Fényadó

Felkészülés a Változásokra

Ki minek gondol

Ki minek gondol, az vagyok annak...
Mért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra:
Te vagy magad, ki e jelet vonja.

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik,
Mert fénye-árnya terád sugárzik.
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:
Rajtam látsz törvényt saját magadról.

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám.
Bolondnak nézel? Csörög a sapkám.
Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz;
Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.

Szemem tavában magadat látod:
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.

Békét és reménységet

Egy év elmúlt

1. Elmúlt egy év, hova tűnt a szép tavasz, hajnali szél?
Az első rügyező ág, a találkozás? Ááá
Egy év elmúlt, hova tűnt az édes nyár, szép szerelem?
A forró éjszakák, ígéretek?

2. Elmúlt egy év, hova tűnt a fáradt ősz, sokszínű táj?
A hulló csillagok, a búcsúzás? Ááá
Egy év elmúlt, hova tűnt a hideg tél, a nagy havazás?
A sápadt napsugár, a várakozás?

3. És jön majd még sok-sok év;
Akire vársz talán majd rád talál.

||: Az élet nem áll meg soha, a végtelen tánc.
Akárhogy táncolhatsz, csak körbe jársz.
Szoríts meg jól, ha engem kívánsz.
Addig szeress, amíg látsz! :||

La-la-la-la-la-la...

1.

Évzáró hagyományok-babonák

Szilveszter estéjét és éjszakáját ma is – hasonlóan, mint régen, de igazodva a mai korhoz – ünneplések és rendezvények ölelik körül. Még ma is él az alábbi mondás: Amilyen az újév napja, olyan lesz az egész esztendő is. Ez a nagy fogadalmak ideje, amiket – attól függően, mennyire tartjuk be a magunknak adott szavunkat – ideig óráig meg is szoktunk tartani.

A szilveszter és Újév talán a leggazdagabb babonákban.
Még a hitetlenek is „varázsolnak” valamit ezen a napon. Álarcot húznak, hogy elijesszék az óévet magával vivő szellemet, vagy szerencsepénzt tesznek a tárcájukba. Sok családban szokás ezen a napon a szerencsepogácsa sütése. A legjobb nap ez a gazdagság varázslásra, gazdaggá teszi az új esztendőnket, ha ilyenkor pénzt találunk. A szerencsepogácsa úgy készül, hogy a sima pogácsák egyikének közepébe érmét teszünk, és aki megtalálja, azt éri abban az évben a legnagyobb szerencse. Fontos azonban, hogy a pogácsa még az óévben elfogyjon.
A hagyományos ételek fogyasztása is bőséget, szaporaságot, főleg anyagi gyarapodást varázsol. A lencse, a bab, vagy bármilyen apró szemes étel fogyasztása szerencsét hoz. A malac előre túrja a földet, vagyis „kitúrja a szerencsét”, sőt kunkori farkát meg is lehet markolni, így aztán garantálhatjuk a szerencsénket a következő évre. A lábasjószág, csirke, vagy tyúk fogyasztása azonban tilos, mert az hátrafelé rúg, elkaparja a szerencsénket.
IMa tilos a mosás, teregetés, mert az valaki halálát hozza. Ma tilos levinni a szemetet, mert kiöntjük vele a szerencsét a házból.

Azt tartják, a szilveszteri álom beteljesedik, így ne mulassuk át az egész éjszakát, hanem hagyjunk időt egy jósálomra is! Ezen a napon nem szabad orvost hívni, orvoshoz menni, mert akkor betegséggel töltjük majd a következő évet. A szilveszter éjjelén megfájduló fog valaminek a halogatását jelöli, amit már nem szabad tovább görgetnünk az új esztendőben.

Ma este szokás az ólomöntés, vagy – ez az egészségre kevésbé veszélyes, ám ugyanolyan hatékony módszer – a faggyúöntés. Az egyiknél ólmot olvasztanak, a másiknál gyertyafaggyút, vagy viaszt. Minkét eljárás azonos. A felmelegített anyagot hideg vízbe öntik, és megnézik, milyen alakot vett fel. Az alakok formák jellegzetességei utalnak a jövendőre, a formák egymásutánisága az időben előre haladó eseményeket vetíti előre. Éjfélkor az első óraütéskor elfújják a gyertyát, és csak az utolsó óraütéskor gyújtják meg újra (ekkor durran a pezsgő dugója is!). Aki ilyenkor hátra nézve nem látja meg a saját árnyékát, az bizony megrendelheti a koporsóját.
Távol lévő szerelmesek ilyenkor egy kicsi pezsgőt öntsenek ki a földre – azért ne a háziak féltett perzsaszőnyegére – mielőtt a többiekkel koccintana, hogy a kedvessel egész évben együtt maradjanak. Egyes hagyományok szerint ez azért is hasznos, mert ha ilyenkor valamit kiöntünk a földre, akkor "dől a lé" egész évben.

Névnapi köszöntés December 26-27-én köszöntik a magyar falvakban az Istvánokat és a Jánosokat. Tekintettel arra, hogy e két férfinév igen népszerű hazánkban, az István- és János-napi köszöntés a karácsonyi ünnepi ciklus fontos része: baráti ünneplő alkalom, mikor az ismerősök meglátogatják egymást, és munkaszüneti nap lévén, a terített asztal mellett elszórakoznak.

Aprószentek napja (december 28)Sok helyen vesszőből font korbáccsal megcsapkodják a lányokat, hogy egészségesek, szépek legyenek. Győr-Sopron megyében a legényavatással kapcsolódik össze. A legények végiglátogatják a lányos házakat, és szép, régies dallamú ének kíséretében korbácsolják a háznépet. A lányok szalagot kötnek a korbácsra, az édesanyák pedig előre becsomagolt húsdarabokat adnak át a csoportnak. A legények ezután visszatérnek a kocsmába, s a szabadban felállított tűzhelyen megfőzik az összegyűjtött húst. Ezt fogyasztják el a közös vacsorán, ahol a legények avatása történik. Ezen az ünnepségen csak férfiak vehetnek részt.  Az avatás maga hosszú beszéd kíséretében történik, amely összekapcsolja a betlehemi gyermekgyilkosság történetét a legényavatás tényével. A beszéd végén a keresztapák leöntik a legényt egy pohár borral, utána kiadós ivás következik, majd az újdonsült legényeket elviszik látogatóba egy-egy lányos házhoz. A kislányok és az édesanyák elnéző mosollyal segítik át a kótyagos legényeket a nehéz viziten, s ezzel be is zárul életüknek ez az ünnepélyes fordulója.

Újév napja (január 1) A télközépre eső, karácsonyi, újévi évkezdés a napév szerinti időszámítással együtt honosodott meg Európában, s a római birodalomból sugárzott szét. Az egységes január elsejei évkezdést azonban sok nép csak az utolsó évszázadokban fogadta el, hazánkban is csak néhány évszázad óta kezdődik ezen a napon az év. Feltételezhetjük, hogy a honfoglaló magyaroknál az évkezdés őszre vagy tavaszra eshetett. A nomadizáló pásztornépeknél a két időpont jelentőségét növelte a nyári legelőkre vonulás és az őszi, téli legelőkre, szállásra való visszavonulás gyakorlata. Ennek a régi, tavaszi-őszi évfordulónak emléke az őszi és tavaszi pásztorünnepekben maradt fenn, ezek azonban egy évezred alatt más jelleget öltöttek, "európai" ünnepekké váltak.
Az évkezdő újévi szokások főként abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését, ezért az emberek, hogy az egész évi jó szerencsét biztosítsák, igyekeztek csupa kellemes dolgot cselekedni. Közismert
szokás az is, hogy az óévtől hatalmas lárma, zaj, kolompolás közepette búcsúznak el. E zajkeltés ősi oka sokféle lehetett: a gonosz hatalmak, az óév kiűzése, vagy csak az általános ünnepi féktelenség.

A  pezsgő ivása . A ma már a legtöbbek számára megfizethető ital nagyon sokáig csak a leggazdagabbak itala volt. Dom Perignon francia szerzetes az 1600-as évek végén állított elő először – véletlenül – borból pezsgőt. A habzó ital létrejöttéhez szükséges erjesztést ezután egészen a XIX. század közepéig egyedileg, üvegenként végezték, ami azt jelentette, hogy egy üveg pezsgő elkészítése 2-3 évet is igénybe vett. Ráadásul a palackok egy jelentős része felrobbant az előállítás során. Nem véletlen tehát, hogy a pezsgő ebben az időszakban csak a legtehetősebb nemesi családok mulatságain kerülhetett elő. Az 1850-es évek óta ismert a tankpezsgő-készítés, vagyis az az eljárás, amellyel hatalmas tartályokban egyszerre 7-8000 palacknyi pezsgő is előállítható egyszerre. Érthető módon az új gyártási technika a pezsgő árának jelentős csökkenéséhez vezetett, és ezáltal a kiváltságosok itala az egyszerű földi halandók számára is elérhetővé vált.A luxus érzete azonban mind a mai napig hozzákapcsolódik a pezsgőiváshoz. A szilveszteri szokás lényege tehát az, hogy ha drága, úri italt iszunk az újév első perceiben, a folytatás is gazdag, úri, fényűző lesz.

Újévi köszöntők: Adjon Isten füvet, fát, /Teli pincét, kamarát. /Sok örömet e házba, /Boldogságot hazánkba!/Este harangszóra, gilingalangóla,/Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója./Azért friss egészséget,/Bort, búzát, békességet./Aggyon Isten bőven,/Az újesztendőben./Ez újév reggelén minden jót kívánok,/Ahova csak nézek, nyíljanak virágok!/Amennyi az égnek lehulló zápora,/Annyi áldás szálljon gazduram házára./Újesztendő, vígságszerző most kezd újjulni,
/Újjuláskor víg örömmel akkor hirdeti,/Hirdeti már a Messiás, eljöttünk lenni. /Legyetek hát az Istennek igaz hívei.

A Szilveszteri szokások Szent Szilveszter pápa (IV. század) ünnepe, gyakorlatilag az újév vigíliája (előestéje). A szilveszteri szokások közös célja, a következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot varázsolni. Különösen fontos szerepet kapnak az e naphoz kötődő zajkeltő szokások melyek célja az ártó, rontó erők távol tartása a háztól. Eszközei igen változatosak, karikás ostor, duda, csengő, kolomp. Ismert szokás volt vidéken a nyájfordítás is, a cél az volt, hogy az állatok felébredjenek és a másik oldalukra feküdjenek, így gondolták szaporaságukat biztosítani. Erdélyben szokás az óév kiharangozása, és az új esztendő énekkel köszöntése. Ezeknek a zajos mulatozásoknak a városi megfelelői a szilveszteri trombitálás és sajnos a petárdadobálás is.

Erdélyben volt szokásban minden nagyobb ünnepen, így húsvétkor és pünkösdkor is a tüzeskerék-engedés. Szalmával betekert kereket meggyújtottak és a domboldalról legurították. Különösen az erdélyi szászok körében népszerű szokás, úgy tartják a kerék összeköti az óesztendőt az újjal.
Falvainkban általában az óév búcsúztatást és az új esztendő köszöntését harangzúgás kísérte. Volt ahol a falu lakói együtt ünnepeltek, a templomhoz vonultak, egy legény felment a templomtoronyba, onnan köszöntötte az új esztendőt,a hívek pedig hálaadó énekeket mondtak.
A bukovinai székelyek szilveszterkor hagymából jósoltak a következő évi időjárásra. A gazda félbevágott egy fej vöröshagymát, 12 réteget lehántott róla, ezek jelképezték egyenként a hónapokat. Mindegyikbe szórt egy kevés sót, és amelyikben reggelre elolvadt, az a hónap csapadékosnak ígérkezett, ha azonban a só megmaradt a hagymalevélben, akkor szárazságra lehetett számítni. Természetesen szilveszterkor is jártak a legények házakhoz köszöntőt mondani, vagy éppen valamely tréfás jelenettel a háziakat jókedvre deríteni.

Újévi szokások A január 1-i évkezdés a Gergely-féle naptárreform után vált általánossá. Az új év első napjához számos hiedelem, babona kötődik, mert ennek a napnak a lefolyásából következtettek az egész évre. Így pédául semmit sem szabad ezen a napon kiadni a házból, mert akkor egész évben minden kimegy onnan. Igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől, házi viszálykodástól. Női munkatilalmi nap is volt, nem szabadott mosni, varrni, fonni, de az állatokat sem fogták be újévkor. Azt tartották, ha újév napja reggelén az első látogató férfi, az szerencsét hoz, ha nő, az szerencsétlenséget. Szokás volt kora reggel friss vízben mosakodni, hogy egészségesek maradjanak. Aki reggel a kútról elsőnek mert vizet, úgy mondták, elvitte az aranyvizet, egész évben szerencsés lesz. Egyes vidékeken a mosdóvízbe egy piros almát is tettek, ami szintén az egészség jelképe.

Szép hagyomány újév napján, hogy fiúgyerekek és legények házról-házra járva verses jókívánságokat mondanak a háziaknak, akik cserébe megvendégelik őket. Egyes falvakban az újévköszöntők a portákon gabonamagvakat szórnak szét, hogy bő termés legyen. Ezeket a magokat aztán a tyúkoknak adták a háziak, hogy sokat tojjanak. A hajnali időjárásból az egész évre jósoltak, ha szép idő volt, mezőgazdasági szempontból jó lesz az esztendő, ha csillagos az ég, rövid lesz a tél.


1980. bejegyzés: Így új év előtt...

/Ferenc Krisztián nyomán/

B.U.É.K. 2012:
Záróvizsgán tették föl ezt a kérdést kémia szakon Maynooth egyetemen (Kildare grófság, Irország).
Az egyik diák válasza olyan mélyenszántó volt, hogy a professzor közzétette az interneten kollégái számára, de mi is szórakozhatunk rajta.
Extra kérdés: Vajon a pokol exotherm (leadja a hőt), vagy endotherm-e (fölveszi a hőt)?
A legtöbben a Boyle-törvény vették alapul, azaz hogy a gáz táguláskor lehűl, nyomás alatt viszont növekszik
Az egyik diák azonban a következő gondolatmenetet írta le:
Először is meg kell állapítani, hogy a pokol tömege változik-e az idő folyamán. Ehhez a pokolba vándorló, valamint a poklot elhagyó lelkek számának ismerete kell.
Úgy vélem, bizonyosra vehető, hogy aki a pokolba kerül, onnan már soha ki nem jut. Ahhoz, hogy megállapítsuk, hányan jutnak a pokolba, ahhoz a különböző vallásokat kell alapul venni. A legtöbb mai vallás szerint mindenki a pokolba jut, aki nem az adott vallás követője. Minthogy több ilyen vallás létezik, abból indulhatunk ki, hogy mindenki a pokolra jut. A világ népességének növekedése arra enged következtetni, hogy a pokolra jutók száma exponenciálisan növekszik.
Ezek után a pokol térfogatát kell megvizsgálnunk. A Boyle-törvény értelmében a pokol térfogata a pokolra jutó lelkek számával arányosan kell növekedjen, hogy a hőmérséklet és a nyomás állandó maradjon. Ekkor két lehetőség van:
1. Ha a pokol lassabban tágul, mint amilyen iramban érkeznek a lelkek, akkor a hőmérséklet és a nyomás addig emelkedik, míg a pokol szét nem robban.
2. Ha a pokol gyorsabban tágul, mint amilyen ütemben a lelkek érkeznek, akkor a hőmérséklet és a nyomás csökken, míg a pokol be nem fagy.
Melyik a helyes megoldás?
Figyelembe véve évfolyamtársam, Sandra jövendölését, miszerint 'hamarabb befagy a pokol, mintsem, hogy lefeküdjek veled', valamint azt a tényt, hogy tegnap mégiscsak lefeküdtünk, csak a második eshetőség jöhet számításba. Ennélfogva meggyőződésem, hogy a pokol endotherm és ráadásul már be is fagyott.
Következik még, hogy ha a pokol befagyott, akkor több lelket nem fogadhat be, hiszen nincs már tüze.
Ebből az is következik, hogy már csak a mennyekbe juthatunk, ami egyrészt Isten létezését bizonyítja, másrészt arra is magyarázatot ad, miért kiáltotta tegnap este Sandra annyiszor 'Istenem!'

Csak ez a diák kapott kitűnőt.......:-)

Külföldre megy az egészség őre:Egyre több egészségügyi dolgozónk külföldön

2011, december 28 - 19:59

Idén is nőtt azoknak az egészségügyi dolgozóknak a száma, akik külföldi munkavállalást terveznek.

Míg tavaly összesen 1777, ebben az évben mostanáig már 1881 egészségügyi dolgozó számára állított ki külföldi munkavállaláshoz szükséges engedélyt az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH).

A hivatal december 28-i összesítése szerint az idén is nőtt azoknak az egészségügyi dolgozóknak a száma, akik külföldi munkavállalást terveznek.

A foglalkozás szerinti bontás azt mutatja, hogy csak a gyógyszerészek közül mennének kevesebben külföldre dolgozni. Tavaly 48, az idén 43 gyógyszerész kért ehhez szükséges engedélyt. Rajtuk kívül viszont orvosok, fogorvosok, ápolók, szülésznők és egyéb szakmákban dolgozók is többen dolgoznának külföldön, mint tavaly.

A legtöbben az orvosok közül mennének külföldre; míg 2010-ben 1111, addig az idén már 1184 orvos kapta meg a külföldi munkavállaláshoz szükséges engedélyt - derül ki az egészségügyi engedélyezési hivatal összegzéséből.

MTI - barikad.hu

1976.bejegyzés: Szervezetten és tudatosan tették tönkre a hazai cukoripart

2011, december 28 - 15:34

Nem spontán történt a cukoripar privatizációja, hanem egy háttérből irányított értékesítés zajlott.

A magyar cukoripar privatizációját és az EU-csatlakozás utáni cukorrendtartás után kialakult problémák vizsgálatára felállított parlamenti bizottság munkájáról számolt be Varga Géza, a Jobbik országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján.

A honatya kifejtette: a paritásos bizottságot a tavaszi ülésszak végén hozta létre az országgyűlés, 180 napos mandátummal, amely a napokban jár le. Az ügyben érintett számos szakmai és politikai vezetőt meghallgattak, akiknek a rendszerváltást megelőzően, illetve azt követően kulcsszerepük volt a cukoripar privatizációjában.

A politikus leszögezte: egy, a mezőgazdaságunkban komoly hagyományokkal rendelkező, jól beépült iparágat sorvasztottak el, aminek következtében több tízezren veszítették el a munkájukat.  Emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltást követően még 12 cukorgyár volt hazánkban, ezeknek az üzemeknek a privatizációját kísérte figyelemmel a bizottság. Azt is vizsgálták, hogy az EU-csatlakozáskor hazánk egyedüliként miért mondott le cukorkvótájának 75 százalékáról.

A képviselő sajnálatát fejezte ki, hogy munkájuk nagyrészt az érintettek meghallgatásában merült ki, aminek eredményét úgy foglalta össze: „nem emlékszem, nem énrám tartozott, nem én hoztam a döntést”. Míg a jelentés megvitatására csak nyolc napjuk marad – tette hozzá.

Nem spontán privatizáció volt

A jelentéssel kapcsolatban a politikus elmondta, az eredeti formájában teljesen elfogadhatatlan ugyanis minden hibát a spontán privatizáció számlájára ír, és kizárólag a vállatok eladását előkészítő menedzsmenteket teszi felelőssé. Ezzel szemben Varga úgy látja, hogy ennél a probléma sokkal összetettebb, ezért 25 módosító indítványt csatoltak hozzá, amik elfogadásáról szerdán tárgyalnak, ezek közül eddig négyről hoztak döntést, melyekből három került elfogadásra. Ha továbbra is hasonló arányban fogadják majd el javaslataikat, akkor támogatni fogják a jelentés elfogadását – mondta Varga.

A honatya kiemelte, a dokumentumokból, és a meghallgatottak nyilatkozataiból az a kép rajzolódik ki, hogy nem spontán történt a cukoripar privatizációja, hanem egy háttérből irányított értékesítés zajlott. Hozzátette: már 1982-ben az első IMF-árgyalásokkor szerkezet-átalakításokat írtak elő, amelyek a privatizáció megkezdésének tekinthetőek. Úgy látja, hogy az euró-atlanti integrációs törekvések állnak a háttérben. A nyugat-európai cukoripart irányító üzleti körök felosztották egymás között a magyar cukorpiacot. Céljuk az volt, hogy felvásárolják a cukor üzletágat, majd a hazai gyártást fokozatosan leépítsék.

A politikus azt a feltételezését, hogy a nemzetközi tőke és a hazai rezidensei álltak a cukoripar tönkretétele mögött, azzal támasztotta alá, hogy a jegybank által gerjesztett inflációnak köszönhetően tőkehiányossá váltak a hazai cukorgyárak. A termelési eredményük hiába volt kedvező, pénzügyileg veszteségessé tette őket a magas alapkamat.

Varga Géza úgy látja: az Állami Vagyonügynökség, és az akkori Földművelésügyi Minisztérium felelőssége is megállapítható, ugyanis a jogszabályok lehetővé tették volna, hogy leállítsák a privatizációt. A törvényi előírásokat figyelmen kívül hagyva, egy esetben sem hirdették meg 15 nappal az értékesítés előtt a cukorgyárak eladását. Így zárták ki a magyar gazdákat a lehetséges vevők köréből – tette hozzá.

Medgyessy Péternek is szerepe volt a cukoripar tönkretételében?

A 90-es évek közepén még, magyar állami tulajdonban lévő öt cukorgyár által alapított konzorcium megpróbált versenyezni a külföldi versenytársakkal – emlékeztetett Varga. Szerinte ez azért nem sikerült, mert ahhoz a Fejlesztési Bankhoz fordultak rövid lejáratú hitelért, amelyben Medgyessy Péter, későbbi miniszterelnök is vezető pozícióban volt úgy, hogy mindemellett az egyik külföldi cukorgyár felügyelőbizottságában is szerepet vállat. A politikus szerint egy ellenérdekelt félhez mentek hitelért.

J.F.

barikad.hu

Égi színpadról...

Megszívtuk 2012-őt! Hol lehet dohányozni?

Hol lehet dohányozni?

Január elsejétől minden zárt légterű helyen tilos lesz a dohányzás, éttermekben és kocsmákban is csak szabad levegőn, illetve a bejárat előtt lehet rágyújtani.

A jövő évben számos jogszabályváltozás érinti a dohányzókat. Január elsejétől lényegében minden zárt légterű helyen tilos lesz a dohányzás, így munkahelyen, éttermekben és kocsmákban csak szabad levegőn, illetve a bejárat előtt lehet rágyújtani.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény szigorítását áprilisban szavazta meg az Országgyűlés. Ennek értelmében 2012. január elsejétől tilos a dohányzás közforgalmú intézményekben - így a szórakozó- és vendéglátóhelyeken -, a munkahelyeken, a közösségi közlekedési eszközökön és a megállókban, az aluljárókban, a játszótereken, valamint a megállóhelyek és a játszóterek ötméteres környezetében. A helyi önkormányzatok további közterületeken is megtilthatják a dohányzást.

Fontos változás, hogy nem jelölhető ki dohányzóhely ezután a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, valamint a vonatokon sem, így megszűnnek a dohányzókocsik. Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól öt méterre lehet kijelölni, kivéve azokat a vendéglátóhelyeket, ahol erre kizárólag közvetlenül a bejárat előtt van lehetőség. Továbbra is rá lehet gyújtani a szabadtéri szórakozóhelyeken és a kerthelyiségekben. Szabadtéren sem jelölhető ki dohányzóhely közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, továbbá egészségügyi szolgáltatónál.

Zárt térben ezután csak dohánytermék-bemutatókon és a szállodák szivarszobáiban lehet dohányozni, a szivarszobákban étel és ital nem szolgálható fel. Ezen kívül zárt légterű dohányzóhelyiség csak büntetés-végrehajtási intézményekben és pszichiátriai intézetekben alakítható ki a fogvatartottak, illetve a betegek számára - biztosítva, hogy dohányfüst a többi helyiségbe ne juthasson be.

A dohányzási tilalom betartását az ÁNTSZ ellenőrzi, megsértése esetén egészségvédelmi bírságot szab ki. Az államigazgatási szerv eltekinthet a bírság kiszabásától, ha az intézmény vezetője, üzemeltetője, a rendezvény szervezője, a munkáltató, illetve akit a közforgalmú intézmény szabályzata erre kijelöl, a tilalmat megsértőt felszólította a dohányzás befejezésére, vagy ha ennek nem tesz eleget, az intézmény elhagyására.

A bírságolás három hónap türelmi idő után 2012 áprilisában kezdődik. Ekkortól a népegészségügyi szakigazgatási szervek magánszemélyek esetében 50 ezer forintig, intézmények esetében 2,5 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak szabályszegés esetén.

Jelenleg a vasúti járművek tizenöt százalékán, a száz kilométernél hosszabb távon közlekedő belföldi távolsági vonatokon rá lehet gyújtani. Január elsejével viszont a vasút teljes területén, a pályaudvarokon, a vasútállomásokon, a megállóhelyeken és azok peronjain, valamint az összes személyszállító vonaton is tilos lesz rágyújtani.

A korábban tervezettnél nagyobb mértékben, ráadásul május és november helyett már jövő februárban és júliusban nő a dohánytermékek jövedéki adója. A kormány húszmilliárd forint többletbevételt vár ettől.

hvg.hu - barikad.hu

VI. SZENT KORONA KONFERENCIA

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK  A   VI. SZENT KORONA KONFERENCIÁN !
Mindenkinek köszönjük, aki eddig rendezvényeinket megosztotta másokkal!

______________________________________________________________________

A BELÉPÉS MIND A HÁROM NAPRA

INGYENES!

2011. december 27-28-29.   14.00 -21.00 óráig

VI. SZENT KORONA KONFERENCIA

Az előadók többsége tanít a Szent Korona Szabadegyetemen!

Szervező:

A Szent Korona Országáért Alapítvány által működtetett

SZENT KORONA SZABADEGYETEM

amely  2012. január 28-29.-én újraindul , másfél éves képzéssel - Alapító: dr. Varga Tibor

A HELYSZÍNEN A SZABADEGYETEMRE MÁR LEHET JELENTKEZNI, vagy e-mailben!

A szabadegyetem önköltséges !

Jelentkezési lap - lásd. melléklet, illetve letölthető innen: http://www.szentkoronaorszaga.hu/hun/page.php?14

/ A jelentkezési lapot kitöltve e-mailben lehet visszaküldeni !/


"  A MEGELEVENEDETT SZENT KORONA  "


______________________________________________________________________________

DECEMBER 27. 14.00-21.00 óráig

 • Dr. BAKAY KORNÉL - Népirtások és országrontások

 • Dr. BÁRDI LÁSZLÓ Filmvetítés - Írott források a magyarokról és rokonaikról.

   

 • IFJ. HEGEDŰS LÓRÁNTÖnrendelkezés, önfenntartás, önvédelem

„ A Halál-tó: Magyarország tükrében”

 • OROSZ MIHÁLY ZOLTÁN - Érpatak polgármestere - Élhető település kialakításának elvrendszere és módszertana.

 

_________________________________________


DECEMBER 28. 14.00-21.00 óráig

 • Dr. ANDRÁSFALVY BERTALAN - A Kárpát-medencei népek együttélése és viszályai

 • BALCZÓ ANDRÁS Zsarolható ember, zsarolható hatalom

 • HARANGOZÓ IMRE - „Soh'sem láttam szebb termőfát..”  

Ég és föld kapcsolta a magyar földműveshagyományban.

 •  

  Dr. VARGA TIBOR - A világvége és Szent István - Kiliazmus, millenarismus

-______________________________________________________________________DECEMBER 29. 14.00-21.00 óráig


GYÓGYÍTÓ NAP - EGÉSZSÉG NAP

 • Dr. EŐRY AJÁNDOK - Filmvetítés – Gyógyításunk Kínába vezető gyökerei.

   

 • 'FŰVESEMBER '- SZABÓ GYÖRGY Gyógynövényekkel az egészségért /Javasasszony unokája/

Az előadás után tanácsadás.

Az esemény zárásaként

INGYENES NEMZETI ROCK KONCERTEK

Ezt a programot azért raktuk a konferencia mellé, hogy a rockzene segítségével, a fiatalokat megismertessük  az IGAZ TÖRTÉNELMÜNKKEL és a zene által becsábítsuk őket  előadásokra is.

      • HISTORICA zenekar
      • KURUL DOBOSOK

 

___________________________________________________________________

Helyszín:

 

MAGYAROK HÁZA -SZÉCHENYI TEREM Budapest, V. Semmelweis u.1-3.

Az Astoria METRÓ megállótól néhány lépésre !!

Az autóval érkezőknek a két ünnep közt INGYENES a parkolás, de a Semmelweis utcába csak behajtási engedéllyel lehet!


Bővebb információ:
06-30-389-3091

 

www.szentkoronaorszaga.hu level@szentkoronaorszaga.hu

Médiatámogatók:

SZENT KORONA RÁDIÓ - BARIKÁD - MAGYAR JELEN – KARPATIA

A tavalyi V. Szent Korona Konferencián készült riportok :
http://www.youtube.com/watch?v=UBk_cgg8yLM
http://www.youtube.com/watch?v=Jxp6N6Jzj8c
http://www.youtube.com/user/szentkoronatv?blend=21&ob=5#p/u/2/Egy---PyxCk

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK, AKI SEGÍT RENDEZVÉNYEINK TERJESZTÉSÉBEN !

_____________________________________________________

FELHÍVÁS!

Az alapítvány várja azok jelentkezését, akik lakóhelyükön előadásokat, kihelyezett Szent Korona Szabadegyetemi napot szeretnének szervezni, esetleg tudnak ehhez termet biztosítani ! Az esetleges terembérletet és egyéb költségeket az alapítvány - lehetőségeihez mérten- magára vállalja.


--
Dr. Varga Tibor

Szent Korona Országáért Alapítvány
Telefonszám: 06-30-389-3091
Honlap: www.szentkoronaországa.hu
_______________________________

FACEBOOK-on:

SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY: http://www.facebook.com/szentkoronaorszaga

NAPVÁGÁS NEMZETI ROCKZENEKAR: http://www.facebook.com/pages/Napv%C3%A1g%C3%A1s-Nemzeti-Rockzenekar/149323191752052

SZENT KORONA SZABADEGYETEM: http://www.facebook.com/pages/Szent-Korona-Szabadegyetem/150514711640884

Újabb áremelés: ki gondolta volna?

Szigorodik a szabálysértési törvény

Nagyobb bírságok, elzárás az új szabálysértési törvényben

2011. december 24., szombat 17:57 (3 napja)

Az eddigieknél szigorúbb szabálysértési törvényt december 23-án, 237 igen, 36 nem szavazattal fogadta el a parlament.

Érdekesség, hogy a helyszíni bírságokat - amennyiben annak technikai háttere biztosított - bankkártyával is lehet majd fizetni. Arról egyelőre nincs információnk, hogy hány helyen lesz biztosított...

Érdekesség, hogy a helyszíni bírságokat - amennyiben annak technikai háttere biztosított - bankkártyával is lehet majd fizetni. Arról egyelőre nincs információnk, hogy hány helyen lesz biztosított...

Mindenkitől elnézést kérünk, hiszen tudjuk, hogy nem szép dolog december 24-én a szabálysértési bírságok szigorodásáról írni, ám mivel erről december 23-án szavazott és döntött egyértelmű többséggel a parlament, kénytelenek vagyunk.

A döntés alapján újabb szigorítással számolhatnak jövő évtől az autósok. A szabálysértési bírság belépő szintje a mostani 3-ról 5 ezer forintra nő, maximuma pedig még jelentősebb mértékben, 150-ről 300 ezer forintra, azaz a duplájára emelkedik. A szankcionáló-rendszer azonban nem csupán a bírságok összegi változásával újul meg.

Az általános hatáskörrel rendelkező szabálysértési hatóság a törvény értelmében a jegyző helyett a kormányhivatal lesz, és átalakul a szabálysértés miatt kiszabott büntetésének végre-, illetve behajtásának rendszere is: az, aki nem fizeti meg a pénzbírságot, szabálysértési elzárással lesz sújtható, ugyanakkor a pénzbírság közérdekű munkával is megváltható lesz.

Az új rendszer egyértelműen a helyszínen kiszabandó bírság felé tereli a szabálysértőket, azok ugyanis egyrészt 5-50 ezer forint közötti mértékükkel továbbra is szerényebbek lesznek az utólag kiszabhatóknál, másrészt utóbbiakkal sem lesz több menekülési, fellebbezési lehetőségük a szabályszegőknek, ugyanis a törvény szerint egyértelmű tettenérések esetén az elkövető meghallgatása nélkül is lesz lehetőség határozathozatalra.

Jövő áprilistól akár a parkolási szabályok megsértéséért is ugorhat a jogosítvány

Jövő áprilistól akár a parkolási szabályok megsértéséért is ugorhat a jogosítvány

További változást jelent, hogy bevezetik a szabálysértési visszaesés fogalmát is: ennek értelmében az eredetileg elzárással nem büntethető és nem helyszíni bírsággal sújtott szabálysértések esetén, a fél éven (6 hónapon) belüli harmadik szabályszegés szabálysértési elzárással is fenyegethető lesz. Az autósokra ráadásul további passzus is vonatkozik: a közlekedéssel kapcsolatos összes, azaz a helyszíni bírsággal sújtott, legapróbb szabálysértés esetén is érvényes, hogy amennyiben hat hónapon belül kétszer már történt felelősségre vonás, akkor a jogosítvány bevonása, azaz a járművezetéstől eltiltás is alkalmazható lesz.

A módosítás szerint a rendőrség az összes szabálysértés esetén szabhat majd ki helyszíni bírságot, amelynek mértéke a mostani 3-20 ezer forintról 5-50 ezer forintra nő, ismételt elkövetés esetén pedig 70 ezer forint is kiszabható lesz a törvény életbe lépésétől, azaz 2012. április 15-től.

Mindezek azt jelentik, hogy a lámpa nélkül kerekező biciklist harmadik esetre már 70 ezer forintra is bírságolhatják majd, sőt elzárással is büntethetik, míg a rendszeresen szabálytalanul parkoló autós jogosítványát is elveszítheti majd.

Katona Mátyás

Nálam fejre állt a világ. Nálad?

Nézz rám, ha magad mögött állsz
Nézz rám, míg a színes ködre vársz.
Nézz rám, ha furcsa fények gyúlnak
És a helyemben lassan mást találsz.

Nézz rám, ha az utcák körbefutnak
Nézz rám, ha a fák a lombjuk hegyén állnak.
Nézz rám, míg csendben utolérnek.
A zöld manók, kik élő embert temetnek.

Nézz rám, ha magad mögött állsz
Nézz rám, míg a színes ködre vársz.
Nézz rám, és elindulsz felém
Egy furcsa játék szivárványszínén

Jobb minőség:

Regölés, betlehemezés, kántálás

ÚJRA: Magyarnak lenni jó!

Leszállt az ég dicső királya

Karácsonyi tv mese -anno 1978

Áldott Karácsonyt, Magyarok!

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő