Fényadó

Felkészülés a Változásokra

Az érem egyik oldala

 

More
Szuhay Péter, Ladányi János, Horváth Aladár, ifj. Farkas János, és a média munkásai, valamint Gyöngyöspata megbízott jegyzője mint vendég.

 

Hofi Gézától szabadon:

- Milyen volt az előadás/sajtótájékoztató?

- Hosszú pereskedés várható...

Közelebb kerültünk a végéhez

A fehér iskolák nem jobbak a cigányiskoláknál

  • |
  • Megjelent: 2011.12.05. 15:03|
  • Frissült: 2011.12.05. 15:03

Nem az etnikai származás, hanem a családi háttér határozza meg a gyerekek iskolai teljesítményét.

Ma a magyarországi általános iskolások mintegy 13 százaléka roma származású, több mint százezer gyerek – derül ki egy friss kutatásból. Ez a szám 1980-ban még alig 70, 1990-ben közel 74 ezer volt. Papp Z. Attila szociológus a Pro Minoritate című folyóiratban megjelent beszámolója szerint tehát miközben az ország általános iskolai populációja az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent (1960-hoz képest mára gyakorlatilag felére, közel másfél millióról 775 ezerre), a roma tanulók száma és általános iskolai aránya fokozatos növekedést mutat.

Az iskolákban tanuló romákat tekintve a két északi, illetve a dél-dunántúli régió mutat az átlagnál magasabb szinteket. 2005/2006-ban még nem volt olyan kistérség, ahol a roma általános iskolások aránya elérte volna az 50 százalékot, 2008/09-ben már három is (Szikszói, Edelényi, Bodrogközi) túllépte ezt. A 40 százalék és afölötti becsült roma arányt mutató többi térség közül pedig majdnem az összes továbbra is növekvő tendenciát (Sellyei, Csengeri, Hevesi, Mezőcsáti, Encsi kistérségek többek közt), vagy az 50 százalékhoz nagyon közeli értéket mutat (például az Ózdi kistérség). Ez előrevetíti a térségi különbségek fokozódását is.

Roma tanulók becsült száma az általános iskolában (1969-2009)

Hamarosan több mint 500 gettóiskola lesz

Viszonylag pontos képet kapunk a gettósodó (31-50 százalék közötti), illetve gettóiskolának nevezett (50 százalék fölötti roma arányt mutató) telephelyek számáról is. Országos szinten 2008/2009-ben például 255 telephelyről állították azt, hogy „gettósodó”, további 263-ról pedig azt, hogy gettóiskola. Az általános iskolai képzést folytató intézmények mintegy 20 százaléka e két típusba sorolható. Az észak-magyarországi telephelyek mintegy fele már ma is e két típusba tartozik. Ha csak a gettóiskolákat tekintjük, megállapíthatjuk azt is, hogy ezek közel fele (43 százaléka) Észak-Magyarországon, és mintegy harmada (30 százaléka) Észak-Alföldön működik. Település típus szerinti bontásban azt bontakozik ki, hogy a gettóiskolák mintegy háromnegyede (73 százalék), a gettósodó iskoláknak pedig közel kétharmada (65,1 százalék) községekben működik.

Országos szinten a legtöbb iskolai telephelyen (tízből négy helyen) 10 százalék alatti a romák aránya, az iskolák ötödében egyáltalán nincs cigánygyerek, de van 43 olyan iskola, ahol 91-100 százalék közé tehető az arányuk. 2005-től 2008-ig a „fehér” iskolák aránya növekedett, s e növekedés a legkisebb mértékben „elromásodott” iskolák rovására történt. Eközben nem látványosan, de folyamatosan nő a magasabb roma aránnyal rendelkező iskolák százalékos növekedése is. 

Nem etnikai, hanem családi háttér-kérdés

Az OktpolCafén is összefoglalt tanulmány azt is vizsgálja, hogy hogyan függ össze a telephely becsült roma tanulói aránya az iskolai teljesítményekkel. Első ránézésre az – Országos Kompetenciamérésekből kinyert - adatok egyértelmű összefüggést mutatnak: a magasabb roma tanulói arány statisztikailag együtt jár az alacsonyabb iskolai teljesítménnyel. Igen ám, de ha az iskolai teljesítményt magyarázó modellben a roma tanuló arány mellé bevesszük a családi-háttér indexet, kiderül, a teljesítményt szinte kizárólag ez a „hozott érték” határozza meg. A roma tanulói arány direkt hatása szinte teljesen lenullázódik.

Ezt szemléletesen mutatja be az az ábra, amely a telephelyeket a családiháttér-index értékei alapján felosztotta 10 egyenlő nagyságú csoportra, és megvizsgálta, hogy az azonos státusszal rendelkező telephelyek iskolai eredményei (matematikából, szövegértésből) hogyan változnak a roma arány függvényében. Itt különösen az alsó decilis („a legszegényebbek iskolái”) mutat tanulságos képet.

Szövegértés kompetenciaeredmények a roma tanulók arányában a családi háttér szerinti alsó decilisbe eső községi telephelyek körében (általános iskola, 8. évfolyam, 2009)

A matematika vonatkozásában megállapíthatjuk, hogy a teljesen homogén (0 százalékú roma arányt jelentő) telephelyek a típus átlaga alatt teljesítenek, míg a heterogénnek tekinthető, 1–50 százalékú roma tanulóval rendelkező telephelyek jobbára a típus átlaga felett. Etnikai hatást, azaz az eredmények roma arány szerinti csökkenését csak a70 százalékot meghaladó roma arány után lehet tapasztalni.

Az elmúlt években több (gyakran félreértett) vita is zajlott a romák iskolai integrációjáról, és az azt támogató integrációs pedagógia rendszer (IPR) sikerességéről. A kutatás adatai azt is egyértelműen jelzik, hogy az IPR-t alkalmazó iskolák sokkal kisebb mértékben csúsznak le az átlagtól, mint az azt nem alkalmazó iskolák, és ez így van a gettósodó és gettóiskolákban is. Sőt, az alacsonyabb (1-30 százaléknyi) roma arányról beszámoló IPR alkalmazó iskolák átlag fölött teljesítettek.

Az OktpolCafé-összefoglalás után valószínűleg erre utal az a hozzászóló, aki a tanulmánnyal, annak tanulságaival kapcsolatban megállapítja, a jelenleg regnáló kormány a levonható konklúziókkal pontosan ellentétesen cselekszik az új Köznevelési Törvény tervezetében.

Forrás: http://fn.hir24.hu/itthon/2011/12/05/a-feher-iskolak-nem-jobbak-a-ciganyiskolaknal/

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
  • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
    (2013-08-29 16:35:43)
    A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
  • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
    (2013-04-19 02:28:58)
    Az összes régi magyar film
  • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
    (2013-03-30 16:24:56)
    Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
  • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
    (2013-03-26 05:25:51)
    Mi az a „menaság”?
  • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
    (2013-02-13 17:37:51)
    Magyar Királyi Gárda
  • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
    Üdv mindenkinek
    (2013-02-10 05:31:34)
    Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
  • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
    (2013-01-17 14:26:09)
    Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
  • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
    (2012-11-07 20:52:29)
    A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
  • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
    Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
    (2012-10-19 10:46:56)
    A devizahitel szerződések semmisek
  • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
    (2012-10-16 16:37:27)
    Járási hivatalok 2012-2013
  • Sárdi Piroska:

    Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

    Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
    (2012-10-15 23:46:28)
    Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
  • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

    (2012-09-28 17:37:51)
    Gyuri bácsi, a füvesember
  • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
    (2012-09-09 09:16:52)
    Magyar imák
  • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
    Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
    Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
    Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
    Pékné Pénzes Melinda:
    meli70@vipmail.hu
    Aggódom gyermekeimért:

    Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

    (2012-06-19 07:50:01)
    Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
  • Gime: Kedves író!
    Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
    (2012-05-27 20:51:11)
    OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
  • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
    (2012-05-02 11:24:16)
    Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
  • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
    (2012-05-02 11:06:32)
    Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
  • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

    (2012-04-23 21:03:22)
    III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
  • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
    (2012-04-17 08:20:06)
    A devizahitel szerződések semmisek
  • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
    (2012-04-16 23:02:06)
    A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő