Fényadó

Felkészülés a Változásokra

Szent László Király

Szent László Király Alapítvány

A Szellemi és Erkölcsi Megújulásért

Adószám:  18193996-1-42

Banksz.sz: OTP 11701004-20221067

e-mail cím: orban_eva@hdsnet.hu

Feladata a nemzeti jelképek és értékek védelme

és közismertté tétele

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

Az Alapítvány célja olyan nemzeti értékek és alkotások megismertetése és közkinccsé tétele, melyek a magyar nemzet erkölcsi megújulását elősegíthetik, kultúráját gyarapítják, a nemzet tagjainak önérzetét erősítik. Segíteni abban, hogy igaz történelmünket, a múlt és jelen értékeit az ifjú nemzedékek megismerjék, véleményüket igaz tények alapján alakíthassák ki, és nemzeti értékekre méltó módon tekinthessenek, hogy maguk számára példaképeket találjanak.

Jelenleg ’56-os emlékőrző könyv kiadását tervezzük. A könyv kiadásának támogatását az oktatási, a kulturális tárca, valamint a fővárosi önkormányzatok (Soroksár, Kőbánya kivételével) elutasították.

Kérjük, hogy adója 1%-ával segítse, hogy az 55. évfordulóra ’56 dokumentumait közkinccsé tehessük!

Bicskei Gáborné

Kuratóriumi elnök sk.

A Magyar Királyi Csendőrségről

Kedves Hunok , Magyarok !

Május 20-án pénteken 19 órától Dr. Hajdú Tamás (vezető ügyész) előadása a Magyar Királyi Csendőrségről Egerben a Civil házban.
18:00 órától egyesületi ülés.

Üdvözlettel Dr. Pócs Alfréd

Sumér ősök nyomában

Magyar Adorján

 

ke13a.jpg

Kárpát-medence, mint a magyarság bölcsője - Magyar Adorján életműve

Tomory Zsuzsa összeállítása

Magyar Adorján:

„A magyarság ott keletkezett, ahol ma él, ahonnan őstörzse soha sehová el nem távozott, de ahonnan hosszú tízezredévek alatt egyes részei ki is költöztek lakatlan tájakra, avagy olyanokra, amelyeknek gyér és teljesen műveletlen lakossága volt csak, amely tájakon megtelepedve új településeket alapítottak, ...”

„Az igazi magyarság sohasem volt nomád, hanem földművelő és sohasem járt Ázsiában, hanem őshazája Magyarország, valamint az ősmagyarság Európa legrégibb és műveltségalapító ősnépe, Európa közepén ősrégi időkben igen magas, de inkább csak szellemi (nem műszaki) műveltsége volt, az árja népek műveltsége is ebből ered és végül, összes közelebbi rokonnépeink is ezen ősmagyarságból származtak. Árpád honfoglalói szintén egy innen ősidőkben kivándorlott és ide visszatért törzsünk voltak. A magyarság ázsiai és nomád eredetéről szóló tanítások csakis külső és belső ellenségeink által kitaláltak és kárunkra elterjesztettek, amelyek célja önérzetünk aláásása, tekintélyünk rontása és létjogosultságunk elvitatása. Kiemelem azt is, hogy amidőn ősvallásunkról beszélek, nem ennek 800-1000 év előtti, már elhanyatlott alakját értem, hanem azt, amely a föntemlített magas szellemi műveltségünk idején, 20-30.000 évnél is régibb időkben élt.”

* * *

Magyar Adorján a magyar ősmúlt talán legnagyobb kutatója 1978. szeptember 28-án, 91 éves korában hunyt el, olyan életművet hagyva maga után, mellyel nemzedékeknek szolgáltatott példát a múlt megismerésére, a nemzeti öntudat építésére. Jelen kötetünknek az a nem titkolt célja, hogy a ma élő magyar nemzedékek figyelmét ráirányítsuk Magyar Adorján szintézisteremtő életművére, s főművének, „Az ősműveltség”-nek a nemzeti eszméléshez nélkülözhetetlen lelki-szellemi-erkölcsi útmutatására.

Pápai Szabó György

A szerző végtelenül alázatos magyarságszolgálata, hatalmas tudása és zseniális meglátásai együtteséből megszületett életműve okán, a magyarságtudományok Magyar Adorjánnal kezdődnek. Ő egy teljes, összefüggő, évtízezredeket átfogó magyar- és egyetemes emberi történelmet rajzol meg és bizonyít meggyőző módon. Magyar Adorján munkássága széleskörű ismertetésének elmulasztása és a magyarságkutatásokból való mellőzése a legnagyobb merénylet, amelyet a magyar szellemi és tudományos élet alakítói elkövettek.

Patrubány Miklós

ke13b.jpg

Magyar Adorján kislányával, Tündével

Terjesztési információ

A Magyarságtudományi Füzetek ára Magyarországon: 400 Ft.
A füzetek Magyarországon megvásárolhatók az újságárusoknál.
Postai úton házhoz küldve: 600 Ft.
8 füzet megrendelése esetén, házhoz küldve, postaköltség beleértve: 2400 Ft (azaz 300 Ft/pld.)
Külföldön az ár ugyanennyi, kiegészítve a postaköltségekkel, az adott ország devizájának napi árfolyamán.

Belföldi átutalás esetén a bankszámla: 10300002-20102159-70833285

Külföldi átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája:
IBAN HU 52 10300002-20102159-70833285
MKB Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT Kód:MKKBHUHB

Megrendeléseket az mtf.szervez@gmail.com címen fogadnak.

Ha a kívánt mennyiség árát banki átutalással befizették, és pontos postai címüket feltüntették, akkor másnap postázzák a megrendelt füzeteket tájékoztatta sajtószolgálatunkat Bősz Rudolf (+36-70-559-5116), terjesztési felelős.

MVSZ Sajtószolgálat 7203/110515

Forrás: http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/kisenciklopedia/ke13.html

Magyar valóság 2011 - Mentsük meg hazánkat!

Röpirat a Magyarsághoz címmel kering egy ideje a világhálón a következő irat, melyet itt olvashatunk:

A magyarországi társadalom legnagyobb problémája, hogy közel egymillió, tehát a teljes lakosság tíz százaléka, a munkaképes és dolgozó lakosság pedig közel egynegyede él segélyből. Ez azt jelenti, hogy nem, hogy magát ellátná az említett negyed és adóként a közösbe akár csak egy forintot is beleadna, hanem abból kap folyamatosan alanyi jogon, amit mások, akik dolgoznak járulék vagy adó címszó alatt befizetnek az államkasszába.

Köztudott tény az is, hogy ezen segélyezett tábor kilencvenöt százalékát magyarországi cigányok adják, ahol már időközben a harmadik, negyedik generáció születik és nő fel úgy egymás után, hogy a segély az egyetlen megcélzott legális jövedelemforrás. Magyarországon a segélyezés mértéke ezen kívül a nemzeti össztermékhez mérten pedig a legmagasabb egész Európában.
Arról ne is beszéljünk, hogy különféle segélyekkel és kellően sok gyermek számával, a rendszert jól ismerve legalább annyit össze lehet szedni egy hónap alatt, mint teszi azt egy másik ember tisztességes munkával.
Az a koncepció tehát, hogy valaki ne dolgozzék, hanem segélyre és mindenekelőtt gyermekek után járó segélyre alapozzon teljes mértékben kifizetődő. Ez nem csak az elmúlt húsz év hibás, "szájbetömő" segélyezési politikájának a bűne, de az aktuális FIDESZ-KDNP kormányé is, hiszen nem tesz semmit a tisztességes és dolgozó emberekkel szembeni megalázó rendszer megszüntetése érdekében, pedig közel egy éve hatalmon van! Ellenkezőleg!
"A mi felfogásunk szerint az európai kultúrkör erkölcsi kiindulópontja az, hogy felesleges élet még nem született. Minden ezzel ellentétes állítást elutasítunk. (...) Felesleges és indokolatlan élet pedig nincsen". Mondja Orbán Viktor 2011 Februárjában a nevezett, elképesztően súlyos problémára reagálva. Ezzel pedig porig alázva minden tisztességes, munka után kapott bérből élő, gyermekét becsülettel nevelő magyar polgárt!
Ezek szerint teljesen rendben van az, hogy egy a harmincas éveiben járó tisztességes, munkát és törvényeket tisztelő magyar párnak átlagosan 1,2 !!! gyermeke van, mivel anyagi okokból nem mernek többet felvállalni. Eközben egy segélyből élő cigány párnak ebben a korban már átlagban nyolc gyermeke és már egy-két unokája is van!

Rendben van az, hogy úgy születik meg egy cigány gyermek 2011-ben, Európa szívében, hogy nem egy értelmes életnek néz elébe, hanem szó szerint csak egy számtani darab, azaz további eszköz a segélyhez? (Nem pusztán azért kilátástalan egyébként a cigány gyermekek jövője, mert otthonról semmi kulturális vagy szociális alapokat nem kapnak, hanem azért is, mert gyakran igen alacsony értelmi képességi szinten is vannak és már szüleik is, hiszen a legtöbb magyarországi faluban általában két-három cigány családból gyarapodott egymás között tízzé, hússzá, harminccá, negyvenné a helybeli populáció.)
A cigányság körében egyébként nem volt szokványos sok gyermekes család. Általában legfeljebb két gyermek volt egy családon belül a szokványos, míg a hibás szociális támogatási rendszer el nem kezdte népszerűvé tenni a feleslegesen sok gyermek nemzését.

Orbán Viktornak pedig íme a válasz!

Valós, igaz keresztény felfogás szerint az európai kultúrkör erkölcsi kiindulópontja az, hogy minden pár annyi gyereket vállaljon, amennyit a munkájából tisztességgel fel is tud nevelni, európai, kulturális és szociális normák szerint, nem pedig ősember módjára.
Hiszen minden nemzedék egy lépcsőfok kellene legyen, amelyre a következő lép.
Minden felelőtlenül, megélhetésért vállat gyermek bűn, hiszen ezen gyermekek számára szenvedés az élet. A rablás, a lopás és a betöréses bűncselekmények elkövetőinek számát kilencvenöt százalékban cigányok teszik ki, akik ezekből a gyermekekből kerülnek ki. Ezt Lakatos Attila borsodi cigányvajda is nyilvánosan és sokszor hangoztatja! Jelenleg Magyarországon mintegy egymillió cigány él, ami már 2030-ra a jelenlegi, rohamos szaporodást nézve meg fog duplázódni. Tehát húsz év múlva már annyi segélyből élő cigány lesz Magyarországon, mint dolgozó magyar.

Ez egyértelműen az ország összeomlásához fog vezetni minden szempontból! Ennek bekövetkezését egyedül MOST lehet még megállítani. Már egy-két év múlva is késő lesz!

A magyarországi falvak és kistelepülések összességének zömében ma a segélyből élő és felelőtlenül, hét, nyolc, tíz, tizenkettő gyermekkel szaporodó cigány családok veszik át rohamléptekben a népességi arány többségét. Magyarul egyre több az olyan falu és község ahol a népesség 50-100% már most nem magyar, hanem segélyekből élő, munkát és szocializálódást kerülő, analfabéta cigány. Ezekre az emberekre nem, hogy a vidék felvirágoztatását nem lehet építeni, hanem ellenkezőleg meg kell akadályozni terjedésüket, egy az észtelen szaporodásukat nem támogató segélyezési politikával.

Ahol 25-30 éve még lelkesen szántották és művelték becsületes magyar parasztok a földeket, nevelték a háztáji jószágaikat ott ma ennek nyoma sincs. A magyarországi falvak már zömében teljesen elcigányosodnak. Aki csak teheti elmenekül onnan. Amiért ez különösen veszélyes az az, hogy nem csak, hogy egyre kevesebben lakják tisztességet és rendet szerető emberek a magyar vidékeket, de ezekről a egyébként nagyon értékes területekről a magyarság teljesen elvész. Húsz-huszonöt esztendő múlva így Magyarország két részre fog szakadni. Egyrészt lesznek a magyarok mentsváraként funkcionáló városok, másrészt lesz a Magyarország kilencven százalékát adó vidék, ami a segélyből élő cigányok országa lesz.

Ezen írás a 2011-es magyarországi állapotot mutatja be és nem rasszista indíttatású! Magyarország az elmúlt évszázadok során megmutatta, hogy befogadó, békés más nemzetekkel és kultúrájukkal szemben. Lehetőséget és életteret adott olyan dolgos és békés emberek számára, akik saját hozzáadott értékükkel gyarapították országunkat, miközben saját kultúrájukat s szokásaikat megtarthatták. Gondoljunk csak példaként és a teljesség igénye nélkül a több hullámban letelepedett német ajkú bevándorlókra, vagy hazánkban élő szlávokra, görögökre.

A kialakult helyzet azonban tűrhetetlen!

A cigányság szaporulata az indokoltnál nagyobb és teljesen értelmetlen! Mind ez nem azért történik, mert ez náluk kulturális jelenség. Azért, mert a hibás szociálpolitika erre ösztönzi őket, a megélhetési gyermek vállalásra. Mindenközben a dolgozó emberek adóit nem, hogy csökkentené a kormány, hanem folyamatosan emelik, hogy az egyre emelkedő segélyezettek számát ki tudják fizetni! Gyáva struccpolitika ez az álnemzeti, álpolgári jelenlegi orbán-kormánytól!

Éppen ezért kezdeményezzünk Népszavazást az igazságtalan szociális támogatási rendszer miatt! Ne az adókat emeljék, hanem a pénzszórást állítsák meg! Követeljük a szociális rendszer teljes és AZONNALI átalakítását a következők szerint: 1. Maximum két gyermek után járjon szociális segély. A többi gyermek után csak adókedvezmény! A segély első sorban dologi értékű legyen. Az iskolai étkezés és a tankönyvek egyformán legyenek ingyenesek minden gyermek számára.
2. Amennyiben egy gyermek nem látogatja az iskolát vagy bűncselekménynek minősülő tetteket követ el, úgy ne járjon utána segély.
3. Amennyiben egy szülő nem tesz eleget a tőle elvárható gondos nevelésnek, úgy vonják meg a nevelési jogot (mint más európai országokban is) a szülőktől és kerüljön nevelő intézetbe a gyermek.
4. Segélyre jogosultságot csak minimum napi 4 óra közmunka teljesítése után lehessen kapni
5. Azonnali rendőrőrsök felállítása a legkisebb településen is (Erre a FIDESZ-KDNP kormány és Orbán Viktor a választások előtt ígéretet tett...)

6. A büntető törvénykönyv szigorítása
7. Szavazati jog csak becsületes adófizetők számára, akik Magyarországon élnek , dolgoznak és adóznak! (Nem pedig a legújabb FIDESZ-es javaslat után minden gyermek után is, ami ismételten a Cigányságnak kedvez!!!)
8. Olyan komplex szociális felzárkóztatási és támogatási rendszer kialakítása, halmozottan hátrányos cigány családok számára melyek az egy gyermekes családformát részesítik a legnagyobb előnyben. (Nevelkedjen fel inkább egy gyermek kellő ráfigyeléssel és tisztességben, mint akár kettőből egy is elhanyagolva, így bűnöző sorsra jutva.)


Egyedül ez mentheti meg Magyarországot egy fenyegető polgárháborútól! Ha egyetért ezen írással, küldje tovább minél több embernek!

Az egyedüli lehetőség a népesség teljes körű felvilágosítása!
Vegyük észre, hogy ami szeretett hazánkban most folyik az nem más mint egy figyelem elterelő, az igaz, becsületes magyarokra szégyent hozó álmagyarkodás, ami mindenre jó csak arra nem, hogy szebbé és jobbá tegye a Magyarországon élő becsületes emberek életét, jövőjét!

Magyar Demokratikus Nemzeti Összefogás Mozgalom

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő