Fényadó

Felkészülés a Változásokra

Add tovább Te is a lángot!

Felhívás mindenki számára, aki ebben az országban él, s a szívében szeretet lakozik, kérlek oszd meg ezt az információt!

Gyűljünk össze mindannyian, s kapcsolódjunk 11 percig, így létrehozva a Eger dobó térren 2011. NOVEMBER 11-én 18h-kor azt a szeretetteljes kört, amelyre az egész országnak szüksége van! Mutassuk meg, hogy a megosztottság csak illúzió, s az Egység az, mi valódi!

A CSEND legyen az erőnk, s FÉNY az útmutatónk melyekkel a változást létrehozzuk! S a Flashmob jelensége, mellyel az egész eseményt megvalósítjuk :)

Mivel arra kérünk, hogy lehetőség szerint végig CSENDben légy, kérlek pontosan olvasd el a lenti tájékoztatót!

AMIT HOZZÁL MAGADDAL:

- Egy olyan mécsest, amelyben a gyertya szeles idő esetén is tud égni, az sem baj, ha nem hozol, hiszen a fény Te magad vagy :)
- Önmagad és a barátaid.
- Hideg vagy esős idő esetén meleg ruha és esernyő.

A PROGRAM:

- Nem gyülekezünk, hanem 18h-ig a környező utcákon sétálgat mindenki, külön-külön, vagy kisebb csoportokban

- Pontban 18h-kor, amikor az első gyertya meggyullad, mindenki egyszerre odalép és beállunk egymás mellé, egy hosszú sort, kört vagy láncot alkotva a Dobó téren

- Mindenki előveszi a gyertyáját, meggyújtja és a lába elé helyezi.

- Megfogjuk egymás kezét és innentől kezdve 11 percig állunk TELJES CSENDBEN, csukott szemmel, fényt és szeretetet küldve az Országháznak, minden politikusnak és az országban, majd a világban lévő minden embernek! Az, hogy ezt hogyan képzeled el, rád van bízva, a szeretetteljes szándék legyen a lényeg.

- 11 perc elteltével elengedjük egymás kezét, ez végigvonul a körön, s mikor mindenki megkapta a jelzést, elfújjuk a gyertyáinkat és CSENDben szétoszlunk a szélrózsa minden irányába.

LÉNYEGES INFORMÁCIÓ:

- Ez az összejövetel politikai, vallási, etnikai, identitásbeli, bármiféle hovatartozástól független, mindenki számára nyitott.

- Akkor gyere el, ha tényleg a szíved mélyéből tudod végigvinni ezt a 11 perces folyamatot! A cél NEM az ELLENÁLLÁS, NEM a LÁZONGÁS, hanem annak a kísérleti próbája, hogy az úgynevezett mélyről jövő és valódi SZERETET mire képes!

- Ha valamely rendvédelmi szerv megpróbálná megakadályozni az eseményt, szeretettel mosolyogj rá és hívd meg, hogy csatlakozzon a körhöz, amennyiben nem akarnak és ellenállásba ütköznénk, úgy elfújjuk a gyertyát és szótlanul elmegyünk.

- Nem a médianyilvánosság a lényeg, hanem az a fókuszált, tiszta szándékból felépülő erő, melyet létrehozunk közösen.

NAGYON FONTOS:

Ha azért jönnél, hogy a benned évek alatt felgyülemlett agressziót és dühöt levezesd, akkor KÉRLEK MARADJ OTTHON, ez a rendezvény NEM erről szól!

Ez egy ország, illetve világméretű megmozdulás.A föld számos országának több városa és települése is csatlakozott már ehhez az eseményhez. Minden jelenlévő számít, egyedi lényével színesíti és erősíti a létrehozni kívánt hatást, kérünk minden csoportot, aki a szeretet nevében a változásért akar tenni, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, mutassuk meg, hogy ITT vagyunk, JELEN vagyunk és EGYÜTT vagyunk!

--
www.mszheves.hu

1702.bejegyzés - Magyarok Szövetsége értekezlet és választás

2011. október 21., Solt-Révbérpuszta - Magyarok Szövetsége Országos Szervezői Értekezlet

Jegyzőkönyv

Jelen voltak:

Bődi Szabolcs

Nagy László

Szabados Péter

Molnár Ervin

Illés Erika

Csibiné Garisa Szilvia

Kristó Mihályné

Rajkai Zsolt

Géringer Gyula

Nagy Sándor

Molnár Kálmán

Szűcs Lajos

Németh Zoltán

Mihalovits András

Sára András

Gyulai Péter

Ubornyák László

Pigler Gertrúd

Blum László

Szabó Mónika

Gallai Magdolna

Sziládi László

Rónai Attila

Kovács Zoltán

 

Téma: Felkészülés a november 26-i Országos Munkaértekezletre,

főszervezők: Bődi Szabolcs, Nagy László

 

Téma: Felkészülés a november 26-i Országos Munkaértekezletre,

főszervezők: Bődi Szabolcs, Nagy László

1. Legyen-e a munkaértekezleten országos elöljáró választás?

A szavazás eredménye: 12 megye – igen, 2 megye – nem.

2. Megválasztásra kerültek a választási bizottság tagjai:

Dr. Hrabár Andrea, Szabó Mónika, Molnár Ervin.

A választási bizottságnak össze kell gyűjteni a jelöltek névsorát, elő kell készíteni a választást, meg kell határozni, hogy kik szavazhatnak és kire lehet szavazni, el kell bírálni a megyei választások eredményeit.

3. Megtartásra kerüljenek-e a megyei elöljáró választások a munkaértekezlet előtt?

A szavazás eredménye: 11 megye – igen, 2 megye – nem, 1 megye tartózkodott.

A megyei elöljáró választások eredményeit és a választásokról készült jegyzőkönyveket a megyei választási bizottságok eljuttatják az országos választási bizottsághoz.

4. Az MSZ hosszútávú szervezeti felépítésének és választási rendszerének kialakítására vonatkozó javaslatokat legkésőbb 2011. december 15-ig minden megye és tagozat kézhez kapja. Visszajelzések határideje: 2012. január 30-a, hogy az a februári országos munkaértekezleten elfogadásra kerülhessen.

5. Az MSZ etikai szabályzatának elkészítésére, a javaslatok összegyűjtésére, rendezésére Kiss Lászlót kértük föl.

6. Különféle javaslatok hangzottak el az Országos Munkaértekezleten megválasztandó vezetés létszámára vonatkozóan, majd döntés született arról, hogy a testületet 5 választott vezető alkossa. Két országos elöljáró, két megyei elöljáró és egy tagozati vezető összetételben. Ezen kívül az Ügyvivő Testület felkéri, majd kinevezi a három fős Stratégiai Testületet, majd ehhez a nyolc főhöz csatlakozik a bővített jogkörrel rendelkező (etikai döntések) szakrális vezető. Szintén javaslat született arról, hogy az MSZ által létrehozott bármilyen egyesület, szövetkezet, alapítvány vagy egyéb szervezet az MSZ érdekeit és annak szellemiségét köteles szolgálni, a mozgalom alárendeltjeként, annak érdekében tevékenykedjen országos és régiós szinten egyaránt. Amennyiben ez nem valósul meg, abban az esetben az MSZ részéről elhatárolódunk nevezett szervezettől és mindennemű tevékenységétől.

7. Szűcs Lajos ismertette a Magyarok Szövetsége cél-rendszerét, amely szélesebb körben az Országos Munkaértekezleten kerül ismertetésre.

8. Ugyancsak Szűcs Lajos állt elő egy javaslattal a megyei választások lebonyolítására vonatkozóan, hogy ez esetben is kerüljön kinevezésre egy 3 fős választási bizottság, illetve, hogy a választók köre a Magyarok Szövetsége mozgalomban, mozgalomért tevékenykedő, vezető, támogató, abban dolgozó, ahhoz kapcsolódó, programjaiban aktívan részt vevő egyénekből, illetve a megyei településekről érkező polgármesterekből, távollétükben hivatalos megbízottjaikból álljon össze. Szavazni a jelenlévők szavazhatnak, mindenki egy szavazattal. A megyék egyéni sajátosságaik és lehetőségeik szerint lebonyolíthatják a választást a saját szervezeti működési szabályzatuk alapján is.

9. A jelenlévők egyetértettek abban és megerősítették, hogy a Magyarok Szövetsége a 21 pont szellemisége alapján működjön a továbbiakban.

10. Egyhangú döntés született arról, hogy a „bösztöri választási doboz”, melynek tartalma ismeretlen, kerüljön megsemmisítésre a kunszentmiklósi munkaértekezleten.

11. Megszavazásra került, hogy az Országos Munkaértekezleten csak a személyesen megjelentek szavazhatnak.

 

Tisztelt Szövetségesek!

Az idén immár harmadik alkalommal megrendezett Magyarok Országos Gyűlése ismét sikeresen telt el, értékteremtő összefogásunkat jelképezve Bösztörpuszta-Kunszentmiklóson.

Hazánk legnagyobb szabadtéri, hagyományőrző, nemzeti, kulturális rendezvényét a különböző becslések szerint is 100.000-150.000 résztvevő, látogató tisztelte meg jelenlétével. Ez a részvételi szám és a sikeres lebonyolítás ténye, annál is inkább örömteli nekünk

szövetségeseknek, mivel az idei MOGY-ot kusza előzmények és a már megszokott támadások, rémhírek terjesztése előzték meg. A Magyarok Szövetsége ilyen körülmények ellenére is meg tudta mutatni erejét, kitartását, a szövetségbe vetett hitét egy cél, a már kötelezően megrendezendő MOGY megfelelő előkészítése, lebonyolítása, majd a környezet eredeti állapotának visszaállítása érdekében.

Akik az előző 2 MOGY-on dolgoztak, segítettek, szerveztek, idén is felsorakoztak

Bösztörpusztán, jól megférve azokkal, akik idén kapcsolódtak be a munkával segítők táborába.  Az idei MOGY tartást adott az építők szövetségének, akik megfogalmazták a folytatást, mely szerint a 2012-es Magyarok Országos Gyűlésének előkészületei a 2011-es

MOGY bontási munkálataival és a környezet helyreállításával elkezdődött.

Heves megye szövetségesei idén is aktívan vették ki részüket a MOGY szervezésében és

sikeres lebonyolításában. Köszönet ezért a dolgozóknak, akik várost emeltek majd bontottak el a pusztában, köszönet a lovasoknak, akik a legnagyobb számban megyénkből jöttek el a

zarándoklatra, majd szerepelni a történelmi élőkép felejthetetlen jeleneteiben, köszönet a kulturális műsorok fellépőinek színvonalas programjaikért, szereplésükért. Köszönet támogatóinknak, akik többen már évek óta segítik szövetségünket a MOGY sikeres lebonyolításában és köszönet azoknak a látogató, érdeklődő társainknak, akik eljöttek Bösztörpusztára, hogy részesei lehessenek a manapság legfelemelőbb, önerőből megvalósuló találkozásnak.

Az idei MOGY-on valami elkezdődött, és ez a valami a régóta esedékes megtisztulás.

A rendezvény minden eddiginél világosabban mutatta meg, kik azok, akik a nehéz körülmé-

nyek ellenére is képesek adni, munkával teremteni, közösséget építeni, és kik azok, akik az

MSZ neve mögé bújva, a szövetség nem általuk megteremtett értékeire parazitaként rátelepedve, saját önző érdekeiket szem előtt tartva  kétes jövőjüket építik.

Az előzőek többsége 2011-ben is a MOGY-on tartózkodott és dolgozott, szervezett vagy

segített, hogy hozzáadjon valamit a rendezvény sikeréhez. Az utóbbiak nem vettek részt sem

az előkészületekben, sem a szervezésben, sem a bontásban, de még a rendezvényt is messzire elkerülték, térben és időben egyaránt.

2012-ben  /már részben most megszervezetten/ az eddigi legszínvonalasabb, létszámban és programokban is a legnagyobb és legfelemelőbb Magyarok Országos Gyűlését kívánjuk

megrendezni. Ehhez szükség van mindazon társunkra, akik már eddig is rengeteget dolgoztak

az elmúlt 3 évben, a Magyarok Szövetsége érdekében. Szükség van azokra az emberekre, akik vélt vagy valós sérelmeik, avagy félretájékozottságuk miatt elhagyták közösségünket.

Szükségünk van azokra az új, eddig még az MSZ-t nem ismerő leendő társunkra, akik új lendületet adhatnak szervezetünk további építéséhez, bővítéséhez, erősödéséhez.

A befejeződött MOGY után azonnal elkezdtük Heves megyében is a szervezetépítést.

Várunk minden olyan érdeklődőt és leendő szövetségest is, aki kapcsolódni akar az MSZ-hez

és részt kíván valamilyen szinten venni a 2012-es MOGY-on, melyre szervezetten és követhetően legalább 1000-1500 fővel kívánunk elmenni. Ehhez a létszámhoz  megfelelő előkészítés mellett akár 8-10 ezren is csatlakozhatnak megyénkből, spontán érdeklődőként,

MOGY látogatóként.

 

Szövetségünk építéséhez, programjaihoz, feladataihoz, a 2012-es MOGY szervezéséhez,

előkészítő munkálataihoz a mai naptól keressük társainkat. Jelentkezéseket a következő

elérhetőségeken várjuk:

msz.hevesmegye@gmail.com

+36 20/ 919-4044

 

Eger, 2011-08-31

Baráti üdvözlettel:  Szűcs Lajos

Magyarok Szövetsége

Közös nyilatkozat a MOGY után: visszatérés az alapokhoz

Újra egymásra találtak a magyarok Bösztörpusztán

"A mozgalom és az egyesület visszatér a 2011.01.01-es állapotokhoz. Az azóta meghozott határozatokat semmisnek nyilvánítjuk. A korábban felfüggesztett megyei vezetők, tagozati vezetők, munkacsoport vezetők visszakapják korábbi megbízatásaikat" - áll egyebek között abban a közös nyilatkozatban, amelyet a Magyarok Országos Gyűlését követő egyeztető tárgyalás után írtak alá a rendezvényt megvalósító munkacsoportok vezetői, az Országos Gyűlést közösségileg támogató megyei közösségek korábbi vezetői, a Mozgalom alapítói, valamint az ügyvivő testület és az egyesület tagjai.

***


Néhány nappal ezelőtt fejeződött be a teremteni kívánó magyar emberek seregszemléje Bösztörpusztán. A pénteki napon tizenkilencezer, szombaton hetvennyolcezer, vasárnap negyvenegyezer ember látogatta meg a közösségi összefogásban bízó Magyarok Szövetsége tagok rendezvényét. A felkészülés utolsó fázisában idén hatszáznegyven szervező és ezernyolcszáz segítő közreműködésével mintegy ezerhatszáz önálló program valósult meg a kiskunsági pusztában. Szervezők, segítők, előadók, látogatók közös véleménye, hogy az idei Magyarok Országos Gyűlése az év legfontosabb és legszínvonalasabb rendezvénye volt. A gyűlésről távozva sokan nem találják helyüket a megszokott munkahelyen és közegben. Szinte mindenki tele van ötletekkel, lelkesedéssel. A legtöbben már a következő bösztörpusztai együttlétet tervezik. Köszönjük az embereknek, hogy a szívükre hallgattak. Köszönjük a szervezők, segítők, barantások, hagyományőrzők áldozatos munkáját!

A kezdeti nehézségek ellenére, az alkotó munkában résztvevő embereknek sikerült egyeztetni álláspontjukat. A rendezvényt követően hétfőn és kedden is egyeztető tárgyalást folytattak a rendezvényt megvalósító munkacsoportok vezetői, az Országos Gyűlést közösségileg támogató megyei közösségek korábbi vezetői, a Mozgalom alapítói, valamint az ügyvivő testület és az egyesület tagjai.

A megbeszélés során az alábbi megállapításokat és döntéseket hozták:

- A 2011-es Magyarok Országos Gyűlése a közösségi összefogásnak köszönhetően újból beteljesítette küldetését. E nélkül az összefogás nélkül a korábban elért eredmények elvesztek volna.

- A szervezési nehézségek és a korábbi véleménykülönbségek nem nyomták rá a bélyegüket a rendezvény lefolyására.

- A munkában résztvevő emberek teremtő feladataik közben újra egymásra találtak.

- 2012-ben a Magyarok Országos Gyűlése augusztus 17-20-án kerül megrendezésre Bösztörpusztán. Rendező: Magyarok Szövetsége, társrendezők: Kunszentmiklós város és az Országos Baranta Szövetség.

- A 2012-es Magyarok Országos Gyűlésének szervezése 2011.09.01-én kezdődik. A meghívások, és a részletes programterv október végére készül el. 2011. 11. 26-án kerül bemutatásra a kunszentmiklósi munkaértekezleten. Az Országos Gyűlés szervezőcsapatának magja az idei szervezőcsapat, akik szeretettel hívnak maguk mellé segítőket mindazok közül, akik 2008 óta élővé teszik a pusztát munkájukkal. Az idei MOGY is közös eredmény, hiszen egyaránt építkezett az elmúlt évek és a jelen erőfeszítéseiből. Ezen erőfeszítéseinket pedig közösen kell elismernünk.

- A három szervező közösség közös döntése értelmében a Magyarok Országos Gyűlése megrendezése során megmaradó pénzügyi keretek ezentúl csak a következő bösztöri rendezvény előkészítése, fejlesztése érdekében lehet felhasználni.

- A helyszínen megrendezett vezetőválasztás során csupán a jogosultak 9%-a szavazott, így az eredménytelen.

- A Magyarok Szövetsége a mintegy egy éves szünet után tovább folytatja közösségépítő tevékenységét.

- A mozgalom és az egyesület visszatér a 2011.01.01-es állapotokhoz. Az azóta meghozott határozatokat semmisnek nyilvánítjuk. A korábban felfüggesztett megyei vezetők, tagozati vezetők, munkacsoport vezetők visszakapják korábbi megbízatásaikat.
- Az áldemokratikus szervezési elvek helyett a mozgalom és az egyesület az organikus /élő/ szervezési elvek alapján kíván tovább működni. A valós, teremteni tudó közösségeket fenntartó és működtető elvek, minták és személyek a mozgalom további működésének legfontosabb forrásai. Értékmérői a munka, az eredmények és a szaktudás.

- A Szövetség működési mintájának üzenetértékűnek kell lenni a magyar társadalom számára. Nem az a lényeg, hogy kit és mikor távolítunk el a közösségből, hanem az, hogy mindenki találja meg azt a helyét, amellyel leginkább szolgálja a közös célok megvalósítását. Ki kell állnunk egymásért. Tanulnunk kell egymástól, és becsülnünk kell a másik magyar ember barátságát.

- A megyei és szakmai közösségeknek 2011.11.26-án nyílik lehetőségük új vezetést választani. A délelőtt folyamán a megyei és települési közösségek választására, délután az országos vezetés megválasztására valamint az új munkaprogram ismertetésére kerül sor. Választani csak a jelenlévő tagok számára van mód, ugyanis bevezetésre kerül a Huntörvény, amely úgy szól, hogy az a közösség nem létezik, amelynek tagjai egy évben egyszer, egy helyen és időben nem gyűlnek össze. Kérünk mindenkit, hogy tisztelje meg jelenlétével és véleményével a valódi jószándékból építkező magyar jövő közösségének együttlétét.

- A bizalmat kapott vezetők maguk választják ki segítőiket. Az adott vezetők elért eredményei, alkalmassága, munkája a soron következő Magyarok Országos Gyűlésén kerül értékelésre. Itt válik igazán mérhetővé az egész évben végzett teremtő munka. A szerves rendezési elveknek megfelelően a feladatát ellátó és teljesítő vezetők helyükön maradnak. Akik feladataikat nem végzik el, nem teremtenek értéket, azok helyére új szakembereket és képviselőket választunk.

- Az októberi munkaértekezletekre egy, a magyar népi bölcseletekből összeállított etikai kódex kerül elfogadásra.

- A Magyarok Szövetsége megszakítja a kapcsolatokat a Korona Vagyonkezelő, a KoronaNet vállalkozásokkal és a Hetedik cégcsoporttal.

Az elkövetkező időszakokra a Magyarok Szövetsége az alábbi fő feladatokra helyezi a hangsúlyt:
- Újabb MSZ-közösségek építése, a meglévők működésének erősítése. A működő, mintát adó magyar közösségekkel való együttműködés erősítése.

- A mindennapi működés során minden közösség végezzen célirányosan a MOGY-al kapcsolatos feladatokat.

- A kistelepülési önállóság védelmét. A vidéki magyar közösségek segítése, egy érdekvédelmi szervezetbe való tömörítése. A vidéki élet javítása.

Lakossági kártalanítás folyamatának beindítása. A lakossági rehabilitáció részeként első lépésként mintegy 70 000 vállalkozó magyar fiatal földhöz juttatása. Termőföldhöz való juttatás állampolgári alapon. Minden olyan magyar állampolgárnak, aki gazdálkodással akar foglalkozni, a kelet-európai mintákhoz hasonlóan joga legyen 2 hektár termőföld használatához.

Magyar barátságot kívánva minden támogatónknak!

Vukics Ferenc
Bődi Szabolcs
Nagy László
Szabados Péter
Lesi Árpád
Gallai Magdi
Illés Erika
Kiss László
Sziládi László
Rónai Attila
Zimmermann Péter
Molnár Ervin
Kovács Ákos
Haba Vilmos
Szűcs Lajos
Hegedűs Attila
Szabó Móni


 

Vukics - Ima Magyarországért

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő