés felé.

A feszültségnek egy-egy fokán, mint minden életműködésnél, itt is beáll az ernyedés. A lélek elfáradt, kissé megpihen, hogy azután megint nekilendüljön a meredeknek, a csúcs felé. Újra és újra órákon, napokon, heteken, talán hónapokon és éveken át újra és újra, míg egyszer – amikor a misztikus csend gyakorlatai meghozzák a szükséges érettségi fokot – egy ilyen magas feszültségű csodavárásból fellángol az extázis. A szent megvilágosodás, amelyben a fény minden homályba merült pontot elönt, minden időfátylat felszakít és a tér káprázatát eltünteti. Ez az örökkévalóság jelene, amelyben nincsenek kérdések, mert nincsenek okok. Csak Igazság van, amely egész és oszthatatlan.

Ez a gyakorlat minden mágikus megnyilatkozás kulcsa, nélküle magasabb fokú fejlődés a misztika útjain nincsen. Extázis előzi meg a testből való kiszállást is.

Íme a misztikus csend három állapota:

Első: a magas feszültségű várakozás. Második: az extázis. Harmadik: a testből való kiszállás.

Ez utóbbi harmadik fokozat már mágikus állapot, amelyben már a távolbalátás képességét is gyakorolhatjuk. Az ilyen kísérletek azonban további ismeretek nélkül igen veszélyesek.

Idézzük fel Maack Heilige Mathesis című munkájából a klauzúra figyelemre méltó és klasszikus meghatározását:

"Az univerzális csak akkor s az által tud specializálódni, majd tovább finomulni, ha az egésztől elkülönül, és határok közé vonul. Ez az elhatárolódás nem más, mint mágia. A természet a legnagyobb mágus. A számok, a formák, az anyag, az erő, a mozgás, a rezgés, a sugárzás, az érzékelés térbeli körülhatárolása a klauzúrában természetes szükségességként rejti magában a mágia alapjait.

Ahhoz, hogy valami új létrejöhessen, első számú szabály, törvény és alapvető lényeg: elzárkózni a külső világtól. A növény magja szilárd héjjal burkolja magát körül, és alámerül a földbe. Az emberi sperma és pete a szorosan zárt anyaméhben egyesül. Az agyvelőt kemény agykéreg zárja körül. Az alkimista kísérleti anyagát Hermész tégelyébe zárja. A mágus varázskört vont maga körül, hogy a környezettől elkülönüljön, s egyszersmind a démonokat és szellemeket körébe zárja. A modern mágus koncentrálja akaratát. A misztikus elmerül önmagában. Mindez egyetlen hatalmas klauzúrafolyamatnak különféle körülírása.

Maga a templom sem más, mint a profán környezettől elkülönített, megszentelt, zárt terület. A kolostor, claustrum, a claudesból (bezárt) származik. A páholy olyan hely, ahol a belső munkát nem zavarhatja meg a világ zaja. A kunyhó, a ház, a cella, a sátor, a barlang..., mind a személyes elkülönülés céljait szolgálják. Az elzárkózást a dekoncentráló nyilvánosságtól.

A klauzúra célja kettős: az erőket először visszavezeti az elsődleges lényeghez, saját benső valónkhoz, hogy ezáltal közvetlen kapcsolatba kerüljenek az őseredettel. Azután az újjáteremtett erőket innen fellendíti a magasabb funkciókhoz és formákhoz.

Az ólom arannyá változásához a "Prima Matéria" átmeneti állomására van szükség. Ezért szükséges először oldani, azután sűríteni. (Minden művelet lényege ez, s ez a folyamat éppen ezért mély analógiakulcs. Először oldani kell, azaz tisztítani, azután újra sűríteni.)

Regresszió nélkül nincsen progresszió. Vagyis visszahatolás nélkül nincsen előrejutás, mármint a misztikus úton.

A természet is először felbont, azután épít... (W.Charon)

Betűgyakorlatok

1000. bejegyzés

A legtöbb gyakorlat a már ismert egyiptomi ülésmódban vagy a kabbalisztikus jógában megadott tarot-pozíciókban hajtható végre.

A gyakorlat: a már ismert módon elfoglaljuk helyünket egy széken és megteremtjük a klauzúrát. A meditációs szoba világítása letompított, homályos.

Az imaginációs gyakorlat az I, A, O, U, E betűkkel végzendő, mégpedig sorrendben az elsővel, tehát az I betűvel kezdjük.

Az I betűt beleképzeljük előbb a jobb lábfejbe, utána felvezetjük a térdkalácsba, majd a comb felső részébe, azután a jobb vállba, innen átmegy a bal vállba, azután le a bal felső combba, majd a térdkalácsba, végül a bal lábfejbe. Amikor így végeztünk az egyik betűvel, sorra következik a második betű, míg a gyakorlatot végig nem csináltuk mind az öt betűvel.

A betűnek az említett testrészeken úgy kell megjelennie, mintha neon betűreklám gyulladna ki. A betű minden részét tisztán, hibátlanul keltsük életre képzeletünk erejével. S csak ha már az első helyzetben teljes intenzitással felragyogott, akkor vezessük tovább a test következő pontjára.

Láthatóan, élesen és fényesen jelenjék meg, – mintha kis mozigép vetítené, – s legalább három másodpercig egyenletes fénnyel világítson.

Ha a betű megjelenítése első kísérletre nem sikerülne, újra és újra ismételjük meg, míg csak célt nem érünk.

A betűk kivetítésében eleinte a legkülönfélébb hibák és zavarok mutatkozhatnak. Esetleg a képzelőerő bizonyul renitensnek: nem hajtja végre a kiadott parancsot, vagy a fényerőben lépnek fel hiányosságok, esetleg a betű nem áll egyenesen, hanem elferdül, elmozdul vagy forog. Mindezeket a hibákat gyakorlással kijavíthatjuk.

A gyakorlatokat természetesen nem mindig hajtjuk végre az összes betűvel. Megtörténhet, hogy az első betű kidolgozásával hetek telnek el, s csak azután térhetünk át a másodikra, s utána a többire.

Amikor a betűk felett már biztosan uralkodunk, elérkeztünk a gyakorlat második stádiumához: a színes betűk életre keltéséhez.

A gyakorlat éppen úgy folyik le, mint ahogyan előbb leírtuk, azzal a különbséggel, hogy a betűt három alapszínben: piros, sárga és kék színekben vetítjük ki.

Egy-egy színben végigvezetjük a betűt a projekciós centrumokon, sorra mind az öt betűt, mind a három színben. A betűk kivetítését nem szabad elsietni, legalább három másodpercig kell a betűt a kiválasztott színben, a soron levő projekciós centrumban megtartani.

Ezután érkezünk el a betűgyakorlat harmadik stádiumához: a betűket óriásira megnövelve kivetítjük egy tiszta, világos falfelületre.

Eleinte csak egy világító, fényes betűt vetítünk ki, később a három alapszínben sorra mind az öt betűt.

A gyakorlatot tetszés szerint nyitott, vagy csukott szemmel végezzük.

Az eredmény: a betűgyakorlatok helyes és sikeres elvégzése után nagy nyugalom költözik belénk.

Mintha elszakadt volna az a millió láthatatlan szál, amely testünk számtalan apróbb és nagyobb zsarnoki kívánságának, szükségletének, harmóniátlanságának és elégedetlen éhségének rabszolgájává tesz bennünket.

Szellemünk fokozottan éberré válik, frissen, élesen tekinti át a kérdéstömböket, amelyeket máskor hiába akartunk megérteni.

Gondolataink termékeny forrásként fakadnak fel, új és meglepő részleteket, sohasem hallott ideákat közvetítenek hozzánk, melyek eredetisége és igazsága egy magasabb szellemi sík tágas, nagyszerű eredetére utal.

Mivel testünkben lecsökkentettünk minden mozgást, ez a felszabadult energia mintha sok száz volttal több feszültséget kapcsolt volna szellemi kapcsolótáblánkra. De szellemi perspektívánk nemcsak tágasságában, hanem intenzitásában is mérhetetlenül megnövekszik.

A dolgok színesebbek, világosabbak, ragyogóbbak lesznek. Ebben a könnyű lebegésben, az elvontságok ritka és üde levegőjében a test távoli érzete csak egytónusú fenséges nyugalomként jelentkezik.

Ha minden utasítást és a gyakorlatok részleteit lelkiismeretesen végrehajtjuk, látni fogjuk, hogy a modern európai misztikának ezekkel az egyszerű gyakorlataival sokkal hamarabb elérhetjük a test nyugalmának és a szellem éberségének állapotát, mint a legbonyolultabb légzési gyakorlatokkal.

Amilyen mértékben előrehaladnak a betűgyakorlatok, olyan mértékben válik önmagától szabályosabbá a lélegzés. S a különféle jógapraxisokból ismert állapotok fokozatosan, erőszakolás nélkül, önmaguktól bekövetkeznek. (W. Charon)

Az éteri szirmokról és felnyitásukról

999. bejegyzés

A csakrák a lótuszvirághoz hasonlítanak, a magasabb érzékelés számára e virágok szirmai tölcsér alakú kisebb csakrákként mutatkoznak meg. A csecsemők csakrái - a fejtető és a gyökércsakra kivételével - még nincsenek "kinyílva", mintegy bimbó formájában megnyílásra várnak. Rudolf Steiner szerint a felnőttek feladata, hogy gyermekeiket rózsabimbó módjára, vigyázva neveljék, megteremtve nekik mind a fizikai, mind a lelki és szellemi feltételeket ahhoz, hogy csakraszirmaik kibontakozhassanak.
Egészséges működés esetén energiaközpontjaink ragyogó színekben fénylenek. Ha azonban nem érik el a megfelelő forgási sebességet, akkor tompa színűek lesznek, kifakulnak, elsötétülnek.

Minden csakra szirmainak fele éteri, a másik fele asztrális szirom. Ebből következik, hogy a szívcsakra is hat éteri és hat asztrális sziromból áll. Mivel az éteri szirmok - mint nevük is mutatja - az étertestben fejtik ki hatásukat, tulajdonképpen életszervek, az energia áramlását segítik, életerőket vesznek fel. Ugyanakkor az asztrális szirmok a tudatműködésért felelősek és a magasabb megismeréssel függenek össze. Ahogyan a fizikai érzékeléshez érzékszervekre van szükségünk, úgy a magasabb szellemi érzékeléshez is szellemi érzékszervek kellenek. Az ember tehát akkor lesz képes szellemi megismerésre, ha csakráinak asztrális szirmai aktivizálódnak.

A hat éteri szirom "A négy elem nem más, mint ugyanannak a Hatalomnak: a Napnak a külső megjelenése." (R. Mantovani) A természeti elemekkel való érintkezés és a tiszta, élő, növényi táplálkozás révén az éltető erők felvétele történik. Az élet alapját képező elemekre (föld, víz, levegő, napfény) azért van szükségünk, mert az ember - mint egy fordított növény - e négy elem erejével élve növekedhet, s teremtheti meg az alapot szellemi fejlődéséhez.

1. Föld elem A legdurvább elemnek, a földnek a testben leginkább a táplálkozás felel meg. Mindennapi táplálékainkkal - gyümölcs, zöldség és gabona formájában - tulajdonképpen ezt visszük be szervezetünkbe. Gyümölcs: Frissítő hatású "napkonzervek", a fény erejét sűrítik magukba. Szellemi szempontból tekintve a Föld planetáris fejlődése során még akkor keletkeztek, amikor az egy égitestet alkotott a Nappal. Nyers formában akár kúraszerűen is fogyaszthatók! A tiszta gyümölcstáplálkozás a fejtetőcsakrához, a koronacsakrához tartozik, s egyfajta visszatérést jelent a paradicsomi állapotba. Zöldség: Az élő növények fogyasztása a szervezetre tisztító hatással van. A napi táplálék szerves részeként, vagy kúraszerűen kerülhetnek be szervezetünkbe természetes formában, az évszakoknak és a helyi környezeti sajátosságoknak megfelelően. Törekedjünk arra, hogy azt vegyük fel, amit a természet nyújt, mégpedig olyan formában, ahogyan azt felkínálta! A tisztán növényi étrend a negyedik csakrának, a szívcsakra szintnek, azaz a mai kornak megfelelő étrend. A növények a legjobb fényátalakítók - fotoszintézis révén oxigént és zöldet hoznak létre. Hasonló transzformációra, a zöld "szív-erő" létrehozására ugyanakkor az ember is képes a Fény felvétele által! E folyamatban a Földanyánk testéből felvett halott, ásványi anyag szívünkben Mennyei Atyánk fényével találkozva életté, fénnyé változik - erre utal a mondás: "Krisztusban életté válik a halál!" Gabona: Nyers, áztatott, csíráztatott formában, vagy istenlepényként elkészítve tápláló hatású eledel. A búzaalapú Nap-kenyér, vagy ostya Krisztus jelképe - fogyasztása révén az ember a Napot fogadhatja be magába! Ezt fejezi ki a mondóka is: "Mag, mag, búzamag, benne aluszik a Nap!", de ezt jelképezi a ,,fénymag" és a "szeretetkalász" kifejezés is. Fejlődésük folyamán a gabonaszemek a víz, a levegő és a napfény finomabb, szubsztanciális hatásának vannak kitéve. Míg beérnek, magukba gyűjtik és egyesítik a Föld és a kozmosz erőit. A hatodik csakraszintnek megfelelő táplálkozási forma a gyümölcsből és gabonából álló úrvacsora.
Ezzel a három alaptáplálékkal tulajdonképpen minden szükséges bekerül az emberi szervezetbe; fontos azonban a tudatos hozzáállás: mit és hogyan veszünk magunkhoz. A föld elem befogadása mellett ugyanúgy törekednünk kell a tiszta, tudatos kapcsolat felvételére a víz, a levegő és a tűz elemmel is.

2. Víz elem "Mindennek meg kell újulnia a víz és az igazság által, mert testetek a földi élet folyóvizében fürdik, szellemetek az örök élet tengerében. Mert véreteket Anyánktól, a Földtől kaptátok, az Igazságot az égi Atyátoktól." (Jézus - Béke-evangélium) A víz mindig is a tisztulás és az egyensúly fő eleme volt, ezért történt a keresztelés is általa. A buddhizmusban és más vallásokban ugyanakkor a rituális fürdés a testi-lelki megtisztulást jelentette. Keressük hát mi is a természetes vizeket, akár fogyasztás, akár tisztálkodás céljából! A harmattal való érintkezés - a bedörzsölés, a vizes füvön járás - fokozza életerőinket. Gyakorolni márpedig azért is érdemes, mert a jövőben lesz olyan időszak, amikor a harmat lesz az egyetlen elérhető vízforrás!

3. Levegő elem "Mindenkinek meg kell újulnia levegő és igazság által, mert a tiszta levegőből testetek a Földanya lelkét, lelketek az Égi Atya igazságát leheli be!" (Jézus - Béke-evangélium) A légzéssel a mellüregre, azaz a szívcsakrára is hatással vagyunk. Légfürdőzéskor arra nyílik módunk, hogy teljes testfelületünkön, kívül és belül engedjük hatni a magasabb erőket. Ehhez azonban tudatosan oda kell figyelnünk minden egyes be- és kilégzésre; ezért érdemes rendszeresen légzőgyakorlatokat végeznünk!

4. Tűz elem "Mindenkinek újjá kell születniök a napfény és igazság által, mert testeteket melegíti Földanyátok napsugara, szellemeteket lángra gyújtja Égi Atyátok igazságának fénye." (Jézus - Béke-evangélium) A napfelkeltekor végzett napfürdő, a napfény tudatos befogadása csodás hatású. Erre épül korunk új jógairányzata, a fényjóga is. Nem véletlen, hogy közmondásunk is úgy tartja: "Ki korán kel, aranyat lel!" A "modern napfürdő", a szolárium viszont rombolja az ember éteri burkát, ilyen formában tehát nem pótolható a napfény éltető ereje! A három elem összefoglalásaként idézzük fel János apostol szavait a kozmikus Béke-evangéliumból: "A levegő, a víz és a napsugarak angyalai édestestvérek, az Emberfia szolgálatára vannak. Ölelésük egyformán szent. Ne válasszátok el egymástól őket, kiket az ég és a föld egyesített!" Ezek az elemek az ember feletti szellemiségek testeiként is felfoghatók. E lényeknek fizikai teste ugyan nincsen, de egy-egy elemben módjuk nyílik megnyilvánulni a fizikai síkon is. A víz az angyalok testének tekinthető; a velük való tudatos érintkezés az ember asztráltestére hat fejlesztőleg. Ugyanígy, a levegő az arkangyalok, a tűz pedig az archék testének felel meg; előbbiek az ember étertestén képesek dolgozni, utóbbiak pedig a fizikai testen. Az ember feletti negyedik hierarchiának, az exusaioknak a teste a fény; a velük való tudatos kapcsolatfelvétel az emberi ÉN-re hat. Advent négy hetében a négy elemnek megfelelő próbákon megy át az ember, melyek során különböző erények alakulnak ki benne. Ha valaki végigjárja ezt a beavatási utat, és képes mind a négy elemet magába fogadva egyesíteni, akkor azok egységéből a legfinomabb, legtisztább, legmagasabb szintű elem jön létre - ez az éteri princípium, ami Krisztusnak felel meg!Ha a négy elemet négyszirmú virágként ábrázoljuk - mely MANI jelképe -, akkor az ötödik elem annak középpontjában áll; de ha fordítva tekintjük, akkor azt is mondhatjuk, hogy a megnyilvánulatlan Teremtő a négy elemre szakadva jelenik meg világunkban. A szívcsakra éteri szirmai az ezekkel az erőkkel való tudatos találkozásban tudnak fejlődni, megnyílni. /Váradi Tibor – Gera Olga/

A világ Isten eleven képmása

995. bejegyzés

A világ Isten eleven képmása. (Campanella)

Aki lát engem mindenben és aki sejti bennem a világmindenséget, az sohasem hagy magamra és én mindig az övé vagyok. Mint ilyen, bárhol legyen, örökké bennem marad, mert engem lát és tisztel minden élő teremtményben. (Bhagavad Gita)

A föld telve van Istennel, nincs egy fűszálnyi terület, ahol ő ott ne volna. Isten fenséges fényessége úgy tölt be mindent, mint a levegő. Beléje ütközöl, ha megmozdulsz. Előtte hajolsz meg, ha meghajolsz. (Talmud)

Isten sokféle arcát mutatja az emberek felé, s mindenki esküszik, hogy amit ő lát, az az egyetlen igaz Isten, de mindannyian tévednek, mert Istennek összes arca igaz. (Anana papirusz, Kr.e. 1320 körül II. Jentle Leti fáraó főírnoka által papírra vetve, forrás:  A.T.Mann: Ezredvégi próféciák)

Minden dolog körülöttünk az Isten szeretetének emlékkönyve, csak legyen értelmünk azt olvasni. (Spurgeon)

Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják: íme itt, vagy íme amott van, mert íme az Isten országa ti bennetek van. (Biblia, Lukács evangéliuma)

Isten minden emberben él, de nem minden ember él Istenben. Ez az emberi szenvedés oka. (Bráhmán bölcs mondás)

Végzetes dolog, hogy az emberek nem ismerik Istent; még végzetesebb, hogy Istennek tartják, ami nem Isten. (Lactantius)

Az igazság Istenhez hasonló, nem jelenik meg közvetlenül, csak nyilvánulásaiból lehet kitalálni. (Goethe)

Bensőmben keresem az Istent, akit a külső világban mindenütt találok. (Kepler)

Uram, mint elkóborolt bárány, szorongva kerestelek magam körül, míg Te mindvégig bennem lakoztál. Vándoroltam városok utcáin, terein, sehol sem leltelek, mert nem találhatom meg kívül azt, aki mindig bennem lakozott. (Szent Ágoston)

Isten az a mindenség, amelynek részeként magunkat felismerjük. (Tolsztoj)

Az emberek csak akkor nem hisznek Istenben, ha egy hazugságban hisznek, amelyet istenként tisztelnek. (Tolsztoj)

Isten törvényét minden kifejezi. (Tolsztoj)

Azért, hogy az ember nem ismeri fel és nem érti meg Istent, még nincs joga arra következtetni: Isten tehát nincs. A logikus következtetés csak az, hogy még nem képes Istent megismerni és felfogni. (Tolsztoj)

Az élet igazi célja az, hogy megismerjük a végtelen életet. (Tolsztoj)

Ahogy nem látod az ember lelkét, éppúgy nem láthatod Istent, de fölismerheted a teremtésében. Éppúgy el kell ismerned a lélek isteni hatalmát, amely teremtőképességében, gondolkodó tehetségében és tökéletességre való örökös törekvésében nyilatkozik meg. (Seneca)

Az Isten nem bálvány, akit imádni kell és akinek hízelegni kell, Isten az eszmény, amelyet az embernek mindennapi életében meg kell valósítania. (Lucy Mallory)

Az Istenhez a legközelebbi út a szeretet ajtaján vezet, a tudomány útja fölötte lassan visz oda. (Angelus Silvius)

Az alkotó munka, a teremtés az, ami az embert valódi istenközelségbe emeli. Ez a legegyenesebb út Istenhez. Alkotó ember éppen ezért sohasem lehet istentelen. (Hekler Antal)

Szeretet és az ész két különböző oldal, ahonnan Istent nézhetjük. (Tolsztoj)

Úgy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy mások rajtad keresztül szeretni tanulják. (Talmud)

Isten tana hasonlít a vízhez. Miként a víz kerüli a magaslatokat és csak a völgyekben gyülemlik, éppen úgy csak az alázatosak fogadják be Isten tanait. (Talmud)

Isten minden emberben jelen van. És nincs olyan lélek, amelyben az ő tudata fel ne ébredhetne. (Tolsztoj)

Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is. (Tolsztoj)

Az ember az önmagában való elmélyedés bizonyos fokánál rábukkan Isten megismerésére. (Tolsztoj)

Minél inkább elmerül önmagába az ember és minél semmisebbnek tűnik fel maga előtt, annál inkább emelkedik fel Istenhez. (Brahman bölcs mondás)

Íme, minden a miénk lesz, ha elmélyedünk önmagunkban, egészen a szív lótuszáig, ahol az Isten székel. (Upánisádok)

Különös dolog felszólítani valakit, aki alig ismeri magát, hogy szakadjon el önmagától és térjen meg Istenhez! Azt kell felszólítani erre, aki ismeri magát. (Pascal)

A legtöbb ember ismerni akarja az Istent, de nem akarja megismerni saját magát. Ismerjék ezek fel előbb a saját lelkükben a jót és ápolják ezt és csak akkor fogják megismerni az Istent, mert nincs más út, amely az Isten megismerésére vezet. (Lucy Mallory)

Isten közel van hozzád, veled van, benned van. (Cicero)

Istennel nem lehet magázódni. Amilyennek az ember a saját lelkét érzi, alapjában véve olyan rendszerint az Istene is. Vagy jóságos, szerető és igazságos, vagy bosszúálló, haragos és rosszindulatú. (Lucy Mallory)

Kerestem Istent, elrejtőzött előlem; kerestem önmagamat, nem találtam; kerestem testvéremet és megtaláltam mind a hármat. (Boros László)

Sorsunk alakulásában nem láthatjuk mindig Isten kezét, de bizonyosak lehetünk afelől, hogy mindig velünk van. (Spurgeon)

Nem látjátok? Isten szinte nyomon követ bennünket, hogy megmentsen. Mi pedig menekülünk előle, hogy a vesztünkbe rohanjunk. (Szalézi Szt. Ferenc)

Minél nagyobb a baj, annál közelebb vagyunk Istenhez. (Mörike)

A nagy megpróbáltatások nagy kegyelmeket készítenek elő. (Szt. Bernát)

Kortyolhat-e önmagából a víz?
Kóstolhatják-e a fák a saját gyümölcsüket?
Annak, aki Istent imádja, kissé távolabb kell tőle állnia,
Így ismeri meg az isteni szeretet örömét.
(Bhakta-jóga)

Hacsak magad nem válsz Istenné, Istent soha nem értheted meg. Mert az igazi Tudást csak a felismert Egység szülheti meg. Cseperedj fel határtalan méretűre, szabadulj meg a testedtől, emelkedj az Idő fölé, válj örökkévalóvá, akkor majd megérted Istent... Hidd, hogy számodra semmi sem lehetetlen, gondold meg halhatatlanságodat, fogd fel pillanat alatt az összes tudomány és művészet lényegét. Érj fel az elérhetetlen magasságokba, nyúlj le a legmélyebb mélységekig. Szívd magadba tűz és víz minden érzékelhető vonását, képzeld azt, hogy ott vagy egyszerre mindenütt, égben, földben, tengerben.
Még meg sem születtél, és már meg is haltál... Ha mindezt egyszerre magadba fogadod, időt, teret, mennyiséget és minőséget, és mindezeknek okát, akkor talán megérted Istent.

(Hermész Triszmegisztosz)

A gyöngyössolymosi Bába kőhöz

994. bejegyzés a Fényadón

õA szarmata kori utóvulkanizmus idején a Mátra peremterületein forró gázok és gőzök törtek fel a mélyből, hévforrások és gejzírek működtek. A gejzírek kovasavtartalmú meleg vize egyes helyeken átalakította a hegy kőzeteit, s egészen új kőzetfajta, a gejzirit vagy hidrokvarcit keletkezett. A felgyülemlett gejzirit néhol valóságos kis kúp alakú hegyeket alkot, amelyeket ma gejzírkúpnak neveznek. Ilyenek sorakoznak Gyöngyössolymostól északra, a Monostor-völgy két oldalán (Aszag-kő, Üstök-kő stb.). A Bába-kő a 24-es számú főút gyöngyössolymosi elágazásánál, attól mintegy 150 m-nyire megbúvó 5 m magas sziklatömb, melyhez több monda is fűződik. õItt található hazánk két legmagasabb csúcsa, az 1014 m magas Kékes és a 964 m magas Galya-tető. A Mátra a Kárpátok részeként Európa legnagyobb fiatal vulkáni övezetéhez tartozik. A 13-19 millió évvel ezelőtti vulkáni tevékenységre emlékeztet számos megmaradt kőzet, úgymint a riolit-tufa, vagy a piroxénandezit. Az ásványgyűjtők a ma is működő kisnánai piroxénandezit-bánya környékén aragonitot, kalcitot is találhatnak, a füledugói bánya környékén kalcedonok, jáspisok lelhetők. Az érctelepek - mint a recski rézbánya - ásványai, és a gejzírkúpok - mint az Asztag-kő, vagy a Bába-kő is az erős vulkáni tevékenységről tanúskodnak. õ A falu határában megtalálhatja a szikrázó Bába-követ ami a szerelmet lángra lobbantja.

õ Bába-kő nevű gejzírkúp mondáját Kandra Kabos jegyezte le, miszerint az ördög hatalmas sziklatömbbel akarta elpusztítani a gyöngyösi egyházat, leejtette azt, s darabokra tört. Többek szerint az ősvallás szent helye volt a Bábakő ligetes tájéka.

õ Bába-szülésznő: gyermekágyas asszonyt meg az újszülöttet ápoló nő. Bába lehetett tanult, valamint ún. cédulás vagy parasztbába. A tanult bábák előtanulmányaikat a XIX. században már Bábaképző Intézetben végezték 4 hónaptól 2 évig terjedhető időtartam alatt. 1902-től hivatalos tankönyvből tanultak. Az ún. cédulás bábák 4–6 hetes tanfolyamon vettek részt valamelyik megye kórházi osztályán és engedélyüket a körzeti főorvostól kapták, általában egy-egy község területére. A parasztbábák képesítés nélkül, a tapasztalatok hagyományozása útján jutottak tudásuk birtokába, melyben a szülés és gyermekágy körüli hiedelmeket, mágikus eljárásokat is továbbvitték nemzedékről nemzedékre. A bábának gyakran tulajdonított a népi hitvilág boszorkányos szerepet, mint aki szemmel ver, meg tudja rontani a gyermekágyast és az újszülöttet, ugyanakkor gyógyítani is tud. A bába általános tennivalói a következők voltak: előkészítette a szülést, megvetette a gyermekágyas asszony ágyát, előkészítette a szülés helyét és ahhoz szükséges eszközöket, tárgyakat; a szülés után lemosta a gyermeket és a gyerekágyast, s (néha szertartásos párbeszéd kíséretében) a gyermekágyba kísérte, ezután többnyire elment felkérni a keresztanyát. Meghatározott ideig, általában egy hétig naponta ment az anyát és az újszülöttet ápolni, a szennyeseiket kimosni. A keresztelőre is a bába toborozta a vendégeket. A bába vitte a keresztelőre a gyermeket a keresztanyával együtt. Az avatásra ( asszonyavatás) is többnyire a bába kísérte el a gyermekágyas asszonyt, különösen ha ilyenkor az újszülöttet is magukkal vitték. Ha az újszülött gyenge volt, a bába szokta megkeresztelni (szárazkeresztelő, agendáink szigorúan tiltották). A bába szervezője és szóvivője volt a keresztelői lakomáknak, hasonlóan a lakodalmi vőfélyhez. Általában kiszabott pénzösszeget kapott szolgálataiért, ezt terményben, élelmiszerben is megválthatták. A gyermekágyasnál általában megvendégelték. Egyes helyeken a bábának szánt pénzt a gyermek első fürdővizébe dobták (fürösztés), másutt a keresztelői lakoma alkalmával szedtek bábapénzt, bocskorpénzt. Egyes helyeken a keresztelő alkalmával ivott áldomást bábapohárnak nevezték.

– Irod. Temesváry Rezső: Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet körében Magyarországon (Bp., 1899); Schram Ferenc: Agendáink néprajzi vonatkozásai (Ethn., 1957).

õHiedelem = olyan vallási képzet, amely nem tartozik a hivatalosan elismert egyházak vagy vallási rendszerek által elfogadott hittételek közé (babona). – Az egyik vallás szemszögéből nézve egy másik vallás képzetei is hiedelemnek foghatók fel. E névvel illetik továbbá az európai (s a magyar) parasztság rendszert nem alkotó vallásos képzeteit, kozmogóniáját, előírásait, tilalmait. E paraszti hiedelmek többféle összetevőből jöttek létre, egy részük régebbi pogány világképek maradványa, mások egyházi hittételekből torzultak hiedelemmé. Új hiedelmek is létrejönnek feltűnő, felindulást keltő jelenségek magyarázataként, pl. természeti katasztrófák vagy háborúk alkalmából, vagy olyan esetekben, amikor érthetetlen vagy kikerülhetetlennek tűnő társadalmi jelenségekkel találkoztak (ilyen volt pl. a tüzes indzsellérről szóló, a múlt században létrejött hiedelem.õ Mágikus eljárások = olyan cselekmény, amelyet a parasztság különböző okkal, céllal kapcsolatban, de hagyományos módon, a mágia hagyományos elvei alapján a mágikus eljárások hagyományos eszközkészletét felhasználva gyakorolt, és ily módon legalább egy eleme révén mágikusnak minősíthető. E hagyományos eszközkészletbe a következők tartoznak: a valamilyen okból mágikusnak számító tárgyak, a mágikus gyakorlat hagyományos cselekvései, a legegyszerűbb gesztusoktól (pl. köpés, keresztvetés, bekerítés) a legösszetettebb rítusokig (pl. fürösztés, szenesvízkészítés, füstölés, ólomöntés). Ezek közül a bonyolultabbak inkább egy-egy célra specializáltak (pl. szenesvíz szemverés gyógyítására, ólomöntés ijedtség gyógyítására), szemben az egyszerűbb cselekedetek, gesztusok, ill. tárgyak univerzális használhatóságával (így pl. a köpés a mágikus eljárások mindenfajta szituációban, céllal visszatérő cselekvése). A mágikus eljárások hagyományos kísérő elemei: ezek valamilyen oknál fogva hagyományosan mágikusnak számító, de sztereotippá vált, jelentés nélküli „üres” gesztusok, formulák, időpontok, helyek stb. (pl. kilencszer, szótlanul, visszakézből, napkelte előtt, keresztúton stb.), amelyek ugyan a mágikus eljárások kísérőiként általában jelentés nélküliek, mégis a hagyományosan hozzájuk asszociált „többlet” révén hiedelmesítő hatásuk lehet (pl. egy egyébként hétköznapi céllal gyakorolt cselekvést hétszer vagy napkelte előtt végeznek el). A mágikus gyakorlat nem mágikus cselekvései és eszközei csak az adott esetben, ill. adott összefüggésben tekinthetők mágikus eljárásnak. Ezek az egyszeri mágikus kapcsolatok általában az analógia elvének alkalmazásával jönnek létre (pl. kenyérsütéskor a gazdasszony megpördül, hogy olyan magasra keljen a kenyér, amilyen magasra fölrepül a szoknyája). A mágikus eljárások részben a mindennapi élet céljait szolgálják (pl. termésvarázslás, termékenységvarázslás), ill. mindennapi cselekmények kísérői (szántás, vetés, házimunkák stb. Pl. vetés bevégeztekor a gazda földobta a zsákot, hogy olyan magasra nőjjön a búza); részben rendkívüli helyzetekben, vélt vagy valóságos veszélyek esetén fordultak hozzájuk, így betegség (vihar, tűzvész) esetén vagy olyan időpontokban, amikor a hit szerint rontástól kell tartani. A rendkívüli helyzet okozta felfokozott pszichikai állapotban racionális beállítottságú egyének is, napjainkban is fordulnak olykor mágikus eljáráshoz. A mágikus eljárások más részét a hiedelmek hagyományos alkalmai ( nevezetes időpontok), ill. bizonyos szokáscselekmények tartják fenn (pl. a menyasszony termékenységét célzó mágikus eljárás a lakodalom folyamán). Viszonylag kevés a XX. sz.-i magyar parasztság gyakorlatában az olyan eset, amikor céltudatosan hoznak létre – a mindennapi élet alkalmaitól, szituációitól függetlenül – olyan helyzetet, amikor mágikus eljárásokat gyakorolnak. Ezek az esetek általában a negatív célú „fekete mágia” körébe vágnak (rontás, szerelmi varázslás). A még a XX. sz.-ban is gyakorolt pozitív célú mágikus eljárásokkal ellentétben erről már inkább csak a szájhagyományozott hiedelemmondák sok típusa szól, a mágikus eljárásokat általában a boszorkánynak vagy más rosszindulatúnak feltételezett lénynek tulajdonítva. A legújabb időkben a pozitív célú mágikus eljárások is kiveszőben vannak; egyre inkább csak szájhagyományban élő, ill. alkalom fenntartotta üres, cél nélküli cselekvések. A mágikus eljárások egy része közhasználatú volt, más részét specialisták gyakorolták (pl. gyógyító, tudós, halottlátó). Ezek tevékenysége napjainkra – a halottlátót kivéve – lényegében kihalt(??? – DrMI); mai napig elevenen él azonban az alakjukhoz fűződő gazdag hiedelemmonda-anyag. – A mágikus eljárások legegyszerűbb alapelemei általánosan elterjedtek Európa népeinél, sőt Európán kívül is. Egy-egy szűkebb terület vagy népcsoport egyedi sajátságának egy-egy bonyolultabb rítus sajátos összetétele, felépítése látszik, ill. ennek egy bizonyos célra való alkalmazása. Így pl. a szemverés elleni szenesvízkészítés nálunk gyakorolt formája közép-DK-európai sajátság. – Irod. Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások (Bp., 1925); Szendrey Zsigmond: A magyar népszokások ősi elemei (Ethn., 1940); Pócs Éva: Zagyvarékas néphite

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő