Fényadó

Felkészülés a Változásokra

2010.bejegyzés: INDIAI TÖRTÉNET

A barátom kinyitotta a felesége komódjának a fiókját, és egy csomagot húzott ki belőle, ami selyempapírba volt betekerve. Ez, mondta, nem egy egyszerű csomag, ez egy fehérnemű. Eldobta a papírt, amibe bele volt téve, és figyelmesen nézett a finom selyemre és csipkékre. Akkor vette, amikor először mentünk New Yorkba, 8 vagy 9 éve, nem használta soha.” Egy „különleges alkalomra” tartogatta. Rendben. Azt hiszem ez lesz a legmegfelelőbb alkalom. Odament az ágyhoz, és odatette a fehérneműt a többi holmihoz, amit a temetésre akart vinni. A felesége éppen akkor halt meg.

Felém fordult és azt mondta: „semmit ne tartogass egy különleges alkalomra. Minden nap, amit élsz, egy különleges alkalom.” Még most is ezekre a szavakra gondolok, és arra, hogy mennyire megváltoztatták az életemet.

õMa már többet olvasok, és kevesebbet takarítok.

ñLeülök a teraszon és csodálom a tájat, anélkül hogy észrevenném a kertben a gazt. ôTöbb időt töltök a családommal és a barátaimmal, és kevesebb időt dolgozva. Megértettem, hogy az élet együttes történések élvezése kell, hogy legyen, és nem a túlélés.

ùMár nem teszek el semmit.

õMinden kristálypoharamat használom mindennap.

ñFelveszem az új ruhámat, ha az ABC-be megyek, ha így döntök és úgy van kedvem. ôMár nem rakom el a legjobb parfümömet különleges alkalmakra, használom mindig, amikor csak akarom.

ùA szavak, mint az „ egy napon...” és a „majd legközelebb” kezdenek eltűnni a szótáramból.

õHogy érdemes megnézni, meghallgatni, vagy csinálni most. Nem tudom mit csinált volna a barátom felesége, ha tudta volna, hogy nem lesz itt holnap, amit mindannyian olyan könnyen veszünk. Gondolom hívta volna a családját, vagy a közeli barátait.
Talán felhívta volna néhány régi barátját bocsánatot kérni, hogy elsimítsa az elmúlt dolgokat. Arra gondolok, lehet, hogy elment volna enni valami kínai ételt, ami a kedvence.

Ezek azok a kicsi meg nem történt dolgok, amiket sajnálnék, ha tudnám, hogy az óráim meg vannak számlálva.

Bántana, mert elszalasztottam a lehetőségét, hogy lássam a jó barátaimat, akiket majd meg akartam keresni „egy napon”.

Bántana, mert nem írtam meg bizonyos leveleket, amiket „majd egyik nap” meg akartam írni.

Bántana, és szomorú lennék, mert nem mondtam a testvéreimnek, a gyerekeimnek elég gyakran, mennyire szeretem őket.

Most próbálok nem késleltetni, továbbküldeni vagy elrakni semmit, ami nevetést, vagy jókedvet adhatna az életünknek.

Mindennap azt mondom magamnak, hogy ez egy különleges nap.

Minden nap, minden óra, minden perc... különleges.

Ha megkaptad ezt az üzenetet, azért van, mert valaki szeret téged.

Vannak emberek, akiket valószínűleg te is szeretsz.

Ha túl elfoglalt vagy, hogy legyen néhány perced másoknak, és azt mondod magadnak, hogy „valamelyik nap majd elküldöm”.

Az a nap nagyon messze lehet, lehet, hogy soha nem jön el.

1962. bejegyzés: Tanítás

Minden ember éjszaka, mikor szelleme élvezi a test börtönének elhagyását, találkozik szellemtestvéreivel, tanító szellemével.

Álmaink egy részére emlékszünk, vannak olyan részek amikor csak a tudatalatti részben raktározódnak le a kapott információk és akkor kerülnek felszínre, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.

Én is sokszor kaptam éjszaka tanítási céllal információkat, sokra emlékszem, sokat szinte ébredéskor elfelejtettem.

A ma éjszakai tanításra ébredéskor tisztán emlékeztem, megpróbálom összefoglalni a mondott szavakat.

Meg kell tanulni szeretni magunkat. Ha nem vagyunk képesek önmagunk szeretetére, akkor másokkal szemben még elvárásaink sem lehetnek, mert nem is tudunk adni nekik semmit magunkból. Saját magunk énjét csak akkor tudjuk átengedni a másiknak, ha azt méltónak találjuk az átadásra.

Meg kell tanulni szeretni magunkat, elfogadni olyannak, amilyen. Mi magunk választottuk ezt a testet, mert ilyennek terveztük, mert ez a test tudja a legjobban teljesíteni azt a célt, amit születésünk előtt elhatároztunk magunkban. Kicsinyesség azon gondolkozni, hogy a külső burka hogy néz ki. Ez olyan mint a hernyó burka, kimászik belőle, leveti és alatta egy gyönyörű pillangó szíve dobog és mikor elérkezett a döntő pillanat a pillangó kiszáll és megmutatja magát a világnak. Itt vagyok! Mi magunk is bebábozódva elbújunk magunkba és elrejtőzünk a külvilág elől. Meg kell tanulni elfogadni a hernyó állapotunkat. Van akinek szép ez az állapot, mert rájött, hogy nem tud és nem is akar változtatni rajta, elfogadja magát olyannak, amilyen.

Sok ember szenved a külső emberi alakjától, gátlásokkal tele, mert a kritikája magával szemben hatalmas, más akar lenni, mint amilyen. Azt hiszi, a külső alakja miatt nem tud kapcsolatokat teremteni, miközben teljesen tévúton jár. Mindig a belső értékek határozzák meg a külső kisugárzásunkat, kapcsolatunk minőségét, milyenségét. Természetesen az „ép testben ép lélek” érvényes, mert aki elhanyagolja fizikai testét, az lelkileg is tönkre megy, de a gyakorlat szempontjából ez pont fordítva van. Lelkileg ment először tönkre az az ember, aki elhanyagolja a testét és ezt a lelkületet vetíti ki magából.

 

Nagyon fontos sorrend:

-         meg kell tanulnunk elfogadni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk.

-         meg kell tanulni megszeretni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk

-         ha magunkat megszerettük, akkor képesek vagyunk másokat is megszeretni, ki kell terjeszteni szeretetünket másokra.

-         El kell tudni fogadni másokat olyannak, amilyenek, nem szabad őket megváltoztatni, mindenki saját magáért felelős egyedül (ez még a gyermekinkre is igaz egy bizonyos életkor felett)

-         A saját magunk szeretetének elfogadása után ki kell terjeszteni szeretetünket a környezetünkre. Nem kell egyből nagy dolgokban gondolkozni és szeretni a világot! Szeressük meg először a mellettünk lévő embereket, hagy érezzék ők is a szeretetünk kisugárzását. Ez sokszor nagy lemondással, megaláztatással jár, de meg tanulni szeretni, ezért jöttünk a földre. Ez a legjobb alkalom a tanulásra, szellemi szinten kevesebb a lehetőség, itt vagyunk összezárva különböző emberekkel, akiknek különböző a gondolkodásmódja, akarata, összecsapnak az egoista érdekek, itt kell tisztának és szeretetteljesnek maradni. Ez a nehéz és kemény lecke!

 

Nem szabad kapukat állítani, amiket másik ember nem tud kinyitni. Ha nem fogadunk el magunkat és másokat, akkor hatalmas falat építünk magunk köré, mely falon keresztül senki nem tud bejutni hozzánk és az érzéseinkhez. Mi magunk ezen a falon keresztül nem tudunk másokhoz eljutni, mert nem látunk ki a falon. Jó lenne megkeresni azt a kiskaput, amin keresztül lehet közlekedni addig, míg a fal saját magától össze nem omlik. A magunknak felépített fallal elzárjuk magunkat a külvilágtól és hiába felelünk meg munkánk során a külvilágnak és tökéletesen látjuk el világi feladatainkat, ha szellemi munkákra ezáltal alkalmatlanok vagyunk. Odaát senki sem kérdezi meg, hogy mennyit kerestél, milyen beosztásod volt, mekkora földi sikert értél el? Megnézik a szellemi kincseskamrádat és megcsóválják a fejüket a sajnálattól. Ugyanis nem nekik gyűjtesz szellemi kincseket, hanem saját magadnak. Földi halálunk után, mikor átmegyünk, ezek a kincsek lesznek az összes vagyonunk, nem várnak betétkönyvek, melyekből baj esetén meríteni lehet.

Sokan nem tudják, hogy amikor szellem állapotban, megtisztulva a levetett emberi buroktól a másik világban állnak nem kapnak külön szellemi beavatást, kincseket, nagy dolgokat. Annyival tudnak többet, hogy megtanulják az öröklét fogalmát, mert megtapasztalták átélve azt. S miután a szellemek azonos szintű szellemekkel vannak összezárva, nem okoz gondot a kapcsolatteremtés társaikkal. De milyen társaikkal? Mélyedjünk magunkba és gondolkodjunk el saját magunkon, hogy milyen szinten állunk most és jó-e nekünk ha ezen a szinten maradunk a másik világban is?

Most van lehetőségünk tanulni, gyakorlatban alkalmazni az megszerzett elméleti tudást, finomítani, csiszolni.

Fel kell tudni ismerni azt, hogy mi az, amin nem tudunk változtatni, mi az amin tudunk és kell kérni a Teremtő erejét ahhoz, hogy a megváltoztathatót megváltoztassuk  és bölcsen elfogadjuk a megváltozhatatlant.

Döntsük le egónk falait, mert ezek a falak nem védenek minket a külső támadások elől, hanem minket nem enged a többi embertársunk közé!

Az önismeret a legfontosabb dolog. Ha magunkat nem kritizáljuk, hanem szeretni fogjuk, akkor másokat sem fogunk kritizálni, hanem őket is szeretni fogjuk. Ilyen egyszerű ez a tanítás!

Forrás: levél

Dezső Tibor Attila madéfalvi református lelkész imája:

Isten, égi Atyánk!

Tehozzád fordulunk, mert te vagy egyedüli reményünk. A sötétség körülvesz bennünket, de most, amikor, kigyúltak csillagjaid, és meggyúltak a lárma fák fényei, fellángol lelkünk, mert most érezzük, hogy ott ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek a Te nevedben, ott vagy velünk.

Imára nyílik ajkunk, és fohászkodunk szent hazánkért, melynek áldott földje szült, táplált, és nevelt. Légy oltalmazója ennek a hazának, mely otthont ad nekünk, és add, hogy oltalmazója, és megtartója legyen minden igaz életnek. Add, hogy ez a haza, melyért apáink vére annyiszor hullt, a miénk legyen. És ha lelkünkben lángra lobbant a szabadság szeretetének tüze, vezéreld cselekedeteinket, erősítsd hitünket, élesítsd elménket, hogy egyesült erővel szolgálhassunk kegyes akaratodnak.

A mélységből kiáltunk hozzád, e nemzetért, melynek tagjai vagyunk, mint a levél, mely az élő fához tartozik, hogy általa éljen és azt éltesse. Kérünk, nyisd fel szemeinket, hogy meglássuk az utat, nyisd meg elménk, hogy tudjuk, miként járjunk ezen az úton, nyisd ki szíveinket, hogy ne lankadjon hitünk, el ne veszítsük reménységünk, és mindörökre megmaradjon a szeretetünk.

Advent csendjében, midőn felzeng a régi ének, figyelmedbe és kegyelmedbe ajánljunk magyar családjainkat, jövőnk zálogait. Áldásod legyen, minden csepp könnyön, melyet szerető szívek hullatnak, hogy megtisztuljanak kikért a könnyek hulltak. Áldásod legyen, minden csepp véren, mely áldozatként földre hullva megszenteli a földet. Áldásod legyen, minden csepp verítéken, mely a gazdaember homlokáról földre hullva, megújítja az életet.

Most, eképpen zeng lelkünk:

Te vagy napvilágom, Te vagy énekem,

Téged várlak Jézus, kínos éjeken.

Oszlasd el a homályt, űzd el a bánatot,

Ragyogjon fel rajtam, szép fényes napod.

Égő várakozás él minden szívben,

Bárha nem is tudja, téged vár minden.

Titkon epedőnek, jelenjél meg nyilván,

Találj meg mindenkit, ki élni kíván.

Találj meg mindenkit, aki elveszett,

Vigye dicsőségre, hatalmas kezed,

Hogy amikor eljössz az ég felhőiben,

Örömmel lásson meg minden földi szem.

Ámen!

ATYA! Kérés...

ATYA!
MEGKÖSZÖNÖM ÉS TUDOM, HOGY EGY VAGYOK VELED.
MEGKÖSZÖNÖM, ÉS TUDOM, HOGY FÉNY VAGYOK A FÉNYEDBŐL,
ERŐ VAGYOK AZ ERŐDBŐL ÉS SZERETET VAGYOK A SZERETETEDBŐL.

ATYA!
MEGKÖSZÖNÖM NEKED AZT A CSODÁLATOS ÉJSZAKÁT,
MELYBEN LENYŰGÖZŐ PIHENÉSBEN, REGENERÁCIÓBAN LESZ RÉSZEM.
BÉKÉBEN ÉS FÉLELEMBEN, CSODÁLATOS ÁLMOKBAN,
MELYEK INSPIRÁCIÓT ADNAK A HOLNAPOMAT ILLETŐEN.

/egyértelmű kérésed megfogalmazása/

MEGKÖSZÖNÖM NEKED
ATYA!
LEGYEN ÍGY!

Forrás: magyarmegmaradasert.hu

Napi önvizsgálat

Minden nap, közvetlen elalvás előtt idézd fel az egész napot a kezdettől a befejezésig. Tekintsd át és vess számot magadban az egész napot illetően. Szabadon és elnézően Önmagaddal és Másokkal kapcsolatban tedd fel a kérdést Önmagadnak:

 

- Mit gondoltam vagy éreztem, amit nem kellett volna?

- Mi az, amit nem gondoltam vagy éreztem, pedig kellett volna?

- Mit mondtam, amit nem kellett volna?

- Mi az, amit nem mondtam, pedig kellett volna?

- Mit csináltam, amit nem kellett volna?

- Mit nem csináltam, amit kellett volna?

(Dr.Stylianos Atteshlis)

AHOGY EGY KATONA LÁTJA A VILÁGOT

"Foglaljuk össze az elmúlt 3 hónap publikációit, médiamegjelenéseket,- sorrendben!"

1.:   MTV1-en  a híradóban mutatták a metró vonalak atombiztos voltát. 48000 ember fér el benne és a generátorok 6 hónapig bírják.....
2.:  A Margitsziget  alatti atombiztos óvóhelyet rendbe hozták, ahol a parlamenti vezetőink, és a vezérkar számára vezetési pontot újítottak fel.
3.: A Gellért-hegynek támaszkodó Országos Légvédelmi Parancsnokság 40 m. mélyen lévő bunkerrendszerének kábeleit kicserélték. A készletek feltöltése megkezdődött.
4.: Az MTV 1-en a híradóban bemutatták, a Csepeli lakótelep alatt titokban húzódó  bunkermúzeumot, melyet megnyitottak a nagyközönség színe előtt.....
5.: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 20000 db ( Húszezer! )  gázmaszkot, és vegyvédelmi öltözetet rendelt, amelyeket le is szállítottak annak rendje és módja szerint.
6.:  A  DEMOKRATA   magazinban  5 héttel ezelőtt egy argentín kisfiú neplóját közölték le  a több hónapos zavargásokról,  amely Buenos Aires városát pokollá változtatta miután az IMF leminősítette őket, és kitört a lázongó pokol..A város halálos csapdává változott, halottak az utcán s.t.b. Miképpen tud az okos ember vidékre lehúzódni, ahol még önellátásra be lehet rendezkedni...
7.: Könyvek jelennek meg az önellátó családi gazdaságokról, a TÚLÉLÉS TITKA címmel....
8.: A BARIKÁD hetilap leírja a 3 héttel ezelőtti számban, hogy miképpen védhetjük meg magunkat?
Svájcban 274000 atombiztos óvóhely van, és itthon is egyre több cég él abból, hogy ilyen óvóhelyeket építenek a családi házak pincéiből nyíló kazamatának végébe, és pánik-szobákat alakítanak ki a lakásokban.
9.: ANGELA  MERKEL  azt mondja, hogy " Európában senki ne gondolja, hogy nem lesz háború a közeli jövőben.
10.: Anglia 6 napja bejelentette, hogy megvédi országát, és annak határait. Megkezdte a felkészülést a harcra.
11.:  A mozgósítás, és az összeírás már nyíltan zajlik  itthon is. Erről most itt nem beszélnék.
12.: A tartalékos tiszteknek és a mozgósító szolgálatnak kötelező a hajukat lenyírva a behívási-kiértesítési protokollnak megfelelően - magukat azonnal elfogadhatónak és fizikailag  szinten-tartani!
13.: kb. 10 napja volt, hogy országos riadópróbát tartottak Budapesten óriásit szirénázva
14.: kiküldték a tartalékos-mozgósítási behívót a tartalékos állományú magyar NATO katonáknak  IS "
stb...

10:14 A szélhez. 2010. dec. 9: (egy éve!) 173 km-es szélrekordot mértek Mo-n. Ugy látszik a tavalyi szeplőtelen fogantatás energiáját akkor egy napig blokkolni tudták, de aztán bitangul becsapott. Most megjött már 8-án és "csak" 100 km-es erővel. Jövőre már simább lesz. :)

Forrás http://www.terhirado5.eoldal.hu/

Döntés - Hiutu

Az életben vannak nehéz pillanatok, melyeknek nehézségüket a döntés muszája adják.
Dönthetsz úgy, hogy nem döntesz. De akkor is döntöttél. Bár látványosan állva maradtál, de bíz a folyamat nem állt meg. Elnyel a sárga mocsár...

Nem tudsz rosszul dönteni.

Ha azon sóvárogsz, hogy mi lett volna, ha a másik mellett döntesz, mert a döntésed nem úgy sült el mire számítottál, ismét a sárga mocsár nyeli tested.

Nem tudsz rosszul dönteni.

Az élet egy nagy sakktábla. Lépsz egyet jobbra, előtted akadály.

Lépsz egyet balra. És kész.Nem tudsz rosszul dönteni.Csak lassíthatod életed teremtését, de elrontani nem tudod. A folyó folyik. Csak a tó áll egyhelyben, s mélyíti maga alatt a gödrét.
Vissza nem tudsz lépni. Ami megtörtént, az megtörtént. Soha ne azt nézd mi az amit kihagytál. - Mert hát honnan tudod, hogy kihagytad e egyáltalán. Látod a jövőt netán?
Hisz te csak azt láttad, ami mellett nem döntöttél. Pedig az csak egy ajtó volt a terembe csupán. Nem léptél be, így a termet sem láttad.
- És ha látod is. Mi van azzal, amit kaptál? Értéktelen netán?Miért jobb az ami nem a tiéd? Miért mindig az a jobb? Soha ne azt nézd mi az amit kihagytál. - Hisz nem tudhatod hol a határa annak, amit nem tapasztaltál. Egyáltalán mi az amit kihagytál, ha nem volt soha a  tiéd, nem tapasztaltál? A képzeleted mondta netán? Miért fáj a képzeleted szülte életed? Képzelni mindenki tud. Ha nem adtad fel a lottót, és pont azokat a számokat húzták. Hogy fáj. Igaz? Miért is?  Képzeletben szép kocsit vettél. Szép ruhákat. Üzletet nyitottál, házat vettél. Ugye hogy fáj, hogy nincs. De ez csak a képzelt életed. Melyik mér többet? Hát nem látod, hogy halottként éled az életedet? Az ember nem hisz a csodákban. Ha szegény vagy, iskolád korlátolt, nem hiszed, hogy gazdag lehetsz. Azt mondod. Persze. Majd ha nyerek a lottón. Miért keríted körbe a világod ?Csoda? Kérded. Nem létezik. Mondod. Biztos vagy benne?Akkor figyelj. Nekem már bizonyította az élet, hogy :
AZ LÉTEZIK, AMIT AKARSZ, HOGY LÉTEZZEN!! Akard hogy létezzen, s hidd el, létezni fog.

Hiutu

Szepes Mária: Az áldozat mágiája – Szakrális beavatás

¯Le tudod-e küzdeni olyan ösztönzéseidet, amelyeket értelmed nem helyesel, de érzékeid mindenek fölött kívánnak?

¯Rájöttél-e már, hogy egy-egy fájdalmas megpróbáltatásod milyen fontos figyelmeztetést tartalmaz számodra?

¯Ha valakit élesen megbírálsz, eszedbe jut-e utána a "Tat tuam asi " tétele, s az, hogy önmagad fölött mondtál ki ítéletet?

¯Ha tehetnéd, mire fordítanád időd túlnyomó részét?

¯ Mennyi időt töltesz el naponta olyan dolgok elképzelésével, amelyek örömöt okoznak neked, s mennyi időt fordítasz megvalósításukra?

¯Rengeteg gyakorlati tanács, részletes utasítás birtokában megkísérled-e, hogy helyesen "varázsolj" életed minden vonatkozásában?

¯Rájöttél-e milyen célokat vonzol közel magadhoz tudattalan benső pozitúráiddal?

¯Ráébredtél-e már arra, hogy néha éppen fordított módon próbálod elérni céljaidat: érzéseid, gondolataid hevesen forgó centrifugájával inkább messzire taszítod, mint közel vonzod őket?

¯Ismered a mágia törvényeit, amelyek szerint az emberre saját indulatai, szimpátiái és antipátiái hatnak vissza: miféle fájdalmas üzenetet vagy őszinte emberszeretettől áthatott segítséget küldtél már önmagadnak ezen a módon, a mások felé sugárzó érzéseiddel?

¯Cserélsz-e naponta tudatosan, kevesebbel többet; feláldozod-e mulandó pillanataidat időtlen, szellemi örömeidért?

¯Tudod, hogy embertársaid szeretetét, elismerését csak kiváltani lehet, követelni soha; vigyázol-e arra, hogy magatartásoddal mindig harmonikus pszichikai húrokat érints meg környezetedben?

¯"Gondolkozni annyi, mint mágiát gyakorolni". Vigyázol-e rá, hogy agyadban ne uralkodjanak el indulatok, félelmek ártalmas varázsigéi?

¯Felcserélted-e már magadban az én és a Te sorrendjét?

¯ Rátekintettél-e már önmagadra környezeted csillagainak szemszögéből?

¯ Milyen konzekvenciákat viszel át innen következő inkarnációdba?

¯ Képes vagy-e arra, hogy embertársaidat is az önmagadra alkalmazott mértékkel mérd?

¯ Rájöttél-e mostani inkarnációd legfontosabb feladataira?

¯ Alkalmaztad-e már az inkarnáció karakterológiát önmagadra, rokonaidra, barátaidra, munkatársaidra és esetleges ellenségeidre?

¯Megfejtetted-e már, hogy tehetségeid és gyengeségeid mire sürgetnek?

¯Alkalmazod-e kedélyéleted és energiáid síkján a mágikus pszichokémia módszerét, a kiegyenlítés tudományát?

¯ Megkísérelted-e már karmád szublimálását a mentális alkímia operációival?

¯Vigyázol-e arra, hogy bizonyos szorongásaiddal ne válj félelmed tárgyainak mágnesévé?

¯ Amibe görcsösen belekapaszkodunk, azt elveszítjük, s csak az a miénk, amit oda tudunk adni. Bizonyos tudattalanul görcsös pozitúráidban megpróbálod-e alkalmazni a mágiának ezt a törvényét?

¯Oda tudod-e adni másoknak azt, amit magadnak kívánsz?

¯Fel tudod-e áldozni kényelmedet és berögződött szokásaidat magasabb szellemi célokért?

¯ Egy új inkarnációban milyen szülőket választanál magadnak?

¯ Ha a földről kivonhatnád erőidet, melyik létszférában folytatnád egzisztenciádat?

¯ Gyakorolod-e a magasabb megértés tudományát, amely egyre több rasztert von el az ember szeme elől?

¯ Az álom a Bardó nyelve is, de ahhoz, hogy ott ne zuhanj bele veszélyes létcsapdákba, itt kell megtanulnod tájékozódni a testté lett jelképek világában, mert magad is háromsíkú szimbólum vagy. Megtanultad-e már elolvasni álmaid fontos üzeneteit?

¯ Mi tesz elégedettebbé: ha jogaidnak sikerül érvényt szerezned, vagy ha kötelességedet teljesíted?

¯Melyik időkategóriában tartózkodsz legtöbbet: a múltban? Jelenben? Jövőben?

¯ A történelem előtti és a történelmi múlt melyik korszaka taszít és vonz legerősebben?

¯ Mit gondolsz, milyen holnapi létformát építesz magadnak mai életeddel?

Üzenetek 2008.november 4-én

Ahhoz, hogy a valós vállalt feladatodat egyáltalán megkezdhessd földi pályafutásod során, végig kell magadat vezetned a saját karmádon, utána a családodén, de az egész családodén, ami csak rárakódott ük-edik ha kell. Ha ezen túljutnál, akkor szabad vagy elkezdeni az új sorsot. De, és itt jön az összefüggés, ahhoz, hogy kijuss a karmád béklyóján, csak a másokon való segítés árán teheted meg. Ugyanis e világban minden a tükörképe alapján oldódik vagy köt. Tehát neked kell egy tükröző ember (szerencsés vagy szerencsétlen) aki által te túljuthatsz a saját blokkodon. Meg kell testesítenie valakinek a szemed előtt a te blokkolt helyzeted ahhoz, hogy felismerd, blokkolva vagy. Ezt pedig, mikor felismered rendszerint ki is mondod annak, aki ezt tükrözte. Összegezve: saját helyzeteden akkor mozdíthatsz előre, ha azzal egyidőben valaki máson is mozdítasz. Így mozdul a teremtés egyszerre, mindig amikor te szabad akaratodból, saját magadért lépni kívánsz. Kívánom, hogy lépj, és tedd meg ami az utadba jön, vagy amit igazán akarsz. Kezdetben elég az is, ha önző vagy (kezdetben mind kicsit azok vagyunk), és magadért küzdesz, mert be fogod látni, hogy minden önző lépésed IS lök valakin egyet előre, vagyis nem tudsz hibázni. Lépj! Magadért és örülj hogy közben másokért is tetted! Az élet öröm, bármit is csinálsz!

2008. október 30-án a délutáni órákban (durva viharok* majd briliáns szivárvány jelezte) terünkben működésbe állt az a jelátalakító, melyen át minden mágusi fokozatra méltó és alkalmas egyén a személyes továbblépéséhez specifikus kódokat az éterből venni képes. Ehhez nyújt(hat) segítséget, szervezett formában követhető tanításként ez a leirat. (A jeltovábbítókat a magaslati épületek tornyaiban kereshetjük) * pl. Bánkúton (B.A.Z. megye) egy 20 hektáros területen a vihar értékes őshonos fákat (több mint 5 ezer m3 fát) tarolt le. A területet életveszélyessé nyilvánították, a kár tetemes. (Megj.: A hegyek az öko rendszerben olyanok mint nekünk a torony antennák) Továbbá: K-Cseho.-ban 135km/h erejű szél pusztításában egy ember meghalt, tizen megsérültek. Olaszo.-ban (Genova) 37 ember sérült meg. A város repterét egy időre lezárták és hajójáratait is törölték.

Akik kódot kaptak tudniuk, de legalábbis érezniük kell már, hogy valami más bennük, mint amikor még normálisan ment az életük. Vannak, akik még épp a felismerés időszakában vannak és vannak, akik már az útjukat keresik. Vannak megint mások, akik már mennek az útjukon és kevesen, akik már odaértek, ahova jutniuk kellett és ott felveszik az "utazósebességet" beállnak, mint fogaskerék és pörögnek Istennek nagy dicsőségére. Bevárja a környezetébe érkező más fogaskerekeket, összehangolódnak és együtt "pörögnek" tovább. - A szakrális kód lényege az, hogy vezetve vagy a helyedre. A helyed, pedig csak olyan lehet amilyen te magad is vagy, mert jól kell benne érezd magad tökéletesen, különben nem tudnál szívből kipörögni. Szóval a kód az önismereten át a teljes önmegvalósítás útját adhatja. De ez kemény, hosszú út sok felismeréssel. De szépen haladunk, együtt és egyedül. A vége a minél tökéletesebb harmónikusabb és nagyon erős szervezet, mely a nemzet teste (Annak is mondjuk leginkább csak a szíve.) Hiszen ha összeáll a majd 200 ezer kódot bíró, az a társadalmunk 2%-a. Ők már hozzáérnek szinte minden családhoz valamely ponton és így fűzik fel a központi fényenergiára a környezetüket (A központi fényenergiát az univerzumi véráramból az un. Királyi testület és a beavatottak legerősebbje horgonyozza a Földre és a Földanyába (Folyamatos teremtés, mert a legerősebb fénymagot robbant a földanya méhébe) - Ettől lesz szerelem vallás aminek ez a szent nász a közepe, a forrása.) S nem kizárt, hogy ennek hatására további tízezrek fognak kódot kérni és kapni. A kritikus tömeg az a bizonyos 144 ezer, ehhez képest 25-30% fórban vagyunk pillanatnyilag. Ha a kódot vállalók nőnek, a kárpáti rendszer stabilabb lesz s így a világ új stabilitása is gyorsabban halad. A fő hogy halad.

Minden ember, aki a szolgálatot valamely mértékben választotta, annak égi küldetése van. Mindegy, hogy az a szolgálat kicsi e vagy sem, a fő maga a tevőlegesség valaki másért. Mi ezt így tartjuk számon. Az, aki még nem cselekszik senki másért csak önmaga vágyaiért és közben nem tesz tudattal előrébb senkinek sem a sorsában az még alvó a mi szemünkben. Nem tekintünk önzőnek senkit sem. Mi ezt a fogalmat általatok ismerjük, de nem használjuk.

[ Mindazok, akik már felébredtek és valamit tesznek a közösségükért vagy valami olyat, ami nem a kötelességükből (Például egy gyermek nevelése kötelesség és nem szolgálat. A szerződés szerint eljárni kötelesség és nem szolgálat. A házasság kötés is (az égi adminisztrációban) szerződés és abban sok cselekedet kötelességnek számít és csak kevesebb a szolgálat. Tisztséget elvállalni még ha közjót is szolgál, kötelesség és nem szolgálat, stb.) fakad, azoknak neve fel van itt írva egy nagy könyvben. Hangsúlyozom hogy mindegy milyen kicsi vagy nagy dolgot tettek, a nevük ugyanabba a könyvbe kerül. Azonban annak felismerése, hogy az a tett amit vállalt kicsi e vagy nagy többletet juttat-e valakinek vagy sem, azon múlik, hogy a neve kimondásakor, felolvasásakor milyen hangot (rezgést) vált ki, mekkora teret hat át és milyen fénnyel izzik. Mert akinek tette hatása messzire ért, mert önmagából nagyot adott annak nevének ereje itt is fényesebben ragyog. Mindezt azért mondtam el, hogy ismerjétek azt ahogyan mi látunk benneteket.

[ A tegnap átadott szállítmány és a megkezdett kiosztás azokhoz megy el akiknek nevét mi itt megtaláltuk a Föld könyvében. Mert akiknek neve a Föld könyvében benne foglaltatik annak neve áldott, mert már legalább egyszer felismerte hogy miért érdemes élni. Amikor szállítmányt küldhetünk (csakis paradicsomi utasításra /amiatt, mert a beavatkozás egyensúly borulást idéz elő a térben, továbbá külső beavatkozás a szabad akaratú világokba mindig kritikus./), akkor a küldeményeket a könyvben szereplő nevek személyéhez címezzük és így azt bizonyosan ő kapja meg. Ha az a személy már nem volna testben, akkor is a vérvonalára ragasztódik a küldemény és eljut ahhoz aki a legközelebb áll ahhoz a személyhez az öröklési rangban.  Ebből is láthatod, hogy minden örökség amit a családod, őseid, felmenőid valaha tettek a te valóságod, és a te örökséged. Ez egy fontos tan a földön, mely az örökléssel kapcsolatos.

Még annyit szeretnék átadni Neked és Nektek, hogy a küldemények nem jók vagy rosszak. Megérdemeltek. Kívánom, hogy használjátok egészséggel és bölcs belátásotok szerint a kapottakat. /Hatalmasságok Tanácsa - Mihály/

Létre fog jönni egy új szociális társadalom. Ez egy olyan társadalom, ami lényegében odafigyel a szociális igényekre és szükségletekre. Ugyanakkor ez az új szociális társadalom nem fogja hagyni, hogy az áldozatok belőle táplálkozzanak a régi utakon-módokon, ahogy ezt a múltban tették. Ez a szociális társadalom el fogja ismerni minden egyes személy szuverenitását, és ezzel egyidőben elismeri majd a szuverén létezők közötti együttműködést is.

[ Nagyon gyors megoldásokat fogtok látni a globális anyagi helyzetre vonatkozóan. Egy új bank rendszer kiemelkedését fogjátok látni, ami nagyon együttműködő, és nem hatalmi alapokon nyugszik, hanem az áramló, folyékony csere alapon.

[ Látni fogjátok mindazokat a dolgokat, amiről nemrégiben beszéltünk – az új élelem és tápanyag források nagyon gyors kifejlesztését ezen a bolygón. Látni fogtok orvosi fejlesztéseket, amik elképesztő arányban jönnek majd elő néhány régi energiás probléma megoldására, mint amilyen a rák, az AIDS, és mindazok a dolgok, amik alapvetően a régi energiás hatalom kiegyensúlyozatlan energiáinak az eredményei.

[ Briliáns megoldásoknak lesztek szemtanúi az üzemanyag vagy energia krízisetekre vonatkozóan, amik, miután felfedezésre kerülnek, nagyon is nyilvánvalónak fognak tűnni. Ez azt fogja majd okozni, hogy az emberek a fejüket csóválva töprengjenek el azon, hogy miért is nem látták ezt már korábban is. Ezek a megoldások tiszták, hatékonyak lesznek, és bőségesen rendelkezésre fognak állni. Mind ugyanabba az átfogó mintába esnek majd bele, ami szerint nincs szükség hatalomra, és ez majd visszahozza a szuverenitást ez egyének számára.

[ Amikor a hatalom fogalmat használom, ezzel egy fizikára utalok, aminek a szembenálló, ellentétes töltésekhez van közük – a negatívhoz és a pozitívhoz. Föld tudatossága már hosszú idők óta ezen alapszik. Hiszen erre épült maga a Föld. Ezért elért egy érettséget és egy pontot, ahonnan kezdve a régi értelemben vett egymással szembenálló és ellentétes, összeütköző energiáknak nem kell többé létezniük. Plusz sokan vannak olyanok, akik ezt bevették, illetve akik befektettek ebben az egész hatalmi sémába, és akik rá fognak jönni, hogy valóban nincs erre szükségük.

[ Magára a Föld eredetére, valamint a dimenziókra, magára az időre és térre vonatkozó sok-sok kérdés is válaszra lel majd ennek az új tudatosságnak az eredményeképpen. Egy pár nehéz esküdtszék áll még előttetek, mindannyiunk előtt. Pánik és félelem lesz, vádaskodások és ujjal mutogatások lesznek, és lesznek kísérletek a hatalomhoz való ragaszkodáshoz. Bármikor, amikor azt halljátok majd, hogy az emberek azt mondják, hogy vissza kellene térnünk a régi szép napokhoz, akkor helyettesítsétek azt ezzel: - „Továbbra is irányítással és hatalommal kellene bírnom!” – Ez mindössze ezt jelenti.

[Ebben az életetekben Földi utazásotok legfantasztikusabb részében tartózkodtok, abban a részben, amire próbáltatok a többi birodalomban, amire minden lehetséges módon felkészítettétek magatokat jelenlegi életetekben. Ez a ti időszakotok, a hírnököké, hogy előtérbe lépjetek – nem azért, hogy prédikáljatok és hogy igét hirdessetek vagy térítsetek, nem azért, hogy azt mondjátok az embereknek, hogy mennyire igazatok is volt, vagy hogy ők mekkorát tévedtek, hanem azért, hogy az új tudatosság Szabványaiként legyetek itt. Mert amikor ez az üresség megtelik és a tudatosság bejön, akkor szükségük lesz majd a hozzátok hasonló emberekre, azokra, akik integráltak, akik ezt leföldelik, és akik egy ésszerű és magas tudatossággal bírnak. Saint Germain

2009.december elsején: Hálózatok sejtjeinkben és körülöttünk

Mire jók a gyenge kapcsolatok? Rengeteg példa mutatta, hogy a gyenge kapcsolatok stabilizálják a hálózatokat. Ez azonban kölcsönös: láttuk, hogy a hálózatok is stabilizálják gyengén kapcsolt elemeiket. A gyenge kapcsolatok azonban a stabilitás mellett mást is adnak nekünk. A gyenge kapcsolatok kellenek ahhoz, hogy igazán sikeresek legyünk. Ahhoz, hogy kiemelkedjünk a társadalom alsó 20 %-ából, tudást kell szereznünk.

A kedves olvasó ezt a leckét már megtanulta, ezért olvassa ezt a lapot éppen most. Ahhoz azonban, hogy a társadalom felső 20 %-ába bekerüljünk, a tudás nem elég. Ehhez kapcsolatok, leginkább gyenge kapcsolatok kellenek. Hallom, ahogy az olvasó hátrafordul és odaszól valakinek a számítógép mögé: Te képzeld, ez a Csermely úr a sutyi-mutyira buzdít itten minket! Nem! A gyenge kapcsolatok a hálózatok távol eső, egymáshoz nem hasonló pontjait kötik össze. Ha vannak gyenge kapcsolataink, kitágul az agyunk. Megtanulunk más szempontokat is figyelembe venni. Megértünk másokat. A saját igazságunkat is képesek leszünk úgy megfogalmazni, hogy más is megértse. Akármilyen értéket is állít elő a tudásunk, hasznosabb, alkalmazhatóbb, elfogadhatóbb lesz, ha vannak gyenge kapcsolataink. Remélem, sikerült megértetnem, hogy ez nem a sutyi-mutyi miatt van így, hanem abból fakad, hogy gyenge kapcsolataink révén szervesebb részei leszünk az emberek közösségének, a társadalomnak.

Társadalmi méretekben a gyenge kapcsolatoknak gazdasági haszna van. Az új gondolatok, az innovációk nagyon sokszor abból fakadnak, ha két egymástól addig elszigetelt gondolatkör hirtelen találkozik. Mi segíti elő az ilyen, váratlan és tervezhetetlen találkozásokat? A gyenge kapcsolatok. A tudásalapú társadalom a gyenge kapcsolatok nélkül semmit sem ér.

Összefoglalva: ahhoz, hogy egy társadalom egyszerre legyen stabil is és fejlődőképes is, tagjainak kellő számú gyenge kapcsolatot kell kialakítaniuk egymással.

Mi segítheti a gyenge kapcsolatok kifejlődését? Éppen az, aminek a kifejlődését a gyenge kapcsolatok segítik: a diverzitás. Az azonos elemek erős kölcsönhatásba lépnek egymással, a különböző elemek viszont gyenge kapcsolatokat képeznek. Feltéve, ha tolerálják a különbözőségüket. Ha a különbözőséget nem toleráljuk, az eredmény nem stabilizáló gyenge kapcsolat lesz, hanem szakadék, ami a káoszba taszít.

Nem újak ezek a gondolatok. Államalapító királyunk, Szent István király Szent Imre herceghez intézett Intelmeiben így ír: "Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak." Remélem, az idézett sorok leírásának ezredik évfordulójára már csak-csak rájövünk arra, hogy mit is jelentenek.

A tolerancia azonban nem elég. Ennél több kell. Bizalom. Bizalom híján ugyanis nem fogunk kapcsolatba lépni senkivel, akit ne ismernénk eléggé. Nem fogunk - mert nem merünk. Bizalom híján a társadalom atomizált csoportokra szakad szét. Az ilyen társadalomban nem születnek újítások, nem teremnek új ötletek. Az ilyen társadalom veszélyes. Robbanásveszélyes. Az ilyen társadalomban minden kicsiny sértődésből bandaháború lesz, ami évekre, évtizedekre előre megmérgezi azt a bizalmat, ami nélkül nincs se stabilitás, se jólét. Társadalmi bizalom híján nem járunk messze attól, hogy felélesszük a középkori vérbosszú "nemes" hagyományát természetesen kifinomultabb módszerekkel. Állítsuk meg ezt. Hogyan? Az előadás záró gondolatai éppen erre adnak választ.

Mit kell ahhoz tennünk - személy szerint nekünk tennünk -, hogy a világunk egy stabilabb, lakhatóbb, emberibb világ legyen?

Nekünk személy szerint is feladatunk van abban, hogy megőrizzük és fejlesszük a környezetünk gyenge kapcsolatait. Hogyan?

Az első tanács: védenünk kell a minket körülvevő diverzitást. Ebben a kérdésben nincs helye latolgatásnak. "Hány faj kipusztulása nem okoz még gondot? Hány különleges embert lehet ebből az országból kiutálni, elkergetni ahhoz, hogy a maradék ennek még ne lássa kárát?" Mindenki fontos. Ahhoz, hogy ez a társadalom túlélje a stresszt, minden tagja, legyen az bármilyen furcsa, bármilyen torz: érték. Nem kegyből, puszta humánumból érték. A túlélés miatt érték. Mindenki, aki más, mint mi vagyunk, közös stabilitásunk miatt közös kincs.

A második tanács: hagyjuk el a cuccainkat. (No persze, ne a számítógépnél, amikor majd felállunk a monitor elől.) Az önszerveződés ősi parancs. A hálózatok elemei kapcsolatokat keresnek. Az ember is kapcsolatokat keres. Kapcsolatok nélkül megőrülünk.

A magányos embernek is vannak kapcsolatai. A cuccaival vannak kapcsolatai. Az, aki a családja, a szerettei, a barátai helyett a kocsiját, a mobilját, a ruháit ápolja és gondozza, evolúciós zsákutcába keveredett. Nem a neki megfelelő szinten alakítja ki a kapcsolatait. Nem a cuccok, az emberi kapcsolatok oldják a szorongásainkat és tesznek minket boldoggá.

A harmadik tanács: legyünk toleránsak. Barátkozzunk azokkal is, akik nagyon mások, mint mi vagyunk. Ahogy említettem, ez nemcsak azért kötelességünk, mert így tudunk hozzájárulni a társadalom stabilitásához, hanem azért is jó, mert ez ad nekünk személyes sikert.

Végezetül arra kérem tehát a kedves olvasót, hogy gondoljon a 15 legjobb barátjára. Van köztük olyan, aki nagyon más, mint ön? Akinek nagyon mások a jövedelmi viszonyai, mint az öné, aki nagyon más iskolázottságú, mint Ön, aki soha nem ülne le a számítógép elé, és soha nem olvasná el ezt a weboldalt?

Ha van a 15 legjobb barátja között ilyen ember, akkor gratulálok. Nagyon jó érzés önnel együtt egy olyan országot építeni, amely stabilabb és gazdagabb lesz. Kérem, ne hagyja, hogy ez a fontos barátság elsikkadjon, és kérem, bíztasson fel másokat is arra, hogy keressenek ilyen barátokat.

Ha nincsenek öntől nagyon különböző barátai, akkor gondolkodjon el rajta, hogy képes lesz-e valaha is megérteni ezt a bonyolult országot, amiben él? Ha nem érti ezt a bonyolult országot, amiben él, hogyan érezheti benne biztonságban magát? Nem lenne itt az ideje, hogy jobban megválogassa a barátait?

Ahhoz, hogy ismeretlenekkel is kapcsolatba tudjunk kerülni, bizalmat kell fejleszteni magunkban. A bizalom átlagos szintje a modern társadalmak stabilitásának záloga. Ha van bizalom, a társadalom esélyt kap arra, hogy stabil legyen. Továbbmegyek: ha van bizalom, a társadalom esélyt kap arra, hogy innovatív legyen. Jelentős újítások csak bizalomteli légkörben születhetnek.

Aki ma Magyarországon nem tesz meg minden tőle telhetőt azért, hogy a társadalmi bizalom nőjön, az a közös jövő ellen dolgozik. Remélem, sikerült meggyőznöm erről az olvasót. Ha igen, kérem, segítsünk a többieknek, hogy erre ők is rájöjjenek.

Zárógondolatként Jiddu Krishnamurtit, a huszadik század egyik legnagyobb indiai gondolkodóját szeretném idézni:  "A tudás a világ alkotóelemeiről szerzett ismeret, a bölcsesség az elemek kapcsolódásának ismerete." A hálózatok tudományát nagyon fontos pontnak tartom az életemben, mert az elemek kapcsolódásának ismeretére tanít. Remélem, az előadás során át tudtam adni valamit abból az örömből, amit az ismerkedés ezzel a szép területtel már eddig is adott nekem.

…részlet Csermely Péter professzor előadásából

Ki mint vet...

Ha répát akarunk, répát kell ültetnünk. Ha retket akarunk, retket kell ültetnünk. Ha szeretetet akarunk, szeretetet kell ültetnünk. Ha megértést akarunk, megértőnek kell lennünk. Ha megbecsülést akarunk, meg kell becsülnünk másokat. Ha azt akarjuk, hogy szeressenek minket, szeretnünk kell másokat.(Dan Millman)

Bizonyos koron felül már nem az a fontos, mit mondanak az emberről, hanem hogy ő mit tart saját magáról. Legbelül, négyszemközt, saját magáról. Ott, ahol semmiféle ripacskodással, semmilyen ledér mutatvánnyal nem lehet elkendőzni az igazságot. (Rónay György)

A végletes fájdalom, csakúgy, mint a végletes öröm, oly szertelen érzés, hogy nem tarthat sokáig. Az emberi szív nem élhet sokáig végletekben. (Victor Hugo)

Akiket szeretünk, azoknak majdnem mindig nagyobb hatalma van rajtunk, mint magunknak. (François de La Rochefoucauld)

Mindenki meghallja, amit mondasz. A barátok meghallgatják, amit mondasz. A legjobb barátok meghallják azt is, amit nem mondasz ki. A barát olyan, aki ismeri a szívedben rejlő dallamot, vissza tudja azt neked énekelni  akkor, ha te elfelejtetted.

Ne menj előttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és légy a barátom. (A. Camus)

Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív. /Charles Dupoint/

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,

hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.(Weöres Sándor)

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

Ha az elmét hatni hagyjuk, erős; de ha indulat foglalta el, akkor az parancsol és el van némítva az elme. (Sallustius)

Ha valaki a pénz után megy, a világ kisemmizheti. Ha az élvezetek után megy, a világ megalázhatja. De ha az ember mindenekelőtt egy növekvő személyiség, bármit magáénak tudhat, amit az élet számára kínál. (H.E.Fondick)

A Mester mindig azt tanította, hogy a bűntudat olyan gonosz érzés, amit el kell kerülni, mint az ördögöt.  - De nem kell-e a bűnünket gyűlölnünk? - kérdezte az egyik tanítvány. - Amikor bűntudatod van, akkor nem a bűnödet gyűlölöd, hanem saját magadat.  (Anthony de Mello)

Ahhoz, hogy vérig sértsenek, két emberre van szükség. Egy ellenségre, aki megrágalmaz, és egy barátra, aki meghozza számodra a hírt. (Mark Twain)

A szeretet művészet; semmi sem fontosabb a világon, mint megtanulni ezt a művészetet. (Erich Fromm)

Az embernek úgy kell rendeznie életét, hogy csekélységeken ne idegeskedjék, és ne maradjon ideje fontos dolgok miatt rágni magát. (Jack Smith)

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.  (Mahatma Gandhi)

A természet karrier nélkül is érvényesül, otthonosan érzi magát minden szinten, és lehúzott függöny mögött is szívesen él.(Michel De Montaigne)

A természet megvan az ember nélkül, de az ember nem lehet meg a természet nélkül.

A természet gyógyszertára a leggazdagabb patika.

Lehet, hogy pont azért nem tudunk szeretni, mert arra vágyunk, hogy bennünket szeressenek, vagyis a másiktól várunk valamit (szeretetet), ahelyett, hogy követelmények nélkül fordulnánk hozzá, és beérnénk puszta jelenlétével. (Milan Kundera)

Életünk legnagyobb része úgy telik el, hogy rosszul cselekszünk, nagy része úgy, hogy semmit sem csinálunk, szinte egész életünk pedig úgy, hogy mást csinálunk, mint amit kellene. (Seneca)

A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.  (Abraham Lincoln)

Ha egy kérdés megoldható, felesleges aggódni miatta. Ha nem lehet megoldani, az aggódás sem segít.  (Tibeti mondás)

Ha semmi más nem adsz a gyermekednek, csak példát, akkor már sokat adtál. (Seneca)

Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és megértem. (Kung Fu-Ce)

Nem megbocsátani annyi, mint mérget inni és azt várni, hogy a másik hal meg tőle.

Ajándék vagy egy világban, mely elfelejtette mi a való és igaz, őszinteséged utat mutat. Egy világban, mely elidegenedett - törődésed utat mutat. Egy világban, mely elfelejtette miben, hogyan s miért higgyen - minden jóban való hited utat mutat. Ajándék vagy, úgyhogy ne változz soha, a világnak úgy kellesz, ahogy vagy!

LAZÍTS! Lazulj el, mint a rét ölébe simuló virág, s érezd a szellő simogató, lágy fuvallatát! Érezd a csendet, amint bódító szavát hinti, érezd a felhő fodrát, s míg arcodat tekinti a Nap éltető szemével, érezd; Te vagy a Nap szívének minden dobbanása, mely hívogat, éltet természetbe omló létet. Lazíts és láss valósággá váló álmot, melyben nincs rohanás, csak rend, csak csend, csak béke, s csak Te, a mély szeretet, s a lényedben rejlő őszinte világ. Lebegtet felhők tetején a fény, hisz most minden olyan más, mégis ismerős, mert a Tiéd!... Csak lazíts és láss!...(Dér István)

Az értelem zihálva megáll, ahol a hit elindul. Soha el nem éri. Nem nőhet az égig az értelem, mert e világból való.(Beszélgetés az Angyallal)

Az emberi melegség teszi lehetővé a nyitottságot. Rá fogtok jönni, hogy minden ember egyszerűen olyan, mint ti. (XIV. dalai láma)

Észrevetted-e már, hogy a fák sohasem harcolnak? Észrevetted-e, hogy csak az emberi szó állíthat valótlant, az emberi magatartás mindig leleplezi önmagát? Miért nem szemléled az embereket úgy, ahogy a fákat;szavaik mögött lényük szimbólumbeszédét figyelve? (Szepes Mária)

SEMMI SEM LEHETETLEN! NINCS LEHETETLEN! LEHETETLEN NINCS! MINDEN LEHETSÉGES! (Beszélgetések az Angyallal)

Isteni önvalód kérdezi...Annak tudatában, hogy amit önként nem teszel meg fejlődésed érdekében, arra a sors erői körülményeid által kényszerítenek, megpróbáltad-e már felszámolni restanciáidat?(Szepes Mária)

Legtöbbünk a jövőbeli tervek, elvárások és becsvágy, valamint a múlttal kapcsolatos sajnálkozások, bűntudat és szégyen fogaskerekébe került. Visszatérni a jelenbe: ez a konfliktus végét jelenti. (Jack Kornfield)

AMIT MÁS HELYETT EMELSZ, AZ NEM NYOM LE. AZ A SÚLY NYOM LE, AMIT ELMULASZTASZ EMELNI. (Beszélgetések az Angyallal)

Kívánom, hogy mindig legyen időd nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje, olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve, dolgozni, mert ez a siker ára, játszani, mert ez az örök ifjúság titka, szeretetet adni, mert gyógyítja az embert, azt is aki adja, azt is aki kapja, egy pillanatnyi mosolyra, mert ez az arc legszebb ékszere, néhány kedves szóra, mert ezzel egymás számára könnyebbé tehetjük az életet

A megbocsátás boldogságod titka

Nem lehet megbocsátani (kinek?), ha meghal, akit szeretünk.

 

Márai Sándor

 

Mindannyian követünk el hibákat, ezért meg kell tudnunk bocsátani is.

Karl Rudolf Gerd von Rundstedt

Az ember összeragasztja, ami eltörött, de mindig tudni fogja, hol vannak a törésvonalak.

 

Jodi Lynn Picoult

 

Nincs annyi bőr a világon, amennyivel beboríthatnánk az egész földet, hogy soha többé ne menjen tüske a talpunkba, de nem is kell. Elég egy akkorka darab, amekkora a talpunkat beborítja.

 

Santideva

 

A hallgatást soha, a beszédet gyakran megbánjuk.

 

Hioszi Tatiosz

 

A megbocsátás igen értékes erény, pedig nem kerül semmibe.

 

Betty Smith

 

Ha egy férj megcsalja a feleségét, de mondjuk nem annyira, hogy el is akarja hagyni, ott maradna mellette, de az asszonynak fáj, nagyon fáj, mert megsérül a női önérzete. (...) Ha ilyenkor "csak" a nő sérül meg benne, helyre lehet hozni, ha nehezen is. Mert bár első indulatában elítél a megsebzett nő, mégis fölmenthet a benne élő bölcs Ember, aki tudja, hogy a nemi vágyakon túl létezik egy mélyebb szövetség közöttetek, amely nem sérült meg. Ha azonban az Ember sérül meg, akkor nincs tovább. Akkor nincs miről beszélni, mert ez a biztos jele annak, hogy hiányzik a férfi-nő vonzalomnál mélyebb, valódi szeretet.

 

Müller Péter

 

Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!

 

Teréz anya

 

Jézus tettei és szavai ékesen bizonyítják, hogy a bűnt mindenkor el kell utasítanunk, viszont a bűnöst szeretnünk kell.

 

Pilinszky János

 

Amikor valóban megbocsátunk valakinek: elfelejtjük, amit ellenünk elkövetett.

 

Pilinszky János

 

Amíg szeretünk, elnézünk mindent: a szépnek, ha szörnyeteg, okosnak, ha rút.

 

Hioszi Tatiosz

 

Az emberek könnyebben bocsátanak meg annak, aki téved, mint annak, akinek igaza van.

Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani.

Haragudni bárki tud, a megbocsátás a bátor tett.

A gyűlöletnek sohasem a gyűlölet, hanem a szeretet vet véget.

 

Buddha

 

Az igazi egészség és boldogság útja a megbocsátás. Ha nem ítélkezünk, elengedjük a múltat, és jövőnket megszabadítjuk a félelemtől. Ha így teszünk, meglátjuk, hogy mindenki a tanítónk, és hogy minden pillanat újabb lehetőség a boldogságban, békében, szeretetben való gyarapodásra.

 

Gerald G. Jampolsky

 

Bizonyos, hogy aki bosszút melenget, az maga tartja sebeit nyitva.

 

Francis Bacon

 

 

Másoknak mindig bocsáss meg, magadnak sohasem.

 

Lucius Annaeus Seneca

 

A harag legnagyobb gyógyszere az idő.

 

Lucius Annaeus Seneca

 

Aki azt kérdezi tőled: haragszol-e még rá, az biztos, hogy közel áll hozzád, hiszen ezt nem lehet kiáltva mondani, csak halkan. Ehhez talán már három lépés távolság is túl sok.

 

Ancsel Éva

 

A hibák majdnem mindig könnyebben megbocsáthatóak, mint a módszerek, melyekkel takargatni próbálják őket.

 

Francois de La Rochefoucauld

 

A gyűlölet energiája nem vezet sehová, de a megbocsátás energiája, amely a szeretetben testesül meg, jó útra terelheti az életedet.

 

Paulo Coelho

 

Tudom, hogy azok a dolgok, amiket az ember a szerelemben elkövet, megmaradnak. Ha két ember együtt marad, az nem azért van, mert elfelejtik, ami történt, hanem mert megbocsátják.

A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent.

 

Az igazi egészség és boldogság útja a megbocsátás. Ha nem ítélkezünk, elengedjük a múltat, és jövőnket megszabadítjuk a félelemtől. Ha így teszünk, meglátjuk, hogy mindenki a tanítónk, és hogy minden pillanat újabb lehetőség a boldogságban, békében, szeretetben való gyarapodásra.

 

“Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Aki ember, az szeret és megbocsát. A szeretet: megbocsátás.” (Tatiosz)

 

“Az igazi megbocsátás arról szól, hogy az illetőt, aki vétett ellenünk, ugyanoda, pontosan ugyanabba a státuszba fogadjuk vissza, ahonnan vétke miatt kiesett.”

“Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.”
(Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája – Pál levele a rómaiakhoz 12:15-18 )

“Szeresd az igazságot, de bocsáss meg a tévedésnek.” (Voltaire)

“Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra; nagylelkű leszel, megbocsátó, jószívű, pedig korábban esetleg kemény és rideg voltál. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, s hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad teremtettél.” (Anthony de Mello)

“Aki szeret, elenged, felejt és megbocsát. Aki mindezt elvárja másoktól csupán önmagát szereti. Önmagunk elvesztésének a legbiztosabb módja: a szeretet elvárása. A szeretet elvárása önzés, legalább annyira, mint a szeretet elutasítása.” (Tatiosz)

 

“Az emberek általában megsértődnek, ha túlságosan udvariasak vagyunk velük szemben. Az európai és az amerikai emberekről beszélek. Csak a kínaiak tudják elviselni a föltétlen, a maradéktalan, a végzetes udvariasságot, mely már átitatta testük és lelkük szövetét, egy az élettel, a bélmosók és hercegek számára is. Ez az udvarisság, mely egyértelmű a nép életformájával, az emberi együttélés legfelsőbb megnyilatkozási formája.
De a mi udvariasságunk teljesen felületes. A franciáknak csak az irodalma és a hadüzenete udvarias: az ebédlője, az üzlete és a szalonja már nem az. Nem elég azt mondani: “pardon”, ha lábára lépünk valakinek. Így is kell érezni: “Pardon” – s ez már sokkal nehezebb. Korunk az emberiség egyik legudvariatlanabb kora. A középkor hóhéra még letérdelt az áldozat elé és bocsánatot kért, mert kénytelen levágni a nyakát: s Marie Antoinett még azt mondta Sansonnak a vérpadon: “Pardon.” De most már sem a hóhér, sem az áldozat nem kérnek többé egymástól bocsánatot. Ez felette szomorú.
S ha valaki tökéletesen udvarias napjainkban, a kortársak ezt a magatartást hideg, szenvtelen közönynek érzik. Ma mindenki “színvallást” követel, s az udvariasságot kibúvónak és árulásnak érzik. Holott nem az: egyszerűen csak tapasztalás. Nincs már megoldás. Mikor mindenki a másik zsigereiben vájkál, szenvedélyes szeretettel vagy eszelős gyűlölettel: te maradj udvarias.”
(Márai Sándor: Füves könyv – Az udvariasságról)

 

 1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengõ ércz vagy pengõ czimbalom.
 2. És ha jövendõt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem + van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökrõl, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
  Mát. 7,22., Mát. 17,20.
 3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tûzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
  Mát. 6,1., Ján. 15,13., Róm. 12,8., Róm. 12,20., 1 Ján. 3,17.
 4. A szeretet hosszútûrõ, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
  Péld. 10,12., 1 Pét. 4,8.
 5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
  Fil. 2,4., Fil. 2,5., Fil. 2,21.
 6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
 7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltûr.
  1 Kor. 9,12., Péld. 10,12., Róm. 15,1., 1 Pét. 4,8.
 8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendõmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
 9. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
 10. De mikor eljõ a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
  Eféz. 4,13., 1 Ján. 3,2.
 11. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyer mekhez illõ dolgokat.
 12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színrõl színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is meg ismertettem.
  2 Kor. 5,7., 1 Ján. 3,2.
 13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

Beteg vagy, vagy csak fénytested lesz?

Dr. Georgi Stankov – Hogyan kell Helyesen Értelmezni a klinikai tüneteket a Fény Test kialakításában
I. rész

A cikkben levő információ a Fény Test Kialakításával (LBP) való személyes tapasztalataimon alapul, mióta 1999-ben beléptem az utolsó és egyben legerőteljesebb szakaszába. 2010 október 13-án befejeztem az LBP-met, amikor felemelkedtem a magasabb birodalmakba, de kérték, hogy térjek vissza a Földre és segítsek az emberiségnek az utolsó kritikus és inkább sebezhető időszakban, összekapcsolva a Föld és az emberiség Dimenzióugrásának és Felemelkedésének az előkészületével ez év novemberében. Ezekből a tapasztalatokból néhányat már leírtam az LBP és a bal kontra jobb agy szerepe közleményeimben.

Ebben a cikkben a klinikai tünetekre összpontosítok, amik kapcsolatban vannak az LBP-vel, amiket ez idáig jó okoknál fogva hagytam ki: nem akartam kialakítani a hipochondriás hajlamokat az olvasóimban. Azonban, a hatalmas magas frekvencia-hullámok, amik elárasztják a Földet és az emberiséget az utolsó hónapokban, exponenciálisan felerősítik az LBP folyamatát minden fénymunkásban (csillagmagok) és sok más fejlettebb emberi entitásban, így már sokan beléptek az LBP utolsó erőteljes szakaszába, amit változó, gyakran kritikus klinikai tünetek kísérnek.
Ezekről egy tudományosabb stílusban fogok beszélni ebben a cikkben, hogy elvegye a félelmetek és adjon némi önbizalmat ezen meglehetősen legyöngítő testi körülmények megfelelőségében, miközben a szén alapú testetek átalakul kristályos fénytestté. Ezeket ez év novemberében, a 11.11.11-i csillagkapuval kezdődve a Felemelkedés után fogjátok valójában élvezni. Mielőtt továbbhaladok e témában, hadd tisztázzak előbb egy életbevágóan fontos dolgot az emberiségre nézve.

Miért Ne Bízzatok Az Orvosotokban, Amikor Az LBP Folyamatában Vagytok és Különféle Klinikai Tüneteket Tapasztaltok

A jelenlegi bevezetett orvostudomány nem tud semmit az LBP-ről és az annak alapjául szolgáló biokémiai és energetikai folyamatokról, amik magában foglalják a DNS átalakulását, a sejt anyagcseréjét, és a csakrák teljes átformálását, eképpen a test energetikus szövetének a drámai módon történő változásairól sem.
Először is az orvos- és bio-tudománynak gyakorlatilag fogalma sincs arról, hogy az emberi test és a sejtek hogyan működnek és hogyan van szabályozva. Minden orvos a Természet biológiai anyagainak a teljes figyelmen kívüli hagyásával használja a szaktudását.
Amikor doktorhoz mentek, azt azért teszitek, mert úgy tekintetek magatokra, hogy képtelenek vagytok elbánni az állítólagos betegséggel vagy tünetekkel, ami(k)től szenvedtek és így rábízzátok magatokat, az egész testeteket a “szagértőre”, aki állítólag többet tud a Ti saját szervezetetekről, mint ti páciensekként. Legalább azt el kell hinnetek, hogy az orvos jobb szagértő nálatok, máskülönben nem járnátok be a pacientúrájára.

Ez valószínűleg a legnagyobb és a legsúlyosabb baklövése az emberiségnek ezekben az időkben. Meg kell értenetek végre, hogy az orvosok kevesebbet tudnak rólatok, különösen a testetekről és úgy általában bármilyen biológiai testről. Az olyan félelmetek miatt, mint hogy valami baj van a testetekkel, egyszerűen csak egy pillanatra felejtitek el, hogy örökkévaló, roppant kreatív, többdimenziós lények és így a legfőbb mesterei vagytok az avatárotoknak, amit azért hoztatok létre, hogy megtapasztaljátok a Forrástól való megtévesztő elválást a 3d-s sűrűségű Földön.
Az utóbbi az ebből a sűrűségből való távozásról és ez év novemberében a 4. és 5. dimenzióba való röpítésről szól, amikor a csillagkapu 11.11.11-én nyitva lesz. Már beszéltem erről a legdrámaibb kozmikus eseményről az Elenyines, a pólusváltásos és az utolsó interjúmban az Arkturiaiakkal, az emberiség és Gaia Váltásáról és Felemelkedéséről ez év novemberében cikkemben.

A legtöbb orvos – akikhez elmentek, amikor betegnek érzitek Magatokat – fiatal lélek és teljes tudatlanságban vannak az LBP és a Rátok, mint inkarnált entitásokra ható jelentőségei, valamint az egész emberiség kapcsán. A legtöbb kollégám olyannyira lebutult a jelenlegi hibás egészségügyi oktatás és a közegészségügyi rendszer miatt, hogy egyáltalán nem veszik észre az LBP-t és az emberiség Felemelkedéséről szóló spirituális információk tömkelegét, amik már özönlenek az interneten.

Először is, az a fajta gyógyszer, amit feltárnak elénk, teljesen hibás. Habár a kollégáim, a doktorok, leírtak és bemutattak több ezer új betegséget és szindrómát az elmúlt 70 évben – a II. világháború vége óta, amelyeket a személyes nevükkel minősítettek a hiányzó tudományos erkölcsösség cselekedetében -, mindig elfelejtik elmondani a pácienseknek, hogy valójában nem ismerik az igazi okozóját a betegségeknek, amiket nagy buzgalommal és nagyon gyakran arrogáns agresszív és szándékos rosszindulatú szakmabeli érintéssel kezelnek. Erről lejjebb még többet fogok beszélni.
Az ismertetésem bizonyításához ajánlom az olvasóimnak, hogy olvassák el az orvosoknak készült, részletes, szabványos tankönyvet, a “Harrison’s Principles of Internal Medicine”(HARRISON – Belgyógyászati kézikönyv) legutolsó kiadását. Benne semmilyen betegséget vagy szindrómát, az etiológiáját, amelyet már véglegesen megállapítottak, nem fogtok találni, hanem csak feltevést és ellentmondó tényeket a betegség eredetéről. Aztán jöhet egy másik szabványos tankönyv a gyógymódról, a “Goodman and Gilman`s The Pharmacological Basis of Therapeutics” (A gyógykezelés Goodman – és Gilman-féle farmakológiai alapjai) és megintcsak észre fogjátok venni, hogy az összes doktornak és farmakológusnak, akik számos gyógyszerrel tömnek titeket, halvány lila gőzük sincs, hogy ezek hogyan működnek a testben és milyen pozitív hatásokat – ha vannak ilyenek – gyakorolnak a betegségeteken.

Ha még több bizonyíték kell, hogy a doktorok és a természettudósok mennyire tudatlanok a Természet biológiai anyagaival kapcsolatban, akkor ajánlom az orvos- és bio-tudományon alapuló könyvemet, a “The General Theory of Biological Regulation” (A Biológiai Szabályzat Általános Teóriái).

Ezen téren szeretném, hogy az olvasóim tisztában legyenek egy egyszerű és magától értetődő ténnyel, amit meglepő módon a legtöbb ember nem vesz észre manapság. Mostanáig a természettudósok és doktorok nem tudtak előállni egy érvényes és objektív meghatározással, hogy mi az “egészség” és mi a “betegség”. Hogyan tudjuk Mi emberek megkülönböztetni az egészségi állapotot, ami jelenleg a tünetek és a zavarok hiányához kötődik, a betegségi állapottól, ami számos tünethez, zavarhoz és károsodott élettani funkcióhoz kapcsolódik, ami miatt orvoshoz megyünk.
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy lehettek komolyan betegek a tünetek és zavarok hiányában, ahogyan ez a helyzet a legtöbb rákbetegséggel a korai szakaszokban. Fordítva, lehetnek zavaraitok és akár tüneteitek is, de mindazonáltal teljesen egészségesek vagytok, mint ahogy a legtöbb emberrel is ez van, amikor teljes mértékben belépnek az LBP-be. Amíg az egészségről és betegségről egy tiszta definíció nem születik, addig igazából senkinek sem szabadna az orvos vagy gyógyító szakterületen lépkednie. Remélem, hogy most már kezditek megérteni az emberiség összezavarását az egészségre és az LBP-re vonatkozóan.
Megnézhettek számos kötetet az orvostudományról bármelyik tudományos könyvtárban vagy az Interneten és meg fogtok lepődni, hogy az emberiség még nem állapított meg egy érvényes ismérvet/kritériumot, ami elmondja, hogy mikor hagytuk el a test biológiai egyensúlyának a normális, egészséges állapotát és léptünk be a károsodott biológiai egyensúly és betegség állapotába, amit kezelni kell.
Ez a felfedezés rendkívül fontos azon mindnyájatok számára, akik beléptek az LBP-be, ahogy már tapasztaljátok – vagy fogjátok nagyon hamar – a test átalakulásának a meghosszabbított epizódjait, amik számos olyan tünettel járnak, amelyek utánozhatják a tudatlan doktoraitok tankönyveiben leírt sok betegség egyikének az állapotát. Valójában ezek csak élettani eligazítások a testeiteknek a magas frekvenciájú Energia hullámokhoz, amik elárasztják az avatárotok a most már teljesen nyitva levő 7 testi csakrán keresztül, eképpen felépítve az új kristályos fénytestetek a Felemelkedéshez.

A hét testi csakra átalakulása az LBP-ben

Hogy megértsük az emberi testi csakrák az LBP-ben való teljes átformálásának a szükségességét, tudnotok kell, hogy ezek számos energikus zavart rejtenek, amiket a Homo Sapiens kezdeti mérnökei, az Anunnakik iktattak be némiképp 13000 éve és csak később a Szíriusziak és a Galaktikus Föderáció más civilizációi által fejlődött egy kicsit.
Zavar, amit el kell távolítani az LBP kezdetén, a 4., a szívcsakra elzáródása, ami az emberi testben levő feltétel nélküli szeretet Krisztusi energiáinak a kapuja. Ez a csakra összeköti az emberi entitást a Minden-Ami-Van harmóniájával. Tehát az első és a legfontosabb szakasz az LBP-ben a 4., a szívcsakra (érzelmi központ) felnyitása. A legtöbb entitásban ez a csakra el van zárva, és emiatt a legtöbbjük nincs abban a helyzetben, hogy megtapasztalják a feltétel nélküli szeretetet. Manapság a fénymunkások legtöbb problémái, vagy amiket megvitatnak a csatornázott üzeneteikben, ennek az elzáródásnak és a fokozatosan kinyíló 4. szívcsakrának tudható be.

Az emberi entitások roppant túlnyomó részének nincsenek ilyen problémái, mert a szívcsakrájuk be van zárva és sokuknak úgy is fog maradni. Pusztán ezért sem fognak felemelkedni. A zárt szívcsakrának az előnye a múltban az az egy dolog volt, hogy akinél ez volt, annak nem kellett megbirkóznia a sok pszicho-lelkibeteg-érzelmi problémákkal, amikkel a legtöbb fénymunkás jelenleg szembekerül, mialatt a múlt inkarnációikból és az emberiségből (ezt nem tudtam másképp lefordítani) való személyes szennyeit tisztítja.

Ez a szituáció most már megfordult. Az emberiség és Föld Felemelkedésének előkészületeként, a magasabb birodalmakból jövő Krisztusi energia és tudatosság nagyfrekvenciájú hullámai óriási áradatának következtében a Földön levő legtöbb emberi entitás (4.) szívcsakrájának nyitva kell lennie ahhoz, hogy összhangban legyen ezekkel a kozmikus energiákkal, amik meghatározzák a bolygó és a civilizációnk sorsát. Csak azok az entitások, akik teljesen ki tudják nyitni a szívcsakrájukat, fognak felemelkedni és hozzáilleszkedni az új, harmonikus negyedik és ötödik dimenzióbeli energiákhoz, miután a 11.11.11-i csillagkapu nyitva lesz ez év Novemberében.

A 4. csakra kinyílásakor különféle szorongás (félelem) mintákat – amik az inkarnált entitásnak a pszicho-mentális-szellemi alkatát veszik fel – tapasztalunk tudatosan. Ezek a félelmek a sejtekbe, a DNS-be vannak kódolva a lélek által és addig van mélyreható és láthatatlan módú hatással az emberi viselkedésre, amíg a (4.) szívcsakra zárva van.

Alább a klinikai és orvosi tünetekről fogok beszélni, amik ehhez a masszív szorongás tapasztalathoz kötődnek. Itt adok némi technikai információt a 4. csakra kinyitásáról, amelyet más könyvben vagy csatornázott üzenetben nem találtok meg.

Ahogy tudhatjátok, ez a csakra a csecsemőmiriggyel (thymus) van kapcsolatban. Ez a szerv a tüdő előtt található és a legtöbb emberi lényben fejletlen – egyáltalán nincs kifejlődve. Amikor a 4. csakra elkezd kinyílni, akkor a csecsemőmirigy elkezd nőni. A későbbi szakaszban még CT-vel (számítógépes tomográfia) is megállapítható.

A csecsemőmirigy növekedése mellkasi fájdalmakkal jár, fulladásokkal (asphyxia), kritikus hörghurut (bronchitis) és (bármilyen ok miatt bekövetkező) tüdőgyulladás (pneumonitis) hevesen fájdalmas esetei, amiket hibásan állapítanak meg influenzának vagy tüdőgyulladásnak (pneumonia ) a legtöbb doctor, akiknek fingjuk sincs az LBP-ről és a Felemelkedésről. A legzavaróbb tünet azonban szív aritmia (heart arrhythmia) – a szív szabálytalan működése, ami valójában a szív szabályozásának a korrigálása (következtében jön létre) az új, erőteljes asztrális energiákhoz, amik most már korlátlanul áramlanak a fizikai testben, miután a 4. csakra kinyílt. Az aritmia 6-12 hónapig tarthat.

Amikor először írtam erről a tünetről 2001-ben az “Evolution Leap of Mankind” című könyvemben, ez a jelenség teljesen ismeretlen volt. Közben sok barátom van, akik beléptek ebbe a szakaszba és most szív aritmiáról panaszkodnak, amit mindig félelem kitörések (pánikroham szerintem) kísérnek, amik súlyosbítják az entitás mentális/szellemi állapotát.

Ilyenkor általában a doktorhoz szaladnak, aki előír nekik egy béta-blokkolót (ß-blocker) vagy egy antiaritmiás gyógyszert (anti-arrhythmic drug), ami növeli a halandóságot/halálozási (arány)számot és akadályozza az LBP-t, ahogy ezt már korábban elmagyaráztam. Ezért nagyon fontos, hogy az entitásnak tudnia kellene pontosan, hogy mi folyik valójában az LBP alatt és nem kellene engedni a félelmeinek, a betegségben való hitnek és az orvosokhoz való látogatásnak. Ez mostanság egy hatalmas probléma, ami akadályozza az LBP-t.

Biztosíthatlak, hogy a mulandó aritmia esetek abszolúte ártatlanok és elmúlnak bármilyen kezelés nélkül, amint a 4. csakra kinyílása befejeződik. Azonban valaki hasznát tudja venni a béta-blokkolóknak időnként, amikor ilyen tünet történik. A béta-blokkoló (inkább metoprolol) előnye, hogy ugyanakkor van neki egy nyugtató, csillapító hatása és enyhíti a kínzó félelmi tapasztalatot, ami az LBP-indukált szív aritmiával jár. De korlátoznotok kell a metoprolol használatát csak a kínzó félelmi esetekre, mivel ez a gyógyszer inkább mérgező, amikor krónikusan adagolják.

Az ez alatti információ rendkívüli módon fontos azoknak, akik belépnek ebbe az utolsó és legerőteljesebb LBP fázisba.

A megfigyelésem szerint, a (4.) szívcsakra felnyílása sok fénymunkást elért (felnőtt és öreg lelkeket) 2009 őszén és azóta sebes léptekkel halad előre. 2011-ben a legtöbb fénymunkás megtapasztalt egy tetőpontot a szív-tünetekben, ami ennek a csakrának a kinyílásához köthető. A széles népesség most követi ezt az úttörőjét az emberiségnek, ahogy a galaxisunk központi napjának a nagyfrekvenciájú hullámainak a beáramlásai lényegesen megnőttek a mostani nyár menetén. Ez Októberben és Novemberben fogja elérni a tetőpontját, az Emberiség és a Föld a 4. és az 5. dimenzióba való Felemelkedésének és váltásának idején, miután a 11.11.11-es csillagkapu megnyílik.

A Felemelkedés energiáinak a többsége csak a szívcsakrán keresztül tud bejutni a fizikai testbe. Ez egy kulcsfontosságú esemény az LBP-ben, végidőkben, amiről sajnos nem igazán esik szó a legtöbb csatornázásban, legalábbis nem úgy, hogy bevezetné a fénymunkások megértését. Kár, ahogy ez a téma a nagy gyakorlati jelentőségről és egzisztenciális sürgősségről szól a legtöbb fénymunkásnak, akinek szüksége van egy jó szakmai tanácsra a klinikai tüneteit illetően, amiket nem tud kellően értelmezni.

Mihelyt legyőzitek ezt a két akadályt, az LBP akkor tud igazán kibontakozni. Ez a hatodik és hetedik testi csakra kinyílásával van kapcsolatban, ami a legtöbb entitásban zárva van.

Csak felvilágosításképp: Mielőtt a lélek megtestesül, eldönti, hogy milyen energetikai jellegzetessége legyen a megtestesült entitásnak. Egy nagyon fontos döntés, hogy mely csakrák legyenek a kiemelkedőek/dominánsok.

Mint ti is tudjátok, a csakrák energetikus körben forgó rendszerek, amik közvetítő szerepet töltenek be és a kauzális test nagyfrekvenciát, az életfenntartó asztrális energiáit szállítják az éterikus testen keresztül, az organikus test elektromágneses hullámaiba. Ily módon a biológiai szervezet szüntelen szabályozása bármelyik időpontban lejátszódik.

Ez egy rendkívül összetett folyamata az energiacserének, amely tulajdonképpen ismeretlen a mai bio-tudománynak. Ennek a folyamatnak a megértéséhez némileg elég komolyan hozzájárultam a “The General Theory of Biological Regulation” (volume III) (A Biológiai Szabályzat Általános Teóriái – 3. kötet) című könyvemben. Ennek ellenére az LBP elkezdéséhez nem szükséges tudni ezt a teóriát – ez a könyv azoknak a tudósoknak szól, akik nem mennek keresztül az LBP-n, de legyen egy ideális elképzelésük, hogy jelenleg mi folyik a Földön, hogy így végül jogosultak legyenek a 2012 utáni Felemelkedésre.

És most következik egy olyan információ, amit még halhattatok. A lélek dönti el, hogy melyik két csakra legyen a domináns az entitásban – ez azt jelenti, hogy az emberi testben az asztrális energia túlnyomórészben ezen a két csakrán keresztül áramlik egy 70% a 30%-hoz arányban.

(forrás: sites.google.com/site/Balazs Rozalia)

Om Mantra

Meditáláshoz...

Újra közzé teszem:UTOLSÓ IDŐK ENERGIÁI ÉS VÁLTOZÁSAI

1. A test sajgásai és fájdalmai, különösen a nyakban, a vállakban és
hátban. Ez az intenzív DNS változások következménye, amint a "Krisztus
mag'' ébred benn. Hamar el fog múlni.

2. Minden látható ok nélküli mély benső szomorúság. Elbocsátjátok a
múltatokat (a mostani életét és a többiét is) és ez az oka a
szomorúságnak. Ez ahhoz hasonló, mint amikor elköltöztök egy régi házból
- ahol évek hosszú során keresztül éltetek - és egy teljesen újba
költöztek be. Amint beköltöztök az új házba, fellép egy szomorúság,
mivel a régiben maradnak az emlékek, energia és a tapasztalások. Ez is
hamar el fog múlni.

3. Sírás minden látható ok nélkül. Hasonlóan a fenti második
szimptómához. Nagyon jó és egészséges hagyni, hogy a könnyek szabadon
folyjanak. Segíti a régi energia távozását. Ez is hamar el fog múlni.

4. Hirtelen megváltozó állás vagy karrier. Nagyon általános szimptóma.
Amint változol, a dolgok éppen úgy változnak körülötted. Ne rágódj azon,
hogy mindjárt megtaláld magadnak a "tökéletes'' állást vagy karriert. Ez
szintén hamar el fog múlni. Átalakulóban vagy és még jó pár állás és
munka végzése van előtted, amíg megtalálod valóban a szenvedélyednek
megfelelő munkahelyet, karriert.

5. Kivonulás a családi kapcsolatokból. A biológiai családodhoz a régi
karmád alapján kapcsolódtál. Amikor kiugrasz a karmikus ciklusból, a
régi kapcsolatok béklyói eloldozódnak. Ez olybá tűnik, hogy elsodródsz a
családodtól és a barátoktól. Ez is hamar el fog múlni. Majd, egy
bizonyos idő után, amennyiben ez megfelelő a számodra, egy teljesen új
viszonyt alakíthatsz ki velük. Habár, ezek a kapcsolatok már az új
energián alapszanak, és már nem terhelik karmikus terhek.

6. Fura alvási szokások. Mondjuk, minden éjjel felébredsz hajnali kettő
és négy óra között. Nagyon nagy munka folyik ilyenkor rajtad, és emiatt
gyakran felriadsz egy kicsit "szusszanni''. Nem kell emiatt aggódni. Ha
nem tudnál újból elaludni, inkább kelj fel és csinálj valamit, mint sem
álmatlanul feküdj az ágyadban és emberi dolgok miatt aggódj. Ez is hamar
el fog múlni.

7. Intenzív álmok. Ezek lehetnek háborús és csatározós álmok, üldözéses
és rémekkel teli álmok. Szó szerint kiszabadítjátok magatokból a régi
energiát és a múlt ezen energiái gyakran mint háborúk, rohanó
menekülések és rémek gyanánt szimbolizálódnak az álmaitokban. Ez is
hamar el fog múlni.

8. Fizikális tájékozódási zavarok. Bizonyos pillanatokban igen talajt
vesztettnek érezheted magad. Ott fogsz állni egy "térbeli kihívásban''
azzal az érzéssel, hogy képtelen vagy szilárdan megvetni a lábad a
talajon, vagy úgy, mint ha egyszerre két világban élnél. Amint
tudatosságod átvált az új energiába, a tested néha lemarad ettől. Tölts
több időt a természetben, hogy az elősegítse az energia megalapozódását
benned. Ez is hamar el fog múlni.

9. Fokozódó "belső beszéd''. Úgy fogod találni, hogy egyre többet
beszélgetsz az Éneddel. Hirtelen arra leszel figyelmes, hogy már harminc
perce elmélyült beszélgetésbe bonyolódtál saját magaddal. Egy teljesen
új szintű kommunikáció nyer teret a lényedben, kezded megtapasztalni
magadban a saját magaddal való beszélgetés jéghegyének a csúcsát. A
beszélgetés egyre csak fokozódik, egyre folyékonyabbá fog válni, egyre
összefüggőbbé, egyre
bensőségesebbé. Nem őrültél meg, csak belépőben vagy az új energiába.

10. A magányosság érzése, még ha társaságban is vagy. Egyedül érezheted
magad és eltávolodhatsz másoktól. Érezhetsz vágyat arra, hogy "messzire
repülj'' csoportoktól és tömegektől. Egy szent és magányos ösvényen
jársz. Amint a magányosság érzése növeli a szorongásod, egyre nehezebbé
válik a többiekhez való viszonyod. A magányosság érzése kapcsolható
ahhoz is, hogy a segítőid elmentek, itt hagytak magadra. Ők ott voltak
veled mindig, az összes életedben, az összes utadon. Itt volt az ideje
annak, hogy elmenjenek, hogy biztosítsák a helyet számodra, amit
kitölthetsz az isteniségeddel. Ez is hamar el fog múlni. Az űr benned ki
fog töltődni a Krisztus tudatosságod szeretetével és energiájával.

11. A szenvedély teljes hiánya. Érezheted magad teljesen érdektelennek,
csak egy kevés, vagy semmilyen vággyal az iránt, hogy bármit is tegyél.
Ez teljesen oké is így, ez csak része a folyamatnak. Töltsd el ezt az
időt avval, hogy nem csinálsz "semmit''. Ne küzdj magaddal emiatt, mivel
ez is hamar el fog múlni. Ez hasonlít ahhoz, mint amikor újraindítanak egy
komputert. Mielőtt egy jóval kifinomultabb szoftvert töltenének fel rá -
jelen esetben az új Krisztus mag energiáját -, előbb le kell állítani a
régi rendszert.

12. Nagyon mély vágy az iránt, hogy Haza térj. Valószínűleg ez a
legnehezebb és a legnagyobb kihívást jelentő dolog a számodra az összes
többi közül. Érezhetsz egy nagyon mély, mindent elsöprő vágyat arra,
hogy elhagyd a bolygót és visszatérj az Otthonba. Ez nem egy
"öngyilkosságra hajlamos'' érzés. Nem haraghoz vagy kudarchoz
kapcsolódik. Nem akarsz emiatt nagy felhajtást csapni, vagy jókora
drámát kreálni magadnak vagy másoknak emiatt. Van benned egy csendes
rész, ami egyszerűen csak Haza akar menni. Ennek az
indítéka nagyon egyszerű. Befejezted a karmikus ciklusodat.
Teljesítetted az erre az életre kötött szerződéseidet. Készen állsz egy
teljesen új létidőre, miközben ugyanabban a testben maradtál. Ez alatt
az átmeneti folyamat alatt, egy belső emlékezés ébred benned az iránt,
hogy milyen is a túlsó oldalon a lét. Készen állsz-e egy újabb embert
próbáló kalandra itt a Földön? Készen állsz-e arra, hogy szembe nézz
annak a kihívásával, hogy belépsz az új
energiába? Igen, valóban Haza térhetsz most. De ha már ilyen messze
eljöttél, és ennyi, de ennyi élet után bűn lenne itt hagyni a befejezése
előtt ezt a mozit. Mellesleg, a Szellemnek szüksége van rád itt, hogy
segíts másoknak is átkelni az új energiába. Szükségük van egy humán
kalauzra, pont olyanra, mint Te, aki már megtette az utazását a régi
energiából át az újba. Az ösvény, amin jársz, lehetővé teszi azt, hogy
az Új Istenember Tanítójává válhass. Amikor magányos és sötét az utad
néha, emlékezz arra, hogy soha sem vagy egyedül.

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő